Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info
 • Маълумоти умумӣ оид ба моддаҳои сахттаъсири заҳролудкунанда ва истифодаи онҳо дар иншоотҳои иқтисодӣ

  Саволҳои таълимӣ: Моддаҳои махсусан хатарнок – арсен, маргимуш, симоб, пайвастагиҳои курғошим, рух, фосвор;Хатарноки баланд – хлор, кислотаи синил, кислотаи сулфат, сулфит, фосген;Хатарноки миёна – бензол, ангидоили сулфат, спирти метил. Адабиёт: Қонуни ҶТ «Дар бораи мудофиаи гражданӣ » Душанбе, 2004с.Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулоддаи дорои…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи ҶОНИ НОДОН ДАР АЗОБ

  ҶОНИ НОДОН ДАР АЗОБ Буд-набуд, як рӯбоҳаке буд. Дар қарибиҳои лонаи хирс лонаяке дошт. Рӯбоҳак ҳар рӯз шишту хезу гашту гузору қаду комати ҳамсояашро тамошо карда, ба андеша мерафт: қувваи бузурге дорад ин ҷонвари худо, чӣ хеле, ки одамон мегӯянд, «Кӯхро занад, талқон мекунад», аммо ӯ боре надидааст, ки ин…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи Дому Дон

  Буд набуд, як мӯрча буд, мӯрчаи ноороми меҳнатдӯст буд. Як рӯз як каргас дид, ки ҳамон мӯрча як дона гандумро кашида бурда истодааст, дона аз худаш калон. «Мӯрча зӯр, ба вай қоил шудан даркор» — аз дил гузаронд каргас. Баъд ин фикрашро ба мӯрча гуфту илова кард: Ман ҳам беҳунар…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи ДАВЛАТ ЧИСТ

  ДАВЛАТ ЧИСТ Буд-набуд, як марди бадавлат буд. Се писар дошт ӯ. Рӯзе нисбати ин хонадон байни ду ҳамсояи ӯ гуфтугӯ баамал омад: Ҳамсоя, мо ҳам мисли ҳамин ҳамсояамон заҳмат мекашем,кор мекунем, хамеша дар тараддуд, вале сабаб чӣ бошад, ки ӯбадавлат асту мо не?Инро аз худи давлат пурсидан лозим, — гуфт…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи ПАНДИ АРЗОН

  ПАНДИ АРЗОН Ҷавоне буд, шавқи ҳар чизро донистан дошт ва он ҷавонрӯзе ба пирамарде ҳамнишин шуд ба он умед, ки аз ӯ суханимуфиде мешунаваду ба хотир мегирад. Вале пирамард гӯё бадаҳонаш мӯҳр зада бошад, хомӯш менишаст. Ҷавон зиқ шуда гуфт: Падар, ба даҳон магар об гирифтаед, ки лабнамекушоед?Суханҳои ман гаронанд,…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи АВВАЛ ПУРСИШ, БАЪД КУШИШ

  АВВАЛ ПУРСИШ, БАЪД КУШИШ Мамлакате буд миёни мамлакатҳое, ки дар ин олам камнестанд. Дар он мамлакат як сол на барфи дуруст бориду наборон, ғалла дар сахрову мева дар боғ норасидаву нодаравидамонд, хушксолӣ пеш омаду гуруснагӣ, байни мардум муромурӣсар шуд. Мамлакат мисли ҳар мамлакати дигар подшоҳе доштуподшоҳ вазир. Подшоҳ аҳволи халқу…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи ЭРАҶИ ДЕВАФКАН

  ЭРАҶИ ДЕВАФКАН Буд набуд, як замоне Сафар ном марди ҳунарманд буд. Вай бароиосиёбҳои мамлакат, барои сутуну деворҳои касру қалъаҳо санг метарошид. Як вақте ба мамлакати ӯ лашкари хунрезу бераҳми девҳо ҳуҷум овард.Сангтарош ҳамроҳи ҳамватанонаш ба ҷанги зидди девҳо рафта, чанд вақт дармайдонҳои ҳарбу зарб корнамоӣ карда, билохир ба дасти девҳо…

  Муфассалтар »
 • Афсонахои точикимохи тилои

  Афсонаи ПИСАРИ МОҲИГИР ВА МОҲИИ ГУЛДОР

  ПИСАРИ МОҲИГИР ВА МОҲИИ ГУЛДОР Фф к моҳигир буд, Вай як рӯз ба лаби дарё омада шаст партофт. Башасташ як моҳӣ банд шуд. Моҳӣ оддӣ набуд, гулдор буд. Моҳигир хурсандшуда онро аз нӯги чангак ҷудо карда гирифта, тамошо карда истода буд, кимоҳӣ ногоҳ аз дасташ ғеҷида афтоду ба об даромада…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи Водареғ

