Саволҳои Тести

Саволхои тести бо чавобхояшон аз тамоми фаннхо бо забони точики, русси ва англиси

 • Саволхои тестии фанни Информатика

  Информатсия чист? $A) Информатсия аз калимаи англисӣ гирифта шуда маънояш хабар ахбор, иттилоот, маълумот мебошад; $B) ин маҷмӯи сигналҳое мебошад, ки мо онро ба тафаккури худамон қабул менамоем ва он хусусияти ин ё он объект ё ҳодисаро дар ҳақиқат дар олами моро иҳота карда тасвир менамояд; $C) информатсия ин маҷмӯи…

  Муфассалтар »
 • Cаволу масъалаҳои тест аз фанни адабиёти тоҷик

  Худро бисанҷед! Диққат!!! Барои дидани натиҷаи саволҳо аз шумо хоҳиш карда мешавад,ки саволҳоро як ба як ҷавоб дода ва натиҷаи онро баъди ба охир расонидани саволҳо хоҳед дид. [streamquiz id=»3″] https://tj.allinweb.info/check-yourself/29887/

  Муфассалтар »
 • Тести информатика

  @1. Информатсия ин: $A) Калимаи аз лотинии informatio сарчашма гирифта, маънои маънидодкуни, фаҳмондадиҳи, баёнкуни, хабардоркуни ва ғайраро дорад; $B) Калимаи араби буда маънои «хабар», «ахбор», «маълумот», «иттилоот»-ро дорад; $C) Калимаи англиси буда маънои «хабар», «ахбор», «маълумот»-ро дорад; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $E) Ҳамаи ҷавобхо нодуруст. @2. Барандаи иттилоот ин: $A)…

  Муфассалтар »
 • Тестхои менечмент

  @1.Менеҷмент –ин: $A) намуди фаъолиятест, ки мақсади асосии он ба даст овардани фоида ва қонеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор аст; $B) фаъолияти иктисодиест, ки бо воситаи он дар корхонаву ташкилотҳо ҳаҷми истехсоли мол ба накша гирифта мешавад; $C) зерсохтори корхона мебошад, ки фаъолияти он нақшагирии фаъолияти иктисодии хоричии корхона…

  Муфассалтар »
 • Саволхои менечменти стратеги ва иновациони

  @1. Мақсади асосии таҳлили функсионалӣ- арзишӣ (ТФ$A) иборат аст — аз: $A) коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; $B) иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; $C) нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; $D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд. $E) исботӣ, алоқавӣ, меъморӣ; @2. Намудҳои лоиҳаҳои илмиро номбар кунед: $A) ташаббусӣ; нашриётӣ, ташкили корҳои экспидитсионӣ; $B) лоиҳаҳои инкишофи базаи…

  Муфассалтар »
 • Саволҳои тестӣ аз фанни «Идоракунии муноқиша»

  @1. Намудҳои асосии ихтилоф. $A) ихтилофи байналхалқӣ; $B) ихтилофи байнигурӯҳӣ; $C) ихтилофи дохилиташкилӣ; $D) ҳаммаи намудҳо дуруст; $E) ҳаммаи намудҳо нодуруст; @2. Дар психологяи иҷтимоӣ чанд усули ба инсон таъсиррасон вуҷуд дорад. $A) панҷто; $B) ёздаҳто; $C) дувоздаҳто; $D) нуҳто; $E) ҳафто; @3. Водорсозандаи инсон ба амалиёт – ин. $A)…

  Муфассалтар »
 • Тест аз фанни менечменти стратеги

  @1. Аз ҷониби фармондеҳи ҳарбии Чин Сун-Изи оид ба стратегия китобе навишта шуда буд, ки он чи ном дошт: $А) «Санъати стратегии ҳарбӣ»; $B) «Санъати консепсияи стратегӣ»; $C) «Санъати стратегӣ»; $D) «Менечменти стратегӣ» ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст; @2. Мафҳуми «Стратегия» дар соҳаи хоҷагидорӣ бори аввал кадом сол истифода…

  Муфассалтар »
 • Савохои маркетинги суғуртави бо чавобхояш

  @1. Аввалин бор мафҳуми суғуртаро кадом давлат истифода бурд $A) англия; $B) дания; $C)португалия; $D)италия; $E)франция; @2. Ба бозори ғайри молиявӣ кадом ширкатҳо дохил мешаванд: A) банкҳои тиҷоратӣ; $B) инвеститсияҳо; $C)бозори қоғазҳои қиматнок; $D)бозори фондӣ; $E)ширкати суғуртавӣ; @3. Шартҳои зарури бунёди бозори суғурта дар ҳамаи мамлакатҳо сунъи аст: A) мавҷудияти…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести аз фанни маркетинг

