тестхо

 • Саволхо дар мавзуи Иктисоди хурд

  1. Ҳангоми истеъмоли ҳар як воҳиди иловагии неъмат ҳадди мӯфиднокии он кам мешавад. Ин қонун дар иқтисодиёт чӣ ном дорад? а) қонуни 1- уми Энгел б) қонуни 2- юми Госсен в) қонуни 1- уми Госсен г) қонуни Карл Менгер. 2. Аз он чӣ дар зер номбар шудааст, иқтисоди хурд кадомро…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести аз фанни Бозори Молия

  @1. Вазифаи бозори молиявӣ. $A) муайян кардани гурӯҳҳои харидорон; $B) ташкили хизмати аудиторӣ дар ҳар як корхона; $C) ташкили хизмати аудитории ғайридохили; $D) таҳлили ҳолати бозор; $E) идораи зерсохтори бозори молиявӣ @2. Фаъолияти менеҷери молиявӣ ин. $A) Фаъолият дар асоси таҳлилу назорат; $B) Фаъолияти коргарони хизматрасонӣ; $C) Фаъолияти коргарони соҳаи…

  Муфассалтар »
 • Савохои тести аз фанни Менечменти сармоягузори

  Менеҷменти сармоягузорӣ @1. Функсияҳои асосии менеҷмент? $A) Банақшагирӣ, ташкилӣ, мутобиқат, ҳавасмандӣ, назорат; $B) Кадрӣ, стратегӣ, лоиҳавӣ, фармондеҳӣ,тактикӣ ; $C) Ахборотӣ, навоварӣ, озмоишӣ, маркетингӣ,ташкилӣ; $D) Коммуникатсионӣ, амалӣ, назариявӣ, стратегӣ,навоварӣ; $E)Коммуникатсионӣ, озмоишӣ, назариявӣ, тактикӣ, ташкилӣ. @2.Амалигардонии функсияи «Ҷустуҷӯ ва баҳодиҳии ҷолибии сармоягузории лоиҳаҳои алоҳида ва интихоби самараноктар аз онҳо» ин? $А)Шароитҳои ҳуқуқии…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести аз фанни Программометрика

  @1. Маълумот ин: $A) Калимаҳои араби буда маънои «хабар», «информатсия», «маълумот», «иттилоот»-ро дорад; $B) Калимаи лотинии informatio сарчашма гирифта, маънои маънидодкуни, фаҳмондадиҳи, баёнкуни, хабардоркуни ва ғайраро дорад; $С) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $D) Ин маъное, ки ба далел ҳангоми тасвири он дода мсшавад; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст. @ 2. Далелҳо ин:…

  Муфассалтар »
 • Тестхо аз Рафтори мутташакил

  @1. Мафҳуми рафтори мутташакил ин. $A) интихоби ин ё он вариант аз алтернативаи мавчуда рафтори мутташакил мебошад; $B) таҳлилй илмии рафтори фард, гурӯҳ, ташкилот ба пуррагй, пешгӯй ва такмили иҷроиши фардйва функсионалии ташкилот; $C) усулҳои таъсир расонидани роҳбарон ба рафтори кормандон рафтори мутташакил номида мешавад; $D) ҷараёни идора намудани ҳайати…

  Муфассалтар »
 • Саволҳои тестӣ аз фанни Системаи информатсионӣ ва технологияҳо дар логистика

  @1. Занҷири дастраскунии маҳсулот кадомҳоянд? $A) Дароз ва мураккаб; $B) Муқарарӣ ва дароз; $C) Занҷири ҷараёнҳои интегриронидашуда, нақлиётӣ; $D) занҷири захираҳо ва маълумотӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд. @2. Фаҳмишҳои навъи сифати инфарматсияи логистика кадомҳоянд? $A) «Захираҳои инфарматсионӣ», «Интегриронии логистика», «Занҷири дастраскуниҳо»; $B) «Занҷири захираҳо», «Интеграли логистика», «Занҷири дастраскуниҳо»; $C) «Захираҳои…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести дар бораи ташкили чамъиятхои сахоми

  @1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷамъиятҳои саҳоми бо тағйироту иловаҳо кай қабул гашт? $A) 07.03.2007c; $B) 03.07.2007c; $C) 01.01.2010c; $D) 16.10.2000c; $E) 18.10.2011с. @2. Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Ҷамъияти саҳомӣ ҳамчун субъекти хоҷагидорӣ чӣ ҳуқуқҳо доранд? $A) ба тиҷорат машғул шудан; $B) ба сохтумони роҳҳо машғул шудан;…

  Муфассалтар »
 • Саволномаи тестӣ аз фанни «Технологияи иттилоотии идоракунӣ»

  @1. Web-саҳифа — ин … $A) ҳуҷҷат ё захираҳои информатсиони ки ба шабакаи умумиҷаҳонӣ тавассути веб-браузерҳо дастрасӣ доранд; $B) ҳуҷҷате, ки ҳамаи информатсияи он дар шабака нигоҳ дошта мешавад; $C) ҳуҷҷате, ки истифодабарандагон информатсияи онро нигоҳмедоранд; $D) ҳуҷҷате, ки истифодабарандагон информатсияи онро интикол медиҳад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд @2. Барандаи…

