Намунаи Ҳуҷҷатҳо

Пример написания документов, заявления и письма на русском, английском языках.

 • Намунаи навиштани «Баёнот»

  Ба ректори ДДОТ Ба номи С. Айнӣ Муҳтарам Раҳимов А.А Баёнот Бо сабаби, ки ба фармони алоҳидаи моҳи апрели ба пурра шинос нашудам бо шогирдонам танҳо доир ба матнҳои интернетӣ сару кор доштам файлҳои алоҳидаҳо онҳо дар корҳдаман сабт намуда буданд.Ман овардани конспектро аз онҳо хатъӣ талаб накрдам. Алибеков Ҳ

  Муфассалтар »
 • Навиштани ЭЪЛОН

  ЭЪЛОН Эълон санадест, ки дар бораи рўйдоде ё иқдомоте пешакӣхабар медиҳад.Эълон аз ҷузъҳои зерин иборат аст: Номи санад;Маҳалли баргузории иқдомот (чорабинӣ);Таърих ва соати баргузории иқдомот;Мазмуни иқдомот,Созмондиҳандаи иқдомог.

  Муфассалтар »
 • Намунаи ДАЪВАТНОМА

  ДАЪВАТНОМА Даъватнома санадест, ки барои даъват намудани шахскорманде ба ягон иқдомог чорабинӣ таҳия мешавад. Даъватнома расмӣ ва ғайрирасмист. Даъватном;расмиро одатан маъмурияти муассиса, созмон ё кум!махсус таҳия месозад. Ҷузъҳои асосии даъватнома: Ном ва номи хонаводагии даъватшаванда;Номи тадбир (чорабинӣ);Баргузории тадбир;Маҳалли баргузорӣ;Созмондеҳи тадбир Намунаи даъватнома ДАЪВАТНОМАМӯҳтарам Баҳроми Нурҷон!Шуморо ба ҷашни миллии мардуми тоҷик…

  Муфассалтар »
 • ТЕЛЕФОННИГОШТ

  ТЕЛЕФОННИГОШТ (ТЕЛЕФОНХАБАР ) Телефоннигошт хабарест, ки тавассути телефон расонидамешавад. Телефоннигошт асосан барои расонидани хабар ёдастури фаврӣ истифода мегардад. Матни телефоннигошт низ бояд чун матни барқиямухтасар бошад. Хоса дар гуфтугўи телефоние, ки дармиёни шаҳрҳо сурат мегирад, мухтасаргўӣ зарур аст. Зимнигуфтугўи телефонӣ бояд калимаҳое, ки талаффузамушкил аст, ба кор бурда нашавад. Беҳтар…

  Муфассалтар »
 • Барқия ва намунаи он

  БАРҚИЯ (ТЕЛЕГРАММА) Барқия санадест, ки тавассути телегроф фиристодамешавад. Вай дар суратс навишта мешавад, ки иҷрои корфурсати камро тақозо намояд. Матни барқия бояд мухтасар бошад. Дар он одатанпешояндҳо, ҷонишинҳо ва аломатҳои кигобат зикрнамешаванд. Ҷузъҳои асосии барқия: Навъи барқия (агар барқия маълум бошад, павъион зикр намегардад);Нишонӣ, ном ва номи хонаводагии гирандаибарқия;Матн;Номи фиристандаи…

  Муфассалтар »
 • Муарифнома

  Намунаи навиштани МУАРРИФИНОМА

  МУАРРИФИНОМА Муаррифинома санадест, ки барои ба кор гирифтаншомил шудан ба муассисаи таълимӣ дода мешавад.Муаррифинома аз ҷузъҳои зерин иборат аст: Номи санад;Ном, номи падарӣ ва номи хонаводагии шахсс, кібарои кор ё таҳсил фиристода мешавад. Замон вамаҳалли таваллуди шахсе, ки барои таҳсил ё корфиристода мешавад; Шумораи гувоҳиномаи таҳсил:Номи муассисае, ки шахси мавриди…

  Муфассалтар »
 • кафолатнома

  Намунаи КАФОЛАТНОМА

  КАФОЛАТНОМА (ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО) Кафолатнома санадест, ки гавассути он мақоми расмиисозмон ё муассиса аз мақоми расмии созмон ё муассисайдигар иҷрои хадамотеро дарҳост намуда, пардохти вай)кафолат медиҳад. Кафолатнома аз ҷузъҳои зерин иборат аст:, Мӯҳри чаҳоргўша ё унвони расмии созмон ёмуассисае, ки дархост мекунад;Ном, номи падарӣ ва хонаводагии роҳбари созмонмуассисае, ки аз он…

  Муфассалтар »
 • таъиднома

  Намунаи ТАЪЙИДНОМА

  ТАЪЙИДНОМА (АКТ) Таъйиднома санадест, ки ҳодиса ё амали воқеъшударотасдиқ менамояд. Инсанадро ба хотири ба таври айнӣ сабт намудани воқеаёамал чанд кас таҳия ва имзо менамоянд. Аммо намояндаимахсуси босалоҳият (масалан бозрас) метавонад ба танҳоӣонро таҳия намояд. Таъйиднома ҳангоми бозрасии масъалаҳои мухталифозмоиши маҳсулоти нав ва ихтироот, қабули таъсисот(биноҳо) барои баҳрабардорӣ, аз байн…

  Муфассалтар »
 • 4

  СУРАТМАҶЛИС ва намунаи он

  СУРАТМАҶЛИС (ПРОТОКОЛ) Суратмаҷлис санадест, ки дар он ҷараёни баррасиимасъала ва қарори маҷлис, машварат ва конфронсимақомоти марбута зикр мегардад, ” ГДар суратмаҷлис (протокол) ҳамчунин фаьолиятимақомоти таҳқиқӣ (тафтишӣ), бозпурсии маъмурӣ вамақомоти ҳифзи тартиботи умумӣ сабт мешаваду, Навиштани суратмаҷлис яке аз вазифаҳои муҳими котибмебошад. Вайро котибони расмӣ ё котибоне, ки дар ҷараёнимасъала, машварат,…

  Муфассалтар »
 • Намунаи ПАЙВАСТНОМА

  ПАЙВАСТНОМА Пайвастнома хабарест, ки ба мақомоти марбута ҳамроҳисанадҳо фиристода мешавад. Намуна: Консерни саноати маҳаллииҶумҳурии Тоҷикистон Иттиҳодияи “Гулдаст» шаҳри Душанбе кӯч. Гагарин, 19.Телефон: 24-25-26 2101 1992 №6 Мӯҳтарам маъмурияти консерни саноати маҳаллииҶумҳурии Тоҷикистон, санадҳои зерин ба Шумо пешниҳод.гардидаанд.1.Гузорише дар бораи таъмини буҷетисармоягузорӣ2.Гузорише дар бораи иҷрои барномаисармоягузорӣ (солона)З.Гузорише дар бораи иҷрои барномаи…

  Муфассалтар »
 • Намунаи навиштани Номаҳои расми

  НОМАҲОИ РАСМӢ Дар робитаи миёни муассисаҳо, созмонҳо ва мақомотигуногун номаҳои расмӣ нақши ҳеле муҳим мебозанд. Номаҳои расмӣ аз лиҳози мазмун ва вазифа чанд навьмешаванд: номаҳои ташаббусӣ, номаҳои ҷавобӣ,найвастнома, бахшнома ва ҳоказо. Ҷузъҳои асосии номаҳои расмӣ: Номи вазорат ё кумитаНоми муассиса (созмон)Номи бахш ё шўъбаи муассиса (созмон)НишонӣТаърихШумораНоми гирандаи санад.МатиНом, номи падарӣ…

  Муфассалтар »
 • Амр чист ва намунаи навиштани амр

  АМР (РАСПОРЯЖЕНИЕ) Амр санади ҳуқуқиест. ки барои ҳалли масъалаҳои фаврӣдода мешавад. Амрро метавонанд муовинони роҳбаримуассиса (созмон). муовинони сармуҳандис ҳамчунинроҳбарони воҳидҳои (шӯъбаҳои) муассиса содир намоянд.Тибқи қоида муддати ҷтибори амр маҳдуд аст. Зиёда аз инвай танҳо дар бархе аз кормандон нуфуз дошта метавонаду бас. Матни амр аз матни фармон тафовут надорад. Танҳодар…

  Муфассалтар »
 • Farmon

  Намунаи навиштани Фармон

  ФАРМОН Фармон санадест, ки роҳбари идораи давлатӣ ё шӯъбаион барои ҳалли вазифаҳои муҳим ва фаврис, ки дарбаробари ин мақом қарор дорад, содир менамояд. Фармонҳоду хеланд: Барои фаъолияти муассиса (созмон).Барои кормандон. « Фармон барои фаъолияти муассиса ба хотирисозмондиҳии кор, мураттаб намудани фаъолияти муассиса ёятон воҳиди (шўъбаи) он содир мешавад. Ин гуна…

  Муфассалтар »
 • hol

  Намунаи навиштани ШАРҲИ ҲОЛ

  ШАРҲИ ҲОЛ Шарҳи ҳол санадест, ки шакли умумӣ надорад. Аммо дарон хотирнишон сохтани баъзе ҷузъҳо ногузир аст. Шарҳиҳол дар шакли дастнавис таҳия мешавад. Тамоми хабар дарсанади мазкур бояд ба тартиби замонӣ сабт гардид. Дар шарҳи ҳол одатан ҷузъҳои зеринро боядхотирнишон сохт: номи санад, ном, номи падарӣ ва номи хонаводагиимуаллиф; -таърих…

  Муфассалтар »
 • Намунаи навиштани ТАВЗЕҲНОМА

  ТАВЗЕҲНОМА (ОБЪЯСНЕНИЕ) Тавзеҳнома санадест, ки дар он корманди муассиса ёсозмон сабаби иҷро нагардидани фармон, дастур ё риоянашудани муқаррарот ва ё нодуруст иҷро шудани онрошарҳ медиҳад. Тавзеҳнома дар мавридҳои лозим багузориш, баровард ва дигар санадҳо чун замима овардашудааст. бояд ягон муқтаи санади асосӣ шарҳ дода шавад. Ҷузъҳои асосии тавзеҳнома: Номи муассиса,…

  Муфассалтар »
 • Намунаи навиштани ДАРХОСТ

  ДАРХОСТ (ЗАЯВКА) Дархост санадест, ки дар он ягон чизи мавриди ниёз,эҳтиёҷ (пул, мол ва ҳоказо) зикр мешавад. Вай ба унвонимақоми расмии муассиса (созмон) навишта мешавад.Ҷузъҳои асосии дархост: Вазифа, ном, номи падарӣ ва номи хонаводагии мақоми расмӣ; Номи санад;Матн;Вазифа, ном, номи падарӣ ва номи хонаводагии дархосткунанда; Имзои дархосткунанда;Таърих. Намун: Ба мудири…

  Муфассалтар »
 • ГУЗОРИШНОМА ва намунаи навиштани он

  ГУЗОРИШНОМА (ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА) Гузоришнома санадест, ки ба унвони роҳбари муассиса ёмақомоти боло навишта мешавад. Дар он ягон масъаламуфассал баёи мегардад. Ҳамчунин таҳиякунандаи гузоришметавонаддар он натиҷагирӣ ва пешниҳодезикр намояд. Ахаргузоришнома мутааллиқ ба худи корхона бошад, онгоҳ метавон онро дар шакли дастнавис таълиф намуд. Дарин навъ гузоришнома шумора зикр намешавад,хотирнишон сохтани таърих…

