Саволҳои Тести

Саволҳои тести аз фанни«Менечменти информатсиони »

@1. Намудҳои асосии ҳуҷҷатҳои меъёри, ки аз тарафи ташкилотҳои байналхалқӣ оиди стандартикунонии ва комиссияи электротехники байналхалкӣ тавсия дода шудаанд, нишон диҳед.

$A) Стандартҳо; $B) Шароитҳои техникӣ; $C) Маҷмӯаи қоидаҳо; $D) Регламентҳо: $E) мавзеъ.

@2 .Базаи маълумотҳо чист?

$A) Ҳаргуна файли матнӣ; $B) Сохтори ташкилӣ барои нигоҳ доштани информатсия; $C) Харгуна таблитсаи электронӣ; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@3. Кадом аз хосиятҳои зикршуда хосияти релятсионнии базаи маълумотҳо нест.

$A) алоқамандии сервер бо клиент; $B) тартиботи сатр дар таблитсаи ихиёри

( произвольный) мебошад; $C) ҳар як сутун номгуи ягона (уникальное имя) дорад;
$E) барои ҳар як таблитса майдони калидӣ (ключевое поле) муайян кардан мумкин.

@4. Стандартизатсия чиро муайян намекунад:

$A) кафолати дараҷаи техникӣ; $B) боваринокӣ; $C) муҳлати истифодабарӣ; $E) нарх; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@5 . SQL чист?

$A) Забони аломат (разметка) базаи маълумотҳо; $B) Забони дархостҳои басохтордаровардашуда; $C) Забони барномасозии сатҳи паст; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст; $D) Забони барномасозии сатҳи баланд.

@6. Кадом базаи маълумотҳо дар асоси таблитса ва фақат таблитсаҳо сохта мешаванд?

$A) Локалӣ; $B) Иерархӣ; $C) Релятсионӣ; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@7. Модел ASIS чиро муайян мекунад?

$A) ҳолати воқеии кор дар корхона дар вақти тафтишот; $B) пешниҳодҳо оиди техникаи нави кориро тасвир мекунад; $C) тасвири талаботҳои информатсионӣ;

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@8. Кадоме аз элементҳои зикршуда обеъки MS Access нест?

$A) «таблица»; $B) «книга»; $C) «запрос»; $D) «макрос»; $E) «отчет».

@9. Ташкилотҳои байналхалқие, ки стандартҳоро кор карда мебароянд, нишон диҳед?

$A) ANSI; $B) ISO; $C) SQL; $D)IEC; $E) JTC1.

@10. Дар кадом модели БМ алоқаҳои горизонталӣ ва вертикалии байни элементҳо мавҷуд аст?

$A) локалӣ; $B) иерархӣ; $C) релятсионӣ; $D) ба объект нигаронидашуда;

$E) «отчет».

@11. Кадоме аз ин вазифаҳо хоси Модел нест?

$A) тасвири пурраи система; $B) камкунии хавф; $C) ҳуҷҷатнок кардани масъалаҳои лоиҳавӣ; $D) баҳодиҳӣ; $E) «отчет».

@12. Кадом қисмат дар конструктори форма мавҷуд нест?

$A) «заголовка» ; $B) «верхний колонтитул»; $C) «область данных»;

$D) «примечание»; $E) «итоговый».

@13. Мафҳумҳои модели қаторӣ (каскадной) ва модели спиралии сикли ҳаётии таъминоти программавиро фаҳмонда диҳед?

$A) Дар модели қаторӣ ҳар як давр бо барориши маҷмӯи пурраи ҳуҷҷатҳо ба итмом мерасад, бо мақсади дар даври навбати давом додани кор; $B) Дар модели спирали дар даврҳои таҳлил ва лоиҳакашӣ прототипҳо (версия) ба вуҷуд меоянд. Гузариш ба даври дигар мувофиқи нақша ба амал меояд, гарчанде, корҳои банақшагирифташуда ба охир нарасида бошад; $C) Дар модели спиралӣ ҳар як давр бо барориши маҷмӯи пурраи ҳуҷҷатҳо ба итмом мерасад, бо мақсади дар даври навбати давом додани кор; $D) Дар модели қаторӣ дар даврҳои таҳлил ва лоиҳакашӣ, прототипҳо (версия) ба вуҷуд меоянд. Гузариш ба даври дигар мувофиқи нақша ба амал меояд, гарчанде, корҳои банақшагирифташуда ба охир нарасида бошад; $E) қобили истеъмол будан.

@14. Кадоме аз дархостҳои зикршуда сохта намешавад?

$A) «Простой»; $B) «Перекрестный»; $C) «На создание таблицы»; $D) «Параллельный»; $E) «Записи без подчиненных».

@15. Кадом базаи маълумотҳо дар асоси таблитса ва фақат таблитсаҳо сохта мешаванд?

$A) Локалӣ; $B) Иерархӣ; $C) Релятсионӣ; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@16. Мафҳумҳои асосии характиристикаи сифати воситаҳои программавиро, ки мувофиқи стандарт ISO 9126:1991 ба таркиб дароварда шудаанд, нишон диҳед?