  Муфассалтар »
 • Тестхо аз фанни Идоракунии давлати

  @1.Идоракунии давлатӣ дар бар мегирад: $A) идоракунии институтҳои гуногунро; $B) танҳо идоракунии вазоратҳоро; $C) идоракунии ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеъаро; $D) идоракунии мунитсипиалӣ ва сиёсиро; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст; @2.Ба субъекти идоракунӣ дохил мешавад $A) унсурҳои низом, шахси алоҳида, гурӯҳи одамон; $B) ташкилкунандаи фаъолияти идоракунӣ; $C) коргарони шуъбаҳои ицтисодӣ, молиявӣ, ва…

  Муфассалтар »
 • Саволи тести аз фанни этикаи касби

  @1. Мафҳуми этика аз кадом калима гирифта шуда аст? $A) калимаи юнонии «ethos» $B) Калимаи юнонии «moris»; $C) Калимаи юнонии «ehos»; $D) Калимаи юнонии «etos»; $E) Калимаи лотинии «ethos»; @2. Калимаи этика дар аввал ба кадом маъно фаҳмида мешуд ? $A) Ҷой, макон, манзил; $B) хонаи зисти якҷоя, бошишгоҳ; $C)…

  Муфассалтар »
 • Саволхо аз фанни грамматика

  @ 1. Забони тоҷикӣ ба кадом гурӯҳи забонҳо мансуб аст? $A) славянӣ; $B) олмонӣ; $C) эронӣ; $D) ҳиндӣ; $E) туркӣ; @2. Тартиби муайяни ҳарфҳоро чӣ мегӯянд? $A) имло; $B) зада; $C) ҳиҷо; $D) фонетика; $E) алифбо; @3. Фонетика чиро меомӯзад? $A) алифборо; $B) ҳиҷоро; $C) овозро; $D) калимаҳоро; $E) ҳарфҳоро;…

  Муфассалтар »
 • Саволномаи тести аз фанни «Назарияи умумии фалсафа»

  @ 1. Кадоме аз мутафаккирониЮнони қадим оташро нахустунсури ҳастӣ медонад? $А) Фалес; $В) Анаксимандр; $С) Суқрот; $D) Пифагор; $Е) Гераклит. @ 2. Об асоси ҳастии ҳамаи мавҷудот аст ба кадоме аз ин мутафаккирони юнони қадим таалуқ дорад? $А) Демокрит; $В) Зенон; $С) Фалес; $D) Анаксагор; $Е) Парменид. @ 3. Файласуфи…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести оид ба сугурта

  1. Сугуртаи хаёт дар чанд шакл татбик мегардад? б) дар 2 шакл; 2.Асосан шартномахои мухталифи сугуртакунии хаёт ва саломатии инсон чанд сол баста мешаван? г) 5 сол баста мешавад; 3.Шаклхои сугуртаи хаёт? б) инфироди ва колективи; 4.Сугуртаи хаёт барои холатхои зерин ба кор бурда мешавад? а) ба мухлати муайян ё…

  Муфассалтар »
 • Тестхо бо чавобхояш аз СБҲМ

  1.Маънои калимаи стандарт чиро ифода мекунад: B) Меъёр, намуна ва қолиб; 2. Намудхои стандартҳои ҳисобдориро муайян кунед: A) Дохилӣ, берунӣ; 3.Стандарти ҳисобдории дохилӣ чист: A) Ин маҷмӯи усулу қоидаҳои ҳисобдорие мебошад, ки танҳо дар дохили кишвар барои истифодабарандагон дохили истифода мешавад; 4.Сармоягузориҳо чанд намуд мешавад: D) 2 намуд; 5.Дороии ба…

  Муфассалтар »
 • Тестхо аз фанни сармоягузори

  1 Инвеститсия (сармоя) ҳачун мафҳуи иқтисоди. +ин маблаггузории дарозмуддати сармоя (дар дохили мамлакат ва берун аз он) ба ҳар гуна соҳаҳои хочагии халқ мебошад.Ин маблағгузори дарозмуддат дар минтақаҳои озоди иқтисоди мбошадИн маблағгузори дар дохили мамлакат мебошад.Ин маблағгузори дар соҳаҳои иқтисоди, иҷтимои мамлакат мебошад. 2 Ба сармоягузори чи дохил мешавад. Қоғазҳои…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести аз фанни бахисобгири мухосиби

  1. Ҳисобгирии хоҷагӣ чист? A. Ҳисобгирии хоҷагӣ -ин тарзи назорати фаъолияти корхона. B. Ҳисобгирии хоҷагӣ — ин яке аз вазифаҳои идоракунии корхона +C. Ҳисобгирии хоҷагӣ — низоми назоратй, ченкунй ва ба- қайдгирии ҷараёнҳои истеҳсолот бо мақсади назорат ва идоракунй. D. Ҳисобгирии хоҷагй-назорат, ченкунӣ ва бақайдгирии ҷараёни истеҳсолоти модцӣ. 2. Кадом…