  @1.Мухити маркетинги фирма ин. $A) маЧмуи куввахоифаъоле, киберун азфирмафаъолиятнамудабаимконотхоирохбариятимаркетинги таъсир мерасонад; $B) маЧмуи куввахоифаъоле, кибаимоконитхоиистехсолиифирматаъсирмерасонанд; $C) маЧмуи куввахоифаъоле, кибакормандонифирматаъсир мерасонанд; $D)маЧмуи куввахои фаъоле, кибаимконотхои молиявии ташкилот таъсир мерасонад; $E) маЧмуи куввахоифаъоле, ибарохбарияти ташкилот таъсир мерасонанд; @2.Харончизе, ки истехсол ва бабозор барои фуруш пешниход мешавад ин. $A) мубодила; $B) арзиш; $C)…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести аз фанни Лизинг бо чавобхояш

  Саволхои тести аз фанни Лизинг бо чавобхояш @1. Калимаи «Лизинг» аз забони англисӣ гирифта шуда маънояш? $A) иҷора; $B) иҷораи иқтисодӣ; $C) рента; $D) дивиденд; $E) иҷораи молиявӣ. @2. Ба сифати иҷораи молиявӣ чиҳо дохил шуда метавонанд? $A) олотҳои манқул ва ғайриманқул;$B) қитъаҳои замин, объектҳо ва сарватҳои табиат;$C) олотҳои манқул,…

  Муфассалтар »
 • Саволномаи тестӣ аз фанни Этика ва Эстетика бо чавобхояш

  Ахлоқ ҳамчун илм кай пайдо шудааст? — дар асри IХ–Хмелодӣ; + дар асрҳои V – IV; — дар асрҳои IV-III пеш аз мелод; — дар асрҳои XX – XXI; — дар асри I мелодӣ; Ахлоқ чиро меомӯзад? + илм дар бораи рафтори одамон; — илм дар бораи ҷабру некӣ; —…

  Муфассалтар »
 • Саволҳои тестӣ аз фанни методҳои математикӣ дар иқтисодиёт

  Саволҳои тестӣ аз фанни методҳои математикӣ дар иқтисодиёт 1. Ҳалли графикии системаи нобаробариҳои хаттиро ёбед: $A) соҳаи ҳал дар чоряки 2 ва 3; $B) соҳаи ҳал дар чоряки 3; $C) соҳаи ҳал дар чоряки 2; $D) соҳаи ҳал дар чоряки 4 ва 3 $E) соҳаи ҳал дар чоряки 2 ва…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести аз фанни Забоншиносии Умуми

  #Кадом ҷараёни забоншиносӣ аниқ намудани аспекти тадқиқот ва таснифи фанни лингвистикаро масъалаи назариявии асосии забоншиносии умумӣ мешомориданд: — ҷараёни ҷавонграмматикҳо; + ҷараёни неограмматистҳо; — ҷараёни мантикӣ; — ҷараёни психологӣ; — ба ягон ҷараён вобаста нест. # Фердинанд де Соссюр ва А. Мейеро асосгузори кадом ҷараён шуморида мешавад? — ҷараёни ҷавонграмматикҳо;…

  Муфассалтар »
 • Тест аз фанни чурофияи Фаронса

  Тест аз фанни чурофияи Фаронса. 1.Масохати Фаронса а) 551,2 хазор км.2 б) 550,1 хазор км.2 в) 551,0 хазор км.2 г) 552,2 хазор км.2 д)550,2 хазор км.2 2.Ахолии Фаронса а)57,1 млн.нафар б)56,0 млн.нафар в)57,2 млн.нафар г)55,1 млн.нафар д)50,0 млн.нафар 3.Забони давлати а)фаронсави б)норманди в)голланди г)бургунди д)аквитани 4. Пойтахти Фаронса а)Лион б)Марсел…

  Муфассалтар »
 • Тестхо аз фанни Протокол ва Этикет бо чавобхояш

  Тестҳо аз фанни «Протокол ва Этикет» #. Решаи калимаи «дипломат» аз кадом вожа гирифта шуда, чи маъно дорад? — «дипломус» (римӣ) – ҳуҷҷат; + «диплома» (юнонӣ)– қаткардашуда; — «дипломат» (русӣ) – зирак; — «дипломат» (франсузӣ) — намоянда; — дипломат (англисӣ) ҷомадон; #. Протокол чист? + ин маҷмӯи қоидаҳои рафтор —…