$A) короямии функсионалӣ; $B) боэътимоди; $C) қобили истеъмол будан; $D) самаранокӣ; $E) мурофиқат.

@17. Дар Access чунин типи мълумотхои майдонҳо мавҷуданд:

$A) « числовой, символьный, графический музыкальный»; $B) «логический, дата, числовой, денежный, OLE»; $C) « числовой, текстовый, гипертекстовый, огический».

@18. Функсияи майдони калидӣ дар чӣ асос меёбад?

$A) Яктарафа муайян намудани таблитса; $B) Яктарафа муайян намудани навиштаҷот; $C) муайян намудани сарлавхаи сутуни таблитса; $D) дохил кардани махдудият барои азназаргузаронии дурустиии маълумоти дохилшуда;

$E) мурофиқат.

@19. Мафҳуми аз тестгузарониро муайян кунед?

$A) ҷараёни иҷроиши программа бо мақсади ёфтани сабабгори хатогиҳо; $B) ҷараёне, ки дурустии программа ва мавуҷуд набудани хатогиҳоро дар программа, нишон медиҳад; $C) релятсионӣ; $D) ба объект нигаронидашуда;

$E) «отчет».

@20. Ба функсияҳои асосии СИБМ дохил намешавад?

$A) муайян намудани маълумотхо; $B) нигохдории маълумотхо; $C) идораи маълумотхо; $D) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст; $E) Забони барномасозии сатҳи баланд.

@21. Кадоме аз ин гуфтагиҳо хоси информатизатсия нест:

$A) қонеъгардонии талаботи информатсионии ҷамъият дар тамоми ҷабҳаҳои фаъолият; $B) баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти ҷамъиятӣ;

$C) мӯътадилгардонии муносибатҳои иҷтимоӣ – сиёсии давлат дар асосӣ татбиқи воситаҳои техникаи ҳисоббарор ва телекоммуникатсионӣ; $D) сатҳи бекориро паст кунад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@22. Макрос аз чиҳо борат аст?

$A) аз маҷмӯи «макрокоманда»; $B) аз маҷмӯи операторҳои «Visual Basic»;

$C) аз маҷмӯи «гиперссылок»; $D) аз маҷмӯи матнҳо.

@23. Бо кадом факторҳо боэътимодии воситаҳои программави тасниф дода мешавад?

$A) бо сатҳи мукаммали (мавҷуд набудани хатогӣ); $B) устуворӣ ба нуқсонҳо;

$С) барқароршаванда; $D) дастрас будан –омода будан $E) дастнорас будан.

@24. Дар «Access» чунин типи мълумотхои майдонҳо мавҷуданд:

$A) « числовой, символьный, графический музыкальный»; $B) «логический , дата, числовой, денежный, OLE»; $С) « числовой, текстовый, гипертекстовый, логический»; $D) дастрас будан –омода будан $E) дастнорас будан.

@25. Ҳуҷҷати асосии меъёрие ки, мувофиқи он ҷараёнҳои сикли ҳаётииТП ба таркиб дароварда шудаанд?

$A) стандарт ISO /IEC 12207 $B) ISO 9126; $С) стандарт ISO14598; $D) WWW; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@26. Функсияи майдони калидӣ (Ключевое поле) дар чӣ асос меёбад?

$A)Яктарафа муайян намудани таблитса $B) Яктарафа муайян намудани навиштаҷот; $С) муайян намудани сарлавхаи сутуни таблитса; $D)дохил кардани махдудият барои азназаргузаронии дурустиии маълумоти дохилшуда; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@27. Хосияти фаркунандаи БМ релятсиони ин:

$A)Вобастагии объектхои зинаи поении бо объектхои зинаи болоӣ; $B) муносибати объектхо хамчун «бисёрӣ ба бисёрӣ » муайян карда мешавад; $С) хар як кайд дар таблитса информатсия дар бораи як объекти конкрети дорад.

@ 28. Кадом базаи маълумотҳо дар асоси таблитса ва фақат таблитсаҳо сохта мешаванд?

$A)Локалӣ $B)Иерархӣ $С)Релятсионӣ; $D) ҳамааш дуруст; $E) ҳамааш нодуруст.

@ 29. Кадоме аз ин гуфтагиҳо ба Стандартизатсия хос мебошад?

$A) фаъолияте мебошад, ки баҳри дарёфти ҳалли масъалаҳои такроршавандаи соҳаҳои илму техника ва иқтисодиёт равона карда шудааст ва ҳадафи асосии он аз бадастоварии тартиботи дараҷаи оптималӣ иборат мебошад; $B)меъёрҳои техникӣ ва талаботи маҳсули мубодилавиро таъмин намуда, кафолати дараҷаи техникӣ, боваринокӣ, муҳлати истифодабарӣ ва сифати онро муайян менамояд; $С) кафолати дараҷаи техникӣ, боваринокӣ, муҳлати истифодабарӣ намедиҳад; $D) ҳамааш дуруст; $E) ҳамааш нодуруст.

@ 30. Дар Access чунин типии мълумотхои майдонҳо мавҷуданд:

$A) « числовой, символьный, графический музыкальный;» $B) «логический , дата, числовой, денежный, OLE;» $С) « числовой, текстовый, гипертекстовый, логический»; $D) ҳамааш дуруст; $E) ҳамааш нодуруст.

@ 31. Сатҳҳои асосии стандартикунонии воситаҳои программавиро нишон диҳед.

$A) байналмилалӣ; $B)ноҳиявӣ; $С)миллӣ; $D) байнифирмавӣ; $E) байнипрограмавӣ.

@32. Дар майдони OLE Access ҷойгир кардан мункин аст:

$A) «файл»; $B) «число»; $С) «калькулятор»; $D) ҳамааш дуруст; $E) ҳамааш нодуруст.

@33. Литсензия ин:

$a) ҳуҷҷати қонуниест, ки барои амалӣ намудани фаъолияти дар он зикршуда аз рӯи муҳлати муқарраргашта иҷозат медиҳад ва инчунин амалигардии онро муайян менамояд; $B) ҳуҷҷатест, ки аз рӯи қоидаҳои системаҳои сертификатсионӣ дода шуда, оиди мутобиқати маҳсулоти сертификатшуда аз рӯи талаботҳои гузошташуда шаҳодат медиҳад; $С) муҳофизати восита ва системаҳои информатсионии истифодабарандагон аз восита ва системаҳои ба ҳаёт, саломатӣ, боигарӣ ва инчунин ба муҳити атроф зарароваранда; $D) ҳамааш дуруст; $E) ҳамааш нодуруст.

@34. Ба функсияҳои асосии СИБМ дохил намешавад.

$A) муайян намудани маълумотхо; $B) нигохдории маълумотхо; $С) идораи маълумотхо; $D) ҳамааш дуруст; $E) ҳамааш нодуруст.

@35. Кадоме аз ин моделҳо характерӣ иттератсионӣ (такрорӣ) дорад:

$A) модели қаторӣ (каскадний) $B) модели AS-IS; $С) модели спиралӣ ; $D) модели ТО-ВЕ; $E) ҳамааш нодуруст.

@36. Майдон (поле) чист?

$A)Сутун дар таблитса; $B)Окнои «конструктор»; $С)Матн дар харгунна андоза
$D)Сатр дартаблитса; $E) ҳамааш нодуруст.

@37. Кадом аз хосиятҳои зикршуда хосияти релятсионнии базаи маълумотҳо нест?

$A)несколько узлов уровня связаны с узлом одного уровня $B)тартиботи сатр дар таблицаи ихиёри( произвольный) мебошад $С) Ҳар як сутун номгуи ягона (уникальное имя) дорад. $D) барои ҳар як таблитса майдони калидӣ муайян кардан мумкин; $E) ҳамааш нодуруст.

@38. Ҳуҷҷати асосии меъёрие ки, мувофиқи он ҷараёнҳои сикли ҳаётииТП ба таркиб дароварда шудаанд?

$A)стандарт ISO /IEC 12207 $B) ISO 9126; $С) стандарт ISO14598; $D) ҳамааш дуруст; $E) ҳамааш нодуруст.

@39. Кадом қисмат дар конструктори форма мавҷуд нест?

$A) «заголовка»; $B) «верхний колонтитул»; $С) «область данных»; $D) «примечание»; $E) «итоговый».

@40. Мақсади ташаккул ва рушди фазои ягонаи информатсионии ҶТаз чиҳо иборат аст:

$a) таъминнамоии шаҳрвандон бо информатсияи нодуруст. $B) баланд бардоштани овоздиҳии қарордодҳое, ки аз тарафи органҳои ҳокимияти давлатӣ ва органҳои худидорашавандаи маҳаллӣ қабал карда мешаванд; $С) баланд бардоштани дараҷаи қонуншиносии шаҳрвандон бо роҳи ба онҳо дастрас намудани ҳуҷҷатҳои меъёрӣ – ҳуқуқие, ки ба онҳо дахлдор аст; $D) пешниҳоди имконияти назорат аз тарафи шаҳрвандон ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ аз болои фаъолияти органҳои ҳокимияти давлатӣ ва органҳои худидорашавандаи маҳаллӣ; $E) баланд бардоштани фаъолнокии корӣ ва ҷамъиятии шаҳрвандон бо роҳи пешниҳоди имкониятҳои баробарҳуқуқӣ бо сохторҳои давлатӣ.

@41. Марҳилаҳои сикли ҳаётии ТП- ро нишон диҳед?

$A)башаклдарории талаботҳо; $B)ба нақшагирӣ; $С)иҷроиш; $D)аз тестгузаронӣ; $E)эксплуататсия ва мурофиқат.

@42. Информатсия?

$A) маълумот оиди ягон шахсият ё предмет; $B) фахмондадихы оиди ягон обект;

$С) сигнал ва тасвир; $D) маълумотдихы оиди ягон воцеа ё ходиса; $E) хамаи чавобхо дурустанд.

@43. Технология:

$A) маҷм.и информатсия; $B) маҷм.и методхои коркард: дигаргунсозы ва тащйири холати ашё ва материал дар дилхох истехсолот; $С) илм оиди интицоли информатсия; $D) маҷм.и программахои бо хам алоцаманд; $E) бе ягон тащйир нигох доштани ашё ё материал.

