хукук

 • Хукуки дипломати ва консули

  Ҳуқуқи дипломатӣ ва консулӣ. 1.Мафҳум низом ва сарчашмаи низоми ҳуқуқи дипломатӣ. 2.Мақомотҳои робитаи беруна. Дар муносибатҳои байналхалқӣ аз замонҳои қадим Сар карда меъёрҳое вуҷуд доштанд, ки онҳо фаъолият ва мавқеи намояндагии давлат ё ин мақомоти онро дар муносибатҳои расмии байни онҳо ба танзим медароварданд ва ин фаъолият мақсади намояндагии он,…

  Муфассалтар »
 • Ба таври осоишта ба танзим даровардани бахсхои байналхалки

  Ба таври осоишта ба танзим даровардани баҳсҳои байналхалқӣ 1.Мафҳуми баҳси байналхалқӣ. 2.Мафҳуми ҳуқуқии принципи ба таври осоишта ҳал кардани баҳсҳои байналхалқӣ. 1.Мафҳуми баҳси байналхалқӣ. Мафҳуми баҳси байналхалқӣ одатан барои нишон додани мухолифати байни давлатҳо, инчунин баҳсҳое, ки осоиштагӣ ва бехатарии байналхалқиро дар хатар мегузоранд, истифода мешавад. Дар асоси баҳсҳои байналхалқӣ…

  Муфассалтар »
 • Ташкилотхои байналхалки

  Мафҳуми ташкилотҳои байналхалқӣ ва табиати ҳукуқии онҳо. Функсия ва низоми мақомотҳои ташкилотҳои байналхалқӣ. 1.Мафҳуми ташкилотҳои байналхалқӣ ва табиати ҳуқуқии онҳо. Пайдоиши ташкилотҳои байналхалқи тасодуфи набуда балки дорои зарурияти ба худ хос мебошанд ё бо ибораи дигар гуем онҳо баҳри қонеи талаботҳои муайяни ҷомеаи инсон арзи вуҷуд намудаанд. Ба қарни XIX…

  Муфассалтар »
 • Конференцияхои байналхалки

  Конференцияҳои байналхалқӣ. 1.Мафҳуми конференцияи байналхалқӣ. 2.Тайёри ба даъват кардани конференцияи байналхалқӣ. 1.Мафҳуми конференцияи байналхалқӣ. Дар зери мафҳуми конференцияи байниҳукумати мақомоти дастаҷамъи, муваққатии давлатҳибистиқлоли аъзои ин конференция фаҳмида мешавад, ки барои комёб шудан ба мақсадҳои мувофиқ гузаронида шуда аст. Мақсад ва фаъолияти конференцияҳои байниҳукумти бояд ба принципҳои ҳамаэътирофшудаи ҳуқуқи байналхалқӣ мувофиқ…

  Муфассалтар »
 • Хукуки шартномахои байналхалки

  Ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ. 1.Мафҳум ва сарчашмаҳои ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ. 2.Мафҳуми шартномаҳои байналхалқӣ ва таснифоти он. Мафҳум ва сарчашмаҳои ҳуқуқи шартномаи байналхалқӣ. Амалияи муносибатҳои сиёсию иқтисодии байни давлатҳо вобастагии муҳимро бо шартномаҳои байналхалқӣ дошта ва дар ин ҷода онҳо дорои мавқеи аввалиндараҷа мебошанд. Шартномаҳои байналхалқӣ дар намуди хаттии созиши давлатҳо дар…

  Муфассалтар »
 • Ахоли дар хукуки байналхалки

  Аҳолӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 1.Мафҳуми аҳолӣ ва ҳайати он. 2.Шаҳрвандӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ. Мафҳуми аҳолӣ ва ҳайати он. Мафҳуми аҳоли дар ҳуқуқи байналхалқӣ чунин таъриф дода шудааст, маҷмӯи шахсони ҷисмоние, ки дар Айни ҳол дар ҳудуди давлати муайян зиндагӣ мекунанд. Ҳайати аҳолӣ ҳар як давлат иборат мебошад; аз шаҳрвандони худи…

  Муфассалтар »
 • Каламрав дар хукуки байналхалки

  Қаламрав дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 1.Мафҳум ва намудҳои қаламрав дар ҳукуқи байналхалқӣ. 2.таркиб ва табиати ҳуқуқии қаламрави давлатӣ. А Д А Б И Ё Т : Курс международного права в 7 томах .М.,1990, Т.3. гл.1,М,1989; Т.2, Гл.5 и 6Клименко Б.М. Государственная территория. М.,1974.Клименко Б.М. мирное решение территориальных сторон. М., 1982 1.Мафҳуми…