  Буд набуд, як замоне дар як маконе як подшоҳ буду як вазир. Зани ҳарду вазнин (ҳомиладор) буданд. Вақту соаташ расиду зани подшоҳ духтар зоид.Зани вазир писар. Дар ин дунё ҳар чӣ мегузарад, оҳиста-оҳиста бачагии духтару писар гу-зашту ҳар ду ба воя расиданд. Як рӯз вазир писари ҷавонашро ба пешаш шинонду…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи ПОДШОҲ ВА ДУХТАРИ ОҲАНГАР

  ПОДШОҲ ВА ДУХТАРИ ОҲАНГАР Ох набуд, як подшоҳ буду аз ҳамаи шаҳру деҳот донишмандон вапирони хирадмандро дар пойтахти мамлакаташ ҷамъ карда буд ва ҳар пагоҳонҳоро назди худ даъват карда, саволе медоду ҷавобе мегирифт. Яксаҳарӣ подшоҳдар чорбоғаш ҷангиду гунҷишкродидамонд. Гунҷишкондар шохи дарахт, дар болои лонаашон чуқчуқкунон ба ҳамдигар ҳамла оварда,ба замин…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи ДУХТАРИ ҶАСУР

  ДУХТАРИ ҶАСУР Буд набуд дар замонҳои қадим дар як шаҳре пирамарде буд. Пира-мард се духтар дошт, аммо ягонто ҳам писар надошт ва ҳамеша дар орзуи пи-сар буд. Рӯзе аз рӯзҳо пирамард ба дарди чашм гирифтор шуда, нобино мешавад.Табибҳо даво мекунанд, вале фоидае намебахшад. Пирамард аз дидани рӯзиравшану дидори фарзандон ва…

  Муфассалтар »
 • Ҳикояе аз Аз «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ

  Ҳикоя Шахсеро ҳамсояе буд. Дид, ки ўро ҷамъияти вофир ваҳузуру фароғати мутакосир пайдо шуд. Пурсид, ки: Фалонӣ, аҳвол ва авзои ту маълум буд, ин молу манолтуро аз куҷо ҳосил шуд? Гуфт: Ба мулозимоти подшох, шитофтам ва нону чургот хурда ҷоҳу сарват ёфтам. Ин шахс низ пеши подшоҳ рафта, нону ҷурғот…

  Муфассалтар »
 • Навиштани ЭЪЛОН

  ЭЪЛОН Эълон санадест, ки дар бораи рўйдоде ё иқдомоте пешакӣхабар медиҳад.Эълон аз ҷузъҳои зерин иборат аст: Номи санад;Маҳалли баргузории иқдомот (чорабинӣ);Таърих ва соати баргузории иқдомот;Мазмуни иқдомот,Созмондиҳандаи иқдомог.

  Муфассалтар »
 • Намунаи ДАЪВАТНОМА

  ДАЪВАТНОМА Даъватнома санадест, ки барои даъват намудани шахскорманде ба ягон иқдомог чорабинӣ таҳия мешавад. Даъватнома расмӣ ва ғайрирасмист. Даъватном;расмиро одатан маъмурияти муассиса, созмон ё кум!махсус таҳия месозад. Ҷузъҳои асосии даъватнома: Ном ва номи хонаводагии даъватшаванда;Номи тадбир (чорабинӣ);Баргузории тадбир;Маҳалли баргузорӣ;Созмондеҳи тадбир Намунаи даъватнома ДАЪВАТНОМАМӯҳтарам Баҳроми Нурҷон!Шуморо ба ҷашни миллии мардуми тоҷик…

  Муфассалтар »
 • ТЕЛЕФОННИГОШТ

  ТЕЛЕФОННИГОШТ (ТЕЛЕФОНХАБАР ) Телефоннигошт хабарест, ки тавассути телефон расонидамешавад. Телефоннигошт асосан барои расонидани хабар ёдастури фаврӣ истифода мегардад. Матни телефоннигошт низ бояд чун матни барқиямухтасар бошад. Хоса дар гуфтугўи телефоние, ки дармиёни шаҳрҳо сурат мегирад, мухтасаргўӣ зарур аст. Зимнигуфтугўи телефонӣ бояд калимаҳое, ки талаффузамушкил аст, ба кор бурда нашавад. Беҳтар…

  Муфассалтар »
 • Барқия ва намунаи он

  БАРҚИЯ (ТЕЛЕГРАММА) Барқия санадест, ки тавассути телегроф фиристодамешавад. Вай дар суратс навишта мешавад, ки иҷрои корфурсати камро тақозо намояд. Матни барқия бояд мухтасар бошад. Дар он одатанпешояндҳо, ҷонишинҳо ва аломатҳои кигобат зикрнамешаванд. Ҷузъҳои асосии барқия: Навъи барқия (агар барқия маълум бошад, павъион зикр намегардад);Нишонӣ, ном ва номи хонаводагии гирандаибарқия;Матн;Номи фиристандаи…

  Муфассалтар »
 • Афсонахои точикиу

  Афсонаи ВАСИЯТИ ПАДАР

  ВАСИЯТИ ПАДАР Як замоне дар як деҳа осиёбоне зиндагӣ мекард. Вай се писар дошт.Айёми пирии осиёбон расид, вай охир шудани умри худро ҳис карда, писарикалониашро ҷег заду гуфт: -Умри ман охир шудааст. Ба ту молу мулк даркор аст ё васияти падарат? Ба ман молу мулк даркор, — ҷавоб дод калонӣ,…

  Муфассалтар »
 • Намунаи ҲуҷҷатҳоМуарифнома

  Намунаи навиштани МУАРРИФИНОМА

  МУАРРИФИНОМА Муаррифинома санадест, ки барои ба кор гирифтаншомил шудан ба муассисаи таълимӣ дода мешавад.Муаррифинома аз ҷузъҳои зерин иборат аст: Номи санад;Ном, номи падарӣ ва номи хонаводагии шахсс, кібарои кор ё таҳсил фиристода мешавад. Замон вамаҳалли таваллуди шахсе, ки барои таҳсил ё корфиристода мешавад; Шумораи гувоҳиномаи таҳсил:Номи муассисае, ки шахси мавриди…

  Муфассалтар »
 • Ҳикояи Ду дарвеш аз Муҳаммад Авфӣ

  Ду дарвеши хуросонӣ мулозими сўҳбати якдигар сафаркарданд. Яке заиф буд, ки ба ду шаб ифтор кард ва дигаре қавӣ буд, ки рӯзе се бор хўрдӣ. Қазоро бар дари шаҳре батўҳмати ҷосусӣ гирифтор омаданд. Ҳар дуро ба хонае бакандани гил бурданд. Баъд аз ду ҳафта маълум шуд, кибегуноҳанд. Қавиро диданд мурда…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Ҳуҷҷатҳокафолатнома

  Намунаи КАФОЛАТНОМА

  КАФОЛАТНОМА (ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО) Кафолатнома санадест, ки гавассути он мақоми расмиисозмон ё муассиса аз мақоми расмии созмон ё муассисайдигар иҷрои хадамотеро дарҳост намуда, пардохти вай)кафолат медиҳад. Кафолатнома аз ҷузъҳои зерин иборат аст:, Мӯҳри чаҳоргўша ё унвони расмии созмон ёмуассисае, ки дархост мекунад;Ном, номи падарӣ ва хонаводагии роҳбари созмонмуассисае, ки аз он…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Ҳуҷҷатҳотаъиднома

  Намунаи ТАЪЙИДНОМА

  ТАЪЙИДНОМА (АКТ) Таъйиднома санадест, ки ҳодиса ё амали воқеъшударотасдиқ менамояд. Инсанадро ба хотири ба таври айнӣ сабт намудани воқеаёамал чанд кас таҳия ва имзо менамоянд. Аммо намояндаимахсуси босалоҳият (масалан бозрас) метавонад ба танҳоӣонро таҳия намояд. Таъйиднома ҳангоми бозрасии масъалаҳои мухталифозмоиши маҳсулоти нав ва ихтироот, қабули таъсисот(биноҳо) барои баҳрабардорӣ, аз байн…

  Муфассалтар »
 • Ҳикояе дар бораи Ҳорунаррашид

  Оварданд. ки вақте Ҳорунаррашид хобе дида буд,кидандонҳои Ӯ рехта буд ва аз даҳон берун афтода. Азмуъаббирс пурсид. Гуфт: «Зиндагии амиралмўъминин дароз бод, ки ақрабоиту бимиранд». Ҳорун бағоят биранҷид ва бифармуд, ки Ӯросад чўб бизананд ва муъаббири дигар ҳозир оваранд ва азвай пурсид. Ў гуфт: «Далел кунад, ки амиралмўъмининро умр дарозхоҳад…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи ДУХТАРИ ДОНО

  ДУХТАРИ ДОНО Дар кадом як замоне, дар кадом як маконе, буд, набуд, як подшоҳбуду як вазир. Вазир духтари нозанине дошт. Подшоҳ боре ӯро диду ошиқ шуд.Ошик шуду сабру тоқат аз даст дод. Бисёр саъй кард, аммо худро ба даст ги-рифта натавонист. Ноилоҷ ба хонаи вазир хостгор фиристод. Хостгорон ома-данду ба…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи НАХӮТАК

