Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info
 • Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мурофиаи судии иқтисодӣ

  Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мурофиаи судии иқтисодӣ иборат аст аз 7 ФАСЛ 34 боб 306 модда

  Муфассалтар »
 • Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст аз 7 ФАСЛ 62 Боб 508 Модда Кодекси мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии фаъолияти гумрукро муайян намуда, ба ҳимояи истиқлолият ва амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фаъол сохтани муносибатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ, таъмини ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон, субъектҳои хоҷагидори ва…

  Муфассалтар »
 • Сураи ЗУХРУФ (43. Azzukhruf)

  Муфассалтар »
 • Омода намудан ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои хизматӣ

  Санадноккунии фаъолияти идоракунӣ. Қоидаҳои тартиб додан ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои ташкилию амрдиҳӣ. Тартиб ва ба расмият даровардани мактуби хизматӣ, барқияҳо, факсҳо ва телефонограммаҳо 1. Санаднокунии фаъолияти идоракунй Санаднокунии фаъолияти идоракуни мувофиқӣ тартиби мукқарраргардида аз сабт намудани иттилооти барои идоракуни, яъне аз ташкили кори ҳуҷҷатнигорӣ иборат аст. Мачмуи намудхо ва…

  Муфассалтар »
 • Ташкили гардиши ҳуҷҷатҳо

  Тартиби гардиш ва иҷрои ҳуҷҷатҳои воридотӣ. Тартиби гузариши ҳуҷҷатҳои содира ва дохилӣ дар ҷараѐнӣ тайѐр намудани онҳо. Тартиби қабул ва супоридани ҳуҷҷатҳо. 1. Ҳуҷҷатҳоро Шӯъбаи умумӣ ба таври мутамарказ ба қайд мегирад Муросилоти сахван воридшуда тибқи таъинот фиристода мешавад. Хамаи лифофахо, ба истиснои муросилоти шахсй ва мактубхои ба нишонии кумитаи…

  Муфассалтар »
 • Тартиб додани феҳраст ва ташкил намудани парвандаҳо

  Ташкили назорати иҷрои ҳуҷҷатҳо. Тартиб додани феҳрасти парвандаҳо. 3. Ташкил намудани парвандаҳо. 1. Ташкили назорати иҷрои ҳуҷҷатҳо Иҷрои пешниход, супориш ва масъалахои дар хуччат ба миѐн гузошта шуда бояд таҳти назорати доимй карор дода шавад. Ба ичрон хуччатхо ва супоришхои дар онхо ба миѐн гузошта шуда, рохбарият назорат мебарад. Назорати…

  Муфассалтар »
 • Омода намудани ҳуҷҷатҳо барои нигоҳдорӣ ва истифодабарии минбаъда

  Ташхиси арзиши илмӣ ва амалии ҳуҷҷатҳо. Ба рӯйхат гирифтани ҳуҷҷатҳои мӯҳлати нигоҳдориашон доими ва дарозмуддат. Супоридани парвандаҳо ба бойгонии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 1. Ташхиси арзиши илмй ва амалии Ташхиси арзиши ҳуҷҷатҳо ин муайян намудани аҳамияти сиѐсй, хочагии халк, иҷтимой-фарҳангй ва дигар аҳамияти ҳуччатҳо бо максади чудо намудани…

  Муфассалтар »
 • Мақсад ва вазифаи фанни «Таъмини хуччатгузориидар мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон»

  Моҳияти ҳуҷҷат, пайдоиш ва аҳамияти он дар тараққиѐти ҷамъият. Низоми ҳуҷҷатгузорӣ Тавсифи ҳуҷҷатҳо Ҳуҷҷатҳои ташкили идоравӣ (сариштакунӣ) 1. Аз замонхои қадимтарин харгуна намудхои хуҷатхо вуҷуд доранд ва мо бо ѐрии онхо таърихи мамлакати худ: хусусиятхои маишат ва муносибатхои гуногунро: ки дар он айѐми гузаштаи дур ташаккул меѐфтанд: мефахмем? Хуҷатхо дар…

  Муфассалтар »
 • Тести информатика

  @1. Информатсия ин: $A) Калимаи аз лотинии informatio сарчашма гирифта, маънои маънидодкуни, фаҳмондадиҳи, баёнкуни, хабардоркуни ва ғайраро дорад; $B) Калимаи араби буда маънои «хабар», «ахбор», «маълумот», «иттилоот»-ро дорад; $C) Калимаи англиси буда маънои «хабар», «ахбор», «маълумот»-ро дорад; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $E) Ҳамаи ҷавобхо нодуруст. @2. Барандаи иттилоот ин: $A)…

  Муфассалтар »
 • Тестхои менечмент

  @1.Менеҷмент –ин: $A) намуди фаъолиятест, ки мақсади асосии он ба даст овардани фоида ва қонеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор аст; $B) фаъолияти иктисодиест, ки бо воситаи он дар корхонаву ташкилотҳо ҳаҷми истехсоли мол ба накша гирифта мешавад; $C) зерсохтори корхона мебошад, ки фаъолияти он нақшагирии фаъолияти иктисодии хоричии корхона…

  Муфассалтар »
 • Саволхои менечменти стратеги ва иновациони

  @1. Мақсади асосии таҳлили функсионалӣ- арзишӣ (ТФ$A) иборат аст — аз: $A) коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; $B) иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; $C) нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; $D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд. $E) исботӣ, алоқавӣ, меъморӣ; @2. Намудҳои лоиҳаҳои илмиро номбар кунед: $A) ташаббусӣ; нашриётӣ, ташкили корҳои экспидитсионӣ; $B) лоиҳаҳои инкишофи базаи…

  Муфассалтар »
 • Саволҳои тестӣ аз фанни «Идоракунии муноқиша»

  @1. Намудҳои асосии ихтилоф. $A) ихтилофи байналхалқӣ; $B) ихтилофи байнигурӯҳӣ; $C) ихтилофи дохилиташкилӣ; $D) ҳаммаи намудҳо дуруст; $E) ҳаммаи намудҳо нодуруст; @2. Дар психологяи иҷтимоӣ чанд усули ба инсон таъсиррасон вуҷуд дорад. $A) панҷто; $B) ёздаҳто; $C) дувоздаҳто; $D) нуҳто; $E) ҳафто; @3. Водорсозандаи инсон ба амалиёт – ин. $A)…

  Муфассалтар »
 • Тест аз фанни менечменти стратеги

  @1. Аз ҷониби фармондеҳи ҳарбии Чин Сун-Изи оид ба стратегия китобе навишта шуда буд, ки он чи ном дошт: $А) «Санъати стратегии ҳарбӣ»; $B) «Санъати консепсияи стратегӣ»; $C) «Санъати стратегӣ»; $D) «Менечменти стратегӣ» ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст; @2. Мафҳуми «Стратегия» дар соҳаи хоҷагидорӣ бори аввал кадом сол истифода…

  Муфассалтар »
 • Савохои маркетинги суғуртави бо чавобхояш

  @1. Аввалин бор мафҳуми суғуртаро кадом давлат истифода бурд $A) англия; $B) дания; $C)португалия; $D)италия; $E)франция; @2. Ба бозори ғайри молиявӣ кадом ширкатҳо дохил мешаванд: A) банкҳои тиҷоратӣ; $B) инвеститсияҳо; $C)бозори қоғазҳои қиматнок; $D)бозори фондӣ; $E)ширкати суғуртавӣ; @3. Шартҳои зарури бунёди бозори суғурта дар ҳамаи мамлакатҳо сунъи аст: A) мавҷудияти…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести аз фанни маркетинг

  @1.Мухити маркетинги фирма ин. $A) маЧмуи куввахоифаъоле, киберун азфирмафаъолиятнамудабаимконотхоирохбариятимаркетинги таъсир мерасонад; $B) маЧмуи куввахоифаъоле, кибаимоконитхоиистехсолиифирматаъсирмерасонанд; $C) маЧмуи куввахоифаъоле, кибакормандонифирматаъсир мерасонанд; $D)маЧмуи куввахои фаъоле, кибаимконотхои молиявии ташкилот таъсир мерасонад; $E) маЧмуи куввахоифаъоле, ибарохбарияти ташкилот таъсир мерасонанд; @2.Харончизе, ки истехсол ва бабозор барои фуруш пешниход мешавад ин. $A) мубодила; $B) арзиш; $C)…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести аз фанни Лизинг бо чавобхояш

  Саволхои тести аз фанни Лизинг бо чавобхояш @1. Калимаи «Лизинг» аз забони англисӣ гирифта шуда маънояш? $A) иҷора; $B) иҷораи иқтисодӣ; $C) рента; $D) дивиденд; $E) иҷораи молиявӣ. @2. Ба сифати иҷораи молиявӣ чиҳо дохил шуда метавонанд? $A) олотҳои манқул ва ғайриманқул;$B) қитъаҳои замин, объектҳо ва сарватҳои табиат;$C) олотҳои манқул,…