  Муфассалтар »
 • Чавобгари дар хукуки байналхалки

  Чавобгари дар хукуки байналхалки Аз нимаи авали асри 20 сар карда хукуквайронкунихои байналхалки ба деликтхои байналхалки ва чиноятхои байналхалки таксим мешаванд. Чиноятхои байналхалки тачовузкори, мачбуран баркарор кардан ё нигох доштани хукмронии мустамликави, генотсид, апартеид ва гайрахо мебошанд. Чавобгарии давлати хукуквайронкунанда дар намуди шаклхои муаххас вучуд доранд. Чавобгарии хукуки вобаста ба…

  Муфассалтар »
 • Хукуккабулкунии давлатхо

  1.Ҳуқуққабулкунии давлатҳо нисбати шартномаҳои байналхалқӣ; 2.Ҳуқуққабулкунии давлатҳо нисбати моликияти давлатӣ; 1.Ҳуқуққабулкунии давлатҳо нисбати шартномаҳои байналхалқӣ. Мувофиенцияи Венагӣ соли 1978 ва таҷрибаи байналхалқӣ масъалаҳои ҳуқуққабулкунии давлатҳо нисбати шартномаҳо вобаста аз он ки кассе барои ҳуқуққабулкуни он мебошад ҳал карда мешавад, яъне дар ҳолати муттаҳид шудани давлат, тақсимшавии давлатҳо ё ин ки…

  Муфассалтар »
 • Принсипхои асосии хукуки байналхалки

  Мафҳум ва хусусиятҳои принципҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ.Таснифоти принсипҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ 1. Мафҳум ва хусусиятҳои принципҳои асосии ҳуқуҳои байналхалқӣ. Таърифи принципҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ бо тарзҳои гуногун ифодаи хешро дар адабитҳои ҳуқуқи ёфтааст. Ба андешаи ҳуқуқшиноси шинохта Г.И.Тункин давлат Хамчун субъекти ҳуқуқи байналхалқӣ ҳуқуқу ӯҳдадориҳои асоси он ифодакунандаи мафҳуми принципҳои…

  Муфассалтар »
 • Мафхум, предмет ва низоми хукуки байналхалки

  Истилоҳи «ҳуқуқи байналхалқӣ» аз тарафи умум дар асри ХIХ қабул гашт, ки то ин давра истилоҳи қадимаиҳуқуқи римӣ «ҳуқуқи халқ»-ҳо истифода мешуд. Дар адабиётҳои ҳуқуқии ҳозира бошад бисёртар истилоҳи ҳуқуқи байналхалқии муосир истифода мешавад. Ҳамаи истеллоҳои номбаршуда бо истилоҳи «ҳуқуқи байнидавлат»-ҳо ҳаммазмун мебошанд. Истилоҳномаҳои ҳуқуқи байналхалқиро ба ду гурӯҳ ҷудо…

  Муфассалтар »
 • СУПОРИДАНИ ШАХСЕ, КИ БА МАҲРУМ КАРДАН АЗ ОЗОДӢ МАҲКУМ ШУДААСТ, БАРОИ АДОИ ҶАЗО БА ДАВЛАТЕ, КИ Ӯ ШАҲРВАНДИ ОН АСТ

  БОБИ 50. СУПОРИДАНИ ШАХСЕ, КИ БА МАҲРУМ КАРДАН АЗ ОЗОДӢ МАҲКУМ ШУДААСТ, БАРОИ АДОИ ҶАЗО БА ДАВЛАТЕ, КИ Ӯ ШАҲРВАНДИ ОН АСТ Моддаи 483. Асосҳо барои супоридани шахсе, ки ба маҳрум кардан аз озодӣ маҳкум шудааст, барои адои ҷазо ба давлате, ки ў шаҳрванди он аст Шартномаи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон…

  Муфассалтар »
 • СУПОРИДАНИ ШАХС БАРОИ БА ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ КАШИДАН Ё БАРОИ ИҶРОИ ҲУКМ

  БОБИ 49. СУПОРИДАНИ ШАХС БАРОИ БА ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ КАШИДАН Ё БАРОИ ИҶРОИ ҲУКМ Моддаи 476. Равон кардани талабнома дар хусуси додани шахсе, ки дар ҳудуди давлати хориҷӣ мебошад 1. Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолат ва бо тартибе, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ…

