Фанни Молия

Намудҳои ҳарфҳо дар бозори қоғазҳои кимматнок

Маблағгузори дар бозори қоғазҳои қимматнок метавонад, бе ҳавф бошад. Беихтиёрона ҳар кадом дар зери мафҳуми хавф, эҳтимолияти иҷронашудани веқеа аз таъмини миёнаи натиҷаро мефаҳмад. Лекин бо вуҷуди ин пешниҳод кифоя не барои бо муваффақият фаъолият кардани бозори муосир.

Ҳамаи маблағгузорӣ дар активҳои молиявӣ зимнан фаҳмида мешавад мувҷудияти баъзе ҳодисаҳои номусоид дар натиҷа:

-Даромади оянда метавонад ном шавад;

-Даромад гирифта намешавад;

-Эҳтимолияти аз даст додани қисми маблағгузори (аз маблағи умумии қоғази қимматнок).

Эҳтимолияти аз даст додани ҳамаи маблағгузориҳо.

-Аз даст додани даромад ва маблағи асосии қоғази қимматнок.

Хавфро ихитиёран ба 2 намуд ҷудо кардан мумкин аст.

  1. Хавфи системавӣ
  2. Хавфи ғайри системавӣ

I. Хавфи системавӣ ин пастнамудан дар давраи тағирёби ё зиёдшавии равияи сармоягузори. Хулоса, сатҳи хавфи системавӣ мумкин аст шуморидани аввали ҳамаи сармоягузориҳо барои қоғази қимматнок.

Тартиби хавфи системавӣ

Хавфи системавӣ

Хавфи таваррум

Хавфи тағирёбии қонунгузорӣ

Хавфи фоизи

Хавф дар бозори «Буқаҳо» ва «Хирсҳо»

Хавфи зиддиятҳои ҷангӣ

Хавфи таваррум дар вақти харидани қоғази қимматнок, маблағгузоранда ҳис мекунад имконияти таваррумро дар натиҷа даромади гирифтан маблағгузаранда аз қоғази қимматнок беқадршудан аз нуқтаи назари ҳақиқи харидор ва маблағгузаранда зарар мебинанд.

Хавфи тағирёбии қонунгузорӣ. Дар ҷамъият ҳама вақт имконияти тағирёбии қурб мавҷуд аст, асосан дар вақти интихоби призиденти нав, маҷлиси шӯро, Дума, ҳукумат ва ғайра. Пас имкониятҳои зерин ба миён меояд:

-Давлат инкор менамояд вазифаҳои пештар қабул кардаи қарори олоти фонди ё монондани иҷрои ин вазифаҳо.

-Азнаврӯйхаткунии барориши қоғази қимматнок

-Тағирдиҳии иқлими инвеститсионӣ дар вақти даровардани андози нав, харидуфурӯ шва дигар қонунҳо. Ин ховар зоҳир мешавад дар вақти тағир додани барои қонунбарори ва ислоҳоти қурб.

Хавфи фоизи Бозори молиявӣ дар натиҷаи ноустувории нархи бозори муайян карда мешавад, (т.е) тағирёфтани фоиз.

Хавф дар бозори «буқаҳо» ва «хирсҳо». Ҷудонопазир будани доираи бозори фонд ива ба вуҷуд омадани ивази давраи баланд шудани тренди бозори фонди (бозорои буқаҳо) ва пастшудани тренд бозори «хирсҳо». Пайдо шудани талаф, алоқадор бо тағирдиҳии мақсади ҳаракати бозор. Хавфи талаф аз пастшавии арзиши қоғази қимматнок алоқа дорад бо пастшавии умумии бозор.

Хавфи зиддиятҳои ҷангӣ. Ин пешниҳоди амалиёти ҳарбӣ, амалӣ кардан дар ҳамон ё дигар территория ва овардан ба риоя накардани вазифаҳои таъсис кардашудаи бозор ва фонди. Одатан давлат кори биржаро медорад, манъ кардани созишҳо бо қоғази қимматнок ва ғайра.