  Муфассалтар »
 • Саволномаи тестӣ аз фанни Этика касбӣ бо чавобош

  Саволномаи тестӣ аз фанни Этика касбӣ #Ахлоқ ҳамчун илм кай пайдо шудааст? — Дар асри IХ–Х мелодӣ; +Дар асрҳои V – IV; — Дар асрҳои IV- III пеш аз мелод; — Дар асрҳои ҶҶ – ҶҶI; — Дар асри I мелодӣ; #Ахлоқ чиро меомӯзад? + Илм дар бораи рафтори одамон;…

  Муфассалтар »
 • Саволномаи тести бо чавобхояш аз иктисоди чахон

  Саволномаи тести аз фанни иктисоди чахон #. Дастовардҳои илмию техникӣ ба сифати маҳсулот таъсир мерасонанд ё не? -Сифати маҳсулот аз дастовардҳои илмию техникӣ вобаста нест. -Дар баъзе соҳаҳои саноат ин вобастагӣ вуҷуд дорад. +Дастовардҳои илмию техникӣ як омили муҳими баланд гаштани сифати маҳсулот ба шумор мераванд. -Дастовардҳои илмию техникӣ ба…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести бо чавобхояш аз фанни забоншиносии умуми

  Саволхои тести аз фанни забоншиносии умумӣ #.Умумиятҳое, ки дар байни забонҳои ҷаҳон вуҷуд доранд, чандто мебошад? — 2; — 4; + 5; — 7; — 3. #. Таърихи забоншиносӣ ба чанд давра тақсим мешавад? -4; +5 ; -6; — 8; — 2. #. Давраи якуми забоншиносӣ чанд асрро дар бар…

  Муфассалтар »
 • Тестхо аз фанни адабиёти Чин

  Тестҳо аз фанни адабиёти Чин Оғози адабиёти Чин аз кадом аср аст? +Асри 18 то мелод; -Асри 15 то мелод; -Асри 12 то мелод; -Асри 17 то мелод; -Асри 10 то мелод. Давраи қабилаҳои Шан-ин кадом асрҳоро дар бар мегирад? + Асри 18-12 то мелод; — Асри 8-3 то…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести Сиёсатшиноси

  Сиёсати иҷтимоӣ чиро дар бар мегирад? + таъмини озодӣ, ҳуқуқи интихоб, ҳуқуқ ба меҳнат, тайёр намудани кадрҳо, таъмини кафолати иҷтимои (нафакахурон,маҷруҳон),имконияти таъмини маош; — таъмини озодӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, гирифтани маош, истироҳат; — ҳуқуқи интихоби меҳнат,таъмини маош,истироҳат , озодии фаъолият; — таъмини озодӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, озодии шахс, гирифтани маош,…

  Муфассалтар »
 • Тестхои забони англиси бо чавобхояшон

  Apart from those three very cold weeks in January, it has been a very ________ winter. — plain — soft — pale + mild — calm The best student in each class will ______ a prize at the end of term. — catch + receive -possess — prove —…

  Муфассалтар »
 • Тест аз Санъати рохбари

  @1.Максадхои асосии баходихии кормандон аз тарафи рохбар кадомхоянд нишон дихед $А)мотиватсия; $B)шуморави; $C)сифати;$D) тагйирёби;$E)микдори; @2.Мундаричаи асосии технологияи идоракуни $А)банизомдарори; $B)кабули карор; $C)амалигардонии карvb ор; $D) аниккунони (конкретикунони); $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст; @3.Банакшагири барои рохбар чи ахамият дорад $А)муайяннамоии фаъолиятхо дар оянда; $B)тадбики накшаву барномахо; $C)ба даст овардани якдигарфахмии коргарон;…

  Муфассалтар »
 • Савохои тестии идоракунии кормандон

  @1.Ҳокимияти маҷбуркунӣ ин- $A) роҳбар бо мақсади бештар таъсир расонидан ва тағйир додани рафтори тобеъон нисбати фаъолияташон аз роҳҳои гуногуни маъмурию иқтисодӣ истифода мебарад; $B) ба натиҷаҳои ҳақиқии меҳнат мувофиқи илму таҷриба ва ба таври эътимодбахш исботшуд, ба таъмини фаъолияти самарабахши корхона бештар мусоидат мекунад ва таъсири мусбӣ мерасонад; $C)…