  НАХӮТАК Буд набуд дар як деҳае деҳқоне бо занаш зиндаги мекард. Онҳофарзанд надоштанд. Барои ҳамин зиндагии онҳо бо ғаму гусса мегузашт. Боре дари ҳавлии онҳоро пирамарди ришсафеди ришдарозе так-тақ,мекунад. Деҳкон дари ҳавлиро кушода пирамардро ба дарун даъват мекунад.Зани деҳқон ҳамон замон дастархони пурнозу неъматро паҳн кард. Дар чойникипурнақш чои кабуд…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Ҳуҷҷатҳо4

  СУРАТМАҶЛИС ва намунаи он

  СУРАТМАҶЛИС (ПРОТОКОЛ) Суратмаҷлис санадест, ки дар он ҷараёни баррасиимасъала ва қарори маҷлис, машварат ва конфронсимақомоти марбута зикр мегардад, ” ГДар суратмаҷлис (протокол) ҳамчунин фаьолиятимақомоти таҳқиқӣ (тафтишӣ), бозпурсии маъмурӣ вамақомоти ҳифзи тартиботи умумӣ сабт мешаваду, Навиштани суратмаҷлис яке аз вазифаҳои муҳими котибмебошад. Вайро котибони расмӣ ё котибоне, ки дар ҷараёнимасъала, машварат,…

  Муфассалтар »
 • Намунаи навиштани Номаҳои расми

  НОМАҲОИ РАСМӢ Дар робитаи миёни муассисаҳо, созмонҳо ва мақомотигуногун номаҳои расмӣ нақши ҳеле муҳим мебозанд. Номаҳои расмӣ аз лиҳози мазмун ва вазифа чанд навьмешаванд: номаҳои ташаббусӣ, номаҳои ҷавобӣ,найвастнома, бахшнома ва ҳоказо. Ҷузъҳои асосии номаҳои расмӣ: Номи вазорат ё кумитаНоми муассиса (созмон)Номи бахш ё шўъбаи муассиса (созмон)НишонӣТаърихШумораНоми гирандаи санад.МатиНом, номи падарӣ…

  Муфассалтар »
 • Ҳикояи Дузд Аз китоби «Ҳикояҳои латиф»

  Дузде ба хонаи подшоҳе нақб зад ва ҷавоҳири гаронбаҳобардошт. Назараш ба резае афтод, ки Мисли алмосмедурахшид. Дузд дар он шаби тор онро гавҳари шабчироғтасаввур карда ҷиҳати имтиҳон бар даҳон гузошт. Маълумшуд, ки намак аст. Филҳол молро ҳамон ҷо бигзошт ва бояк биниву ду гўш роҳи хонаро гирифт. Субҳ хизоначиён омаданд…

  Муфассалтар »
 • Амр чист ва намунаи навиштани амр

  АМР (РАСПОРЯЖЕНИЕ) Амр санади ҳуқуқиест. ки барои ҳалли масъалаҳои фаврӣдода мешавад. Амрро метавонанд муовинони роҳбаримуассиса (созмон). муовинони сармуҳандис ҳамчунинроҳбарони воҳидҳои (шӯъбаҳои) муассиса содир намоянд.Тибқи қоида муддати ҷтибори амр маҳдуд аст. Зиёда аз инвай танҳо дар бархе аз кормандон нуфуз дошта метавонаду бас. Матни амр аз матни фармон тафовут надорад. Танҳодар…

  Муфассалтар »
 • Намунаи ҲуҷҷатҳоFarmon

  Намунаи навиштани Фармон

  ФАРМОН Фармон санадест, ки роҳбари идораи давлатӣ ё шӯъбаион барои ҳалли вазифаҳои муҳим ва фаврис, ки дарбаробари ин мақом қарор дорад, содир менамояд. Фармонҳоду хеланд: Барои фаъолияти муассиса (созмон).Барои кормандон. « Фармон барои фаъолияти муассиса ба хотирисозмондиҳии кор, мураттаб намудани фаъолияти муассиса ёятон воҳиди (шўъбаи) он содир мешавад. Ин гуна…

  Муфассалтар »
 • Афсонахои точикиboi-zolim

  Афсонаи БОИ ЗОЛИМ ВА КАЛИ ЗИРАК

  БОИ ЗОЛИМ ВА КАЛИ ЗИРАК Сух набуд як зан буд. Шавҳараш бармаҳал вафот карда, се писарашятим монд. Зан хунобаи дил хӯрда, бо нӯги дуку захми сўзан фарзандонашрокалон кард. Онҳо ба воя расиданду охирин торҳои мӯи сари зан ҳам сафед шуд.Рӯзе кампир ба писаронаш гуфт: Акнун шумоён калон шудаед, ман бошам,…

  Муфассалтар »