  Муфассалтар »
 • ҲАМКОРИИ МУТАҚОБИЛАИ СУДҲО, ПРОКУРОРҲО, МУФАТТИШОН ВА МАҚОМОТИ ТАҲҚИҚ БО МАҚОМОТ ВА ШАХСОНИ МАНСАБДОРИ ДАХЛДОРИ ДАВЛАТҲОИ ХОРИҶӢ ДАР ТАРТИБИ РАСОНИДАНИ КӮМАКИ ҲУҚУҚӢ ОИД БА ПАРВАНДАҲОИ ҶИНОЯТӢ

  ФАСЛИ XII. МУҚАРРАРОТИ АСОСИИ ТАРТИБИ ҲАМКОРИИ МУТАҚОБИЛАИ СУДҲО, ПРОКУРОРҲО, МУФАТТИШОН ВА МАҚОМОТИ ТАҲҚИҚ БО МАҚОМОТ ВА ШАХСОНИ МАНСАБДОРИ ДАХЛДОРИ ДАВЛАТҲОИ ХОРИҶӢ ДОИР БА ПАРВАНДАҲОИ ҶИНОЯТӢ БОБИ 48. ҲАМКОРИИ МУТАҚОБИЛАИ СУДҲО, ПРОКУРОРҲО, МУФАТТИШОН ВА МАҚОМОТИ ТАҲҚИҚ БО МАҚОМОТ ВА ШАХСОНИ МАНСАБДОРИ ДАХЛДОРИ ДАВЛАТҲОИ ХОРИҶӢ ДАР ТАРТИБИ РАСОНИДАНИ КӮМАКИ ҲУҚУҚӢ ОИД БА…

  Муфассалтар »
 • Пешбурд оид ба рўёнидани зараре, ки дар натиҷаи амали ғайриқонунии суд ва мақомоти анҷомдиҳандаи пешбурди тосудӣ доир ба парвандаи ҷиноятӣ расидааст

  БОБИ 47. Пешбурд оид ба рўёнидани зараре, ки дар натиҷаи амали ғайриқонунии суд ва мақомоти анҷомдиҳандаи пешбурди тосудӣ доир ба парвандаи ҷиноятӣ расидааст Моддаи 461. Асосҳо ва шартҳои ба вуҷуд омадани ҳуқуқ барои рўёнидани товони зарар 1. Товони зараре, ки ба шахс дар натиҷаи ғайриқонунӣ дастгир кардан, дар ҳабс ва…

  Муфассалтар »
 • ПЕШБУРДИ СУРЪАТНОК

  БОБИ 46. ПЕШБУРДИ СУРЪАТНОК Моддаи 453. Тартиби пешбурди суръатнок 1. Ҳангоми мавҷуд будани аломатҳои ҷиноятҳои бо қисми 1 моддаи 111, қисми 1 моддаи 125, қисми 1 моддаи 126, қисми 1 моддаи 131, қисми 4 моддаи 196, қисми 1 моддаи 230, қисми 1 моддаи 232, қисми 1 моддаи 234, қисми 1…

  Муфассалтар »
 • Пешбурди парвандаҳо доир ба татбиқи чораҳои маҷбурии дорои хусусияти тиббӣ

  БОБИ 45. Пешбурди парвандаҳо доир ба татбиқи чораҳои маҷбурии дорои хусусияти тиббӣ Моддаи 438. Асосҳо барои пешбурди парвандаҳо доир ба татбиқи чораҳои маҷбурии дорои хусусияти тиббӣ 1. Пешбурди парвандаҳо доир ба татбиқи чораҳои маҷбурии дорои хусусияти тиббии дар қисми 1 моддаи 97 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда, нисбат ба шахсоне,…

  Муфассалтар »
 • ТАРТИБИ ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАҲО ОИД БА ҶИНОЯТҲОИ НОБОЛИҒОН

  ФАСЛИ XI. ХУСУСИЯТҲОИ ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАҲОИ ҶИНОЯТИИ КАТЕГОРИЯҲОИ АЛОҲИДА БОБИ 44. ТАРТИБИ ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАҲО ОИД БА ҶИНОЯТҲОИ НОБОЛИҒОН Моддаи 424. Тартиби пешбурди парвандаҳо оид ба ҷиноятҳои ноболиғон 1. Муқаррароти ҳамин боб дар бораи парванда марбут ба шахсе, ки дар лаҳзаи содир намудани ҷиноят ба ҳаждаҳсолагӣ нарасидааст, татбиқ мегардад. 2. Тартиби пешбурди…

