Фанни Ҳуқуқ

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Ҳуқуқ

 • Назорати қонуният дар Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Нақшаи мавзӯъ: 1.Асосхои конститутсионии назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар Чумхурии Тоҷикистон аз чониби Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он. 2.Хусусиятхои ташкил ва таъмини фаъолияти макомоти прокуратураи харби. 1.Асосхои конститутсионии назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар Чумхурии Тоҷикистон аз чониби Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он.…

  Муфассалтар »
 • Хизматчии ҳарбӣ ҳамчун субъекти ҳуқуқ

  Нақшаи мавзӯъ: 1.Мафхуми хизматчии харби ва вазъи хукукии он. 2.Махдудиятхои хукукхои иктисоди,сиёсии хизматчиёни харби. 1.Мафхуми хизматчии харби ва вазъи хукукии он. Хизматчиёни харби ба гурухи ичтимоие мансубият доранд,ки субъекти фардии хукук буда функсияхои бо конун мукаррар шударо дар сохаи мудофиа ичро менамоянд.Хизматчиёни харби хайати шахсие хастанд,ки функсияи давлатро дар самти…

  Муфассалтар »
 • Асосҳои ҳуқуқии хизмати ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Нақшаи мавзӯъ: 1.Мафхуми хизмати харби ва намудхои он. 2. Хусусиятхои хизмати харби ва принсипхои он. 1.Мафхуми хизмати харби ва намудхои он. Мутобиқи моддаи 43 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи Ватан-вазифаи муқаддаси шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ӯҳдадории умумии ҳарбии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳоро пешбинӣ менамояд:қайди ҳарбӣ;тайёрии ҳатмӣ ба хизмати ҳарбӣ;даъват (дохил)…

  Муфассалтар »
 • Ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ

  Нақшаи мавзӯъ: 1.Мақсади омӯзиши фан ва сохтори он. 2. Тавсифи мухтасари ҳуқуқи ҳарбӣ ва қонунгузории ҳарбӣ. 1.Мақсади омӯзиши фан ва сохтори он Мақсади омӯхтани фанни махсус Ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ иборат аз чуқуртар шинос намудани донишҷӯён бо самтҳои асосии ташаккули ҳуқуқи ҳарбӣ,проблемаҳои квалификатсияи ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ,пешгирии ин…

  Муфассалтар »
 • Иҷрои ба амалбарории мухокимаи суди ва расонидани дигар намуди ёрии ҳуқуқӣ

  Функсия суд ҳамчун мақомати ҳокимияти ҳар як давлат одатан дар ҳудуди хамон давлат маҳдудият дорад. Аз ин рӯ барои баамал баровардани амалҳои мурофиаи суди дар хориҷа,ба суди як давлат лозим аст барои ёри ба суди дигар давлат муроҷиат намояд: — даъватномаи судиро супоридан; — пурсидани шоҳидоне,ки дар хориҷа зиндаги доранд;…

  Муфассалтар »
 • Мурофиаи байналхалқии гражданӣ

  Нақшаи лексиони: Мафҳуми мурофиаи граждани байналхалқӣ.Муҳокимаи судии байналхалқӣ.Ҳуқуқи мурофиави граждании шахсони хориҷӣ. Мафҳуми мурофиаи граждани байналхалқӣ. Дар илми байналхалкии хусуси зери мафҳуми мурофиаи граждании байналхалқӣ, маҷмӯи саволҳои характери мурофиави дошта фаҳмида мешавад, алоқаманди бо мудофиаи хориҷиён ва шахсони юридики хориҷи дар суд. Ин саволхо: — роҳ доштани шахсони хориҷиба адолат,…

  Муфассалтар »
 • Муносибатҳои меҳнатӣ дар ҳуқуқи байналхалқи хусусӣ

  1. Масъалаҳои умумии танзими ҳуқуқии муносибатҳои мехнатии хусусияти байналхалқи дошта 2. Танзими хукуки-байналхалқии шароити мехнати хориҷиён. 3. Хукукхои мехнатии шахрвандони ҶТ дар хоричӣ Равандҳои глобалӣ ва минтақавӣ, ба вучудоии минтақаҳои даргир ва то ба сатҳи моҷароҳои байналхалқию дохили давлатӣ авҷ гирифтани он, пошхӯрии ИҶШС, дигар мамлакатҳои федератии дар қитъаи Аврупо,…