@44. Технологияи информатсионы:

$A) маулумот оиди воситахои техникы; $B) маҷмӯи методхои коркард, захиракуны, нигохдорӣ ва интицоли информатсия; $С) маҷмӯи тащйири холати ашё ва материал дар дилхох истехсолот; $D) маҷм.и методхое мебошад: ки танхо барои интиколи информатсия таалуц дорад; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@45. Калимаи технология гирифташудааст?

$A) калимаи грекии (юноны) Techne (техне); $B) калимаи лотинии Techne (техне);

$С) калимаи славянии Techne (техне); $D) калимаи англисии Techne (техне); $E) хамаи ҷавобхо нодуруст аст.

@46. Система:

$A) сохтори куллан номуайян мебошад; $B) маҷм.и элементхои ҷудогона буда: бо хам куллан алоцаманды надоранд; $С) маҷм.и технологияхо мебошад; $D) маҷм.и элементхои бо хам алоцаманд буда, барои ба даст овардани натиҷаи як мацсад хамҷоя амал менамоянд; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@47. Системаи информатсионы:

$A) маҷмӯи базаи маълумотхое мебошад, ки ба сохтори муайян дароварда шудааст;

$B) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд;

$С) коркарди информатсияро; $D) маҷмӯи технологияхо:банки информатсионы ва воситахои техникы мебошад; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст аст.

@48. Базаи маълумотхо:

$A) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба ягон сохтор дароварда нашудаанд;

$B) маҷмуи программахои амалӣ мебощад; $С) мачмӯи элементхои гуногун буда, барои пайваст намудани таҷхизотхои иловагы хизмат менамояд; $D) воситахои интиколдихандаи информатсия; $E) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд.

@49. Бонки маълумотхо:

$A) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд;

$В) танхо маҷмӯи базаи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд; $С) воситахои техникии компютер; $D) воситахои программавии компютер; $E) маҷмӯи базаи маълумотхо, СИБМ ва воситахои техникие мебошад, ки барои ба даст овардани мақсади ягона муттахид карда шудаанд.

@50. Мацсади ташкил намудани системаи ягонаи автоматикунонидашудаи информатсионы:

$A) ташкили дурусти сохтори коркарди информатсионы; $B) марказонидани системаи информатсионии як сохтор; $С) марказонидани протсесхои информатсионии як сохтор бо мацсади коркард ва хифзи информатсияи он; $D) истифодаи самаранок ва ташкили дурусти шабакаи компютеры дар дилхох истехсолот; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@51. Системаи оператсионӣ:

$A) мачм.и элементхои гуногун буда, барои пайваст намудани таҷхизотхои иловагы хизмат менамояд; $B) маҷмӯи программахои бо хам алокаманд буда, хангоми ба кор даровардани компютер кори худро оғоз менамояд ва имконияти ворид намудани командахоро доро мебошад; $С) утилити системавии компютер мебошад;

$D) хаммаи ҷавобхо дуруст аст; $E) хаммаи ҷавобхо нодуруст аст.

@52. Тарзи дар барномаи MS Access тартиб додани базаи маълумотхо:

$A) Пуск →программы →стандартные→ MS Office →MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $B) Пуск →программы → MS Office →MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $С) Пуск →документы →стандартные→ MS Office →MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $D) Пуск →программы →стандартные→ MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@53. Пакети программахои амалы ин:

$A) мачм.и воситахои таъминкунандаи танхо захиракунии информатсия; $B) маҷм.и программахои бо хам алокаманд буда, хангоми ба кор даровардани компютер кори худро ба таври автоматикы ощоз менамояд ва дорои имконияти ворид намудани командахо мебошад; $С) маҷм.и воситахои программавы буда, барои халли масъалахои сохахои мухталиф пешбины шудааст; $D) маҷм.и утилитхои системаи оператсионии компютер; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@54. Ҷои кори автоматикунонидашуда:

$A) мухити кориест: ки дар он амалиётро танхо корманд пешбары менамояд; $B) мачмӯи воситахои таъминкунандаи танхо захиракунии информатсия; $С) мухити кориест: ки бо компютер ҷихозонида шудааст; $D) маҷм.и барномахои махсусгардонидашуда буда: барои халли масъалахои мутахассиси сохаи махсус равона карда шудааст; $E) вариантхо В ва Г дурустанд:

@55. Намудхои системаи идоракунии базаи маълумотхо:

$A) мантицы ва консептуалы; $B) махсусгардонидашуда ва универсалы; $С) ҷудогона ва хамчоя; $D) маълумоты ва нормативы; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@56. Тарзи сохтани таблитса дар барномаи MS Access бо истифода аз менюи барнома:

$A) Файл→создать→таблица→интихоби режим→»ОК»; $B) Вставка→ таблица → интихоби режим→»ОК»; $С) Сервис→вставить→таблица→интихоби режим→»ОК»;

$D) хамаи ҷавобхо дуруст аст; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@57. Барои тахлили информатсияи таблитсахои MS Access бо ёрии MS Excel кифоя аст амали зерин иҷро карда шавад?

$A) Сервис→»связи с оffice»→анализ в MS Excel; $B) Правка→»связи с оffice»→анализ в MS Excel; $С) Вставка→»связи с оffice»→анализ в MS Excel;

$D) файл→»связи с оffice»→анализ в MS Excel; $E) Сервис→создать»связи с оffice»→анализ в MS Excel.

@58. Тарзи тартиб додани запрос дар барномаи MS Access бо истифода аз менюи барнома?

$A) интихоби таблитса→Файл→создать→запрос→интихоби режим→»ОК»;

$B) Вставка→запрос→интихоби режим→илова намудани таблитса →»ОК»;

$С) интихоби таблитса→ Сервис→вставить→запрос →интихоби режим→»ОК»;

$D) интихоби таблитса→ Вставка→Добавить таблицу→запрос → интихоби режим→»ОК»; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст; $E) ҳамааш нодуруст.

@59. Барои алоцаманд намудани таблитсахо дар барномаи MS Access кадоме аз амалхо ичро карда мешаванд?

$A) аз менюи барнома; сервис→схема данных→илова намудани таблитса ва алоцаманд намудани майдонхои он; $B) аз менюи барнома; вставка→схема данных→илова намудани таблитса ва алоцаманд намудани майдонхои он;

$С) аз менюи барнома; Файл→схема данных→илова намудани таблитса ва алоцаманд намудани майдонхои он; $D) ҷавобхои дар боло оварда шуда дуруст аст;

$E) ҷавобхои дар боло оварда шуда нодуруст аст.

@60. Барномаи MS Access чигуна барнома аст ва барои чы пешбины шудааст?

$A) барномаи таблитсавы буда, барои коркарди информатсияи дар намуди таблитса пешниходшуда пешбины шудааст; $B) барномаи матнӣ буда, барои коркарди информатсияи матны пешбины шудааст; $С) ин барнома барои тартиб додан ва идора намудани базаи маълумотхо пешбины шудааст; $D) барномаи граффикы буда, барои коркарди информатсияи граффикы пешбины шудааст; $E) ҷавобхои дар боло овардашуда нодурустанд.

@61. Модел чист?

$A) модел ин тащйирии аслияти олами воцеъы буда: дар он цонуниятхои асосы ба хисоб гирифта намешаванд; $B) модел ин ташаккул ва мураккаб намудани аслияти олами воцеъы мебошад; $С) маҷм.и методхои коркарди воситахои модды;

$D) модел ин соддасозии аслияти олами воцеъы буда: дар он танхо цонуниятхои асосы ба хисоб гирифта мешаванд; $E) ҷавобхо нодурустанд.

@62. Информатсияи оперативы:

$A) ин информатсияе мебошад, ки дар фаъолият арзиш надорад; $B) ин информатсияи нормативы аст; $С) ин информатсия оиди ягон предмет буда, одатан истифодабаранда надорад; $D) ин информатсия оиди холати обект ва мухити буруна дар айни хол буда, дар вацти заруры гох-гох тащйир меёбад; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@63. Дурустии информатсия:

$A) дараҷаи адекваты будани информатсияро аз рӯи ҷарайёни реалы, ходисахо, тасвири обект ва щайрахо тавсиф менамояд; $B) мухимияти информатсияро муайян месозад ва то як вацти муаян ба худ талабот дорад; $С) мазмуни онро дорад, ки хамаи истифодабарандагони информатсия онро якранг дарк менамоянд; $D) ин маънои онро дорад: ки мазмуни бадастовардашудаи тавсиф ва хосияти обект ба хосияти обекти ҷоры пурра мувофиц аст; $E) ҷавобхои А ва Г дурустанд.

@64. Базаи маълумотхои универсалӣ;

$A) барои истифодаи мухити васеъ коркард карда шуда, дар ташкили бонки маълумотхои конкреты танзим ва тащйиротро талаб мекунанд; $B) барои истифодаи мухити конкреты аз рӯи мохияти воситахои техникии истифодашаванда ва масъалахое, ки дар асоси забонхои барномасозии муосир хал карда мешаванд – коркард ва лоихпкашы карда карда мешаванд; $С) барои истифодаи мухити конкреты коркард ва лоихпкашы карда карда мешаванд; $D) хамаи ҷавобхо нодурустанд; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@65. Базаи маълумотхои махсусгардонидашуда:

$A) барои истифодаи мухити васеъ коркард карда шуда, дар ташкили бонки маълумотхои конкреты танзим ва тащйиротро талаб мекунанд; $B) барои истифодаи мухити конкреты аз рӯи мохияти воситахои техникии истифодашаванда ва масъалахое: ки дар асоси забонхои барномасозии муосир хал карда мешаванд – коркард ва лоихпкашы карда карда мешаванд; $С) барои истифодаи мухити истифодабарии васеъ коркард ва лоихпкашы карда карда мешаванд; $D) хамаи ҷавобхо нодурустанд; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@66. Дар барномаи MS Access барои тартиб додани форма кифоя аст, ки амалиёти зерин иҷро карда шавад:

$A) интихоби таблитса→Файл→создать→форма→интихоби режим→»ОК»; $B) интихоби таблитса→Правка→создать→форма→интихоби режим→»ОК»; $С) сервис→создать→форма→интихоби режим→»ОК»; $D) вставка→форма →запрос →файл→интихоби таблитса→»ОК»; $E) вставка→Форма→интихоби таблитса ва режим→»ОК».

@67. Кадоме аз ин барномахо ба базаи маълумотхо дохил машавад?

$A) ; Бейсик; $С) WORD; $C) EXCEL; $D) ACСES; $E) PowerPoin.

@68. Кадоме аз ин барномахо ба протсессорҳои ҷадвалӣ дохил мешавад?

$A) PowerPoin; $С) WORD; $C) EXCEL; $D) ACСES; $E) Паскал.

@69. Кадоме аз ин барномахо ба протсессорхои матни дохил мешавад?

$A) Паскал; $С) WORD; $C) EXCEL; $D) ACСES; $E) Publisher.

@70. Кадоме аз ин баномахо ба системахои барномасози дохил мешавад?

$A) Publisher; $B) ACСES; $C) EXCEL; $D) WORD; $E) DELPHI.

@71. Барномаи Access чӣ гунна барнома мебошад?

$A) Барномаи матнӣ; $B) Барномаи ғайри офиссӣ; $C) Барномаи OPN офиссӣ; $D) Барномаи ғайри OPN офисӣ; $E) Барномаи офисӣ.

@72 Барномаи Microsoft Access-ро барои сохтани кадом намуди файлҳо истифода мебаранд?

$A) Барои сохтани файлхои маълумотӣ; $B) Барои сохтани файлҳои матнӣ; $C) Барои сохтани файлҳои графикӣ; $D) Барои сохтани файлҳои мусиқӣ; $E) Барои сохтани файлҳои тасвирӣ.

@73. Кадом сол Интернет ба намуди ҳозирааш пайдо гашт?

$A) 1989; $B)1988; $C)1990; $D) 1985; $E)1987.

@74. Шабакаҳои компютери чанд намуд мешаванд?

$A) Ду намуд; $B) Панҷ намуд; $C) Cе намуд; $D) Як намуд; $E) Чор намуд.

@75. Номи иловагии файли барномаи Access-ро нишон диҳед?

$A) xls; $B) mdb; $C) doc; $D) bmp; $E) txt.

@76. Номи иловагии файли барномаи Word-ро нишон диҳед?

$A) bmp; $B) xls; $C)mdb; $D) doc; $E) txt.

@77. Номи иловагии файли барномаи Excel-ро нишон диҳед?

$A) txt; $B) doc; $C)mdb; $D) bmp; $E) xls.

@78. Типи майдони «МЕМО» барои чи лозим аст?

$A) Барои дохилнамои маълумотхои мусики. $B) Барои дохилнамои маълумотхои графики; $C) Барои маълумотхои хачмашон калон; $D) Барои дохилнамои маълумотхои матнӣ; $E) Барои дохилнамои маълумотхои видеоӣ.

@79. Объектхои MS ACCESS:

$A) Ҷадвалхо, дархостхо, формахо, сахифахо, хисоботхо, макросхо, модулхо; $B) Чадвалхо, дархостхо, формахо, сахифахо, навиштахо; $C) Хисоботхо, макросхо, модулхо, майдонхо; $D) Базаи матнҳо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@80. Чанд усули сохтани чадвалхо дар MS-ACCESS мавчуд аст?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст. $B)4; $C)6; $D)7; $E) 3.

@81. Хосиятхои асосии базаи маълумотхо?

$A) Номи майдонхо ва тахлили онхо. $B) Поле мемо, сахнахои таквим, адади мантики. $C) Номи майдон, типии майдон, формати майдон, колиби дохилкуни, майдонхои хатми, майдонхои индексиронидашуда. $D)Номи майдонхо ва тахлили онхо, поле мемо, сахнахои таквим, адади мантики. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@82. Базаи маълумот дар барномаи Access аз чанд ҷадвал иборат буда метавонад?

$A) 2; $B) ихтиёрӣ; $C)10; $D) 1. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@83. Дар MS Access барои сохтани чадвалхо кадом типи маълумотхо истифода бурда мешаванд?

$A) Поле мемо, числовой, интернет, монитор, принтер, ҳатми. $B)Типи майдонхо, формати майдонхо. $C) Майдонхои ҳатми ва индексиронидашуда. $D) Поле мемо, числовой, дата время, стчечик, логически, OLE, мастер подстановок. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@84. Модели базаи маълумотҳо ба чанд намуд чудо мешавад?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст. $B)2; $C)7; $D)4; $E) 3?

@85. Кадоме аз ин барномаҳо барои сохтани намоишҳо пешбини шудааст?

$A) Excel; $B) Power Point; $C) Word; $D) Word Pad; $E) Access.

@86. Варақи кори дар MS-Power Point чӣ ном дорад?

$A) Слайд; $B) Варақ; $C) Китоб; $D) документ; $E) Масъала.

@87. Типии майдони OLE барои чи истифода бурда мешавад?

$A) Муттахид кардани базаи додашуда аз хусусиятхои муайян. $B) Барои дохилнамои маълумотхои хачмашон хурд; $C) Барои дохилнамои маълумотхои хачмашон калон; $D) Барои гузоштани расмҳо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@88. Тарзи дурусти сохтани базаи нав дар барномаи MS Access?

