Фанни Микро ва макро иқтисод

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Микро ва макро иқтисод

 • Тавозуни озуқавори

  Аз иттилооти дар Буллетени бехатарии озуқа ва камбизоатӣ дар ҷумҳурӣ овардашуда маълум мешавад, ки ба бехатарии озуқаворӣ ҳосилнокии пасти зироаткорӣ ва маҳсулнокии чорво таҳдид мекунад. Дар солҳои 1990-1997 ҳаҷми истеҳсоли кишоварзӣ дар мамлакат 2 баробар кам гашта буд. Ба беҳбудие, ки дар солҳои минбаъда доир гардид, нигоҳ накарда ҳаҷми истеҳсоли…

  Муфассалтар »
 • Бехатари озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Бехатарии озуқаворӣ дастрас будани озуқавориро ба мардуми ҷомеа барои пеш бурдани ҳаёти солим ва фаъолонаи онҳо мефаҳмонад. Таҳти мафҳуми бехатарии озуқаворӣ мавҷудияти маводи хӯрока ба миқдори кофӣ, дастрасии он ба хонаводаҳо, новобаста аз он ки аз бозор мехаранд ё аз дигар манбаъ, имконияти харидорӣ намудан он, инчунин ба миқдори зарурӣ…

  Муфассалтар »
 • Рушди иқтисодӣ – натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллӣ

  1. Мафҳум, шаклҳо ва нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ. 2. Сарчашмаҳо ва омилҳои рушди иқтисодӣ. 3. Тамсилаҳои (моделҳои) мувозинати рушди иқтисодӣ. Моделҳои Е. Домарва Р. Харрод. 4. Танзими давлатии рушди иқтисодӣ. 5. Рушди иқтисодӣ ва экология. 1. Мафҳум, шаклҳо ва нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ Рушди иқтисодӣ яке аз масъалаҳои марказии назарияи муосири иқтисодӣ…

  Муфассалтар »
 • Системаи пулӣ – қарзӣ

  Бозори сармояи қарзӣ ва қоғазҳои қимматнок 1. Таркиби массаи пул ва андозаи он. 2. Тақозо ва арзаи пул. Бозори пул. Модели IS-LM. 3. Моҳият, вазифа ва шаклҳои қарз. 4. Бонкҳо, намудҳо ва вазифаҳои онҳо. 5. Фоизи қарз ва омилҳои муайянкунандаи дараҷаи қарз. 6. Бозори захираҳои қарзӣ ва инкишофи он. 7.…

  Муфассалтар »
 • Танзими давлатии иқтисоди миллӣ ва вазифаҳои он

  1. Вазифаҳои иқтисодии давлат. 2. Самтҳои асосии танзими давлатии иқтисодиёт. Вазифаҳои иқтисодии давлат Давлат на танҳо як ҷузъи асосии низоми сиёсӣ, балки ҳамчун субъекти зарурии иқтисодии ҷомеа низ ба ҳисоб меравад. Хусусияти фарқкунандаи давлат ҳамчун субъекти иқтисодӣ аз он иборат аст, ки барои фаъолияти худ ягон ҷавобгарии иқтисодиро бар дӯш…

  Муфассалтар »
 • Системаи асъорӣ – молиявии байналхалқӣ

  1. Мафҳуми асъор, бозори асъор ва принсипҳои ташкили он. 2. Қурби асъор ва таҳавулоти системаи он. Баланси пардохт. 3. Шаклҳои байналхалқии ҳисоббаробаркунии асъори миллӣ. 1. Мафҳуми асъор, бозори асъор ва принсипҳои ташкили он. Муносибатҳои байналхалқии асъорӣ, яке аз шаклҳои асосии муносибатҳои байналхалқии иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд. Муносибатҳои асъорӣ гуфта, чунин…

  Муфассалтар »
 • Таваррум ва шаклҳои таваррум

  Моҳият, сабабҳо ва шаклҳои таваррум Таваррум гуфта, номувофиқ будани тақозою арзаи пул ва дигар таносубҳои иқтисодиро меноманд, ки дар афзоиши нархҳо намудор мешавад. Дар амалияи ҷамъиятӣ дар зери мафҳуми таваррум паст шудани қобилияти харидории пул, афзоиши умумии нархҳо ё ин ки ҷараёни зиёд шудани миқдори пули нақдро дар муомилот низ…

  Муфассалтар »
 • Мақсад ва воситаҳои сиёсати макроиқтисодӣ

  макроиқтисод ҳамчун қисми назарияи иқтисодӣ. Мувозинати иқтисодии фаъолияти иқтисоди миллӣ. Таносубҳои иқтисодӣ. Тавсифи нишондиҳандаҳои макроиктисодӣ. Усулҳои ҳисоби маҷмӯи маҳсулоти миллӣ (МММ). Сарвати миллӣ ва таркиби он. макроиқтисод ҳамчун қисми назарияи иқтисодӣ. Мафҳуми «иқтисоди миллӣ» яке аз фаҳмишҳои марказии назарияи макроиқтисод ба ҳисоб меравад. Ин мафҳумро бори аввал олими амрикоӣ Василий…

  Муфассалтар »
 • Иқтисоди ҷаҳон ва муносибатҳои байналҳалки иктисоди

  1. Марҳилаҳои ташаккул ва хусусиятҳои асосии хоҷагии ҷаҳонӣ. 2. Савдои ҷаҳони: намудҳо ва таркиби он. Баланси пардохт. 3. Бозори ҷаҳони ва проблемаҳои ҳамроҳшавии ҶТ ба он. 4. Муҳоҷирати байналхалқии қувваи коргарӣ ва содироти сармоя. 5. Ҳамгироии байналхалқии иқтисодӣ ва шаклҳои зуҳуроти он. 1. Марҳилаҳои ташаккул ва хусусиятҳои асосии хоҷагии ҷаҳонӣ.…

  Муфассалтар »
 • Маҷмӯи даромадҳои аҳолӣ ва сиёсати иҷтимоии давлат

  1. Даромади аҳолӣ ва сарчашмаҳои он. Даромади номиналӣ ва ҳақиқӣ. 2. Сатҳи зиндагии аҳолӣ ва омилҳои ба он таъсиркунанда. 3. Камбизоатӣ: сабабҳо ва шаклҳои он. 4. Тақсими даромадҳои аҳоли. Каҷхатаи Лоренс 5. Системаи ҳифзи иҷтимоии аҳоли ва сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҶТ. 1. Даромади аҳолӣ ва сарчашмаҳои он. Даромади номиналӣ ва…

  Муфассалтар »
 • Инкишофи даврагии иқтисодиёт ва буҳронҳои иқтисодӣ

  1. Даврагӣ шакли умумии ҷараёни инкишофи иқтисодиёт. Моҳият ва нишондиҳандаҳои асосии номувозинатии макроиқтисодӣ. 2. Даври саноати ва марҳилаҳои он. 3. Сабабҳо, намудҳо ва оқибатҳои буҳрони иқтисодӣ. 1. Даврагӣ шакли умумии ҷараёни инкишофи иқтисодиёт. Моҳият ва нишондиҳандаҳои асосии номувозинатии макроиқтисодӣ. Таҷрибаи ҷаҳонӣ ва назарияи иқтисодӣ исбот намудаанд, ки инкишофи иқтисодии ҳама…

  Муфассалтар »
 • Бекори: моҳият, намудҳо, сабабҳо ва оқибатҳои иҷтимоӣ – иқтисодии он

  Моҳияти бекорӣ. Намудҳо ва нишондиҳандаҳои он. Сабабҳои бекорӣ. Сатҳи бекории табиӣ ва шуғли пурраи аҳолӣ. 3. Оқибатҳои иҷтимоӣ – иқтисодии бекорӣ. Таъмини бехатарии иқтисодии меҳнаткашон ва таъмини шуғли пурраи аҳолӣ. Мафҳуми нав: Бекорӣ. Бекории фриктсионӣ, таркибӣ, даврӣ, ниҳонӣ ва институтсионӣ. Сохти бекорӣ. Меъёри табиӣ бекорӣ. Қонуни Оукен. Шуғли аҳолӣ. Шуғли…

  Муфассалтар »
 • Назарияи сармояи инсонӣ

  Меҳнат, шуғл ва бекорӣ 1. Қонуниятҳои бавуҷудоии сармояи инсонӣ ва самаранокии маблағгузории он. 2. Муайяннамоии миқдорӣ ва сифатии захираҳои меҳнатӣ ва таъсири прогресси илмию техникӣ ба онҳо. 3. Консепсияи шуғли аҳолӣ. Сабабҳо ва намудҳои бекорӣ. Қонуни А. Оукен. 4. Оқибатҳои иҷтимоию иқтисодии бекорӣ дар ҷамъият. 5. Бозори меҳнат, вазифаҳо ва…

  Муфассалтар »
 • Андухт истеъмол, пасандоз ва таъсири онҳо ба ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти миллӣ

  Маҷмуи тақозо ва маҷмуи арза. Омилҳое ки ба маҷмуи тақозо ва арза таъсир мерасонад. Модели кейнсионии мувозинатии макроиқтисодӣ. Истеъмол ва пасандоз: алоқамандӣ ва фарқияти онҳо. Майли миёна ва майли ниҳои ба истеъмол ва пасандоз. Маблағгузорӣ: тақозо ва омилҳои ташаккули он. Шакли фузунсозӣ ва суръатбахшӣ дар ҷараёни муайн намудани ҳаҷми маблағгузорӣ…

  Муфассалтар »
 • Назарияи истехсолоти агросаноатӣ

  Нақша Сарсухан 1. Истеҳсолоти агросаноатӣ соҳаи хоси истифодаи меҳнат ва сармоя. 2. КАС ва таркиби он. 3. Заминдорӣ ва истифодаи замин – асоси системаи муносибатҳои кишоварзӣ. 4. Муносибатҳои кишоварзӣ дар КАС – и ҶТ. Хулоса Сарсухан Сиёсати аграрӣ дар шароити имрӯза бояд ба шаклҳои гуногуни моликият ва намудҳои мухталифи фаъолияти…

  Муфассалтар »
 • Захирахои иқтисодӣ ва гирдгардиши онҳо

  Мафҳуми захираҳои иқтисодӣ. Механизмҳои тақсими захираҳо. Мафҳуми гирдгардиши захираҳо ва даромадҳо. Нақшаи гирдгардиши захираҳо ва даромадҳо. Маҳдудияти захираҳо ва интихоби иқтисодӣ. 1. Мафҳуми захираҳои иқтисодӣ Захираҳои иқтисодӣ, ё ки мувофиқи илми назарияи иқисодӣ омилҳои истеҳсолот – ин унсурҳое мебошанд, ки барои истеҳсоли неъматҳои иқтисодӣ истифода мешаванд. Дар шароити мусоир ба…

  Муфассалтар »
 • Рақобати мукаммал ва номукаммали бозорӣ

  Механизми бозор Рақобат ҳамчун унсури бозор Рақобати озод ё мукаммал Механизми тақозо ва арза дар шароити рақобати мукаммал Чандирии тақозо ва арза Рақобати монополӣ ё номукаммал Шаклҳои рақобат дар шароити истеҳсолоти монополӣ Рақобат ҳамчун унсури бозор Бидуни рақобат ҳатто давлатҳои пешқадам нишонаҳои зарарҳоро ҳис накарда метавонанд ба таназзул рӯй оваранд.…

  Муфассалтар »
 • Моликият ва моделҳои ташаккули системаҳои иқтисодӣ

  Нақша Моликият ҳамчун зуҳуроти иқтисодӣ.Гуногуншаклии моликият ва таснифоти он.Нақши ғайридавлатисозӣ ва хусусигардонӣ дар ташаккули гуногуншаклии моликият.Моликият ҳамчун зуҳуроти иқтисодӣ. Дар зиндагии рузмарра таҳти мафҳуми моликият таалуқ доштани ин ё он мавод ба шахсони муайян дар назар дошта мешаванд. Ин маънои онро дорад ҳар як инсон ҳамчун моликиятдор амволи ба худ…

  Муфассалтар »
 • Назарияи истехсолот

  Дар кадом зинаи таърихии тарақиёте, ки чамияти инсони карор надошта бошад, одамон барои зиндаги кардан, бояд хурока, пушока, манзил ва дигар неъматхои модиро доро бошад. Воситаҳои барои ҳаёти инсон зарур бояд истеҳсол гарданд ва тайёр намудани онхо дар раванди истехсолот амали мегардад. Истеҳсолот — рафти таъсиррасонии инсон ба табиат бо…

  Муфассалтар »
 • Хусусиятхои асосии иктисоди бозори ва Назарияи мол ва пул

  Заминахои ташаккул ва мавкеи истехсолоти моли дар инкишофи иктисоди чомеа. Мол, хусусият ва шаклхои фаъолияти он. Назарияи интихобии ташаккули арзиши мол. Пул хамчун шакли инкишофи муносибатхои моли Вазифахои пул ва тахаввулоти системаи пули. Назарияи нархи мол. Намудхои нарх ва тарифхо. Адабиёт А.Эргаш.Х Мухамадбердиев.Курси назарияи иктисоди(Микроиктисод) Душанбе 2000 Баликоев В.З. Общая…

  Муфассалтар »
 • Ташаккули сармояи соҳибкорӣ

  1.Тавсифи гуногуни сармоя аз нигохи мактабҳои мухталифи иктисодӣ. 2. Бозорӣ сармоя, объект ва субъекти он. 3. Сарчашмаҳои ташаккули сармояи соҳибкорӣ. 4. Гирдгардиши захираҳои маблағгузории корхона. Фондҳои асосӣ ва гардон. 5. Нишондиҳандаҳои самаранок истифода бурдани сармояи асосӣ ва гардон. 1.Тавсифи гуногуни сармоя аз нигохи мактабҳои мухталифи иктисодӣ. Оиди фаҳмиш ва муайян…

  Муфассалтар »
 • Худтанзимшавии низоми иктисодӣ ва таъмини мувозинати (баробарвазнии) бозор

  Назария умумӣ ва моделхои баробарвазнии иктисодӣ. Худтанзимкунии бевосита бо баробарвазнӣ алокаманд мебошад. Холати баробарвазнии иктисоди бо он таснифот карда мешавад, ки яке аз намояндагони иктисоди бо ёрии воситахое, ки дорад ба дигаргунии он шавкманд нест. Иктисодчии итолиёяви В Парето(1848-1923с) принсипи окилонаро ба миёновард, ки мувофики он боигарии максимали(холати хуби зист)…

  Муфассалтар »
 • Хароҷотҳои истеҳсолот ва даромади иқтисодӣ

  Хароҷотҳо ва даромад: муносибати иқтисодӣ ва муҳосибӣ.Хароҷотҳои кутоҳмуддати фирма: шакҳо, динамика ва алоқамандӣ.Функсияи хароҷотҳо дар муҳлати дурудароз.Изокоста: баробарвазнии соҳибкор. Хароҷотҳо ва даромад: муносибати иқтисодӣ ва муҳосибӣ. Хароҷотҳои истеҳсолот — ин хароҷотҳо ба истеҳсоли маҳсулот мебошанд. Иқтисодчӣ ва муҳосиб онҳоро ба таври гуногун ҳисобу китоб менамоянд. Муҳосиб хароҷотҳоро ҳамчун қарзҳои ҳақиқии…

  Муфассалтар »
 • Омилҳо ва шароитҳои тағирёбии ҳосилнокии меҳнат

  Ҳосилнокии меҳнат дар зери таъсири омилҳои гуногун доимо дар тағайюр аст. Агар баъзе аз ин омилҳо ба болоравии ҳосилнокии меҳнат мусоидат намоянд, баъзеи дигар баръакс, боиси паст шудани он мегарданд. Ғайр аз ин бо динамика ва тағирёбии ҳосилнокии меҳнат шароитҳо низ таъсири худро мерасонанд. Одатан, шароитҳо ё таъсири ин ё…

  Муфассалтар »
 • Усулҳои чен кардани ҳосилнокии меҳнат

  Ченкунии ҳосилнокии меҳнат яке аз мушкилоти ниҳоят мураккаб ва печ дар печи иқтисодӣ бо шумор меравад. Дар амал усулҳои гуногуни чен кардани ҷараёни пасту болоравии ҳосилнокии меҳнат истифода бурда мешаванд. Истифодабарии ин ё он усул вобаста аст, аз он сатҳи ҳосилнокии меҳнате, ки чен карда мешавад ва аз он вазифаҳое,…

  Муфассалтар »
 • Мазмун, моҳият ва аҳамияти ҳосилнокии меҳнат

  Ҳосилнокии меҳнат яке аз мушкилоти умдатарини илмҳои иқтисодӣ мебошад, ки тақрибан аз давраҳои мерканталистон боз диққати олимонро ба худ ҷалб карда меояд. Асосҳои омӯзиши ҳосилнокии меҳнатро олимон А.Смит ва Д.Рикардо поягузорӣ кардаанд. Баъдтар ссҳ К.Маркс ва Ф.Энгельс назарияи ҳосилнокии меҳнатро бештар такомул дода истода онро асоси пешрафти иқтисодиву иҷтимоӣ ва…

  Муфассалтар »
 • Нархи замин

  Замин хамчун омили истехсоли характери моли дорад, он фурухта ва харида мешавад, нархи он дар бозор аз талабот ба он вобаста аст. Аммо то пайдоиш дар бозор воситаи истехсоли он бахои иктисодии «аввала»-ро намуди кадастрии заминро дорад. Кадастри замини – ин мачмуй маълумотхо оиди замин мебошад. Баходихии сифатноки замин ин…

  Муфассалтар »
 • Назарияи Рента

  Рентаи замин: Мохият,намуд (шакл). Мохияти рентаи замин аз хусусиятхо ё сифатхои замин чун манбаъхои (сарчашмахои) иктисоди ва муносибатхои истифодабарии замин вобастаги дорад.Замин- воситаи бехтарини истехсолот мебошад:Он микдоран махдуд аст,аз нав ба вучудории он ба таври сунъи номумкин аст;китъахои заминро аз руи махсулотдори фарк мекунанд,яъне кувваи истехсолии табии гуногун доранд. Аз…

  Муфассалтар »
 • Моликият ва моделҳои ташаккули системаҳои иқтисодӣ

  Нақша Моликият ҳамчун зуҳуроти иқтисодӣ.Гуногуншаклии моликият ва таснифоти он.Нақши ғайридавлатисозӣ ва хусусигардонӣ дар ташаккули гуногуншаклии моликият.Моликият ҳамчун зуҳуроти иқтисодӣ. Дар зиндагии рузмарра таҳти мафҳуми моликият таалуқ доштани ин ё он мавод ба шахсони муайян дар назар дошта мешаванд. Ин маънои онро дорад ҳар як инсон ҳамчун моликиятдор амволи ба…

  Муфассалтар »
 • Назарияи фоида ва Тақсими натиҷаҳои истеҳсолот

  Назарияи фоида. Тақсими натиҷаҳои истеҳсолот, фоидаи иқтисодӣ, даромади соҳибкорӣ, музди кор ва фоиз. 1. Шарҳи фоида аз нигоҳи мактабҳои гуногуни иқтисодӣ. 2. Фоида ва омилҳои муайянкунандаи андозаи он. 3. Шароитҳои ба дастовардани фоидаи максималӣ. 4. Даромад ва шаклҳои он. 5. Моҳият, шаклҳо ва системаҳои музди кор. 6. Назарияи фоиз ва…

  Муфассалтар »