  Муфассалтар »
 • Татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  1. Мафҳум ва хусусияти татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 2. Асосҳои ҳуқуқии татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Баъд аз қабули қисми сеюми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар он ҷой додашудани фасли VII «Ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ» дар мамлакат танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятии бо элементи хориҷӣ мураккаб гардида аҳамияти…

  Муфассалтар »
 • Муқаррар намудани ммундариҷаи ҳуқуқи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  3. Усулҳои муқаррар намудани ҳуқуқи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 4. Маҳдуднамудани татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар ҳамаи адабиётҳои юридикии ба масъалаи меъёрҳои ҳуқуқи хориҷӣ нигаронида шуда қайд мешавад, ки татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ аз муайян намудани мундариҷаи он шурӯъ мегардад. Ин давраи муҳими ҷараёни ҳуқуқтатбиқкунӣ ба шумор рафта бе…

  Муфассалтар »
 • Ӯҳдадорӣ аз расонидани зарар дар ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ

  Нақшаи лексия: 1. Шароитҳои умумии ба ӯҳдадории расонидани зарар. 2. Масъалаҳои коллизионии ӯҳдадории деликтӣ дар қонунгузории ҶТ ва дар шартномаҳои байналхалқӣ. З. Намудҳои гуногуни масъалаҳои коллизионӣ ӯҳдадории деликтӣ. Ӯҳдадори аз расонидани зарар. Шароитҳои умуми. ӯҳдадорие, ки берун аз муносибатҳои шартномавӣ ба вуҷуд меояд, ба ӯдадориҳои пайдо шудаи аз расонидан зарар…

  Муфассалтар »
 • Муносибатҳои хуқуқи оилави дар ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ

  Нақша. 1. Масъалаҳои коллизионии муносибатҳои никоҳу оилавӣ 2. Бастани ақди никоҳ ва бекор кардани он Адабиёт: Конститутсияи ҶТ. – Душанбе. – Шарқи озод. – 2003. Кодекси граждании ЧТ. (қисми сеюм) – Хуҷанд. – Р.Чалил. – 2005. Международное частное право. (Под.ред. Менглиева Ш.М.) – Душанбе. -2002. 1. Муносибатҳои никоҳу оилавӣ дар…

  Муфассалтар »
 • Кашонидани байналхалқии бор ва мусофирон дар ҲБХ

  Нишондодти маҳсулоти гуногун ва дарки байналхақии онҳо. Кашонидаи маҳсулотҳо бо роҳи оҳани ва масъулияти байналхлқии он. Кашонидани маҳсулотҳо бо роҳи нақлиети ва масъулияти бйналхалқии онҳо. Кашонидаи бор ва муссофиронро мо метавонем бо роҳи оҳан, нақлиёт, ҳавои ва бо роҳи нақлиёти оби,ба вучуд орем. Оиди ношонидаи мафҳуми байналхалқи бошад инҷо метавон…

  Муфассалтар »
 • Масъалаи ҳуқуқи моликият дар ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ

  1. Асосҳои ҳуқуқии танзими муносибатҳои молу мулкӣ дар ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ. 2. Масъалаҳои коллизионии ҳуқуқи моликият. Институти ҳуқуқи моликият институти базавии ҳамагуна низоми ҳуқуқӣ дониста мешавад. Кадом соҳаи ҳуқуқро мо барраси нанамоем, масъалаи моликият дар он мақоми марказиро ишғол менамояд. Чунин ҳолат пеш аз ҳама ба ҳуқуқи гражданӣ таалуқ дорад.…

  Муфассалтар »
 • Давлат ҳамчун субъекти ҳуқуқи байналхалқи хусусӣ

  1. Мафҳум ва хусусияти давлат ҳамчун субъекти ҲБХ. 2. Давлат ҳамчун субъекти муносибатҳои молумулкӣ Давлат фаъолона ба муносибатҳои ҳуқуқии гуногун, аз ҷумла молумулкӣ бо шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, ташкилотҳои хоҷагидории байналхалқӣ ва ҳатто бо соҳибкорони алоҳидаи хориҷ ӣ, дохил мешавад. Агар давлат ба онҳо танҳо ба ҳайси як тараф ворид шавад,…

  Муфассалтар »
 • Вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар ҳуқуқи байналхалқи хусусӣ

  Мафҳуми «шахси воқеӣ» — ро дар қонунгузории гражданӣ ва ҳам дар созишномаҳои байналхалқӣ барои инсонро ҳамчун субъекти ҳукуқ нишон додан истифода бурда мешавад. Аз рӯи мавқеи ҳуқуқи байналхалқи хусусӣ ба шахсони воқеӣ ҳамаи иштирокчиёни ба муносибатҳои ҳуқуқи мувофиқ буда новобаста аз шаҳрвандии онҳо тааллуқ доранд, ки инҳо шуда метавонанд: шаҳрванди…

  Муфассалтар »
 • Субъектҳои ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ

  Нақша лексия: 1.Масъалаҳои умумии шахси ҳуқуқӣ ҳамчун субъекти ҲБХ 2.Шахси ҳуқуқӣ ҳамчун субъекти ҲБХ Масъалаҳои умумӣ. Дар шароити имрӯза фаъолияти хоҷагии шахсони ҳуқуқӣ дар ҳудуди як давлат маҳдуд нест ва миқдори чунин субъектон доимо зиёд мешавад. Содироти сармоя ба он мебиёрад, ки ташкилоти дар як давлат вуҷуд дошта пурра ё…

  Муфассалтар »
 • Меъёрҳои ҳуқуқӣ дар ҳуқуқи байналхалқи хусусӣ

  Нақша: 1. Мафҳуми коллизия дар ҲБХ. 2. Меъёрҳои коллизионӣ дар ҲБХ. Калимаи коллизия «colisio» аз забони лотинӣ айнан «бархӯрд» тарҷума шуда, маънои боҳам бархӯрдани низоми ҳуқуқии мамлакатҳоро мефаҳмонад. Ҳамаи системаи ҳуқуқии мамлакатҳо ба худ хос меъёрҳои танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятиро дорад. «Элементи хориҷӣ» муносибатҳои ҳуқуқиро мураккаб гардонида мухолифати ба танзимоварии ин…

  Муфассалтар »
 • Сарчашмаҳои ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ

  нақшаи лексионӣ 1. Мафҳум ва моҳияти сарчашмаҳои ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ (ҲБХ); 2. Намудҳои сарчашмаҳои ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ; Мафҳум ва моҳияти сарчашмаҳои ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ. Дар илми ҳуқуқ вақте ки дар бораи сарчашмаҳо сухан меравад, шаклҳоеро дар назар дошта мешавад, ки дар онҳо ин ё он меъёри ҳуқуқӣ ифода ёфтааст. Сарчашмаҳои…

  Муфассалтар »
 • Мафҳум, матлаб ва низоми ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ

  Нақшаи лексионӣ 1.Мафҳум ва матлаби ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ (ҲБХ) 2. Услуби ХБХ Максади ҳар кадоме аз соҳаҳои ҳуқуқ ин муратабсозии муносибатҳои ҷамъияте мебошад, ки ба юрисдиксияи давлати муайян тааллуқ дорад. Аҳамияти ҲБХ дар он аст, ки он муносибатҳое ҷамъиятии дар қаламрави як мамлакат ба вуҷуд оянда вале бинобар дар таркиби…

  Муфассалтар »
 • МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИСО

  Ташкилоти байналхалқии стандартонӣ (ИСО) ба федератсияи умумиҷаҳонии ташкилотҳои Миллӣ мансуб буда, фаъолияти стандартонии аъзоёни кумитаи ИСО-ро дар бар мегирад. Таҳияи стандартҳои байнахалқӣ одатан аз тарафи кумитаҳои техникии ИСО ба иҷро мерасанд. Ҳар як аъзои кумита ба самти фаъолияти кумитаҳои техникӣ дахлпазир буда, бевосита дар иҷрой кории кумитаҳо иштирок меварзанд. Стандартҳои…

  Муфассалтар »
 • Закон Республики Таджикистан О качестве и безопасности пищевых продуктов

  ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Цель Закона Настоящий Закон регулирует отношения в области обеспечения качества продуктов и их безопасности для здоровья человека на этапах заготовки, производства, транспортировки, хранения, реализации пищевых продуктов, материалов и изделий и их ингредиентов, а также упаковочных и вспомогательных материалов между органами исполнительной власти, производителем, продавцом…

  Муфассалтар »
 • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи йоднокгардонии намак

  (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2002, №11, мод. 738; соли 2007, №5, мод. 369) Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иқтисодии тадбирҳои вобаста ба йоднокгардонии намакро бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои норасоии йод дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намуда, муносибатҳои дар ин соҳа ба миёнояндаро танзим мекунад. Моддаи 1. Мафҳумҳои…

  Муфассалтар »
 • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи сифат ва бехатарии маҳсулоти хeрокворӣ

  (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2002, №4, қ- 2, мод. 317; соли 2006, №3, мод.166; соли 2007, №7, мод. 667; соли 2011, №3, мод.170) БОБИ I. ҚОИДАҳОИ УМУМӢ Моддаи 1. Мақсади Қонун Қонуни мазкур муносибатҳои ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодиро дар марҳалаҳои маҳсулоттайёркунӣ, истеҳсолот, боркашонӣ, нигоҳдорӣ, муомилоти маҳсулоти хeрокворӣ, маводу…

  Муфассалтар »
 • Қонун дар бораи баҳодиҳии мутобиқат

  Қонуни мазкур муносибатҳои ҳуқуқӣ ва ташкилиро дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқати объектҳо ба талаботи регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ танзим намуда, низоми ягонаи сиёсати давлатиро барои амалӣ сохтани баҳодиҳии мутобиқат таъмин менамояд. БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд: — баҳодиҳии…

  Муфассалтар »
 • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи бамеъёрдарории техникӣ

  (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №5, мод.329) Қонуни мазкур муносибатҳоеро, ки ҳангоми таҳия ва тасдиқи талаботи техникии иҷрояшон ҳатмӣ нисбат ба маҳсулот, ҷараёни коркард, истеҳсол, истифодабарӣ, нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш, коркарди партовҳои он, иҷрои кор ва хизматрасонӣ дар қисми бехатарӣ ба амал меоянд, танзим намуда, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои иштирокчиёни ин…

  Муфассалтар »
 • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи амнияти озуқаворӣ

  (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2010, №12, қ-1, мод. 830) Бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 октябри соли 2010, № 192 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2010 № 8-10, моддаи 669) қабул гардидааст. Бо Қарори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 декабри…

  Муфассалтар »
 • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи туризм

  ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ТУРИЗМ Моддаи 1. Ҳадафҳои Қонуни мазкур Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ташкилӣ ва ҳамчунин қоидаҳои ягонаи фаоълияти туристиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. Моддаи 2. Мафҳумҳои асосӣ Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд: Туризм – шуғлест, ки усулҳои ташкили истироҳатро таввасути…

  Муфассалтар »
 • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»

  Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва принсипҳои асосии сиёсати давлатиро дар соҳаи маориф муайян менамояд. БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд: — адабиёти таълимӣ — асарҳои хаттӣ ва чопӣ, ки ҳамчун воситаи таълимӣ барои ҳамаи зинаҳои таҳсилот, такмили…

  Муфассалтар »
 • Конститутсияи(Сарконуни)Чумхурии Точикистон

  МО, ХАЛҚИ ТОҶИКИСТОН, қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда, худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини соҳибихтиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шумурда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда, бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор…

  Муфассалтар »
 • Конституция Республики Таджикистан

  МЫ, НАРОД ТАДЖИКИСТАНА, являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, сознавая свой долг и свою ответственность перед прошлым, настоящим и будущими поколениями, понимая необходимость обеспечения суверенитета и развития своего государства, признавая незыблемыми свободу и права человека, уважая равноправие и дружбу всех наций и народностей, ставя задачей создание справедливого общества, ПРИНИМАЕМ И ПРОВОЗГЛАШАЕМ…

  Муфассалтар »