Мавзухои точики

Бехтарин рефератхо, лексияхо ва китобхоро дар хамин сахифа бо забони точики дарёфт карда метавонед.

 • Талабот ба муошироти дусти ва рафокат

  Талабот ба муошироти дустй ва рафокат Дар синни наврасй хохиш ва талаботи муносибат бо хамсолон, дустону рафикон ва ба каллективи хамсолон дохил шудан равшан ифода мешавад. Хиссиёти дустй, рафокат дар асоси хавасхои умумй, марок ва якчоя амал кардан инкишоф меёбад. Тадкикотхо нишон медиханд,ки кисми зиёди наврасон ба мактаб бо хавас…

  Муфассалтар »
 • Шавқу ҳавас ва инкишофи қобилияти наврасон ва хонандагон дар мактабҳои миёна

  Дар чараёни таълиму тарбия ва дар рафти азхуд намудани асосҳои илм ва дар баробари бою ғанӣ гардидану васеъ шудани чахонбинӣ шавку ҳаваси наврасон, пеш аз ҳама ба соҳаҳои гуногуни илм, техника ва санъат ташаккул меёбад. Ҳисси кунчкобӣ, донишомузӣ, ҳаваси бештар дониста гирифтани олами иҳотакарда,ки ба характери наврасон хос аст, баъзан…

  Муфассалтар »
 • Хусусиятхои физиологӣ ва психологии наврасон ва хонандагони мактабҳои миёна

  Синну соли наврасии хонандагони синфҳои 5-8 ро дар бар мегирад. Аз ин ҷиҳат таснифоти синнусоли хонандагони 11-12 то 14-15 сола ба ин зинаи синнусоли рост меояд. Ин зинаи синнусоли дар адабиётҳои психологи «давраи гузариш» ва давраи «пойдоргардии ҳаёти инсонй» ба қалам дода мешавад. Гарчанде дар ин синну сол организми наврасон…

  Муфассалтар »
 • Андешаҳои сарвари давлат перомуни истифодабарии технологияхои муосир аз чониби хонандагон

  Чунонки медонед, дар асри бисту як пешрафт ва боигарии кишварҳоро на аз руи шумораи ахолӣ ва захираву сарватҳои табиӣ, балки аз руи қобилияти зеҳнӣ, сатҳи маърифат ва огоҳиву дастрасӣ доштани ахолӣ ба техникаву технологияҳои муосир ва истифодаи самараноки онҳо муайян менамоянд. Дар шароити пешрафти босуръати илму техника бо донишҳои муосири…

  Муфассалтар »
 • Андешахо ва захматхои Пешвои миллат дар рушди чахонбинии хонандагон

  Дар асоси паёмҳои Роҳбари давлат, дигар суханрониҳо ва дастуру супоришҳое, ки дар иртибот ба тарбияи насли наврас ва ҷавонони кишвар мунтазам дода мешаванд, рушди пайгиронаи соҳаи маориф таъмин гардида, мактаб ва илму маориф, инчунин рушди инсонӣ дар сиёсати кунунии давлату Ҳукумат ба сатҳи масъалаи аввалиндарача бардошта шуд. Ба хотири таъмини…

  Муфассалтар »
 • Вахдати миллй пояи сулху субот аст

  Сулху вахдат ифтихори миллати сохибдилам, Васфи онхоро намояд, решаи чону дилам . Дар миёни кавмхо пайвастагй моро аз он, Дахр бинмояд ситоиши мардуми барнодилам. Сулху вахдат иборахоеанд, ки хамеша дилчаспу дилнишин ва бо лахни шево садо дода. бевосита шунавандаро ба фикр кардан водор месозанд. Сулх — оштиву фарзонагй, якдигарфахмй ва…

  Муфассалтар »
 • Дар бораи иду чашнхое, ки дар моххои порсиён аст. “Наврӯз”