$A) Файл®Создать®Новая база данных; $B) Файл®Открыть; $C)Файл®Создать; $D)Файл®Сохранить; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@89. Дар базаи маълумотҳо сутунҳои ҷадвалро чӣ меноманд?

$A) Навишт; $B) Реквизит; $C) Майдон; $D)База; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@90. Дар базаи маълумотҳо сатрҳоро чӣ меноманд?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.$B) Майдон; $C) Реквизит; $D) База; $E) Навиштаҷот;

@91. Тарзҳои сохтани ҷадвалҳо дар MS Access:

$A) Создание таблицы в режиме конструктора, Создание таблицы с помощью мастера, Создание таблицы путем ввода данных; $B) Создание таблицы в режиме запроса, Создание таблицы данных; $С) Создание таблицы в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $D) Создание таблицы с помощью мастера, Создание данных; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@92. Дар барномаи MS-Power Point слайди навро чӣ тавр ҳамроҳ кардан мумкин аст?

$A) Формат ® Разметка слайда. $B) Файл создать; $C)Вид®Показ слайдов; $D) Правка ® Вставить; $E) Вставка – Создать слайд.

@93. Дар барномаи MSPower Point фармони «Создать слайд» ба кадом меню таалуқ дорад?

$A) Правка;$ $B) Вставка; $C) Вид; $D) Показ слайдов; $E) Формат.

@94. Кадоме аз ин барномаҳо барои сохтани намоишҳо пешбини шудааст?

$A) Word; $B) Excel; $C) Power Point; $D) Word Pad; $E) Access.

@95. Микдори объектхои базаи маълумот дар MS Access?

$A) 8; $B)4; $C)9; $D) 7; $E) 3.

@96. Кадом намуди базаи маълумот дар шакли ҷадвалӣ дода мешавад?

$A) Реалиатсионӣ; $B) Шабакавӣ; $C) Иерархӣ; $D) Интернетӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@97. Тарзҳои сохтани дархостҳо дар MS Access:

$A) Создание запросов с помощью мастера, Создание данных; $B) Создание запросов в режиме запроса, Создание запроса данных; $С) Создание таблицы в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $D) Создание запросов в режиме конструктора, Создание запроса с помощью мастера; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@98. Дар барномаи MS-Power Point чӣ тавр вақту соатро гузоштан мумкин аст?

$A) Показ слайдов ® Настройка анимации; $B) Показ слайдов ® Настройка времени; $C) Вставка ® Дата и время; $D) Показ слайды ® Смена слайдов; $E) Вставка® Настройка времени.

@99. Дар барномаи MSPower Point слайди навро чӣ тавр ҳамроҳ кардан мумкин аст?

$A) Вставка – Создать слайд. $B) Файл создать; $C)Вид-Показ слайдов; $D) Правка – Вставить; $E) Формат –Разметка слайда.

@100. Дар барномаи MSPower Point фармони «Создать слайд» ба кадом меню таалуқ дорад?

$A) Вид; $B) Правка; $C) Вставка; $D) Показ слайдов; $E) Формат.

@101. Тарзҳои сохтани дархостҳо дар MS Access:

$A) Создание формы в режиме запроса, Создание формы данных; $B) Создание формы в режиме конструктора, Создание формы с помощью мастера; $С) Создание таблицы в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $D) Создание формы с помощью мастера, Создание данных; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@102. Microsoft Access барномаест барои:

$A) тасвири расмҳо. $B) дохил ва таҳрири матн; $C) таҳлили маълумотҳои ҷадвалӣ; $D) сохтани намоишҳо; $E) сохтан ва идора намудани базаи маълумотҳо.

@103. Информатсия аз калимаи лотини information гирифта шуда маънояш;

$A) Информатика; $B) Интиқоли расм; $C) Додугирифти диаграмма; $D) Фаҳмонидан ва баёнкунии олами воқеӣ; $E) Компютер.

@104. Тарзҳои сохтани дархостҳо дар MS Access:

$A) Создание отчета в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $B) Создание отчета в режиме запроса, Создание запроса данных; $С) Создание отчета в режиме конструктора, Создание отчета с помощью мастера; $D) Создание отчета с помощью мастера, Создание данных; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@105. Тарзи оғози кори барномаи Access?

$A) Пуск® Microsoft Office® Microsoft Office Access; $B) Пуск® Программы®Стандартные®Microsoft Office Access. $C)Выполнить®MSAccess; $D) Выполнить ®Microsoft Office Access; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@106. Истифодаи объекти Таблицы дар Access бо чанд режим мумкин аст?

$A) 4; $B) 2; $C) 6; $D) 8; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@107. Режими ҷуркунии (настройкаи) объектҳои Access:

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст. $B) Таблицы. $C) Запросы. $D) Отчеты. $E) Конструктор.

@108. Провайдер ин…:

$A) ширкате мебошад, ки барномаҳои антивирусӣ омода менамояд.$B) ширкате мебошад, ки рухсати доимиеро ба шабакаи локалӣ дорад; $C) ширкате мебошад, ки рухсати доимиеро ба шабакаи минтақавӣи дорад; $D) ширкате мебошад, ки рухсати доимиеро ба шабакаи глобалӣ дорад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@109. Драйвер ин…:

$A) барномае, ки имкониятҳои системаи файлиро васеъ менамояд;$B) барномае, ки имкониятҳои системаро васеъ менамояд; $C) барномае, ки имкониятҳои системаи оператсиониро доир ба идоракунии таҷҳизотҳои дохилкунӣ-хориҷкунӣ васеъ менамоянд; $D) барномаи стандартӣ мебошад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@110. Протоколи IP-чи гунна протокол аст:

$A) cуроғаи принтерҳо; $B) забони барномавӣ; $C) протоколи гиперматнӣ; $D) протоколи суроғавӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@111. Кадоме аз ин протоколҳо, протоколи файлианд?

$A) протоколи ftp; $B) протоколи http; $C) протоколи html; $D) PHP; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@112. Дар барномаи Excel функсияи «ПЛТ» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст; $B) қимати ҳозираи пасандозро дар асоси маблағгузорӣ ва меъёри фоиз ҳисоб менамояд; $C) қимати ояндаи пасандозро дар асоси маблағгузории доимии даврӣ бо меъёри фоизи гуногун ҳисоб менамояд; $D) қимати ояндаи пасандозро ҳангоми як маротиба маблағгузорӣ ва меъёри фоиз ҳисоб менамояд; $E) қимати аввалаи пасандозро дар асоси маблағгузории доимии даврӣ ва меъёри фоизи доимӣ ҳисоб менамояд.

@113. Дар барномаи Excel ба варақи корӣ чӣ хел ҳимоя (защита) гузоштан лозим аст?

$A) Данные Þ Защита Þ Защитить лист; $B) Сервис Þ Защита Þ Лист; $C) Формат Þ Защита Þ Защитить лист; $D) Сервис Þ Защита Þ Защитить лист; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@114. Функсияҳои стандартии «АПЛ», «АСЧ», «БС», ва «ПЛТ» ба кадом категорияҳо дохил мешаванд?

$A) Статистикӣ; $B) Математикӣ; $C) Молиявӣ; $D) Мантиқӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@115. Дар барномаи Excel ба Варақи корӣ чӣ хел саҳифа гузошта мешавад:

$A) Вид Þ Колонтитулы; $B) Вид Þ Примечания Þ Колонтитулы; $C) Формат Þ Примечания Þ Колонтитулы; $D) Сервис Þ Колонтитулы; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@116. Шабакаи Интернет дар давраи пайдоиши худ чӣ ном дошт?

$A) uzer; $B) internet; $C) arpanet; $D) WWW; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@117. Кадоме аз инҳо системаи амалиёти аст?

$A) Панели масъалаҳо; $B) MS Powerpoint; $C) MS Word; $D) MS Windows; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@118. Қисми хурдтарини ҷадвали корӣ дар барномаи Microsoft Excel ин:

$A) формула; $B) ячейка ; $C) китоби корӣ; $D) варақи корӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@119. Файли барномаи Microsoft Excel-ро чӣ меноманд?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.$B) варақи корӣ; $C) ҷадвалӣ электронӣ; $D) ҳуҷҷати корӣ; $E) китоби корӣ.

@120. Дар барномаи Excel функсияи «СУММЕСЛИ» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) қимати ячейкаҳоро ба ҳамдигар зарб менамояд; $B) ҳосили зарби ададҳои додашударо аз рӯи шарт бармегардонад; $C) ҳосили ҷамъи ададҳои додашударо бармегардонад; $D) ҳосили ҷамъи ададҳои додашударо аз рӯи шарт бармегардонад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@121. Дар барномаи Excel функсияи «СРЗНАЧ» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) қимати миёнаи ячейкаҳои интихобшударо муайян менамояд; $B) шумораи катакҳоро дар рӯйхати аргументҳо аз рӯи ин ё он шарт нишон медиҳад; $C) шумораи катакҳоро дар рӯйхати аргументҳо нишон медиҳад; $D) дар маҷмуи катакҳо шумораи катакҳои ғайрихолиро нишон медиҳад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@122. Модем — тачхизот барои:

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст. $B) нигоҳдории информатсия; $C) коркарди информатсия; $D) чоп кардани информатсия; $E) ворид ва хорич кардани информатсия.

@123. Шабакаҳои локали ба чанд намуд (топология) ҷудо мешаванд ва кадомҳоянд?

$A) 1-намуд доирашакл; $B) 3-намуд ситорашакл, доирашакл, шинагӣ; $C) 2-намуд ситорашакл, доирашакл; $D) 4-намуд ситорашакл, доирашакл, шинагӣ, локалӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@124. Принтери шабакавӣ – ин …:

$A) Принтерҳое, ки дар назди ҳар як компютер гузошта шудааст;$B) Принтерҳои лазерӣ, матрисавӣ ва рангпошанда; $C) Принтере, ки ба ҳар як компютер тавассути шабакаи локалӣ дастрасии умумии дода шудааст; $D) Принтере, ки ба ҳар як компютер тавассути шабакаи локалӣ дастрасии умумии дода нашудааст; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *