Месяц: Январь 2020

 • Саволхои тести оид ба сугурта

  1. Сугуртаи хаёт дар чанд шакл татбик мегардад? б) дар 2 шакл; 2.Асосан шартномахои мухталифи сугуртакунии хаёт ва саломатии инсон чанд сол баста мешаван? г) 5 сол баста мешавад; 3.Шаклхои сугуртаи хаёт? б) инфироди ва колективи; 4.Сугуртаи хаёт барои холатхои зерин ба кор бурда мешавад? а) ба мухлати муайян ё…

  Муфассалтар »
 • Тест аз фанни менеҷменти байналмиллалӣ

  1.Менеҷмети байналмиллалӣ–ин: а). Дар замони мо бурдани фаъолияти бурунмарзӣ, ҷустуҷӯи имконоти фоидагирӣ дар бозори ҷаҳонӣ шакли ғайриодии менеҷмент. б). Имконоти бурдани фаъолияти фоиданоки соҳибкорӣ дар ҳудуди як давлат маҳдуд мебошад; в) Яке аз намудҳои асосии менеҷмент ба ҳисоб рафта, мақсади асосиаш рушд ва истифодабарии афзалиятҳои рақобатпазирии фирма дар мамлакатҳои гуногун…

  Муфассалтар »
 • Тестхо бо чавобхояш аз СБҲМ

  1.Маънои калимаи стандарт чиро ифода мекунад: B) Меъёр, намуна ва қолиб; 2. Намудхои стандартҳои ҳисобдориро муайян кунед: A) Дохилӣ, берунӣ; 3.Стандарти ҳисобдории дохилӣ чист: A) Ин маҷмӯи усулу қоидаҳои ҳисобдорие мебошад, ки танҳо дар дохили кишвар барои истифодабарандагон дохили истифода мешавад; 4.Сармоягузориҳо чанд намуд мешавад: D) 2 намуд; 5.Дороии ба…

  Муфассалтар »
 • Тестхо аз фанни сармоягузори

  1 Инвеститсия (сармоя) ҳачун мафҳуи иқтисоди. +ин маблаггузории дарозмуддати сармоя (дар дохили мамлакат ва берун аз он) ба ҳар гуна соҳаҳои хочагии халқ мебошад.Ин маблағгузори дарозмуддат дар минтақаҳои озоди иқтисоди мбошадИн маблағгузори дар дохили мамлакат мебошад.Ин маблағгузори дар соҳаҳои иқтисоди, иҷтимои мамлакат мебошад. 2 Ба сармоягузори чи дохил мешавад. Қоғазҳои…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести аз фанни бахисобгири мухосиби

  1. Ҳисобгирии хоҷагӣ чист? A. Ҳисобгирии хоҷагӣ -ин тарзи назорати фаъолияти корхона. B. Ҳисобгирии хоҷагӣ — ин яке аз вазифаҳои идоракунии корхона +C. Ҳисобгирии хоҷагӣ — низоми назоратй, ченкунй ва ба- қайдгирии ҷараёнҳои истеҳсолот бо мақсади назорат ва идоракунй. D. Ҳисобгирии хоҷагй-назорат, ченкунӣ ва бақайдгирии ҷараёни истеҳсолоти модцӣ. 2. Кадом…

  Муфассалтар »
 • Лоихасозии раванди хифзи маълумотхо

  Мафхуми асоси ва усулхои хифзи маълумотхо. Стандартхо барои сохтани системаи хифзи маълумотхо.Лоихасозии системахои хифзи маълумотхо дар баъзахои ахбор. 1. Мафхуми асоси ва усулхои хифзи маълумотхо Дар вактхои охир диккат ба саволхо оиди мухофизати ахборот хеле зиёд мешавад, ки дар ракобат бо зиёдшавии ахбори чамъшуда, истифодаи васеи шабакахо ва инчунин бо…

  Муфассалтар »
 • Асосхои лоихасозии раванди техналогии коркарди маълумотхо

  1. Мафхумхои асосии раванди техналогии коркарди маълумотхо. 2. Нишондихандахо ва баходихии интихоби раванди техналоги. Мафхумхои асосии раванди техналогии коркарди маълумотхо Зери раванди коркарди ахбори иктисоди ичрошави дар ба тартиб андохтани пай дархами ва муайян кардани методхои коркард воситаю тадхизот, ихота кардани хамаи зиннахои коркарди маълумотхо ва истифодабарии хучатхои ибтидои бо…

  Муфассалтар »
 • Лоихасозии системаи хуччатгузории иктисоди

  Мафхуми якрангкунии системаи хуччатгузори. Лоихасозии системаи якрангшудаи хуччатгузории САИ. Махсусияти лоихасозии шакли хуччатхои ибтидои. Махсусияти лоихасозии хуччатхои ахбори натичави. Мафхуми якрангкунии системаи хуччатгузори. Системаи хуччатгузори кисми асосии таъминоти ахбории берунимошинии САИ ба хисоб меравад ва дар раванди идоракунии объекти иктисоди истифода бурда мешавад. Зери мафхуми хуччат мачмуи маълумотхои муайяне, ки…

  Муфассалтар »
 • Мафхумхои асосии гурухбандии ахбори иктисоди

  Дар шароити иқтисоди бозори нақши ахбор ҳамчун ашёи муҳими корхона барои кабули карорҳои идоракуни калон мебошад. Яке аз усурҳои асосии ин ашё ахбори иктисодӣ мебошад, ки хусусиятхои зеринро доро мебошад: ҳаҷми калони ахбороти ҳарсола сохта шаванда, коркарда шаванда ва нигоҳ дошта шаванда (то якчанд миллион аломат барои як корхонаи миёна)қисми…

  Муфассалтар »
 • Саволҳои тести аз фанни«Менечменти информатсиони »

  @1. Намудҳои асосии ҳуҷҷатҳои меъёри, ки аз тарафи ташкилотҳои байналхалқӣ оиди стандартикунонии ва комиссияи электротехники байналхалкӣ тавсия дода шудаанд, нишон диҳед. $A) Стандартҳо; $B) Шароитҳои техникӣ; $C) Маҷмӯаи қоидаҳо; $D) Регламентҳо: $E) мавзеъ. @2 .Базаи маълумотҳо чист? $A) Ҳаргуна файли матнӣ; $B) Сохтори ташкилӣ барои нигоҳ доштани информатсия; $C) Харгуна…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тести аз фанни менечменти молияви бо чавобхояш

  @1. Маҷмӯаи муносибатҳои иқтисодие, ки дар раванди таъсис, истифода ва тақсимоти фондҳои марказонида шуда ва ғайримарказонида шуда ба вуҷуд меоянд. $A)саҳмия; $B) сармоя; $C) молия; $D) асъор; $E) лизинг; @2.Консепсияи базавии менеҷменти молиявӣ. $A)Консепсияи муносибатҳои инсонӣ; $B) Консепсияи ангезаи кормандон; $C) Консепсияи баҳисобгирии омили таввакал; $D) Консепсияи баҳисобгирии бухгалтерӣ; $E)…

  Муфассалтар »
 • Тестхо аз фанни менеджмент бо чавобхояш

  Тестхо аз фанни менеджмент @1. Муҳити маркетинги фирма ин. $А) маҷмӯи қувваҳоифаъоле, киберун азфирмафаъолиятнамудабаимконотҳоироҳбариятимаркетингӣ таъсир мерасонад; $B) маҷмӯи қувваҳоифаъоле, кибаимоконитҳоиистеҳсолиифирматаъсирмерасонанд; $C) маҷмӯи қувваҳоифаъоле, кибакормандонифирматаъсир мерасонанд; $D)маҷмӯи қувваҳои фаъоле, кибаимконотҳои молиявии ташкилот таъсир мерасонад; $E) маҷмӯи қувваҳоифаъоле, ибароҳбарияти ташкилот таъсир мерасонанд; @2. Ҳарончизе, ки истеҳсол ва бабозор барои фурӯш пешниҳод мешавад…

  Муфассалтар »
 • Мухофизати хок ва каъри он

  Усулҳои ҳифзи хок аз ифлошавӣ Усулҳои асосии ҳифзи хок аз ифлосшавӣ: ҳифзи хок аз эрозияи хок ва бод; ташкили киштгардон ва системаи коркард бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокии он; тчорабиниҳои мелиоративӣ, ки барои мубориза бо шӯршавӣ ва ботлоқшавии хок равона шудааст; рекултиватсияи қабати авйроншудаи хок; ҳифзи хок аз ифлосшавӣ ва…

  Муфассалтар »
 • Хифзи гидросфера аз ифлосшави

  Усулҳои муҳофизати обҳои рӯизаминӣ Обҳои рӯизаминиро аз олудашавӣ, ифлосшавӣ ва камшавӣ бояд муҳофизат кард. Барои ин чораҷӯиҳо карда шаванд, то ки ба обанбору дарёҳо афтодани партовҳои сохтмонӣ, ҷинсҳои сахт ва дигар ашёҳои бегона, ки ба сифати об, шароити зисти моҳиҳо ва фароғати одамон таъсири манфӣ мерасонанд, пешгирӣ карда шавад. Барои…