  Муфассалтар »
 • Марги инсон ва марги инсон

  Инсон ягона мавҷудест, ки миранда будани худро медонад, вале маргро бартараф карда наметавонад. Фаҳмишу маънидодкуниҳои гуногуни марг вуҷуд доранд. Яке аз фаҳмишу маънидодкунии марг аз мавқеи динӣ аст, ки мувофиқи он зиндагии муқаррарии индунёӣ худ аз худ бе бақо аст, одамон ба дунё меоянд, меҳнат мекунанд, касал мешаванд, азобу шиканҷа…

  Муфассалтар »
 • Маънои ҳаёт ва таъиноти инсон

  Маънои ҳаёт масъалаест, ки ҳамеша барои инсон пеш меояд, ҳам вақти кору амали муқаррарии ҳаррӯза, ҳам вақти маърифати талаботу манфиатҳо, ҳам вақти андешарониҳо дар хусуси зиндагии кунунӣ ва ояндаи наздику дури он… Инсон ҳамеша дар андешаи он аст, ки барои чӣ ӯ зиндагӣ мекунад, ҳол он ки ӯро дар пеш…

  Муфассалтар »
 • Зуҳуроти озодии ботинӣ

  Барои инсон аз озодӣ дида дигар арзиши азизтару болотаре нест. То имрӯз ду фаҳмиш дар бораи озодӣ вуҷуд дорад. Ба маънои маҳдуд озодӣ худмухтории инсон, мустақилияти ӯ ва фишоронавардан ба он аст. Ин фаҳмиши на умумию мутлақ ва бе сабаб муайян кардани озодӣ аст. Вале дар олам ягон инсонро ёфтан…

  Муфассалтар »
 • Назарияи объективатсияи Н.А.Бердяев

  Н.А.Бердяев фалсафаро ҳамчун илм дар бораи рӯҳ ва вуҷудияти инсон муайян мекунад. Ӯ бо қатъият изҳор мекунад, ки ба устувории олами объективӣ, табиат ва таърих боварӣ надорад. «Воқеъияти объективӣ фақат хаёли ботил, фиреби ҳиссӣ ва шуур аст, — мегӯяд ӯ. Вай воқеъияти объективонидашуда аст ва ба ин сифат маҳсули рӯҳ…

  Муфассалтар »
 • Предметикунонӣ ва Бегонашавӣ

  Дар боби пешина зикр кардем, ки инсон ягона мавҷудест, ки ба воситаи олоту предметҳое меҳнат мекунад, ки худи ӯ аз маводу ашёҳои табиӣ месозад. Олоту предметҳоро, ки вай месозад ва истифода мебарад «давоми сунъӣ»-и узвҳо ва қувваҳои бадани органикии он аст. Олоту предметҳое, ки инсон месозад ва дар ҷабҳаҳои гуногуни…

  Муфассалтар »
 • Ахлоқи инсонӣ

  Инсон мавҷуди ахлоқӣ аст. Ахлоқ яке қувваҳои моҳиятии он аст. Ахлоқи ӯ мазмуну мундариҷаи таърихӣ дошта, вобаста ба тағйиротҳои таърихӣ ҳадду ҳудудҳо ва зуҳуроти нав пайдо мекунад. Ахлоқ системаи арзишҳо ва муқарраротеро дар бар мегирад, ки ба танзими рафтори одамон нигаронда шудааст. Мафҳуму категорияҳои ахлоқӣ таъиноти муқарраротӣ доранд, самтҳои умумии…

  Муфассалтар »
 • Талаботҳои инсонӣ

  Инсон ҳамчун мавҷуди зинда манфиату талабот дорад. Талаботҳои он ҳам табиӣ ва ҳам иҷтимоиву маданӣ ва фарҳангиянд. Талабот шакли зарурӣ ва объективии робитаи тамоми мавҷудоти зинда бо олами беруна, манбаъи фаъолнокӣ ва зиндагии онҳост. Талабот ҳамчун қувваи моҳиятӣ, ботинӣ мавҷудоти зиндаро ба ягон тарзу шакли фаъолият водор месозад, ки барои…

  Муфассалтар »
 • Фард, фардият, шахс

  Макс Шелер қайд мегӯяд, ки ҳам мафҳум ва ҳам калимаи «одам» дар истеъмоли ҳаррӯзаю муқаррарии онҳо духӯраанд. Аз як тараф, дар зери мафҳум ва калимаи «одам» инсонро ҳамчун намояндаи олами ҳайвонот, қуллаи олии он мефаҳманд. Аз тарафи дигар, калимаи «одам»-ро истеъмол карда, мо тамоми зоти одамро мефаҳмем, масалан мегӯем, ки…

  Муфассалтар »
 • Табиат, моҳият ва мавҷудияти инсон

  Бар хилофи иҷтимоият, тамадуну маданият ва фарҳанг, дар зери мафҳуми табиат ҳама он чи ки худи инсон наофаридааст ва намеофарад, ҳамаи он протсессҳо, ашёҳо, ҳодисоту руйдодҳоеро мефаҳмонад, ки дар олами табиӣ вуҷуд доранд. Барои ҳамин ҳам, мафҳуми умумии «табиат»-ро аз «табиати инсон» бояд фарқ кард, ҳарчанд, ки табиати инсон ба…

  Муфассалтар »
 • Робитаи биологият ва иҷтимоият

  Барои инсон ду роҳи асосии зиндагӣ ва фаъолият вуҷуд дорад: генетикӣ, ки дар робита бо муҳити атроф асоси эволютсияи биологии онро ташкил медиҳад ва иҷтимоӣ -маданӣ. Роҳи дуюм чунин нотакрорӣ ва махсусияти инсонро, ба монанди қобилияти бошууронаю мақсаднок меҳнату истеҳсол кардан, ташаккул додани муносибатҳои ҷамъиятиро ба вуҷуд овард, ки қиёси…

  Муфассалтар »
 • Пайдоиши инсон ва нотакрории ҳаёти ӯ

  Инсон шакли махсуси вуҷудият, зинаи олии инкишофи мавҷудоти зинда дар рӯи Замин, субъекти протсессҳо ва муносибатҳои ҷамъиятӣ, эҷодкору қувваи ҳаракатдиҳандаи таърих ва бунёдгари маданият аст. Инсон намуди биологии иҷтимоишуда аст. Инсон падидаи беназиру пурасрори эволютсияи табиӣ ва таърих аст. Табиати инсон чигуна аст, моҳияти инсонии вай чи тавр сурат мегирад,…

  Муфассалтар »
 • Шуур ҳамчун инъикоси воқеият ва фаъолияти ҷамъиятӣ

  Мафҳуми шуур. Шуур ҳамчун инъикоси ҳастии олами материалӣ.Пайдоиши шуур ва моҳияти иҷтимоии он.Таносуби рӯҳониёт ва моддиёт.Шуури инфиродӣ ва шуури ҷамъиятӣ, робитаи диалектикии онҳо.Сохтори шуури ҷамъиятӣ ва дараҷаҳои он.Шаклҳои шуури ҷамъиятӣ ва меъёрҳои фарқияти онҳо.Шуури ахлоқӣ. Типҳои таърихии ахлоқ.Сиёсат, ҳуқуқ ва дарки зебогии олам.Хусусиятҳои шуури динӣ. Озодии виҷдон. Мафҳуми шуур. Шуур…

  Муфассалтар »
 • Ҷомеа чун низоми инкишофёбанда

  Мафҳуми ҷомеа. Фаҳмиши материалистӣ-диалектикии ҷомеа.Мафҳуми истеҳсолоти ҷамъиятӣ ва тарзи истеҳсолот.Диалектикаи қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолӣ.Форматсияҳои ҷамъиятӣ-иқтисодӣ. Таносуби фаҳмиши форматсия ва тамаддун дар инкишофи ҷомеа.Мафҳуми сохтори иҷтимоии ҷомеа ва унсурҳои он.Инкишофи ҷомеа чун низоми табиӣ-таърихӣ.Тарзҳои инқилобӣ ва таҳаввули инкишофи ҷомеа.Моҳияти пешрафт (прогресс)-и ҷамъиятӣ ва меъёрҳои он.Навъҳои таърихии пешрафт (прогресс)-и ҷамъиятӣ.Мафҳуми сохтори…

  Муфассалтар »
 • Фаҳмиши фалсафии ҳастӣ

  Категорияи ҳастӣ, моҳияти фалсафӣ ва хусусиятҳои асосии он.Шаклҳои асосии ҳастӣ.Тавсифи умумии категорияи ҷавҳар (субстансия), ҳалли диалектикӣ-материалистии он. Категорияи ҳастӣ, моҳияти фалсафӣ ва хусусиятҳои асосии он. Ҳалли масъалаи ҳастӣ ба саволҳо оиди моҳияти олам, пайдоиш ва ташаккули он, таъинот ва нақши инсон, муносибати ӯ ба олам ва умуман перомуни мазмуни ҳаёт…

  Муфассалтар »