  Муфассалтар »
 • АЗ НАВ САР КАРДАНИ ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАИ ҶИНОЯТӢ БИНОБАР ҲОЛАТҲОИ НАВ ОШКОРШУДА

  БОБИ 43. АЗ НАВ САР КАРДАНИ ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАИ ҶИНОЯТӢ БИНОБАР ҲОЛАТҲОИ НАВ ОШКОРШУДА Моддаи 417. Асосҳои аз нав сар кардани пешбурди парвандаи ҷиноятӣ 1. Ҳукм, таъиноти суд ва қарори судя, ки эътибори қонунӣ пайдо кардаанд, метавонанд бекор карда шаванд ва пешбурд аз рўи парванда бинобар ҳолатҳои нав ошкоршуда аз нав…

  Муфассалтар »
 • Пешбурд дар суди марҳилаи назоратӣ

  ФАСЛИ X АЗ НАВ ДИДА БАРОМАДАНИ ҲУКМ, ТАЪИНОТ ВА ҚАРОРЕ, КИ ЭЪТИБОРИ ҚОНУНӢ ПАЙДО КАРДААНД (ПЕШБУРДИ НАЗОРАТӢ) БОБИ 42. Пешбурд дар суди марҳилаи назоратӣ Моддаи 403. Эътироз ё шикоят овардан ба тариқи назоратӣ аз ҳукм, таъинот, қарори суд, ки эътибори қонунӣ пайдо кардаанд 1. Эътироз ё шикоят дар бораи аз…

  Муфассалтар »
 • ПЕШБУРД ОИД БА БАРРАСӢ ВА ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ВОБАСТА БА ИҶРОИ ҲУКМ

  БОБИ 41. ПЕШБУРД ОИД БА БАРРАСӢ ВА ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ВОБАСТА БА ИҶРОИ ҲУКМ Моддаи 390. Мавқуф гузоштани иҷрои ҳукм 1. Иҷрои ҳукм дар бораи маҳкум кардани шахс ба маҳдуд кардани озодӣ ё маҳрум кардан аз озодӣ ҳангоми мавҷуд будани яке аз асосҳои зерин мумкин аст мавқуф гузошта шавад: — бемории…

  Муфассалтар »
 • БА ИҶРО РАСОНИДАНИ ҲУКМ, ТАЪИНОТ ВА ҚАРОР

  БОБИ 40. БА ИҶРО РАСОНИДАНИ ҲУКМ, ТАЪИНОТ ВА ҚАРОР Моддаи 386. Эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм ва иҷрои он 1. Ҳукми суди марҳилаи якум пас аз гузаштани мўҳлати овардани шикоят ё эътирози кассатсионӣ, ба шарте ки аз он шикоят ё ба он эътироз оварда нашуда бошад, эътибори қонунӣ пайдо мекунад…

  Муфассалтар »
 • БА ТАРИҚИ КАССАТСИОНӢ БАРРАСӢ КАРДАНИ ПАРВАНДАИ ҶИНОЯТӢ

  БОБИ 39. БА ТАРИҚИ КАССАТСИОНӢ БАРРАСӢ КАРДАНИ ПАРВАНДАИ ҶИНОЯТӢ Моддаи 364. Мавзўи муҳокимаи судӣ дар марҳилаи кассатсионӣ Суди марҳилаи кассатсионӣ аз рўи шикоят ва эътирозҳои кассатсионӣ қонунӣ, асоснок ва одилона будани ҳукм ва дигар қарорҳои судиро тафтиш менамояд. Моддаи 365. Ҳайати суд ҳангоми баррасии парвандае, ки аз он шикоят карда…

  Муфассалтар »
 • ШИКОЯТ ВА ЭЪТИРОЗИ КАССАТСИОНӢ АЗ ҚАРОРИ СУД, КИ ЭЪТИБОРИ ҚОНУНӢ ПАЙДО НАКАРДААСТ

  ФАСЛИ IX. АЗ НАВ ДИДА БАРОМАДАНИ ҲУКМ, ТАЪИНОТ ВА ҚАРОРЕ, КИ ЭЪТИБОРИ ҚОНУНӢ ПАЙДО НАКАРДААНД БОБИ 38. ШИКОЯТ ВА ЭЪТИРОЗИ КАССАТСИОНӢ АЗ ҚАРОРИ СУД, КИ ЭЪТИБОРИ ҚОНУНӢ ПАЙДО НАКАРДААСТ Моддаи 357. Ҳуқуқи овардани шикоят ва эътирози кассатсионӣ аз ҳукм 1. Мутобиқи қоидаҳои пешбининамудаи боби мазкур аз ҳукми суд, ки эътибори…