  Чанде аз мунаҷҷимон мегӯянд, ки чун Сулаймон бинни Довуд ангуштарии хешро гум кард, салтанат аз дасти ӯ берун рафт. Вале, пас аз чил рӯз бори дигар ангуштарии худро биёфт ва подшоҳиву фармондеҳӣ бар ӯ баргашт ва мурғон бар даври ӯ гирд омаданд. Эрониён гуфтанд: “Наврӯз омад!” Яъне, рӯзе тоза биёмад.…

  Муфассалтар »
 • Омилҳои оламшумул ва абадияти навруз

  Дар маҷмуае, ки дар даст доред, маърузаҳои 17 моҳи марти соли 2017 дар Конференсияи илмии бахшида ба ҷашни Соли нави Наврузӣ манзургардонда ҷой дода шудаанд, аз он ҷумла маърузаҳои Ю.Ёқубов «Тасвири ҷашни Навруз дар ёдгориҳои бостон», Т.Н.Зиёзода «;Дилорою оламафрузи, Навруз, имруз!», Т.М.Ғуломов «Рисолати таърихию фарҳангии Навруз», И.Мирзоалиев «Баъзе рукнҳои наврузии…

  Муфассалтар »
 • Тарбияи ватанпарастии чавонон: идеология, андешаи милли, баъзе омилхо, афзалиятхои чомеа

  Тарбияи ватанпарастии насли наврас яке аз масъалаҳои мушкил ва муҳимтарин ва мубрами ҷомеа ба шумор рафта, муваффақшавӣ ба ҳадафҳои он ба омилҳои зиёд вобаста аст. Дарки онҳо натанҳо вазифаи сохторҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, балки вазифаи ҳар як шаҳрванди ватанпарасти кишвар ҳам мебошад. Роҳу восита ва усулҳои ин кор…

  Муфассалтар »
 • Коидахои харакат дар рох

  Ҳар рӯз мо ҳангоми рафтан ба мактаб дар куча аз роҳи мошингард мегузарем ё ба нақлиёти мусофирбар савор мешавем. Аз ин ру, ҳаёти худро эҳтиёт кардан зарур аст. Барои аз роҳ гузаштан ҳама вақт аз гузаргоҳои махсус, ки барои пиёдагардон махсус пешбинӣ шудааст истифода баред. Ҳеҷ гоҳ дар роҳе ки…

  Муфассалтар »
 • Забонҳо ва лаҳҷаҳои Эрони кунуни

  То расидан ба ҳолати имрӯзии худ забони тоҷикӣ дар тӯли таърихи чандҳазорсолаи хеш чандин марҳилаву давраҳои рушду инкишофро тай намудааст. Аз рӯи санаду далелҳои забоншиносӣ забонҳои эронӣ, ки забони тоҷикӣ яке аз онҳост, давраи ориёӣ ё ҳиндуэрониро (дар ин давра як забони поя ба номи ориёӣ вуҷуд доштааст) тай карда, сипас…

  Муфассалтар »
 • ​Романи Иҳара Сайкаку “Панҷ зане ба ишқ дода шудаанд”

  Романи Иҳара Сайкаку дар бораи “Панҷ зане ба ишқ дода шудаанд”бахшида шудааст. Иҳара Сайкаку ин асаро ба монанди шаби тор ба мисли рӯзҳои баҳорӣ ва баҳри ором тасвир кардааст. Мазмуни асар чунин мебошад .Дар Ҷопон оилае бо ҳам зиндагӣ мекарданд. Дар байни номҳо Сейзамон номҳои машҳур аст.Писари Сейзамон Сейзуро чавони…

  Муфассалтар »
 • Корхонаҳои муштарак

  Нақша: Корхонаҳои муштарак-яке аз усулҳои маъмули воридшавӣ ба бозорҳои хориҷӣ дар даҳсолаҳои охир. Хислатномаи корхонаҳои муштарак Доштани ду ё зиёда ширкатҳои муштарак,ки яке аз онҳо барои давлати мазкур резидент намебошад.Корхонаҳои муштарак бо ҳиссаи баробари хусусӣ (50/50%) барпо мешаванд.Инчунин тими муштараки менеҷерҳо созмон мешавад.Агар яке аз ҷонибҳо ҳиссаи диёд дошта бошад,ҳуқуқи…

  Муфассалтар »
 • Франчайзинг

  Нақша: Мафҳум моҳияти франчайзинг. Бартариятҳо ва камбудиҳои франчайзинг. Намудҳои франчайзинг. Мафҳум моҳияти франчайзинг. Франчайзинг— (англ.fқanchise, «литсензия», «афзалият»), франшиза (фр.fқanchiқ, -озод намудан»)- намуди муносибатҳо байни субъектҳои бозорӣ , ки яке аз тарафҳо (франчайзер) ба ҷониби дигар (франчайзи) бо шарти гирифтани фоиз муайян аз ҳамин фаъолият ҳуқуқи намуди муайяни бизнесро медиҳад. Ин…

  Муфассалтар »
 • Усулҳои воридшавӣ ба бозори хориҷӣ

  Нақша: Усулҳои воридшавӣ ба бозори хориҷӣ. Интихоби модели воридшавӣ. Литсензиякунонӣ. Усулҳои воридшавӣ ба бозори хориҷӣ. 1.Саволҳои пешакӣ зимни қабули қарор оид ба воридшавӣ ба бозори хориҷӣ. Ҳалли масъала дар бораи воридшавӣ ба бозори хориҷӣ бо се вазифаи бо ҳам алоқаманд муқаррар мешавад: қабули қарор дар бораи воридшавӣ ба бозори хориҷӣ(кай…

  Муфассалтар »
 • Баҳодиҳӣ ва таҳлили бозорҳои хориҷа

  Нақша: Баҳодиҳии фаъолияти савдои хориҷӣ. Низоми гумрукӣ дар савдои хориҷӣ. Супсидия Сегментатсияи бозори хориҷӣ. Стандартикунонӣ ва адаптатсия Баҳодиҳии фаъолияти савдои хориҷӣ. Аз нуқтаи назари ҳамкориҳои имконпазир бо мамлакатҳои хориҷа баҳо додани чунин параметрҳои минбаъдаи савдои хориҷии мамлакат зарур мебошад. Танзими давлатии савдои хориҷӣ ва маҳдудиятҳои савдои хориҷӣ: Маҳдудиятҳои воридотӣ Сиёати…

  Муфассалтар »
 • Менеҷменти байналмиллалӣ дар шароити глобализатсияи иқтисодӣ

  Нақша: Тамоюлҳои асосии глобалии иқтисодӣ. Омилҳои асосии глобализатсияи бизнеси байналмиллалӣ. Стратегияи арзишӣ. Тамоюлҳои асосии глобалии иқтисодӣ. Бо саршавии нави ҳазорсолаҳо баҳодиҳӣ шавқовар аст, чӣ қадар дунё пеш рафтааст ва чӣ навигариҳои иқтисодиёти глобалӣ барои бизнеси байналмиллалӣ мерасонад. Глобализатсияи иқтисодӣ ду нишондодҳои асосӣ дорад: Глобализатсияи бозор Глобализатсияи истеҳсолот Глобализатсияи бозор —…

  Муфассалтар »
 • Моҳият ва вазифаҳои менеҷменти байналмиллалӣ

  Нақша: Мафҳум ва масъалаҳои менеҷменти байналмиллалӣ. Менеҷменти миллӣ ва сохтори он. Вазифаҳои менеҷменти байналмилалӣ. Мафҳум ва моҳияти менеҷменти байналмиллалӣ. Менеҷменти байналмиллалӣ –яке аз намудҳои асосии менеҷмент ба ҳисоб рафта, мақсади асосиаш рушд ва истифодабарии афзалиятҳои рақобатпазирии фирма аз ҳисоби имкониятҳои ба роҳ мондани бизнес дар мамлакатҳои гуногун ва истифодаи имкониятҳои…

  Муфассалтар »
 • Банақшагирии стратегии маркетинг

  Банақшагирии стратегӣ. Маркетинг дар системаи банақшагирии стратегӣ. Назорати маркетингӣ. 1. Банақшагирии стратегӣ Дар доираи фирма банақшагирии стратегӣ ҳамчун пойгоҳ барои дигар банақшагириҳо хизмат мекунад. Фирмаҳои равнақёбанда аз рӯи нақша кор мекунанд. Вале нақша чунине тартиб дода мешавад, ки ташаббуси соҳибкорӣ маҳдуд карда нашавад. Одатан фирмаҳо нақшаҳои: 1) солона, 2) дарозмӯҳлат…

  Муфассалтар »
 • Ташкил ва ҳавасмандкунии фурӯши молҳо

  Роҳҳои тақсимкунии молҳо. Проблемаҳои ҳаракати мол. Савдои чакана. Савдои яклухт. Ҳавасмандкунии фурӯш дар комплекси маркетинг. Қарори ҳавасмандкунии фурӯш. Идоракунии фурӯш. 1. Роҳҳои тақсимкунии молҳо. Бозори ҳозираро онҳое ташкил мекунанд, ки молҳо ва хизматрасониҳои истеъмолкунандагон харид мекардаро мефурӯшанд. Бинобар ин таҷриба нишон медиҳад, ки барои муваффақиятро дар бозор соҳиб шудансистемаи тақсимкунӣ…

  Муфассалтар »
 • Реклама ва тарғибот

  Коммуникатсия дар системаи маркетинг. Реклама дар комплекси коммуникатсия. Қарорҳои асосӣ дар соҳаи коммуникатсия. Тарғибот дар комплекси коммуникатсия. 1. Коммуникатсия дар системаи маркетинг. Дар марҳилаи ҳозира маркетинги муосир талаб менамояд, ки на танҳо моли хуб сохта шавад, балки ба вай нархи қобили қабул гузошта шавад ва барои истеъмолкунандагон дастрас бошад. Фирмаҳо…

  Муфассалтар »
 • Нархгузорӣ ва сиёсати нарх

  Сиёсати нарх дар типҳои гуногуни бозорҳо. Марҳилаҳои асосии нархгузорӣ. Намудҳои нарх ба маҳсулотҳои нав. Нархгузорӣ ба молҳо ва хизматрасониҳои алакай дар бозормавҷуд буда. Муносибатҳои гуногун ба проблемаи нархгузорӣ. Тағйирёбии нарх. 1. Сиёсати нарх дар типҳои гуногуни бозорҳо. Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ нархгузорӣ бениҳоят ҷараёни мураккаб мебошад. Таърихан нархро харидорон ва…

  Муфассалтар »
 • Коркарди молҳо

  Мол ва намудҳои асосии таснифи молҳо. Маркаи молҳо ва борҷомаи молҳо. Ассортименти мол ва номенклатураи мол. Коркарди молҳои нав. Мол ва намудҳои асосии таснифи молҳо. Мол — ҳамаи он чизе шуда метавонад, ки эҳтиёҷот ё талаботро қонеъ гардонад ва ба бозор бо мақсади диққат ҷалбкунӣ, харидан, истифода ё истеъмол намудан…

  Муфассалтар »
 • Бозори корхонаҳо

  1. Бозори молҳои таъиноти саноатӣ. 2. Бозори фурӯшандаҳои мобайнӣ. 3. Бозори муассисаҳои давлатӣ. 1. Бозори молҳои таъиноти саноатӣ. Бозори корхонаҳо гуногун мешавад ва яке аз намуди вай бозори молҳои таъиноти саноатӣ мебошад. Бозори молҳои таъиноти саноатӣ – маҷмӯи шахсон ва ташкилотҳое мебошанд, ки молҳо ва хизматрасониҳоро барои боз истеҳсол кардани…

  Муфассалтар »
 • Тадқиқоти бозор ва рафтори истеъмолкунандагон

  1. Истеъмолкунанда ва бозори истеъмолӣ. 2. Омӯзиши эҳтиёҷот ва дархостҳои истеъмолкунандагон. 3. Рафтори истеъмолкунандагон дар бозор. 4. Омилҳое, ки ба рафтори харидории истеъмолкунандагон таъсир мерасонанд. 5. Қарори харидор дар бораи харид кардан. 1. Истеъмолкунанда ва бозори истеъмолӣ. Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ истеъмолкунанда шахси аз ҳама муътабар аст, фикри вай қонун…

  Муфассалтар »
 • Сегментатсияи бозор

  1. Мафҳуми “сегментатсияи бозор”. 2. Сегментатсияи бозор аз рӯи гурӯҳҳои истеъмолкунандагон. 3. Сегментатсияи бозор аз рӯи хусусиятҳои маҳсулотҳо. 4.Сегментатсияи бозор аз рӯи рақибони асосӣ. 1. Мафҳуми “сегментатсияи бозор”. Ҳар роҳбари субъекти хоҷагӣ кушиш мекунад, ки воситаҳои гуногуни баланд бардоштани рақобатпазирии фирмаи худро дар бозор истифода барад ва ҳиссаи худро дар…

  Муфассалтар »
 • Тадқиқотҳои маркетингӣ ва ахбороти маркетингӣ

  1. Мафҳум ва вазифаҳои тадқиқоти маркетингӣ. 2. Намудҳои тадқиқоти маркетингӣ. 3. Ҷараёни тадқиқотҳои маркетингӣ. 4. Системаи ахбороти маркетингӣ. 1. Мафҳум ва вазифаҳои тадқиқоти маркетингӣ. Мафҳуми маркетинг дар маънои васеъ на танҳо таҳлили бозорро, балки вай комплекси чорабиниҳоро дар соҳаи тадқиқоти фаъолияти савдою фурӯш, оиди омӯзиши ҳамаи омилҳои ба ҷараёни истеҳсолот…

  Муфассалтар »
 • Системаи маркетинг ва муҳити маркетингӣ

  1.Бозор – унсури базавии системаи маркетингӣ 2.Комплекси маркетинг ҳамчун унсури назораткунандаи системаи маркетинг. 3.Микромуҳити маркетингии фирма. 4.Макромуҳити маркетингии фирма. 1. Бозор – унсури базавии системаи маркетинг. Дар шароитииқтисодиёти бозорӣ ҳамаи фирмаҳо бо бозор кор доранд. Ҳар фирма кушиш менамояд, ки мақсад ва ассортименти молаш барои бозори конкретӣ доимо муҳим бошанд.…

  Муфассалтар »
 • Моҳият ва нақши маркетинг дар иқтисодиёти бозорӣ

  1.Пайдоиши маркетинг. 2. Моҳияти маркетинг. 3. Методҳо ва намудҳои маркетинг. 4. Мафҳумҳои маркетинг. 5. Аҳамияти омӯзиши маркетинг. 1. Пайдоиши маркетинг. Мо иқтисодиёти бозориро дар мисоли мамлакатҳои мутараққии капиталистӣ меомӯзем, чунки дар ин мамлакатҳо муносибатҳои бозаргонӣ сатҳи баланди тараққиёти худро соҳиб шудаанд. Дар давраи ду садсолаи охир, яъне асрҳои Х1Х ва…

  Муфассалтар »
 • Усулҳои таъмини иҷрои ӯҳдадориҳо

  1. Ноустуворона 2. Гарав 3. Замонат 4. Кафолати бонкӣ 5. Байъона 6. Нигоҳ доштан Баъди соли 1999 дар амалия ҷорӣ намудани қисми якуми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон доираи усулҳои таъмини иҷрои ӯҳдадориҳо васеъ гардид ва ҳоло он ба механизми хеле самарабахш ва гуногуне табдил ёфтааст, ки имконият медиҳад зимни амалӣ…

  Муфассалтар »