  Муфассалтар »
 • Мухофизати хавзаи хавои аз ифлосшави

  Усулҳои тозакунии ҳавзаи ҳавоӣ Ҳифзи ҳавзаи ҳавоӣ аз ифлолсиҳои антропогенӣ бо роҳи экологизатсияи равандҳои технологӣ, тозакунии ихроҷи газ аз омехтаҳои зарарнок, паҳншавии ихроҷи газҳо ба атмосфера, барпо намудани минтақаҳои санитариву муҳофизавӣ, корҳои меъмориву банақшагирӣ ба амал меояд. Экологизатсияи равандҳои технологӣ яке аз чораҷӯиҳои самараноки ҳифзи ҳавзаи ҳавоӣ аз ифлосиҳо мебошад.…

  Муфассалтар »
 • Бамеъёроварии сифати мухити атроф

  Меъёрҳои санитарию гигенӣ Усули ба меъёроварии сифати муҳити зист асоси ҳамаи чорабиниҳои ҳифзи табиат ба шумор меравад, ки мустаҳкамкунии меъёрҳои таъсири инсон ба муҳити зист ё сифати муҳити зитро дарбар мегирад. Риояи меъёрҳои экологӣ бехатарии экологии аҳолӣ нигоҳдории фонди ирсии инсон, наботот, истифодабарии оқилонаи захираҳои табииро таъмин менамояд. Қайд намудан…

  Муфассалтар »
 • Асосхои экологии хифзи мухити зист

  Принсипҳои асосии ҳифзи табиат Илми экологии муосир собит намудааст, ки биота rобилияти танзимкунии муҳити табиии атрофро дорад ва онро ба ҳолати аввалааш меорад. Лекин ин имконияти биота ҳадди муайян дорад. Rисми табиии маҳфузмонда дигаргуниҳои аз xониби инсон воридшударо xуброн менамояд, вале ин xуброн барои ба ҳолати аввала овардани муҳити табиӣ…

  Муфассалтар »
 • Намудхои махсус ва фавкулодаи таъсирот ба биосфера

  Партовҳои истеҳсолот ва истеъмол Ба қатори намудхои махсуси таъсироти антропогенӣ ба биосфера ифлосшавии мухит бо партовхои хатарнок, таъсироти овозӣ, ифлосшавии биологӣ, таъсири майдонҳои электромагнити ва гайра ворид мешаванд. Айни замон яке аз масъалаҳои ҳалталаби экологӣ ифлосшавии муҳити атроф бо партовҳои истеҳсолот ва истеъмол хисоб меёбад. Партовҳо ва боқимондаҳои коркарди истеҳсолот,…

  Муфассалтар »
 • Таъсироти антропогени ба олами наботот ва хайвонот

  Ҳолат ва амалиёти мeътадии биосфера бе таъмини муҳити созгори зист барои ҳамаи биосистемаҳо буда наметавонад. Талафоти чунин гуногунрангӣ на танҳо беҳбуди инсон, балки мавҷудияти онро зери хатар мегузорад. Дар тули 30-40 соли охир суръати камшавии гуногунии биологӣ дар сатҳи ирсӣ, намудӣ ва экосистемавӣ якбора зиёд шуда истодааст. Суръати нобудшавии намудҳои…

  Муфассалтар »
 • Таъсири антропогени ба хок ва каъри замин

  Намудҳои асосии таъсири антропогенӣ ба хок Таъсири инсон ба литосфера айни замон ба ҳадуҳудуд наздик шудаистодааст, ки гузариш аз он қариб дар тамоми сатҳи қишри Замин раванди барнагардандаро эҷод менамояд. Дар раванди дигаргуншавии литосфера аз қаърҳо миқдори бениҳоят зиёди канданиҳои фоиданок бароварда мешавад, масоҳати калони заминҳо кишт мешавад, заминҳои бисёр…

  Муфассалтар »
 • Таъсироти антропогени ба гидросфер

  Намудҳо ва манбаъҳои ифлосшавии иншоотҳои обӣ Зеро мафҳуми ифлосшавии иншоотҳои обӣ камшавии вазифаҳои биосферии онҳо ва аҳамияти экологӣ дар натиҷаи воридшавии моддаҳои ифлоскунанда дар назар дошта мешавад. Ифлосшавии обҳо дар дигаргуншавии хусусиятҳои физикӣ ва оргонолептикӣ, яъне кам шудани шаффофият, дигар шудани ранг, буй, таъм, зиёдшавии намакҳо, металлҳои вазнин, пайдо шудани…

  Муфассалтар »
 • Таъсироти антропогени ба атмосфера

  Ифлосшавии ҳавои атмосферӣ Барои тамоми маҷудоти Заамин аҳамияти ҳавои атмосферӣ калон аст: инсон бе ғизо панҷ рӯз тоқат карда метавонад, вале бе ҳаво танҳо панҷ дақиқа истода метавонад. Ҳаво бояд то ҳадди муайян тоза боша два ифлосии аз меъёр зиёд барои саломатӣ хатарнок аст. Ҳавои атмосферӣ вазифаи мураккабу муҳофизавии экологиро…