  Муфассалтар »
 • Пешбурди парвандаи айбдоркунии хусусӣ

  БОБИ 37. Пешбурди парвандаи айбдоркунии хусусӣ Моддаи 353. Тобеияти судии парвандаи айбдоркунии хусусӣ Парвандаи айбдоркунии хусусӣ, ки дар қисми 2 моддаи 24 Кодекси мазкур пешбинӣ шудааст‚ аз тарафи судяи суди шаҳру ноҳия баррасӣ карда мешавад. Моддаи 354. Оғоз кардани парвандаи айбдоркунии хусусӣ 1. Парвандаи айбдоркунии хусусӣ аз ҷониби ҷабрдида ё…

  Муфассалтар »
 • Баровардани Ҳукм

  БОБИ 36. БАРОВАРДАНИ ҲУКМ Моддаи 332. Аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон баровардани ҳукм Суд ҳукмро аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебарорад. Моддаи 333. Талаботе, ки нисбат ба ҳукм пешниҳод карда мешаванд 1. Ҳукми суд бояд қонунӣ, асоснок ва одилона бошад. 2. Ҳукм ҳангоме қонунӣ эътироф карда мешавад, ки он бо риояи талаботи…

  Муфассалтар »
 • МУЗОКИРАИ СУДӢ ВА СУХАНИ ОХИРИНИ СУДШАВАНДА

  БОБИ 35. МУЗОКИРАИ СУДӢ ВА СУХАНИ ОХИРИНИ СУДШАВАНДА Моддаи 328. Мазмун ва тартиби музокираи судӣ 1. Суд, судя баъди анҷоми тафтиши судӣ ба музокираи судӣ мегузарад, ки он аз нутқи айбдоркунанда, ҷабрдида ё намояндаи ў, даъвогари гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ ё намояндагони онҳо, судшаванда дар ҳолати даст кашидан аз ҳимоятгар ва…

  Муфассалтар »
 • ТАФТИШИ СУДӢ

  БОБИ 34. ТАФТИШИ СУДӢ Моддаи 308. Оғози тафтиши судӣ 1. Тафтиши судӣ аз баёни моҳияти айбдоркунии пешниҳодшуда дар ҳаққи судшаванда аз ҷониби айбдоркунандаи давлатӣ, дар парвандаҳои айбдоркунии хусусӣ бошад, аз баёни шикоят аз ҷониби айбдоркунандаи хусусӣ ё намояндаи ў оғоз мегардад. 2. Раисикунанда аз судшаванда мепурсад, ки оё моҳияти айби…

  Муфассалтар »
 • ҚИСМИ ОМОДАСОЗИИ МАҶЛИСИ СУД

  БОБИ 33. ҚИСМИ ОМОДАСОЗИИ МАҶЛИСИ СУД Моддаи 296. Оғози маҷлиси суд Раисикунанда маҷлиси судро дар вақти таъиншуда кушода, эълон мекунад, ки кадом парвандаи ҷиноятӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад. Моддаи 297. Муайян кардани ҳозиршавӣ ба суд Котиб дар бораи ба суд ҳозир шудани прокурор, судшаванда, ҳимоятгар, ҷабрдида, даъвогари гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ…

  Муфассалтар »
 • ШАРТҲОИ УМУМИИ МУҲОКИМАИ СУДӢ

  БОБИ 32. ШАРТҲОИ УМУМИИ МУҲОКИМАИ СУДӢ Моддаи 272. Муҳокимаи бевосита ва шифоҳии судӣ 1. Дар муҳокимаи судӣ ҳамаи далелҳои парванда бояд таҳти тафтиши бевосита қарор дода шаванд. Суд, судя бояд нишондоди судшаванда, ҷабрдида, шоҳид, хулосаи коршиносонро шунавад, далелҳои шайъиро аз назар гузаронад, протокол ва дигар ҳуҷҷатҳоро эълон кунад ва дигар…

  Муфассалтар »