II. Хавфи ғайри системавӣ. Алоқадор бо хусусияти муайяни қоғази қимматнок муайян кардани оператори, кор кардан бо қоғази қимматнок, истифодаи системаи ҳисоббаробаркунӣ. Хавфи ғайрисистемавӣ ин ба талаботи барориш ва гардиш қоғази қимматнок вобаста аст.

Хавфи объекти сармояшаванда

Хавфи интиыол

Хавфи амалиёт

Хавфи клиринг

Хавфи пардохт

Хавфц

Хавфи муваффатц

Хавфи кифц

Хавфи соьавц

Хавфи минтаыавц

Хавфи давлатц

Хавфи объекти сармояшаванда

Хавфи селективц

Хавфи фосеь бо равияи сармоягузор

Хавфи щайри системавц

Хавфи молиявц

Хавфи идоракунц

Хавфи ыарзц

Хавфи пардохт накардани дивидент хавфе, ки бо ьолати инкишофи соьибкори алоыаманд

Хавфи асъорц

Хавфи бадалшаванда

Хавфи истеьсоли

Хавфи офатц

Хавфи бозоргири

Хавфи муассиса

Хавфи объекти сармоягузори асосан вобаста аз элимент ва муайян кардани сатҳи даромад ва қобилияти пардохти даромад аз қоғази қимматнок ҳамин тариқ хавфи объекти сармоягузори вобаста ба имконияти саршавии воқеаи иродаи тасодуфи ва маҳрум шудан аз сармоягузории қоғази қимматнок элимент.

Хавфи напардохтани дивидендҳо, хавфе, ки ба ҳолати инфиродии соҳибкор алоқаманд. Муайян карда мешавад бо 2 равиш:

  1. Ҳуқуқи имконияти соҳибкор-сатҳи дивиденд, миқдори пардохт, оё соҳибкор ҳуқуқи овоз додан дорад дар вақти қарори масъалаҳои муҳим.
  2. Вазъияти бозории саҳмия: шӯҳратмандии он, ҳаҷми барориш, барориши иловагӣ ва давомнокии он, таърихи гирдгардиш дар бозор.

Хавфи муассиса ин робита бо навъи санъати роҳбари рафтори муасиса дар бозор мебошад.

Хавфи идоракунӣ муайян карда мешавад бо воситаи менедҷероне, ки идоракунии муассисаро ӯҳдадоранд.

Хавфи бозоргири имконияти маҳрум шудан дар вақти ба амал барории қоғази қимматнок дар натиҷаи тағирёфтани баҳои сифати вай.

Хавфи қарзӣ хавфи он ки аз қоғази қимматнок баровардашуда маълум мегардад, ки он имконияти пардохт надорад.

Хавфи бадалшаванда дар вақти ивази вомбарг ё саҳмияи имтиёзнок ба саҳмияи оддӣ.

Хавфи офатӣ дар ҳолати маҳрум шудани сармоя ва ҳам молу мулк.

Хавфи давлатӣ хавфи сармоягузории қоғази қимматнок бо давлатҳои ноустувори фонди.

Хавфи соҳавӣ таҳлили хавиф соҳавӣ аз 3 қисм иборат аст.

1. Муқарар кардани давраи муҳими доира.

а) Соҳаи гирифторшудани доираи ноустувор.

б) Мубталошудани камтари доираи ноустувор.

в) Хизмати устувор.

г) Афзоиши тези соҳаҳои ҷавон

2. Муқарар кардани вазъияти муомилаи соҳавӣ дар доираи тиҷоратӣ ва дар шароити иқтисодиёти калон.

3. Сифати таҳлил ва пешгӯи кардани тарақиёти перспективаи соҳаҳо.

Хавфи техникӣ алоқадор бо хизматрасонии амалиёти қоғази қимматнок.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *