Саволҳои Тести

Саволхои тести оид ба муомилоти пул ва карз

@1.Пул чист.

$A) пул ин моли махсусест, ки бо мурури замон аз молҳои дигар ҷудо шуда, ҳамчун ченаки арзиш ва воситаи хариду фурӯш амал мекунад;$B) пул моли махсусест, ки накши эквиваленти умумиро нисбат ба ҳамаи дигар молҳо иҷро мекунад;$C) пул моли махсусест, ки байни молхо ҷудо шуда бо сарфи меҳнати дар худ буда сарфи меҳнати дар дигар молҳо ҷой доштаро чен мекунад ва баробарии сарфи меҳнатро ифода мекунад;

$D) пул молест, ки инсониятро ба ҳаракат меандозад;$E)ҳамааш як маъно дорад;

@2.Муомилоти пулӣ чист.

$А) ҳаракати пайвастаи пул (нақдию ғайринақдӣ) яъне ивазнамоии ҳамешагии шаклҳои арзиш, ҳангоми хариду фурӯш муомилоти пулӣ аст;$B) ивазшавии ҳамешагии шаклҳои арзиш ҳангоми хариду фурӯши молҳо, хизматрасониҳо ва иҷрои дигар ӯҳдадориҳои марбути чунин муносибат муомилоти пулӣ аст;$C) пул шаклҳои арзишро иваз намуда (пул ба мол, мол ба пул) дар байни се субъекти иқтисодиёт, яъне шахсони воқеӣ, соҳибкорон ва сохторҳои давлатӣ дар ҳаракат мебошанд, муомилоти пул аст;

$D) в; $Е)ҳамааш дуруст аст;

@3.Таваррум чист.

$А) болоравии нархҳо ва аз меъёр зиёд дар каналҳои ҳаракати пул ҷамъ шудани онро таваррум мегӯянд;$B) болоравии нархҳо, ки зиёдшавии ҳаҷми пулу пастравии қобилияти харидории он афзоиши арзиши аслии молҳою хизматрасонӣ ва омилҳои дигар асос меёбад таваррум аст;$C) болоравии нархҳо ва зиёдшавии ҳаҷми пул дар муомилот ва пастравии қобилияти харидории он ва ҳолати бади иқтисодиётро таваррум мегӯянд;

$D) а, в; $E)ҳамааш дуруст аст;

@4.Таърифи молияро диҳед.

$A) фондҳои пулии давлат;$B) воситаҳои пулӣ барои танзими иқтисодиёт;

$C) муносибатҳои пулие, ки дар раванди тақсиму азнавтақсими арзиши маҳсулоти умумӣ ҷамъиятӣ ва қисми боигарии миллӣ, ки бо мақсади ташкили даромадҳои пулию андӯхти он субъектҳои хоҷагӣ ва давлат ба миён меояд, ном дорад;$D) муносибатҳои ҷамъиятие, ки дар раванди тақсиму азнавтақсими арзиши аслии маҳсулот ва қисми боигарии миллӣ, ки бо мақсади ташкили даромадҳои пулию андӯхти он субъектҳои хоҷагӣ ва давлат ба миён меояд, ном дорад; $E)ҳамааш дуруст аст;

@ 5.Вазифаҳои пул .

$A) Ченаки арзиш,воситаи муомилот,воситаи пардохт,арзиш,пули ҷаҳонӣ ; $B) Ченаки арзиш,воситаи муомилот,пардохт,андухт,пули ҷаҳонӣ; $C) Ченак,воситаи муомилот,пардохт,андухт,пули ҷаҳонӣ;$D)пул ченаки ягона барои ҳамаи молҳо

$E)Ҳамаи саволҳо дуруст аст ;

@6. Мақсади фаъолияти корхона чист.

$A) ба роҳ мондани соҳибкорӣ ;$B) қонеъ гардонидани талаботҳои ҷамъиятӣ гирифтану тақсим кардани фоида;$C) қонеъ гардонидани талаботҳои ҷамъиятӣ ва гирифтани фоида;$D) ташкил кардани ҳамгироӣ бо мақсади гирифтани фоида.$E)Ҳамаи саволҳо дуруст аст ;

@ 7. Пулҳои хазинадорӣ.

$A) Пулҳои хазинадорӣ аз тарафи Ҳукумат барои пушонидани хароҷотҳои иловагии буҷет ба муомилот бароварда мешавад ;$B) Пулҳои хазинадорӣ аз тарафи Вазорати молия барои пушонидани хароҷотҳои иловагии буҷет ба муомилот бароварда мешавад ;

$C) Пулҳои хазинадорӣ аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон барои пушонидани хароҷотҳои иловагии буҷет ба муомилот бароварда мешавад ;$D) Ҳамаи саволҳо дуруст аст ;$E)аз тарафи хазинадори давлат;

@8.Фарқи пул аз молия ?

$A) пул эквиваленти мол,меҳнати таҷасумёфта,ҳисобгири мебошад.мол бошад механизми иқтисоди,тақсим,азнавтақсимкуни ва назорати мебошад; ©B) пул эквиваленти мол мебошад,мол бошад тақсим,аз навтақсимкуни мебошад ; $C) пул воситаи ҳисобгири,мол бошад азнавтақсимкуни ва назорати мебошад ;$D) пул аз молия фарқ намекунад;$E) ҳамаи ҷавобҳои дар боло оварда шуда дуруст аст;

@9.Фондҳои пулӣ дар кадом ҳолатҳо манбаи молияви истифода мешавад?

$A) барои барқароркунии фонди андухт намудан мумкин набошад ;$B) маблағи фонди барқароркуниро барои фонди истеъмол истифода бурда нашавад;$C) маблағи фонди барқароркуниро барои фонди истеъмол ва андухт барои барқарор намудан мумкин набошад ;©D)Фондҳои пулӣ дар ягон ҳолат ба манбаи молияви истифода намешавад ;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурст аст;

@10. Моҳияти молия дар чӣ зоҳир мегардад?

$A) арзиши асли воситаҳои асосию гардон ва истеҳлок ;

$B)даромад,фоида,даромадноки,арзиши асли воситаҳои асосию гардон ва истеҳлок

$C) даромад,фоида,даромадноки,арзиши аслии маҳсулот ;©D)моҳияти молия дар фаъолияти он зоҳир мегардад;$E)ҳамаи ҷавобҳо дурст аст ;

@11.Сабабҳои бавуҷудоии хоҷагии молӣ аз пулӣ?

©A) маҳдудияти захираҳо,талабот,тақсимоти ҷаъмиятии меҳнат,махсусгардонии молистеҳсолкунандагон ;$B) маҳдудияти захираҳо,талабот,тақсимоти ҷаъмиятии меҳнат;

$C) махсусгардонии молистеҳсолкунандагон ;$D) махсусгардонии хоҷагии молӣва пулӣ?

$E)ҳамаи ҷавобҳо дурст аст ;

@12.Муносибатҳои молиявиро ки муайян мекунад ?

$A)талаботи ҷамъияти ба вуҷуд меорад,давлат супоришҳои ҷамъиятиро амали мекунад ;

$B) талаботи ҷамъияти ба вуҷуд меорад ;$C) давлат супоришҳои ҷамъиятиро амали мекунад ;©D) ҷавобхои «В»дурустанд;$E)ҳамаи чавобхо дар якҷогӣ дурустанд;

@13.Мақсади ташкили фондҳои давлатии мақсаднок чист?

©A) ҷамъоварии маблағ дар фонди ягона бо мақсади оҷилан ҳал карадни муаммоҳои иҷтимоӣ;$B) дар як марказ ҷамъ овардани фондҳои пулӣ барои дар ҷумҳурӣ ва маҳал додани нафақа ба нафақахӯрон;$C) дар як марказ ҷамъ овардани фондҳои пулӣ аз ҳисоби андоз ва пардохтҳои бо қонун муайян карда шуда бо мақсади додани бекорпулӣ ба бекорон;$D) дар як марказ ҷамъ овардани фондҳои пулӣ барои пардохти саривақтии дархостҳои иҷтимоӣ.$E)ҳамаи чавобхо дар якҷогӣ дурустанд;

@14. Ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ дар кадом шаклҳо ҷой доранд?

$A) нақдӣ, бартерӣ, насия;$B) накдӣ, ғайринакдӣ, омехта; $C)нақдӣ, ғайринакдӣ;$D) Ҷавобҳои А дуруст аст.$E)Ҷавобҳои А ва Б дуруст аст;

@15. Фондҳои давлатии мақсаднок ҳалли кадом масъалаҳои иҷтимоиро ба ӯҳда доранд?

$A) муаммоҳои ҳифзи иҷтимоӣ, суғуртаи иҷтимоӣ, ёрии иҷтимоӣ ва ғайра;$B) муаммоҳои инкишофи соҳаҳои иқтисодиёт;$C) муаммои пардохти варақаҳои корношоямии хароҷотҳои маросимӣ, бозомӯзии кадрҳо;©D) Ҷавобҳи Б дуруст аст;

$E)Ҷавобҳои А ва Б;

@ 16. Манбаҳои молияви чист?

$A) фондҳои пулию сарватҳои хосдошта,ки дар ихтиёри шахсони воқеи ; $B)фондҳои пулию сарватҳои хосдошта,ки дар ихтиёри шахсони воқеи ва ҳуқуқи;$C) фондҳои пулию сарватҳои хосдошта,ки дар ихтиёри шахсони ҳуқуқи;©D)фондҳои пулию сарватҳои хосдошта,ки дар ихтиёри давлат мебошад; $E)Ҷавобҳои А ва Б;

@17.Функсия чӣ маъно дорад?

$A) аз калимаи англиси буда,маънояш иҷро кардан ;$B) аз калимаи лотини буда,маънояш иҷро кардан ё амал намуданро ифода мекунад ;$C) аз калимаи араби буда,маънояш амал намуданро ифода мекунад ; $D)Ҷавобҳи А дуруст аст;

$E)Ҷавобҳо ҳамааш дуруст аст;

@18. Оё фаъолияти фондҳои мақсадноки давлатӣ бе дурмнамои инкишофи иқтисодиёт алоқае дошта метавонад?