  Муфассалтар »
 • Маҷмӯаи саволҳои тестӣ аз фанни забони тоҷикӣ

  Этот тест состоит из 75 страниц и 1000 тестов без ответами Пример тестов: Фасли аввал Саволҳо барои гурӯҳҳои тоҷикӣ Забони тоҷикӣ ба кадом гурӯҳи забонҳо тааллуқ дорад: А) славянӣ; Б) романӣ; В) эронӣ; Г) олмонӣ; Ғ) юнонӣ Алифбои мехӣ ба кадом сулола мутааллиқ аст: А) Сомониён; Б) Сосониён; В) Ғазнавиён;…

  Муфассалтар »
 • Саволномаҳои тестӣ аз фанни забони тоҷикӣ

  1. Забони тоҷикӣ ба кадом оилаи забонҳои олам тааллуқ дорад? А- сомӣ Б славянӣ В- туркӣ- муғулӣ Г- ҳиндуаврупоӣ Ғ- романӣ 2. Доир ба маънии вожаи тоҷик кадоме аз инҳо мақолаи махсус навиштаанд? А- Фирдавсӣ В- Носири Хисрав В- Аҳмади Дониш Г- Садриддин Айнӣ Ғ- Абулқоим Лоҳутӣ 3. Забони форсии…

  Муфассалтар »
 • Назарияи давлат ва ҳукуқ

  Мавзӯи омӯзиши илм чист? $C) Масъалаҳо, қонуниятҳо, равандҳои марбут ба пайдоишу инкишофи падидаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа; Мавзӯи омӯзиши назарияи давлат ва ҳуқуқро чӣ ташкил медиҳад? $C) Қонуниятҳои умумии пайдоиш, инкишоф ва амали давлат ва ҳуқуқ ва падидаҳои бо онҳо алоқаманд; Назарияи давлат ва ҳуқуқ чист? $A) Илми соҳавии ҳуқуқшиносӣ, ки…

  Муфассалтар »
 • Саволхо аз фанни макроиктисод

  @1. Дефлятори МММ ҳамчун таносуби байни чунин нишондиҳандаҳо ҳисоб карда мешавад: $A) МММ реалӣ нисбат ба МММ-и номиналӣ; $B) ММД-и номиналӣ бар МММ-и номиналӣ; $C) МММ-и номиналӣ бар МММ-и реалӣ; $D) ММД-и номиналӣ бар ММД-и реалӣ; $E) МММ-и реалӣ бар ММД-и реалӣ; @2. Барои муайян кардани ҳаҷми даромади миллӣ бояд:…

  Муфассалтар »
 • Саволхои менеҷмент

  @1. Сабади истеъмолӣ – ин: $A) арзиши истеъмолии молу хизматҳоро дарбар мегирад; $B) молу хизматҳое мебошад, ки барои як сол ҳисоб карда мешавад; $C) истеъмолоти солонаи аҳолиро нишон медиҳад; $D) нишондиҳандаест, ки дараҷаи истеъмоли аҳолиро нишон медиҳад; $E) миқдори молу хизматҳое мебошад, ки барои қонеъгардонии талаботҳои оилаи миёна зарур аст.…

  Муфассалтар »
 • Тестхои иктисодиёти туризм

  Вобаста ба накш ва макомашон захирахои иктисодиро ба кадом гуруххо таксим мекунанд. а. модди, мехнати, истеъмоли , пасандоз б. модди, мехнати, молияви иттилооти, табии в. моди мехнати молияви истехсоли г. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст. 2. Тарафхои истехсолоти чамъиятиро номбар кунед. а. куввахои истехсолкунанда ва истеъмоли б. куввахои истехсолкунанда ва муносибатхои истехсоли…

  Муфассалтар »
 • Саволхо дар мавзуи Иктисоди хурд

  1. Ҳангоми истеъмоли ҳар як воҳиди иловагии неъмат ҳадди мӯфиднокии он кам мешавад. Ин қонун дар иқтисодиёт чӣ ном дорад? а) қонуни 1- уми Энгел б) қонуни 2- юми Госсен в) қонуни 1- уми Госсен г) қонуни Карл Менгер. 2. Аз он чӣ дар зер номбар шудааст, иқтисоди хурд кадомро…

  Муфассалтар »