  Муфассалтар »
 • Эколгяи инсон ва экологияи ичтимои

  Инсон ҳамчун инфироди биоиштимоӣ Инсон зинаи баланди рушди организмҳои зиндаи Замин буда, бо дигар шаклҳои ҳаёт алоқаи ирсӣ дорад, ваъле аз онҳо бо он фарқ мекунад, ки ӯ олами меҳнат месозад, нутқ ва шуур, фаъолияти эҷодӣ ва тақомули ӯҳамчун инфиранд антрогенет номида мешавад. Қувваи ҳаракатдиҳии антропогенез омилҳои биологӣ ва иҷтимоӣҳастанд.…

  Муфассалтар »
 • Тавсифи намудхои гуногунии экосистемахо

  Экосистемаҳои рӯизаминӣ Экосистемаи босуботи рӯизаминӣ ҳолати мутаносибаи муносибатҳои байни организмҳои зиндаву муҳити физикии атрофро тавсиф менамояд. Гомеостази умумии чунин система ба он имкон медиҳад, ки ба омилҳои иқлими муқобил истад. Барои Замин минтақанокии экосистемаҳои рӯизаминӣ ба вуҷуд меояд. Минтақанокии горизонтали иқлми Замин ба минтақанокии вертикали системаҳои кӯҳӣ мутобиқат менамояд. Дар…

  Муфассалтар »
 • Замин ва атмосфера

  Замин ва мухити ихотакунандаи он дар тули 4,7 млрд сол дар натичаи рушди эволютсионии тамоми системаи Офтоб хамчун кисмати Коинот ташкил ёфтааст. Сайёраи мо кувваро аз Офтоб, ки дар шакли шуои электромагнити сатхи заминро дастрас мешавад, мегирад. Мачрои бузургии гарми аз каъри Замин пайдо мешавад. Замин сохти нохамвор дошта, аз…

  Муфассалтар »
 • Экологияи омилхо

  1. Робитахои гизои ( трофики), топики, форики ва фабрикави Таксимоти токчахои экологии байни намудхо аз хисоби мутобикати намудхои гуногун ба чои зист, гизои ва вакти гуногуни истифодаи танхо як чои зист ба амал меояд. Ходисаи чудошавии экологии намудхои монанд принсипи истиснои ракобати ё пинсипи Гаузе номида мешавад, ки он чунин…

  Муфассалтар »
 • Экологияи иттиходхои (оила) биотики

  Биосеноз Биосеноз ё оилаи биотикӣ — системаи организмҳо мебошад, ки аз наботот, ҳайвонот ва микроорганизмҳо иборат аст. Қисми набототии биосеноз — фитосеноз, ҳайвонотӣ — зоосеноз, микробӣ — микробиосеноз номида мешавад. Дар пайвастагӣ — биосеноз ва биотоп биогеосенозро ташкил мекунанд, ки сатҳи баланди ташкилотро дорост. Экосистемаҳо иттиҳоди биотикии ҳаҷмаш гуногун —…

  Муфассалтар »
 • Экалогияи популятсиони

  ТАВСИФИ ПАПУЛЯТСИЯҲО. Намуд ҷамъи фардиятҳо буда, шабеҳияти модарзодии хислатҳои гуногунро доро мебошад, бо пайдоиши насли пурсамар қобилияти пайвандшавиро дорад ва дар табиат мавқеъи муайяни фазоро ишғол менамояд. Папулятсия- муштаракии намуди яке аз ҳамҷинсон, ки қобилияти худтаҷдидкунӣ дорад ва муддати дурудароз дар минтақаи муайян вуҷуд дорад. Ареал- минтақаи паҳншавӣ ё фазое…

  Муфассалтар »
 • Системахои Экологи

  Тавсифи мухтасари биотаи Замин Флора – ҳамаи организмҳои рӯяндаи Замин ё минтақаи муайяни саёра. Фауна — ҳамаи организмҳои зинда. Флора ва фаунаи Замин дар якҷоягӣ биота номида мешаванд. Айни замон дар рӯи Замин қариб 2,5 млн намуди организмҳои зинда вуҷуд дорад, ки ба организмҳои беҳуҷайра ( вирус ва фагаҳо) ва…

  Муфассалтар »
 • Омилхои экологи

  1.Таснифи омилҳои экологӣ. Омилҳои экологӣ шароит ва унсурҳои муайяни муҳит. ки ба организм таъсири махсус мерасонанд. Омилҳои экологӣ ба се гурӯҳ—абиотикӣ, биотикӣ ва антропогенӣ ҷудо мешаванд. Омилҳои абиотикӣ қисматҳои табиати ғайри зинда таъсир мебошанд, ки ба ҳайёт ва паҳншавии организми зинда таъсир мерасонад. Онҳо физикӣ,химиявӣ ва эдофики мешавнд. Ба омилҳои…

  Муфассалтар »