$A) дар ҳолати тавозун будани даромад ва хароҷоти фонд;$B) дар ҳолати касри даромад ва хароҷотҳои фонд;$C) дар ҳолати профитсит будани даромад ва хароҷоти фонд;

©D) дар ҳамаи ҳолатҳо алоқа надорад;$E)дар ҳамаи ҳолатҳои алоқа дорад;

@19.Молия чанд вазифаро иҷро мекунад?

$A) се вазифаро; $B) ду вазифаро; $C) чор вазифаро; $D) Ҷавобҳи Б дуруст аст

$E)Ҷавобҳи А дуруст аст

@ 20.Пулҳои ҳозиразамон бо табиати ягонаашон аз мол чӣ фарқ доранд.

$A) мол як арзиши истеъмолӣ , пул бошад, ду арзиши истеъмолӣ дорад;$B) мол дар як шакли воқеӣ вуҷуд дошта фаъолият менамояд, пул бошад дар шакли воқеӣ ва аломатҳои пулӣ ;$C) фитишизми пулӣ ба психологияи шахсӣ ва ҷамъиятии одамон таъсири шадид мерасонад ва ба ҷамъияти одамон таъсири мусбӣ ва манфӣ мерасонад;

$D) а, б, дуруст аст;$E) ҳамааш дуруст аст;

@21. Кадои сол дар Руссия пули қоғази аз чоп баромад

$A) Дар Руссия аввалин бор пули қоғази соли 1769 дар давраи пордшоҳии Екатеринаи -2 аз чоп баромад;$B) Дар Руссия аввалин бор пули қоғази соли 1669 дар давраи подшоҳии Пётри-2 аз чоп баромад ;$C) Дар Руссия аввалин бор пули қоғази соли 1679 дар давраи подшоҳии Пётри-2 аз чоп баромад ;$D)аввалин бор пули қоғази соли 1679 дар давраи подшоҳии Пётри-1 аз чоп баромад ;$E) Ҷавобҳои а, б, дуруст аст ;

@ 22.Заминаҳои бавуҷудорандаи таваррумро номбар кунед.

$A) заминаи дохилӣ аз заминаҳои манетарӣ ва ғайри монетарӣ ва берунӣ иборат аст;

$B) заминаҳои манетарӣ аз ҳисоби касри буҷа, рушди қарздории давлат, эмиссияи пул ва ғайра;$C) заминаҳои ғайримонетарӣ аз ҳисоби вайроншавии таносуби соҳаҳо, характери сиклии инкишоф, номутаносибии инвеститсияи монополизатсияи истеҳсолот ва ғайра;

$D)б; $E) Ҳамааш дуруст аст ;

@23. Молия ва пул чӣ фарқ дорад.

$A) пул эквиваленти ҳамаи молҳо аст ва молия бошад дар асоси муносибатҳои пулӣ бавуҷуд меояд вале пул молия нест, балки фондҳои пулии таиноти хоси истифодабарӣ дошта мебошанд;$B) молия таъсири худро дорад, пул не;$C) молия ва пул аз ҳамдигар ба мисли замину осмон фарқ менамояд;$D) молия фандҳои пулии таиноти истифодабарӣ дошта ва пул бошад бо меҳнати дар худ ҷой дошта, меҳнати дар дигар молҳо таҷассумёфтаро чен мекунад;$E) Ҳамааш дуруст аст ;

@24.Пулҳои қарзӣ.

$A)Пулҳои қарзӣ истифодаи пулҳои ҷавоҳиротсозон буд,ки таъииноти тиллои дошт; $B) Пулҳои қарзӣ истифодаи забонхатҳои ҷавоҳиротсозон буд,ки таъииноти тиллои дошт; $C) Пулҳои қарзӣ истифодаи таъииноти тиллои дошт ; $D)Пулҳои қарзӣ истифодаи таъииноти тиллои ва нуқраги дошт ; $E) Ҳамааш дуруст аст ;

@25. Муносибатҳои молиявии корхонаҳоро ёбед.

$A) муносибатҳо оид ба миён омадани даромадҳои аввалиндараҷа ва фондҳои пулии дохилистеҳсолӣ , яъне ташкили фондҳои оинномавӣ , фонди эҳтиётӣ , суғурта ҳавасмандгардонӣ ва сифати маҳсулот; $B) муносибатҳои молиявӣ бо ташкилотҳои суғурта, бонкҳо, давлат (буҷет ва фондҳои таиноти махсус) ташкилотҳои болоӣ , ташкилотҳои ҷамъиятӣ (иттифоқи касаба, ҳизбҳо, варзишӣ , фарҳангӣ , экологӣ );

$C) муносибатҳои молиявию пулӣ бо фондҳои байналхалқии давлатҳо ва корхонаҳои хориҷӣ ; $D) муносибатҳои молиявии дохилистеҳсолӣ ва беруна; $E) Ҳамааш дуруст аст ;

@26.Пул ҳамчун воситаи муомилот ин.

©A) барои додани пули молҳои харидашуда истифода мегардад ; $B) пул барои молҳои харидашуда истифода хизмат мекунад ; $C) барои молҳои харидашуда истифода мегардад ; $D) барои молҳои харидашуда ва хизматрасони истифода мегардад ;

$E) Ҳамааш дуруст аст ;

@27.Танзими ҳолати иқтисодии субъектҳои хоҷагӣ ин?

$A) назорати молияви ;$B) вазифаи молияви;$C) механизми молияви;$D) Ҷавобҳи Б дуруст аст; $E) Ҳамааш дуруст аст;

@28.Вазифаҳои молия ин?

$A) тақсим,азнавтақсимкуни,ҳавасмандкуни,назорати; $B) тақсим,азнавтақсимкуни ;

©C) азнавтақсимкуни,ҳавасмандкуни,назорат ;$D) назоратӣ ;$E) Ҳамааш дуруст аст;

@29.Мафҳуми молия дар кадом қарн ба миён омадааст:

$A) Дар италия дар асри 12 ;$B) Дар италия дар асри 13 ;$C) Дар италия дар асри 17 ;

$D) дар италия дар асри 14;$E) Ҳамааш дуруст аст;

@30.Калимаи моҳият чӣ маъно дорад:

$A) Маънои зуҳуроти якхеларо дорад ;$B) Маънои асоси ягона буданро дорад; ;$C) Маънои асоси ягона ё худ зуҳуроти якхеларо дорад;$D)Маънои асосии якчандхеларо дорад;$E) Ҳамааш дуруст аст;

@31.Молия ва пул оё фарқ доранд?

©A) пул эквиваленти ҳамаи молҳо аст ва молия бошад дар асоси муносибатҳои пулӣ бавуҷуд меояд вале пул молия нест, балки фондҳои пулии таиноти хоси истифодабарӣ дошта мебошанд;$B) молия таъсири худро дорад, пул не;$C) молия ва пул аз ҳамдигар ба мисли замину осмон фарқ менамояд;$D) молия фандҳои пулии таиноти истифодабарӣ дошта ва пул бошад бо меҳнати дар худ ҷой дошта, меҳнати дар дигар молҳо таҷассумёфтаро чен мекунад; $E) молия ва пул як чиз мебошад.

@32.Сиёсати молиявӣ чист?

$A) андешидани чораву тадбирҳо оид ба ташкил, тақсим ва истифодабарӣ; ©B) андешаронии чораву тадбирҳо оид ба ташкил, тақсим ва истифодабарии фондҳои пулии тайиноти хос дошта аст;$C) андешидани чораву тадбир оид ба ташкили ҷараёни пулҳо аст;$D) адешаронии чораву тадбир бо мақсади қонеъгардонии талаботи соҳибкорӣ аст;

$E) ҳамаи ҷавобҳо оид ба сиёсати молиявӣ ҳақиқат доранд.

@33.Мақсади сиёсати молиявӣ чист?

$A) сиёсати молиявӣ мақсади мушахас надорад; $B) мақсади сиёсати молиявӣ амалинамоии мақсади сиёсати соҳибкорӣ;©C) сиёсати молиявӣ амали шуурноки инсон оид ба таъмини мавҷудият бо натиҷаи дилхоҳ дар бозори иқтисодии рақобатнок; $D) сиёсати молиявӣ амали шуурноки инсон оид ба гирифтани фоида ва таъмини мавҷудият;

$E) мақсади сиёсати молиявӣ мутобиқ ба ҳолати молиявӣ аст.

@34.Муносибатҳои молиявии корхонаҳоро ёбед?

$A) муносибатҳо оид ба миён омадани даромадҳои аввалиндараҷа ва фондҳои пулии дохилистеҳсолӣ, яъне ташкили фондҳои оинномавӣ, фонди эҳтиётӣ, суғурта ҳавасмандгардонӣ ва сифати маҳсулот;$B) муносибатҳои молиявӣ бо ташкилотҳои суғурта, бонкҳо, давлат (буҷет ва фондҳои таиноти махсус) ташкилотҳои болоӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ (иттифоқи касаба, ҳизбҳо, варзишӣ, фарҳангӣ, экологӣ);$C) муносибатҳои молиявию пулӣ бо фондҳои байналхалқии давлатҳо ва корхонаҳои хориҷӣ;$D) муносибатҳои молиявии дохилистеҳсолӣ ва беруна;$E) муносибатҳои молиявии дохилистеҳсолӣ беруна;ва дохила

@35. Принсипи асосии маркетинги суғуртаро ёбед?

$A) таъсири яктарафа ба бозор;$B) рафтори дутарафа нисбати бозор;©C) омӯзиши бозори суғурта ва таъсиррасонӣ ба он бозор;$D)омӯзиши бозор ва талаботи он

$E) ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ дурустанд;

@36. Пардохтҳо аз рӯи нақшаи пешакӣ дар асоси кадом хуҷҷатҳои пулӣ ба амал бароварда мешаванд?

©A) агар алоққаҳо доимӣ бошанд, яъне стансияи электрикӣ ба завод барқ фурӯшад, ҳисоббаробаркуни тавасути нақшаи пешакӣ метавонад сурат гирад;$B) ҳангоми истифодаи ин шакли ҳисоббаробаркуни супоришномаи пулдиҳӣ, чек, талабнома супоришномаи пулдиҳӣ истифода шавад;$C) дар асоси шартномаи дутарафа ба ҷо оварда мешавад;$D) дар асоси иатнома ба ҷо оварда мешавад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@37.Молия бо кадом категорияҳо алоқаманд аст?

$A) арзиш, музди кор, фоида;$B) нарх, музди кор, қарз;$C) нарх, музди кор, қарз, андоз суғурта;$D) арзиш, нарх, қарз, андоз, суғурта;$E) бо ягон категорияҳо алоқаманди надорад.

@38.Системаи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ чист?

$A) ба мизиҷон додани пули нақд аст;$B) амалиёт бо пули нақд аст; ©C) ташкили муомилоти пулии ғайринақдӣ буда, он бо қонунҳои давлатӣ ва қоидаҳои бонкӣ танзим карда мешавад;$D)қоидаҳои бонкӣ танзим карда мешавад;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@39. Хосиятҳои пулро номбар кунед.

$A) аз тарафи ҷамъият эътироф шудани моли махсус оддию боварибахш ва дар муомилот ҳамеша дар истифода бошад, сабуку камҳаҷм ва аслӣ будани он санҷида шавад, тақсимшаванда бошад;$ B) дорои арзиши устувор ва дурудароз истифодашаванда бошад;$C) намояндагони худро дошта бошад, имконияти ба амалборории ҳама гуна ченкуниҳоро таъмин кунад;$D) ҳамаиҷавобҳо дуруст аст;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@40.Чопи пул аз эмиссияи он фарқ дорад ё не.

$A) фарқ надорад;$B) фарқ дорад;$C) чопи пулро ҳукумати мамлакат ташкил менамояд;

$D) тартиби ба муомилот баровардани пул, ки боиси зиёд шудани ҳаҷми он мегардад эмиссияи пул ном дорад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@41.Таваррумро чӣ тавр чен мекунанд.

$A) муқоисаи нарх дар аввали сол бо нарх дар охири сол;

$B) муқоисаи нархи сабади истеъмолкунанда нисбати давраи гузашта ва сатҳи болоравии нархро нишон медиҳад;

нархи сабади истеъмолӣ дар охири соли ҷорӣ

$C) индекси нархҳо =——————————————————————— *100;

нархи сабади истеъмоли дар авали соли ҷорӣ

$D) а, б;$E) муқоисаи нарх дар аввали сол;

@42.Омӯзиши молия хонандагонро бо чӣ ошно месозад.

$A) бо як қисми илми иқтисодӣ оид ба ташкил ва истифодаи манбаҳои молиявӣ ;$B) бо назария ва амалияи ташкил ва истифодаи манбаҳои молиявӣ ;$C) бо усулҳои ташкили муносибатҳои молиявӣ ва тарзу равишҳои тақсиму аз нав тақсим, истифодаи захираҳои молиявӣ ва самаранокии онҳо;$D) бо қоидаҳою усулҳои аз тарафи умум эътирофшудаи амалияи қарзии пулӣ ва молиявӣ ;$E) ; ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@43.Татбиқи сиёсати молиявӣ дар асоси кадом амалҳо ҷой дошта метавонанд.

$A) баҳои ҳолати молиявӣ ;$B) омӯзишу таҳлил кардани ҳолати субъекти иқтисодӣ ; $C) омӯхтану таҳлил кардан, роҳу раавиш ва чораи мушахас андешидан;$D) омӯхтан, таҳлил кардан, хулоса пешниҳод кардан; $E) ; ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@44. Сарчашмаҳои захираҳои молиявии корхонаҳоро ёбед.

$A) даромад аз фаъолияти асосӣ , инвеститсионӣ ва аз нархмонии амвол;$B) сарчашмаҳои худӣ , қарзӣ ва сафарбаркардашуда;$C) сарчашмаҳои захираҳои молиявӣ аз 20 номгӯи зиёданд;$D) даромад аз фаъолияти асосӣ , иҷрои корҳои илмӣ , фаъолияти молиявӣ иҷрои корҳои сохтмонию монтажнамоӣ , фонди истеҳлок, пассивҳои устувор, маблағҳои бо мақсади мушаххас ба корхона супоридашуда, иҷорапулиҳо, субсидияҳои буҷетӣ ва чекҳои ғайридавлатигардонӣ ;$E) ; ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@45.Пул ҳамчун воситаи пардохт.

$A) Барои ҳисоббаробарии нақдӣ ва ғайри нақди истифода бурда мешавад.;$B) Барои ҳисоббаробарии нақдӣ истифода бурда мешавад ;$C) Барои ҳисоббаробарии ғайри нақди истифода бурда мешавад ;$D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст $E)Ҳамаи нодуруст аст;

@46.Бо ёрии кадом механизми буҷетӣ танзими иқтисодиро ба амал мебарорад?

$A) даромад ва хароҷот;©B) мустақим ва ғайримустақим;

$C) буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ;$D) А ва Б.$E) ;ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@47. Методҳои механизми молиявӣ аз чиҳо иборатанд?

$A) банақшагирӣ, сармоягузорӣ, қарздиҳӣ суғурта; ©B) банақшагирӣ, сармоягузорӣ, қарздиҳӣ, худмаблағгузорӣ, ояндабинӣ, дастгирӣ, ҳисоббаробаркунӣ, суғурта ва ғ;

$C) банақшагирӣ, ояндабинӣ, сармоягузорӣ, қарздиҳӣ, худмаблағгузорӣ,дастгирӣ,ҳисоббаробаркунӣ, таҳлил ва суғуртанамоӣ;

$D) ҳамаи ҷавобҳо хато;$E) ҳамаи ҷавобҳо ба методҳо дахл доранд.

@48.Ҷамъоварӣ ва назорати маблағҳои фонди мақсадноки давлатиро киҳо ба амал мебароранд (ду бандро қайд намоед)?

©A) Кумитаи андоз;$B) Фонди ҳифзи иҷтимоӣ;

© C) Вазорати молияи ҶТ;$D) Агентии молиявӣ ва мубориза ба муқобили корупсия;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@49. Фондҳои мақсадноки давлатӣ аз ҳисоби кадом андоз ва пардохтҳо фаъолият мекунанд (ду бандро қайд намоед)?

$A) андоз аз арзиши иловашуда;$B) андоз аз фоида;©C) андози иҷтимоии 25 % нисбати фонди музди кор;©D) пардохтҳои 1 фоиза нисбати музди кори таъсисгардида;$E) пардохтҳои гумрукӣ;

@50.Бо чек чӣ тавр ҳисоббарорӣ мекунанд?

$A) барои гирифтани чек пулӣ муайянеро дар ҳисобнома нигоҳ медоранд ва ба корхона ба хамон маблағ чек медиханд;$B) соҳиби суратҳисоб ба бонки худ дар хусуси аз ҳисоби ӯ ба пешниҳодкунандаи чек додани маблағи муайянро супориши хаттӣ медиҳад;©C) ба пешниҳодкунандаи чек додани пулӣ дар чек навишта шударо ва ё гузаронидани ин маблағ ба суратҳисоби он таъмин карда мешавад;

$D) Барои ҳисоббаробарӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@51.Фонди мақсаднок аз ҳисоби кадом манбаҳои асосӣ фаъолият мекунад (ду бандро қайд намоед)?

©A) андозҳо;©B) пардохтҳо;$C) қарзҳо;$D) хайрияҳо.$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@52. Талабномаи пулгирӣ чӣ гунна хуҷҷатест?

$A) фурӯшанда баъди фиристондани мол ба бонки худ ҳуҷҷатҳои зарури ва талабномаи пулгириро пешниҳод менамояд;$B) бонк ин ҳуҷҷатҳоро барои иҷрои ба бонки харидор мефиристонад;$C) бонки харидор онҳоро барои аксепт ба харид пешниҳод менамояд;

©D) ҳуҷҷатест, ки фурӯшанда ба харидор пешниҳод мекунад ва харидор ба бонки худ ва бонки хоридор ба бонки фурӯшанда бе бонки фурӯшанда ба фурӯшанда пулро мегузаронад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@53.Фишангҳои молиявӣ ва ё воситаҳои молиявӣ аз чиҳо иборатанд, ки дар таҳияи сиёсати молиявӣ истифода мешаванд?

$A) даромад, фоида, истеҳлок, муҷозотҳои молиявӣ, нарх, иҷорапулӣ; ©B) даромад, фоида, истеҳлок, муҷозотҳои молиявӣ, нарх, иҷорапулӣ, дивиденд, меъёрҳои фоиз, ҳиссаи ҳиссагузорон, фоизҳои мақсаднок;$C) даромад, фоида, истеҳлок, нарх, иҷорапулӣ, дивиденд, меъёрҳои фоиз, фоизҳои мақсаднок, ҳиссаи ҳиссагузорон;$D) даромад, фоида, истеҳлок, иҷорапулӣ, андоз, меъёрҳои фоиз, ҳиссаи ҳиссагузорон;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@54. Зарурияти молия дар шароити хоҷагии молӣ аз чӣ иборат аст?

$A) талаботи субъектҳои хоҷагидорӣ роҷеъ ба захираҳои молиявӣ;$B) талаботи субъектҳои хоҷагидорӣ ва давлат ба захираҳои молиявӣ;©C) талаботи субъектҳои хоҷагидорӣ ва давлат бо захираҳои молиявӣ, ки фаъолияти онҳоро таъмин мекунад; $C) қонеъ гардонидани ҷамъият;$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@55. Ҳуҷҷати молиявии фондҳои мақсадноки давлатиро ёбед?

©A) смета;$B) ведомость;$C) тавозун;$D) супоришнома; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@56.Оқибатҳои таваррум чӣ гуна буда метавонад.

$A) аз нав тақсимкунии даромадҳо байни шахсони алоҳида гурӯҳи аҳолӣ , соҳаҳои истеҳсолот, минтақаҳо, хоҷагиҳо, давлат, аҳолӣ ва ширкатҳо, байни дебитдорону кредиторон;$B) беқурбшавии захираҳои пулии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ суст шудани фаъолияти соҳибкорӣ , кам шудани сармоягузорӣ , рушди босуръати иқтисодиёти ниҳонӣ ;$C) сармоягузорӣ зиёдтар на ба соҳаҳои неъмати моддӣ балки ба савдо ва хизматрасонӣ ;$D) тақсимкуни байни дебитдорон;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@57. Намудҳои таваррумро ёбед.

$A) таварруми тақозо, арза;$B) таварруми хазанда, бо суръат ва шадид;$C) таварруми хазанда то 10 %, чархзананда аз 10 то 50 %, шадид аз 50 %-и солона боло;$D) Ҷавоби Б дуруст аст;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@58. Вазифаҳои молияро ҳамчун фанни назариявӣ қайд намоед.

$A) аз худ намудани асосҳои назариявии молия ва принсипҳои ташкили он;$B) шиносоӣ бо заминаҳои бунёд ва истифодаи фондҳои пулии таиноти хос дошта ва тамоюлҳои имконпазири мукамалгардонии молия, вобаста ба дигаргуниҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсӣ ;$C) тасвири нақш ва мақоми молия дар ҳалли мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ ва рушду пешрафти илму техника;$D) муайян карда тавонистани монеаҳои молиявӣ ва бартараф карда тавонистани онҳо вобаста ба раванди пешрафти илму техника ва инкишофи соҳибкорӣ ;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@59.Пулҳои қоғазиро номбар кунед.

$A) Пулҳои хазинадори ва пулҳои қарзӣ; $B) Пулҳои хазинадори;$C) Пулҳои қарзӣ; ;

$D) Пулҳои хазинадори , пулҳои қарзӣ ва қағазӣ ; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@60. Захираҳои молиявии корхонаҳо барои таъсиси кадом фондҳо тақсим карда мешавад.

$A) фонд барои ба роҳ мондани такрористеҳсол;$B) фонди барқароркунию истеъмол;

$C) фондҳои барқароркунӣ , истеъмол, андӯхт;$D) фонд барои пур кардани ҷои захираҳои моддии истифодашуда, такрористеҳсол ва ҳавасмандгардонии қувваи коргарӣ ва фонди андӯхт;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@61. Ташкилотҳои ҷамъиятӣ бо буҷет муносбат доранд.

$A) ҳа, онҳо супорандаи андоз мебошанд;$B) не, онҳо бо буҷет муносибат надоранд чунки супорандаи андоз нестанд;$C) манбаҳои молиявии ташкилотҳои ҷамъиятӣ асосан аз ҳисоби аъзоҳақӣ ба вуҷуд меояд бинобарон аз ҳисоби аъзоҳақӣ ба буҷет андоз намесупоранд;$D) соҳибкории ташкилотҳои ҷамъиятӣ бо буҷет муносибат доранд, вале фаъолияти асосӣ бо буҷет муносибат надоранд;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@62.Дар асоси риояи кадом қоидаҳо бояд сиёсати молиявӣ таҳия шавад?

$A) омӯзиши амали қонунҳои иқтисодӣ ва мувофиқати амал ва тадбирҳои иқтисодӣ молиявии андешидашуда ба талаботи қонунҳои иқтисодӣ; $B) ба амал барории таҳлили ҳолати иқтисодии субъектҳои хоҷагӣ ва муайян намудани тамоми таъғирёбии раванди инқилоби илмӣ-техникӣ оид ба доираи шуғл;$C) муайян намудани майл аз нуқтаи мувозин, ки ифодагари таъғирёбии талабот ва таклифот дар бозор аст;

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@63. Аз ҳисоби кадом захираҳои молиявӣ раванди такрористеҳсол таъмин карда мешавад?

$A) аз ҳисоби захираҳои марказонидашудаю ғайримарказонида;$B) аз ҳисоби захираҳои худӣ ва қарзӣ;$C) худмаблағгузорӣ, кредитҷудокунӣ ва маблағгузории давлатӣ;

©D) воситаҳои худӣ, қарзӣ, сафарбаршуда;$E)захираҳо, фоида, истеҳлок, воситаҳои буҷетӣ.

@64.Сиёсати молиявӣ новобаста аз вақт ва шакли муаммо барои ҳалли кадом вазифаҳо нигаронида мешаванд?

$A) дар ҳолати маҳдудияти захираҳо фароҳам овардани шароити мӯътадили фаъолияти молиявӣ ва бо захираҳои молиявии худӣ ва қарзӣ таъмин намудани доираи шуғл;$B) вобаста ба қонунҳои қабулшуда, низомномаҳо ва дастурамалҳои амалкунанда таносуби самараноки тақсим ва истифодаи захираҳои молиявиро таъмин намудан;$C) ташкили идораи пурсамараи молия дар асоси истифодаи унсурҳои механизми молиявӣ;$D) сиёсати молиявӣ ба ҳалли муаммоҳое, ки ояндаи фаъолиятро таъмин менамояд нигаронида мешавад;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@65. Таркиби фондҳои мақсадноки давлатро ёбед?

©A) суғуртаи иҷтимоӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ;$B) суғуртаи иҷтимоӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ, суғартаи тиббӣ;$C) суғуртаи иҷтимоӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ, суғуртаи давлатӣ;$D) суғуртаи иҷтимоӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@66. Захираҳои молиявии фонди марказонидашудаи давлатӣ дар асоси кадом принсип ташкил карда мешавад?

$A) мустақилияти фаврӣ; ©B) сарчашмаҳои бавуҷудоии таинотдошта;$C) манбаи ташкил;$D) мустақилияти ғайрифаврӣ.$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@67. Такророистеҳсол кадом омилҳоро дар бар мегирад ?

$A) ба роҳ мондани тавлидот,зинаҳои истеҳсолро дар бар мегирад ; ©B) ба роҳ мондани тавлидот,зинаҳои истеҳсол,тақсим,мубодила ва истеъмолро дар бар мегирад ;$C) ба роҳ мондани тақсим,мубодила ва истеъмолро дар бар мегирад;$D) ба роҳ мондани тавлидот ;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@68.Мақсади асосии сиёсати молияви ?

$A)сиёсати молияви як қисми таркибии сиёсати иқтисоди буда,чораю тадбирҳоро нисбат ба дурнамоии фаъолияти соҳибкори барои сатҳи макро ва макро оид ба ташкил, тақсим ва истифода ифода менамояд ; ©B) сиёсати молияви як қисми таркибии сиёсати иқтисоди буда,чораю тадбирҳоро нисбат ба дурнамоии фаъолияти соҳибкори ифода менамояд ;

$C) сиёсати молияви барои сатҳи макро ва макро оид ба ташкил, тақсим ва истифода ифода менамояд ; $D)Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@ 69. Сиёсати молияви дар асоси кадом омилҳо бунёд мегардад ?

$A) дар асоси ояндабинии фаъолияти соҳибкори ; ©B) дар асоси таҳлили вазъи воқеии иқтисодиёт ;$C) дар асоси таҳлили вазъи воқеии иқтисодиёт ва ояндабинии фаъолияти соҳибкори ;$D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@70. Сохти таркибии механизми молияви?

$A) аз ҷузъҳои алоҳидаи ба ҳам алоқаманд иборат буда аз методҳои молияви ва таъминоти меъёри иттилоотиро дар бар мегирад ; ©B) аз ҷузъҳои алоҳидаи ба ҳам алоқаманд иборат будааз методҳои молияви иборат аст ;$C) аз ҷузъҳои алоҳидаи ба ҳам алоқаманд ва таъминоти меъёри иттилоотиро дар бар мегирад;$D) аз методҳои молияви ва таъминоти меъёри мебошад;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@71.Вазифаҳои сиёсати молияви ?

$A) фароҳам овардани шароити молияви,тақсими захираҳои молияви ;

©B) фароҳам овардани шароити молияви,тақсими захираҳои молияви,идораи самаранокии молия ;$C) идораи самаранокии молия ;$D) фароҳам овардани шароити молияви;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@72. Сиёсати молияви аз ҷиҳати илмӣ асоснокшуди ин ?

$A) ба соҳибкорон имконияти таъмин намудани ҳисоббаробарию пардохтпазири ва гирифтани фоида мебошад ; ©B) ба соҳибкорон имконияти таъмин намудани ҳисоббаробарию пардохтпазири ;$C) ба соҳибкорон гирифтани фоида мебошад;

$D)Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@73. Функсияҳои пулро ёбед.

$A) ченаки арзиш, воситаи муомилот, воситаи андӯхт;$B) ченаки арзиш, воситаи муомилот, воситаи андӯхт, воситаи пардохт;$C) ченаки арзиш, воситаи муомилот, воситаи андӯхт, воситаи пардохт, пулҳои ҷаҳонӣ ;$D) ченаки арзиш, воситаи муомилот $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@74. Миқдори пули ба муомилот баровардашавандаро чӣ тавр муайян мекунанд.

$A) миқдори пули ба муомилот баровардашавандаро бонк муайян мекунад;

$B) миқдори пули ба муомилот баровардашаванда баробар аст ба арзиши молҳои дар муомилот буда;$C) барои аз бозор харидани 2кг гушт ҳамаи пули дар хона бударо ба бозор намебарем, нархи гуштро ба миқдораш зарб занем ва ҳамон қадар пулро гирифта бозор меравем;Бонк ҳам ҳамин тавр миқдорӣ пули ба муомилот баровардашударо муайян мекунад, 20 нафар хазинадор барои корхонаашон аз бонк пул гирифтанианд, дар навбат меистанд бонк ба 14 нафар пул дод ва эълон кард, ки бонк дигар пул надорад. Ин маънои инро дорад, ки миқдори пули бонк ба хазинадор дода баробари арзиши маҳсулоти дар муомилот буда мебошад ва агар бонк боз пулро ба муомилот барорад сабаби таваррум шуда метавонад;

$D) миқдори пули ба муомилот баровардашаванда;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@75.Навъҳои таваррумро ёбед.

$A) таварруми хазанда, босуръат ва шадид;$B) таварруми тақозо, хароҷоти истеҳсолот;

$C) агар арзиши мол аз тақозо зиёд бошад таварруми тақозо ҷой дорад;$D) пастравии ҳосилнокии меҳнат сабаби зиёдшавии хароҷот ва камшави фоида мегардад, ки таварруми хароҷот аст;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@76.Фанни таълимӣ будани молияро чӣ исбот мекунад.

$A) илми назариявӣ будани дониш додани он;$B) як гушаи илми иқтисодӣ мебошад;

$C) дорои моҳият ва мазмуни мустақил ва шакли хоси ифодаи муносибатҳои пулӣ мебошад;$D) шаклҳои гуногуни муносибатҳои пулии байни субъектҳои иқтисодиётро меомӯзад;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@77.Қадимтарин пулӣқоғази дар давраи ҳукумронии сулолаи Минг кадом сол аз чоп баромад:

$A) Дар солҳои 1368-1399 аз чоп баромад ; $B) Дар солҳои 1368-1389 аз чоп баромад ;$C) Дар солҳои 1388-1389 аз чоп баромад ;$D) Дар солҳои 1388-1399 аз чоп баромад

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@78. Оё маблағҳои фондҳои пулии корхонаро ғайритаинот истифода кардан мумкин аст.

$A) маблағҳои фондҳои пулӣ моликияти соҳибкор мебошад, ба ҳар коре, ки хоҳад истифода мебарад;$B) маблағи фондҳои пулӣ ҳатман бояд мувофиқи таиноташон истифода шаванд вагарна корхона раванди такрористеҳсолро таъмин карда наметавонад ва ташкилотҳои молиявӣ оид ба корхона музоҷоти молиявиро барои ғайримақсаднок истифода барии захираҳои молиявӣ таин менамоянд;$C) маблағи фонди барқарорнамоӣ , истеъмол ва андӯхт ҳатман бояд мувофиқи таиноташ истифода гардад;$D) ҳа, ғайритаинот истифода кардан мумкин аст, агар ягон сохтори давлатӣ иҷозат диҳад;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@79. Ҳуҷҷати молиявии ташкилотҳои ҷамъиятӣ чӣ аст.

$A) тавозун;$B) васиқа;$C) чек;$D) харҷнома ;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@80. Намудҳои менеҷмент?

$A) маъмури ; ©B) маъмури ва иқтисоди;$C) иқтисоди ва молияви;$D)Ҷавоби В дуруст аст;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@81.Идораи маъмурӣ чист ?

$A) системаи роҳбарикунандаи ин ё он зинаи хоҷагии халқ новобаста аз доираи шуғл ; B) системаи роҳбарикунандаи ин ё он зинаи хоҷагии халқ ;$C) системаи роҳбарикунандаи соҳаи молия;$D)Ҷавоби В дуруст аст;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@82. Менеҷменти молияви кадом масъалаҳои молиявиро ҳал менамояд :

$A) омузиши бозор,тақсимот ва пешниҳоди чорабиниҳо, байналхалқи ва истифодаи он ;

$B) банақшагири,истифодаи захираҳои молияви,омузиши бозор; ;$C)банақшагири,истифодаи захираҳои молияви,омузиши бозор,тақсимот ва пешниҳоди чорабиниҳо, байналхалқи ва истифодаи он ;$D) омузиши бозор мебошад;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@83.Идораи иқтисоди чист ?

$A) амалиёти бошууронаи инсон оид ба амали намудани фикри он ;$B) амалиёти бошууронаи инсон оид ба амали намудани мақсади ;$C ) амалиёти бошууронаи инсон оид ба амали намудани мақсади мушахас ;$D) амалиёти бошууронаи инсон мебошад;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@84.Моҳияти молия дар чӣ зоҳир мегардад :

$A)аз арзиши асли,воситаҳои гардон ва истеҳлок;$B) аз даромад,фоида,даромадноки ;

$C) аз даромад,фоида,даромадноки,арзиши асли,воситаҳои гардон ва истеҳлок ;

$D) аз даромад ва фоида мебошад;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@ 85.Идораи молияви чист?

$A) истифода ва идораи захираҳои молияви, муносибатҳои иқтисодиро ифода мекунад ;

©B) як қисми таркибии роҳбарии иқтисоди буда ба мақсади ташкил,истифода ва идораи онро ифода мекунад ;$C) як қисми таркибии роҳбарии иқтисоди буда ба мақсади ташкил,истифода ва идораи захираҳои молияви, муносибатҳои иқтисодиро ифода мекунад ;$D) як қисми таркибии роҳбарии иқтисоди мебошад;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@86.Бо ёрии кадом механизми буҷетӣ танзими иқтисодиро ба амал мебарорад?

$A) даромад ва хароҷот;©B) мустақим ва ғайримустақим;$C) буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ;

$D) аз даромад мебошад;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@87.Принсипҳои асосии менеҷменти молиявиро ёбед?

$A) ташкили истифодаи самарабахш ва назорати фондҳои пули,фаъолияти соҳибкори байни субектҳои хоҷагидори;$B) рафтори дутарафа нисбати бозор;©C) омӯзиши бозор ва таъсиррасонӣ ба он бозор;$D)фаъолияти соҳибкори байни субектҳои хоҷагидори;.

$E)ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ дурустанд;

@88.Менеҷменти молиявӣ кадом масъалаҳои молиявиро ҳал менамояд :

$A) омузиши таҷрибаи менеҷменти байналхалқи ва истифодаи он ;$B) омузиши бозор,тақсимот ва пешниҳоди чорабиниҳо ;$C) омузиши бозор,тақсимот ва пешниҳоди чорабиниҳо,омузиши таҷрибаи менеҷменти байналхалқи ва истифодаи он ;$D)омузиши таҷрибаи менеҷменти байналхалқи ва истифодаи он ;$E)ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ дурустанд;

@89.Даромади эмиссионӣ ин.

$A) аризиши реалӣ ;$B) фарқи байни арзиши номиналӣ , пулҳои интишоргардида ва хароҷоти интишори онҳо;$C) фарқи байни арзиши интишор ва нархи хариди он; $D) ҷавоби «А»;$E)ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ дурустанд;

@90.Пул ҳамчун воситаи андӯхт.

$A) Пули корхонаҳо дар суратҳисоби онҳо дар бонк ба сифати андухт баромад мекунад;

$B) Пули корхонаҳо дар суратҳисоби онҳо дар Амонатбонк ба сифати андухт баромад мекунад ;$C) Пули корхонаҳо дар суратҳисоби онҳо дар БМТ ба сифати андухт баромад мекунад ;$D); Пули корхонаҳо дар суратҳисоби бонкҳо мебошад;$E)ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ дурустанд;

@91.Дар Тоҷикистон пулҳои қоғази кай ва дар куҷо аз чоп баромад.

$A) Дар Тоҷикистон пулҳои қоғази дар соли 1920 дар Бухоро аз чоп барома;.

$B) Дар Тоҷикистон пулҳои қоғази дар соли 1820 дар Бухорои шариф аз чоп баромад;

$C) Дар Тоҷикистон пулҳои қоғази дар соли 1820 дар Самарқанд аз чоп баромад.

$D)Дар Тоҷикистон пулҳои қоғази дар соли 1820 дар Душанбе аз чоп баромад;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ дурустанд;

@92.Таърифи молияро қайд намоед.

$A) тамоми тадбир ва андешаҳои субъектҳои иқтисодӣ оид ба ташкил ва истифодаи фондҳои пулии таиноти хосдошта, ки дар мавриди тақсим ва аз навтақсимкунии маҷмӯи маҳсулоти Миллӣ ва даромади Миллӣ ба вуҷуд меоянд, фаҳмида мешавад;$B) ташкил, тақсим ва истифодаи фондҳои пулии таиноти хоси истифодабарӣ дошта, молия аст;$C) муносибатҳои пулӣ оид ба ташкил ва истифодаи мақсадноки фондҳои пулӣ , молия аст;

$D) таиноти хоси истифодабарӣ дошта, молия аст;$E) ҳамаи ҷавобҳо оид ба таърифи молия мебошанд;

@93.Дар ҳолати воқеӣ будани талаботҳо ва ночиз будани арза сиёсати молиявӣ ба чӣ нигаронда мешавад.

$A) сиёсати молиявӣ барои зиёд намудани андозҳои давлатӣ ; $B) сиёсати молиявӣ барои кам намудани андозҳои давлатӣ ;$C) сиёсати молиявӣ барои зиёд намудани хароҷотҳои давлатӣ ва паст кардани андозҳо;$D) сиёсати молиявӣ барои паст кардани меъёри фоизҳои қарзи бонкӣ ;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@94.Фондҳои асосиро таъриф диҳед.

$A) иморат, иншоот, дастгоҳ, таҷҳизот, мошинҳои корӣ ;$B) як қисми воситаҳои истеҳсолот буда, дар якчанд гардиш иштирок менамояд, арзиши худро қисм ба қисм ба арзиши маҳсулоти истеҳсолшуда мегузаронад ва шакли худро тағир намедиҳад;$C) воситаҳои асосӣ аз суммаи фондҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ иборатанд;$D) олот ва предмети меҳнат, ки бо ёрии он неъматҳои моддӣ истеҳсол карда мешавад ва ё шароит фароҳам меоранд;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@95.Вазорати молия чӣ гуна ташкилот аст.

$A) ташкилоти ҷамъиятӣ мебошад;$B) Ташкилоти давлатӣ буда, кормандонро муттаҳид менамояд ва манфиатҳои онҳоро ҳимоя менамояд;$C) Дар асоси қонун дар бораи молиячиён фаъолият менамояд;$D) Манфиатҳои иҷтимоию иқтисодии коргарону хизматчиёнро дар мавриди муайян кардани музди кор, пардохтҳои иҷтимоӣ ҳифз мекунад;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@96.Муносибатҳои молиявии корхонаҳо ҷудо мешавад?

$A) фароҳамоварива истифодаи фондҳои пулӣ,муносибатҳои молияви,бо бонк;

©B)фароҳамоварива истифодаи фондҳои пулӣ,муносибатҳои молияви,бо бонк,байни корхонаҳою давлат ва ташкилотҳои болои;$C) истифодаи фондҳои пулӣ бонк,байни корхонаҳою давлат ва ташкилотҳои болои;$D) фароҳамоварива истифодаи фондҳои пулӣ;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@97.Сарчашмаҳои молиявии корхонаҳо ин?

$A) даромад,фоида,фоида аз фаъолияти молияви,маблағ аз фуруши маҳсулот;

©B)даромад,фоида,фоида аз фаъолияти молияви,маблағ аз фуруши маҳсулот,пассивҳои устувор,даромад аз молу амвол ва саҳмия; $C) даромад аз пассивҳои устувор,даромад аз молу амвол ва саҳмия; $D) даромад аз молу амвол ва саҳмия; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@98.Сиёсати молияви дар асоси кадом омилҳо бунёд мегардад ?

$A) дар асоси ояндабинии фаъолияти соҳибкори; ©B) дар асоси таҳлили вазъи воқеии иқтисодиёт; $C) дар асоси таҳлили вазъи воқеии иқтисодиёт ва ояндабинии фаъолияти соҳибкори ; $D) дар асоси таҳлили вазъи воқеии иқтисодиёт мебошад; $E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст;

@99.Принсипҳои асосии менеҷменти молиявиро ёбед?

$A)мутобиқсозии идораи маъмурию иқтисоди, фазои ягона,баҳисобгирии сатҳи таваккали; $B) рафтори дутарафа нисбати бозор, фазои ягона; ©C) омӯзиши бозор ва таъсиррасонӣ ба он бозор баҳисобгирии сатҳи таваккали; $D) мутобиқсозии идораи маъмурию иқтисоди; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@100. Сохти таркибии механизми молияви?

$A) аз ҷузъҳои алоҳидаи ба ҳам алоқаманд иборат буда аз методҳои молияви ва таъминоти меъёри иттилоотиро дар бар мегирад ; ©B) аз ҷузъҳои алоҳидаи ба ҳам алоқаманд иборат будааз методҳои молияви иборат аст ; $C) аз ҷузъҳои алоҳидаи ба ҳам алоқаманд ва таъминоти меъёри иттилоотиро дар бар мегирад ; $D)таъминоти меъёри иттилоотиро дар бар мегирад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@101.Намудҳои пулро ёбед.

$A) пулҳои ҳақиқӣ , пулҳое мебошанд, ки арзиши номинилиашон ба арзиши воқеиашан баробар аст;$B) аломатҳои пулӣ намояндагони пулҳои ҳақиқӣ , пулҳои коғазӣ , филизӣ;

$C) пулҳои ҳақиқӣ (тилло, нуқра) аломатҳои пулӣ , пулҳои қоғазӣ ва филизӣ ;

$D) пулҳои ҳақиқӣ , пулҳое мебошанд, ки дар муомилот аст;$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@102.Роҳҳои танзими таваррум кадомҳоянд.

$A) ба тартиб даровардани муомилоти пулӣ бо роҳи нулификатсия аз эътибор соқит донистани воҳидҳои алоҳидаи пулӣ ва захира кардани воҳидҳои нав;

$B) ба тартиб даровардани муомилоти пулӣ бо роҳи ревалватсия-пурзӯр кардани қурби пул девалватсия- паст кардани вазни тилоии пулҳои миллӣ аст;

$C) бо роҳи каму зиёд кардани миқдори пул дар муомилот таваррум танзим карда мешавад; $D) деноминатсия- боло бурдани арзиши рӯйнавишти воҳидҳои пули миллӣ ва ивази онҳо ба воҳидҳои пули нав соли 1995 дар мавриди ворид кардани рубли тоҷикӣ ба ивази рубли советӣ таносуби 1/1200 истифода шуд; $E) ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ танзим мебошад;

@103.Массаи пулро чӣ тавр муайян мекунанд.

$A) кулли воситаҳои барои харид, пардохт ва андӯхт истифода шуда, ки хизматрасонии алоқаҳои иқтисодии байни шахсони воқеию ҳуқуқӣ ва давлатро ба амал мебарорад, массаи пул аст; $B) воситаҳои нақди, ғайринақди ва қарзӣ дар байни субъектҳои иқтисодиёт оид ба амалбарории алоқаҳои иқтисодӣ истифода шуда, массаи пулиро ташкил медиҳад; $C) ҳамаи воситаҳои ҳисобот баробаркунӣ , қарзӣ массаи пулро ташкил медиҳад; $D) воситаҳои нақди, ғайринақди ва қарзӣ дар байни субъектҳои иқтисодиёт; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@104.Молия ва муносибатҳои пулӣ алоқа доранд ё не.

$A) муносибатҳои пулӣ байни субъектҳои иқтисодиёт бо сабаби ҷой доштани муносибатҳои пулӣ вуҷуд дорад; $B) муносибатҳои пулӣ ба вуҷудорандаи молия мебошанд, яъне молия дар асоси муносибатҳои пулӣ арзи вуҷуд дорад; $C) моҳияти алоқа аз он иборат аст, ки муносибатҳои пулӣ бамиёнорандаи молия мебошад; $D) пул ва молия мафҳумҳое мебошанд, ки бо мазмунашон аз якдигар фарқ менамоянд бинобар он алоқае надоранд; $E) ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ танзим мебошад;

@105.Дар ҳолати ба миёноии бӯҳронҳои иқтисодӣ аз кадом механизми молиявӣ истифода менамоянд.

$A) аз механизми дискретсионии молиявӣ истифода менамоянд;

$B) аз андоз, фоизи қарз, меъёри фоизи захираи ҳатмии бонкӣ , сиёсати монетарӣ ;

$C) аз механизми дискретсионии молиявӣ , ки ба баланд бардоштани меъёри андоз ва кам кардани хароҷотҳои давлатӣ нигаронида шудаанд; $D) аз механизми дискретсионии қарзӣ , имтиёзҳо, батаъхирандозии пардохтҳо, қарзҳо оид ба пардохт ва ройгон додани захираҳо то пайдо шудани пардохтпазирӣ , супоришҳои давлатӣ , тавсиядиҳӣ ва ғайра;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@106.Аз ҳисоби кадом захираҳои молиявӣ раванди такрористеҳсол таъмин карда мешавад.

$A) аз ҳисоби захираҳои марказонидашудаю ғайримарказонида; $B) аз ҳисоби захираҳои худӣ ва қарзӣ ; $C) худмаблағгузорӣ , кредитҷудокунӣ ва маблағгузории давлатӣ ;

$D) воситаҳои худӣ , қарзӣ , сафарбаршуда; $E) аз ҳисоби захираҳои марказонидашудаю;

@107.Пул ҳамчун пулиҷаҳонӣ.

$A) Ин муносибатҳои пулии байни ду давлат мебошад; $B) Ин муносибатҳои байни субектҳои хоҷагидории ду давлат мебошад; $C) Ин муносибатҳои байни давлатҳо,ва субектҳои хоҷагидории ду давлат мебошад; $D)Ин муносибатҳои байни давлатҳо мебошад; $E)Ҷавобҳои Ава Б дуруст аст;

@108.Намудҳои пулҳои қоғазиро ёбед.

$A) Пулҳои хазинадорӣ , пулҳои қарзӣ вавасиқавӣ; $B) Пулҳои хазинадорӣ ва пулҳои қарзӣ; $C) пулҳои қарзӣ , васиқа, бонкнота, чек, пулҳои электронӣ , карточкаҳои қарзӣ ;

$D) пулҳои электронӣ , карточкаҳои қарзӣ; $E)Ҷавобҳои А, ва Б;

@109.Агрегатҳои пулиро барои чӣ истифода менамоянд.

$A) барои массаи пулро муайян кардан; $B) барои суръати гардиши пулро ёфтан;

$C) барои таҳлили тағирёбии ҳаракати пулҳо дар рӯзи муайяншуда; $D) пулҳои нақдӣ дар муомилот буда, (бонкнотаҳо, пулҳои филизӣ ва билетҳои казначеӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ танзим мебошад;

@110.Фарқи пулро аз фондҳои пулӣ дақиқ намоед.

$A) пул моли махсус буда нақши эквиваленти умумиро барои ҳамаи молҳо иҷро менамояд; $B) пул эквиваленти умумии ҳамаи молҳо мебошад, вале фондҳои пулӣ дар натиҷаи тақсим ва аз нав тақсимкунии маҷмӯи маҳсулоти миллӣ ва ё маблағи аз фурӯш бавуҷуд омада таъиноти истифодабарӣ доранд; $C) пул моҳияташро бо ёрии функсияҳояш мекушояд, вале фондҳои пулӣ дар асоси ҳамон пулҳо ба миён омада таъиноти истифодабарӣ ба худ мегирад ва ғайри таинот истифодабарии он пулҳоро қонунҳои молиявӣ иҷозат намедиҳад; $D) бо пул ҳамаи молҳои дар олам бударо харидан мумкин, вале бо фондҳои пулӣ танҳо ҳамон молро харидан мумкин аст, ки он пулҳо барои харидани он молҳо таъин шудаанд, яъне ҳама молро харида намешавад;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ дуруст мебошад;

@111. Сиёсати молиявӣ новобаста аз вақт ва шакли муаммо барои ҳалли кадом вазифаҳо нигаронида мешаванд.

$A) дар ҳолати маҳдудияти захираҳо фароҳам овардани шароити мӯътадили фаъолияти молиявӣ ва бо захираҳои молиявии худӣ ва қарзӣ таъмин намудани доираи шуғл;

$B) вобаста ба қонунҳои қабулшуда, низомномаҳо ва дастурамалҳои амалкунанда таносуби самараноки тақсим ва истифодаи захираҳои молиявиро таъмин намудан;

$C) ташкили идораи пурсамараи молия дар асоси истифодаи унсурҳои механизми молиявӣ; $D) сиёсати молиявӣ ба ҳалли муаммоҳое, ки ояндаи фаъолиятро таъмин менамояд нигаронида мешавад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ дуруст мебошад;

@112.Пулҳои ғайри нақдӣ ин:

$A) Пулҳои ғайри нақдӣ ин пул мебошанд,ки ба воситаи бонкҳо бе иштироки пули нақд ҳисоббаробари карда мешавад; $B) Пулҳои ғайри нақдӣ ин пул мебошанд,ки бе иштироки пули нақд ҳисоббаробари карда мешавад; $C)Пулҳои ғайри нақдӣ ин пул мебошанд,ки ба воситаи бонкҳо ва ҳуҷчатҳои бонкӣ бе иштироки пули нақд ҳисоббаробари карда мешавад; $D) ҳуҷчатҳои бонкӣ бе иштироки пули нақд ҳисоббаробари карда мешавад ; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@113.Намудҳои пулро ёбед.

$A) сомонӣ , сом. доллар. евро, экю, марка, франк; $B) қоғазӣ , танга, дирам, дойч, марка;

$C) металлӣ , қоғазӣ , қарзӣ ; $D) қоғазӣ , қарзӣ ; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@114.Таркиби системаи пулиро ёбед.

$A) системаи пулӣ дар мамлакатҳои дунё таҳия шуда аз ду навъи сохтори пулӣ бунёд ёфтааст: системаи пулҳои металӣ (пулҳои ҳақиқи) ва системаи пулии қарзӣ ; B) системаи муомилоти пули металлӣ аз сохтори биметаллӣ ва монометаллӣ истифода менамояд;

$C) биметаллизм маънои аз ду метал ҳамчун пул истифода карданро дорад, монометаллизм бошад аз як метал ҳамчун пул истифода кардан аст;

$D) Таркиби системаи пули вуҷуд надорад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@115.Заминаҳои бавуҷудорандаи таваррумро номбар кунед.

$A) заминаи дохилӣ аз заминаҳои манетарӣ ва ғайримонетарӣ ва берунӣ иборат аст;

$B) заминаҳои манетарӣ аз ҳисоби касри буҷа, рушди қарздории давлат, эмиссияи пул ва ғайра; $C) заминаҳои ғайримонетарӣ аз ҳисоби вайроншавии таносуби соҳаҳо, характери сиклии инкишоф, номутаносибии инвеститсияи монополизатсияи истеҳсолот ва ғайра;

$D)заминаҳои ғайримонетарӣ аз ҳисоби вайроншавии таносуби соҳаҳо $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@116.Аломатҳои молияро қайд намоед.

$A) муносибатҳои молиявӣ дар асоси муносибатҳои тақсимотӣ ба миён омада, муносибатҳои эквивалентиро ифода намекунанд; $B) муносибатҳои молиявӣ дар асоси муносибатҳои пулӣ ба вуҷуд меоянд вале пул нестанд; $C) муносибатҳои молиявӣ бе ташкили даромадҳои пулӣ ва андӯхт, ки шакли захираҳои молиявиро доранд, фарқ мекунад; $D) ташкил ва истифодаи фондҳои пулии таиноти хоси истифодабарӣ дошта, таносуби муайянеро дар корхонаҳо ва умуман дар иқтисодиёт ба миён меоранд;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@117.Супоришномаи пардохти ин.

$A) Супоришномаи пардохти барои ҳисоббаробарии ғайринақдӣ истифода бурда мешавад; $B) Супоришномаи пардохти ҳамчун ҳуҷҷати бонкӣ хизмат мекунад; $C)Супоришномаи пардохти барои ҳисоббаробарии ғайринақдӣ байни молгиранда ва молдиҳанда истифода бурда мешавад; $D) Супоришномаи пардохти ҳамчун ҳуҷҷати муҳосибави хизмат мекунад ; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@118. Оё фондхои асосӣ фарсуда мешаванд.

$A) ҳа, фарсуда мешаванд ва он фарсудашавӣ ду хела ҷисмонӣ ва маънавӣ мебошад;

$B) не, ҳеҷ гуна фарсудашавӣ вучуд надорад; $C) фондҳои асосӣ дар натиҷаи истифодабарӣ фарсуда мешаванд ва арзиши фарсудашавӣ ба арзиши маҳсулоти тайёркардашуда мегузарад; $D) фарсудашавии ҷисмонӣ ду хела аст дар натиҷаи истифодабарӣ ва дар натичаи таъсири муҳит; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@119.Пул чист.

$A) моли махсус аст (қоғази қимматнок аст); $B) таҷҷасумкунандаи дигар молҳо;

$C) воситаи муомилот; $D) эквиваленти умумии ҳамаи молҳо буда, арзиши онҳоро нишон медиҳад; $Е) эквиваленти молҳои истеъмоли мебошад;

@120.Таваррумро чӣ тавр чен мекунанд.

$A) муқоисаи нарх дар аввали сол бо нарх дар охири сол; $B) муқоисаи нархи сабади истеъмолкунанда нисбати давраи гузашта сатҳи болоравии нархро нишон медиҳад;

нархи сабади истеъмолӣ дар охири соли ҷорӣ

$C) индекси нархҳо =——————————————————————— *100;

нархи сабади истеъмолӣ дар аввали соли ҷорӣ

$D)муқоисаи нарх дар аввали сол; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@121.Пулҳои озод ивазшаванда.

$A) доллари Швейтсария, рубли Руссия, франки Франтсия; $B) сомонӣ , йенаи Ҷопонӣ : динар ва маркаи Олмонӣ ; $C) доллари ШМА, Евро; $D) тилло. рубли руссия: суми узбекӣ; $E) ҳамаи чавобҳо дуруст аст;

@122.Таърифи молияро муайян кунед.

$A) тамоми шакл ва усулҳои ташкил ва истифодабарии фондҳои пулии таиноти хос дошта; $B) тамоми шакл ва усулҳои ташкил ва истифодабарии фондҳои пулии таиноти махсусдошта, ки барои баамалбарории таҳлили истеҳсол зарур аст; $C) тамоми шакл ва усулҳои ташкил ва истифодабарии фондҳои пулии таиноти махсусдошта, ки барои баамалбарории такрористеҳсол ва талаботи давлат вобаста ба вазъи бозор зарур мебошад; $D) тамоми шакл ва усулҳои ташкил ва истифодабарии фондҳои пулии таиноти махсусдошта, ки барои баамалбарории такрористеҳсол ва талаботи давлат вобаста ба вазъи бозор дар мавриди тақсим ва аз навтақсимкунии маҷмӯи маҳсулоти миллӣ бавуҷуд меояд; $E) ҳамаи чавобҳо дуруст аст;

@123.Механизми молиявӣ чист.

$A) метод ва воситаҳоест, ки бо ёрии онҳо сиёсати молиявӣ таҳия мешаванд; $B) механизми молиявӣ аз панҷ қисми ба ҳам алоқаманд иборат буда, бе истифода аз он сиёсати молиявӣ ғайриимкон аст; $C) шакл, намуд ва усулҳои ташкили муносибатҳои молиявӣ, ки муносибатҳои воқеии ҷараёни истеҳсол тақсим, мубодила ва истеъмолро ифода мекунад, мазмун ва мароми механизми молиявӣ аст; $D) методҳо, воситаҳо, таъмини қонун, меъёр ва иттилоот қисмҳои таркибии механизми молиявӣ мебошанд;

$E) ҳамаи чавобҳо дуруст аст;

@124.Муомилоти пули ба чанд гурӯҳ тақсиммешавад.

$A) Ба се гурӯҳ; $B) Ба ду гурӯҳ; $C) ҷавобҳои дар бандҳои а ва б овардашуда дуруст аст;

$D) Ба чор гурӯҳ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустаст;

@125.Самтҳои хароҷоти манбаҳои молиявиро ёбед.

$A) хароҷоти маъмурию хоҷагидорӣ ва ташкили музди кори кормандони, хароҷоти сафари хизматӣ, маблағгузории корҳои маданию варзишӣ , хароҷоти гузаронидани пленуму анҷуман ва конфронсҳо, ёрии моддӣ ба аъзоёни корхона ; $B) хароҷот барои тарбияи ҷисмонию варзиш, хариди лавозимот, музди кори кормандон ва чорабинҳои варзишию оммавӣ , хароҷоти чорабиниҳои маданӣ ; $C) хароҷоти чорабиниҳои маданию оммавӣ , чорабиниҳои моддию оммавӣ , чорабиниҳои моддию тарбиявӣ , , хароҷоти нигоҳдорӣ ва истифодаи лагерҳои табобатӣ $D) хароҷоти инкишофу истиқрори алоқаҳои баӣ налхалқӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустаст;

@126.Навъҳои пулро ёбед.

$A) пулҳои ҳақиқӣ , иҷрокунандаи онҳо (аломати арзиш); $B) дохила (миллӣ ), беруна (байналхалқӣ ); $C) қоғазӣ , металлӣ ; $D) нақдӣ , ғайринақдӣ ; $E) ҷавобҳои овардашуда дуруст аст;

@127.Чопи пул аз эмиссияи он фарқ дорад ё не.

$A) фарқ надорад; $B) фарқ дорад; $C) чопи пулро ҳукумати мамлакат ташкил менамояд;

$D) тартиби ба муомилот баровардани пул, ки боиси зиёд шудани ҳаҷми он мегардад эмиссияи пул ном дорад; $E) ҷавобҳои дар банди в ва г оварда шуда фарқро нишон дода истодаанд.

@128.Намудҳои таваррумро ёбед.

$A) таварруми тақозо, арза; $B) таварруми хазанда, бо суръат ва шадид; $C) таварруми хазанда то 10 %, босуръат аз 10 то 50 %, шадид аз 50 %-и солона боло; $D) таварруми тақозо, арза ва шадид; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустаст;

@129.Захираҳои молиявӣ ва ё манбаҳои молиявӣ чист.

$A) воситаҳои пулӣ дар натиҷаи фаъолияти иқтисодию молиявӣ ба вуҷуд омада, ки бо тақсиму аз нав тақсимшавӣ ва ё маҳсулоти умумӣ , субъектҳои иқтисодиёт дар шахси давлат ва соҳибкор он манбаҳоро ҷамъоварӣ намуданд, захираҳои молиявӣ номида мешаванд; $B) воситаҳои пулии дар натиҷаи фаъолият андӯхтаи субъектҳои иқтисодиёт захираҳои молиявӣ мебошанд; $C) воситаҳои пулӣ дар натиҷаи фаъолияти иқтисодӣ , молиявӣ ва аз нав нархмонӣ бавуҷудомада, ки соҳибкорон онро андӯхтаанд; $D) воситаҳои пулии дар тавозуни муҳосиботӣ ҷой дошта захираҳои молиявӣ мебошанд; $E) ҷавобҳои овардашуда дурустаст;

@130.Методҳои механизми молиявӣ аз чиҳо иборатанд.