  Муфассалтар »
 • Саволҳои тести аз фанни«Менечменти информатсиони »

  @1. Намудҳои асосии ҳуҷҷатҳои меъёри, ки аз тарафи ташкилотҳои байналхалқӣ оиди стандартикунонии ва комиссияи электротехники байналхалкӣ тавсия дода шудаанд, нишон диҳед. $A) Стандартҳо; $B) Шароитҳои техникӣ; $C) Маҷмӯаи қоидаҳо; $D) Регламентҳо: $E) мавзеъ. @2 .Базаи маълумотҳо чист? $A) Ҳаргуна файли матнӣ; $B) Сохтори ташкилӣ барои нигоҳ доштани информатсия; $C) Харгуна…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести аз фанни менечменти молияви бо чавобхояш

  @1. Маҷмӯаи муносибатҳои иқтисодие, ки дар раванди таъсис, истифода ва тақсимоти фондҳои марказонида шуда ва ғайримарказонида шуда ба вуҷуд меоянд. $A)саҳмия; $B) сармоя; $C) молия; $D) асъор; $E) лизинг; @2.Консепсияи базавии менеҷменти молиявӣ. $A)Консепсияи муносибатҳои инсонӣ; $B) Консепсияи ангезаи кормандон; $C) Консепсияи баҳисобгирии омили таввакал; $D) Консепсияи баҳисобгирии бухгалтерӣ; $E)…

  Муфассалтар »
 • Тестхо аз фанни менеджмент бо чавобхояш

  Тестхо аз фанни менеджмент @1. Муҳити маркетинги фирма ин. $А) маҷмӯи қувваҳоифаъоле, киберун азфирмафаъолиятнамудабаимконотҳоироҳбариятимаркетингӣ таъсир мерасонад; $B) маҷмӯи қувваҳоифаъоле, кибаимоконитҳоиистеҳсолиифирматаъсирмерасонанд; $C) маҷмӯи қувваҳоифаъоле, кибакормандонифирматаъсир мерасонанд; $D)маҷмӯи қувваҳои фаъоле, кибаимконотҳои молиявии ташкилот таъсир мерасонад; $E) маҷмӯи қувваҳоифаъоле, ибароҳбарияти ташкилот таъсир мерасонанд; @2. Ҳарончизе, ки истеҳсол ва бабозор барои фурӯш пешниҳод мешавад…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести аз фанни «таърихи тамаддуни чахони»

  @1. Таърих дар маҷмӯъ бояд чиро омӯзад? $A) Фарҳанги ҷаҳони муосирро; $B) Таърихи тамаддуни ҷаҳонро; $C) Як марҳалаи илми ҷаҳониро; $D) Соҳаи иқтисодии як давлатро; $E) Соҳаи кишоварзии Осиёро. @2. Ба ин ва ё он тамаддун кадом унсурҳои таърих ворид мегарданд? $A) Ҳаёти сиёсии давллату ҷомеа; $B) Ҳаёти иқтисодии давлату…

  Муфассалтар »
 • Саволномаи тестӣ аз фанни Нумизматика барои курси 5

  @1. Фанни нумизматика чиро меомузад? $А)тангаҳои тиллоӣ, нуқрагин, миси ва биринҷӣ; $B)пулҳои фулузӣ ва қоғазӣ ва ордуну медалҳо; $C)пулҳои фулузӣ, қоғази, электра ива шаклҳои муомилоти он; $D)пулҳои қоғазӣ ва фулузӣ; $E)шаклҳо ва воситаҳои муомилот; @2. Калимаи «нумизматика» аз кадом калима пайдо шудаст? $А) номи франсавӣ; $B) нумизмаи лотинӣ; $C) комоси…

  Муфассалтар »
 • Тестхо аз фанни таърихи Фаронса

  # Франкҳо кай Галлияро забт намуданд? -Дар асри пеш аз мелод. -Дар асри 111 пеш аз мелод. +Дар асри У мелодӣ. -Дар асри 1У мелодӣ. -Дар асри 1 мелодӣ. #Асосгузори давлатии франкҳоро муайян кунед: -Карли Кабир. -Наполеон. +Хлодвиг. -Людовики 1У. -Наполеони 11. #Хлодвиг ба давлати франкҳо кай асос гузошт? +Соли…

  Муфассалтар »
 • Тест аз фанни сиёсатшиноси бо чавобхояш

  1. Низоми ташаккули сиёсатро тавсиф намоед; A) замоне, ки зиддиятҳои байни одамон афзояд, зарурат ба танзими рафтору кирдори одамон ба миён меояд; B) замоне, ки ташкилотҳои сиёсӣ пайдо шаванд ва ба муборизаи сиёсӣ машғул гарданд, зарурат ба танзими рафтору кирдори одамон ба миён меояд; C) вақте ки ҳизбҳои сиёсӣ ташаккул…

  Муфассалтар »