  Муфассалтар »
 • Тавсифнома

  Тавсифнома ва намунаи он

  ТАВСИФНОМА Тавсифнома ҳуҷҷатест, ки маъмурияти муассиса ёсозмонҳангоми дохил шудан ба муассисаҳои омӯзишӣ пешниҳод.мекунад. Дар он фаъолияти идорию иҷтимоӣ ва сифатҳои кориюахлоқии корманд баён карда мешавад. Ҷузъҳои асосии тавсифнома: Номи ҳуҷҷат;Номи муассисае, ки ҳуҷҷатро додаст;Ному насаби шахсс, ки ба вай тавсифнома додамешавад;Мати;Таърих, имзо, мӯҳр. Қисми аввали тавсифнома ному насаб, вазифа, унвон,унвони…

  Муфассалтар »
 • tasdiqnoma

  Намунаи ТАСДИҚНОМА (СПРАВКА)

  ТАСДИҚНОМА (СПРАВКА) Гасдиқнома санадест, ки далслеро тасдиқ менамояд. Дартасдиқнома овардани чунин ҷузъҳо зарур аст: Номи муассисае, ки тасдиқномаро медиҳад;Шумора ва таърихи додани тасдиқнома,Унвони санад;Ном, номи надарӣ ва номи хонаводагии шаҳсе, киба он тасдиқнома дода мешавад;Матн;Унвони муассисае (созмоне), ки тасдиқпома ба онпешниҳод мегардад;Имзои мақоми расмӣ;Мӯҳр. Тасдиқномаро метавон дар шакли дастнавис ё…

  Муфассалтар »
 • Ваколатнома ва намунаи навиштани ваколатнома

  ВАКОЛАТНОМА (ДОВЕРЕННОСТЬ) Ваколатнома санадест, ки тавассути он муассиса ё шахсеба касе ҳуқуқ медиҳад, ки кореро иҷро намояд. Ваколатномаду навъ аст: ваколатномаи расмӣ (вақте ки муассиса ваколатмедиҳад) ва ваколатномаи хусусӣ. Ваколатномаи расмӣ санадест, ки дар асоси онмуносибатҳои ташкиливу молиявии муассисаҳои давлатӣба роҳ монда мешавад. Ваколатномаи хусусӣ ё шахсӣ санадест, ки тавассути…

  Муфассалтар »
 • biography

  Намунаи аризаи ба кор даромада

  Намунаи аризаи ба кор даромадан: Ба раиси Китобхонаимиллии Фирдавсӣ Шодмони Раҷабаз номи хатмкунандаи Донишкадаи ҳунарҳои зебои Тоҷикистон Шарифов Аҳмадҷон Ариза Хоҳишмандам маро ба вазифаи муҳаррири шӯъбаиилмию услубии китобдорӣ ба кор қабул намоед. 02.09 05 имзо Шарифов Аҳмадҷон Намунаи аризаи аз кор рафтан: Ба директории мактаби Мо74Рӯзиева Е.А. аз номи муаллимаи…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Суратмачлис

  Суратмаҷлис. Суратмаҷлис ҳуҷҷати муҳим ба ҳисоб меравад, чун он рафти маҷлисро нишон медиҳад. Маҷлис дар ҳар муассисаи давлатӣ органи олии он ба ҳисоб меравад. Суратмаҷлисро протокол (фр. : protocole) низ мегӯянд. Суратмаҷлис ё протокол санадест, ки ҷараёни ягон маҷлис, конфронс, тафтишоти ҳуқуқӣ, бозпурсии мақомот ва монанди инҳо дар он аз…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Ваколатнома

  Ваколатнома. Ваколатнома чунин навъи ҳуҷҷат аст, ки дар он соҳиби ҳуҷҷат ба ҳайси як шахс ё як идораву корхонаи салоҳиятддор ҳуқуқ ва ваколати молӣ ё пулии худро ба ягон шахс ё идораву корхонаи дигар вогузор мекунад. Шахси фоил, яъне соҳиби ваколатро ваколатгузор ва шахси мафъул, яъне шахсе, ки ҳуҷҷат ба…

  Муфассалтар »
 • Навиштани Тасдикнома

  Тасдиқнома. Тасдиқнома чунин навъи ҳуҷҷат аст, ки аз ҷониби сардор, мудир, роҳбар, маъмур ё аз ҷониби садорат, идора, роҳбарият ва маъмурияти ягон идора, корхона ва муассиса ҷиҳати тасдиқи вазъ ва ҳақиқати ҳоли то замони навишти ин ҳуҷҷат доштаи шахси муайян (яъне: шахси мафъул, шахсе, ки тасдиқнома барои ӯ навишта мешавад)…

  Муфассалтар »
 • Навиштани Забонхат

  Забонхат. Забонхат чунин навъи ҳуҷҷат аст, ки дар он соҳиби ҳуҷҷат барои гирифтани чизе (мол, пул) аз касе ё муассисае ба унвони он кас ё он муассиса миқдори чизи гирифтаашро бо қайди ному насаби худ, ҳайсияти иҷтимоияш (донишҷӯст ё дар ягон ҷо кор мекунад) ва мушаххасоти шиносномааш забонхат медиҳад. Забонхат…

  Муфассалтар »
 • Намунаи навиштани Баёнот (тавзехнома)

  Баёнот (тавзеҳнома). Баёнот чунин ҳуҷҷатест, ки дар он соҳиби ҳуҷҷат (хонанда, донишҷӯ, корманди ягон муассиса) барои вайрон намудан ё халалдор гардидани интизоми муқарраршудаи муассиса (ҷойи таҳсил, ҷойи кор) маълумот медиҳад. Вайроншавии интизом метавонад аз ҷониби худи баёнотнавис бошад ва ё мумкин аст аз ҷониби дигарон сурат гирад ва соҳиби ҳуҷчат…

  Муфассалтар »
 • Навиштани Тавсифнома яъне хислатнома

  Тавсифнома (хислатнома). Тавсиф вожаи арабӣ буда, маънои он васфи касе ё чизе мебошад. Тавсифнома чунин навъи ҳуҷҷат аст, ки сардор, роҳбар, маъмур ё садорат, роҳбарият ва маъмурияте барои зердастон, тобеин ё ҳамкорони худ менависанд. Сабаби навиштани ин навъи ҳуҷҷат аз ҷониби шахси фоил (яъне, шахсе, ки ин ҳуҷҷатро менависад) пешбарӣ,…

  Муфассалтар »
 • Намунаи навиштани Шарҳи ҳол

  Шарҳи ҳол. Шарҳи ҳол ҳуҷҷатест, ки шарҳу баёни дақиқ ва муфассали шахсияти ҳуҷҷатнавис дар он дарҷ мегардад. Шарҳи ҳол бояд танҳо дар хусуси ҳолномаи иҷтимоӣ ва сиёсии соҳиби ҳуҷҷат матраҳ шавад. Шахсияти ҳуҷҷатнавис дар Шарҳи ҳол меҳвари асосӣ ба ҳисоб меравад. Зикри ақрабо, наздикон ва шахсони алоқаманди соҳиби ҳуҷҷат дар…

  Муфассалтар »
 • Навиштани Ариза

  Ариза. Ариза вожаи арабӣ буда, маънояш арз кардан, яъне изҳору баён мебошад. Ариза ҳамчун ҳуҷчат вобаста ба мӯҳтавои мазмун ду навъ мешавад: хоҳишмандӣ ва шикоятӣ. Мӯҳтавои мазмуни аризаи хоҳишмандӣ, чунонки аз номаш маълум аст, аз касе, аз маъмур ё маъмурияте чизе (пул, мол ё ягон дархости дигар)- ро хоҳиш ва…

  Муфассалтар »
 • Намунаи навиштани такриз

  Намунаи тақриз барои рисолаи хатм ва кори дипломи Тақриз ба рисолаи хатми донишҷӯи гурӯҳи 26576 “Б” Салмонов О. “Тарҷумаи ҳамзамон: хусусият ва истифодаи он дар замони муосир” Рисолаи мазкур ба яке аз бахшҳои муҳими тарҷума, яъне тарҷумаи ҳамзамон бахшида шудааст. Бояд гуфт, ки роҷеъ ба тарҷумаи ҳамзамон дар Федератсияи Россия…

  Муфассалтар »