$A) банақшагирӣ , сармоягузорӣ , қарздиҳӣ суғурта; $B) банақшагирӣ , сармоягузорӣ , қарздиҳӣ , худмаблағгузорӣ, ояндабинӣ , дастгирӣ , ҳисоббаробаркунӣ , суғурта ва ғ;

$C) банақшагирӣ , ояндабинӣ , сармоягузорӣ , қарздиҳӣ , худмаблағгузорӣ,

дастгирӣ , ҳисоббаробаркунӣ , таҳлил ва суғуртанамоӣ ; $D) худмаблағгузорӣ, дастгирӣ , ҳисоббаробаркунӣ , таҳлил ва суғуртанамоӣ ; $E) ҳамаи ҷавобҳо хато.

@131.Мақсади муомилоти пулҳои нақдӣ ва ғайринақдӣ

$A) Таъмири самаранокии пардохти молҳо; $B)Таъмири самаранокии муомилоти мол ва пардохти онҳо ; $C) Таъмири самаранокии онро Вазорати молия муаяйн мекунад;

$D) Таъмири самаранокии муомилоти пулӣ ;$E) ҳамаи ҷавобҳо хато.

@132.Ташкили дурусти муомилоти пули нақдӣ вағайринақдӣ имконият медиҳад:.

$A) Устувории қурби милли,ҳаракати саривақтии маблағҳои пулӣ,дар байни суратҳисобҳои мизоҷон,гардиши пул ва нигоҳдории захираҳои пулӣ .$B) Устувории қурби милли,ҳаракати саривақтии маблағҳои пулӣ .$C) Ҳисоббаробари дар байни суратҳисобҳои мизоҷон, .$D) гардиши пул ва нигоҳдории захираҳои пулӣ дар байни суратҳисобҳои мизоҷон .$E) ҳамаи ҷавобҳо хато.

@133.Пул чанд вазифа дорад.

$A) арзиш ва арзиши истеъмолӣ дорад; $B) воситаи хариду фурӯш; $C) воситаи ченкунӣ , воситаи муомилот, воситаи ҷамъкунӣ ,воситаи пардохт, пулҳои ҷаҳонӣ ; $D) ҳамчун арзи миллӣ ва арзи ҷаҳонӣ ; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@134.Эмисияи пул аз тарафи кӣ ба ҷо оварда мешавад.

$A) Аз тарафи БМТ бо додани ваколат ба ӯ ; $B) Аз тарафи Вазорати молияи Тоҷикистон бо ваколати ба ; $C) Аз тарафи Вазорати адлияи Тоҷикистон бо додани ваколат ба ӯ ;

$D)Аз тарафи Вазорати кордохилаи Тоҷикистон $E) ҳамаи ҷавобҳо хато;

@135.Сарчашмаҳои захираҳои молиявиро ёбед.

$A) худӣ , қарзӣ ; $B) қарзӣ , худӣ , сафарбаркардашуда; $C) худӣ , қарзи сафарбаркардашуда; $D) истеҳлок, фоида, қарзи бонк, қарзи андоз; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@136.Шаклҳои пулро ёбед. (ду бандро қайд кунед)

$A) пулҳои қоғазӣ ва металӣ ; $B) пулҳои нақдӣ ва ғайринадӣ ; $C) арзи миллӣ ва арзи байналхалқӣ ; $D) пулҳои қарзӣ ; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@137.Миқдори пули ба муомилот баровардашавандаро чӣ тавр муайян мекунанд.

$A) миқдори пули ба муомилот баровардашавандаро бонк муайян мекунад; $B) миқдори пули ба муомилот баровардашаванда баробар аст ба арзиши молҳои дар муомилот буда;

$C) барои аз бозор харидани 2 кг гушт ҳамаи пули дар хона бударо ба бозор намебарем, нархи гуштро ба миқдораш зарб занем ва ҳамон қадар пулро гирифта бозор меравем. Бонк ҳам ҳамин тавр миқдори пули ба муомилот баровардашударо муайян мекунад. 20 нафар хазинадор барои корхонаашон аз бонк пул гирифтанианд, дар навбат меистанд бонк ба 14 нафар пул дод ва эълон кард, ки бонк дигар пул надорад. Ин маънои инро дорад, ки миқдори пули бонк ба хазинадор дода баробари арзиши маҳсулоти дар муомилот буда мебошад ва агар бонк боз пулро ба муомилот барорад сабаби таваррум шуда метавонад;$D) б, в; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@138.Оқибатҳои таваррум чӣ гуна буда метавонад.

$A) аз нав тақсимкунии даромадҳо байни шахсони алоҳида гурӯҳи аҳолӣ , соҳаҳои истеҳсолот, минтақаҳо, хоҷагиҳо, давлат, аҳолӣ ва ширкатҳо, байни дебитдорону кредиторон; $B) беқурбшавии захираҳои пулии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ суст шудани фаъолияти соҳибкорӣ , кам шудани сармоягузорӣ , рушди босуръати иқтисодиёти ниҳонӣ ; $C) сармоягузорӣ зиёдтар на ба соҳаҳои неъмати моддӣ балки ба савдо ва хизматрасонӣ $D)аз нав тақсимкунии даромадҳо байни шахсони алоҳида гурӯҳи аҳолӣ.

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@139. Сиёсати молиявии имрӯзаи Тоҷикистон ба чӣ нигаронида шудааст.

$A) ба ояндаи Тоҷикистон; $B) ба роҳсозӣ; $C) ба ташкили соҳибкорӣ; $D) ба ташкили соҳибистиқлолии Тоҷикистон; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@140.Ҳуқуқи ба муомилот баровардани пули нақдро кӣ дорад.

$A) Вазорати молияи Тоҷикистон ҳамчун бонкӣ маркази эмиссионии мамлакат ; $B) БМТ ҳамчун бонкӣ маркази эмиссионии мамлакат ;$C) бонкҳои тиҷоратии мамлакат ;$D)Вазорати молияи Тоҷикистон; $E) Ҷавобҳои А ваБ дуруст аст;

@141.Эмитент дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кист:

$A) Эмитент дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Вазорати молия мебошад ; $B) Эмитент дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Вазорати адлия мебошад ; $C) Эмитент дар Ҷумҳурии Тоҷикистон БМТ мебошад ; $D) Эмитент дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бонкҳои тиҷорати мебошад ; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст ;

@142.Мувофиқи Қонун дар бораи БМТ дар кадом мода,банд эмиссияро ба уҳдаи кадом бонк гузошта шудааст.

$A) Мувофиқи Қонун дар бораи БМТ моддаи 4 банди 9 эмиссияи пул ба уҳдаи БМТ гузошта шудааст;$B) Мувофиқи Қонун дар бораи БМТ моддаи 4 банди 6 эмиссияи пул ба уҳдаи БМТ гузошта шудааст ; $C) Мувофиқи Қонун дар бораи БМТ моддаи 4 банди 7эмиссияи пул ба уҳдаи БМТ гузошта шудааст;$D) Мувофиқи Қонун дар бораи БМТ моддаи 4 банди 8 эмиссияи пул ба уҳдаи БМТ гузошта шудааст;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@143.Суръати гардиши пулро ёбед.

$A) ҳаракати пул аз бонк ба соҳибкорон ва аз он ба заҳматкашону фурӯшандагон ва баргашта ба бонк воридшудани онро суръати гардиш меноманд; $B) суръати гардишро бо тақсимнамоии арзиши маҳсулоти дар бозор буда, ба миқдори пули дар муомилот буда, муайян мекунанд; $C) молҳои дар давоми сол фурӯхта шуда 12000000 сомонӣ пули дар муомилот истифода шуда 2000000 сомонӣ онгоҳ 12: 2 = суръати гардиш ба 6 баробаро аст; $D)ҳаракати пул аз бонк ба соҳибкорон ва аз он ба заҳматкашону фурӯшандагон мебошад. $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@144.Роҳҳои танзими таваррум кадомҳоянд.

$A) ба тартиб даровардани муомилоти пулӣ бо роҳи нулификатсия аз эътибор соқит донистани воҳидҳои алоҳидаи пулӣ ва захира кардани воҳидҳои нав; $B) ба тартиб даровардани муомилоти пулӣ бо роҳи ревалватсия-пурзӯр кардани қурби пул девалватсия- паст кардани вазни тилоии пулҳои миллӣ аст; $C) бо роҳи каму зиёд кардани миқдори пул дар муомилот таваррум танзим карда мешавад;

$D) деноминатсия- боло бурдани арзиши рӯйнавишти воҳидҳои пули миллӣ ва ивази онҳо ба воҳидҳои пули нав соли 1995 дар мавриди ворид кардани рубли тоҷикӣ ба ивази рубли советӣ таносуби 1/200 истифода шуд; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@145.Принсипҳои ташкили муомилоти пули нақд ин:

$A) таъмин намудани талаботи мизоҷон бо пули нақд,амлиётҳои касавӣ ; $B) Ташкилу танзими мутамаркази,камхарҷӣ,ягонагии ташкили муомилоти пулӣ ; $C) Ташкилу танзими мутамаркази,камхарҷӣ,ягонагии ташкили муомилоти пулӣ,таъмин намудани талаботи мизоҷон бо пули нақд,амлиётҳои касави; $D) Ташкилу танзими мутамаркази,камхарҷӣ. $E) Ҷавобҳои А ва Б дуруст аст ;

@146.Сиёсати молиявии ҷории Тоҷикистон ба чӣ нигаронида шудааст.

$A) ба рафъи оқибатҳои бӯҳрони иқтисодӣ молиявӣ;$B) ба пешгирии сатҳи таварруми пул;$C) бо тағйирдиҳии меъёри андоз, фоизи қарз, ҳаҷми захираҳои ҳатмии бонкӣ , ташкили захираҳои молиявӣ ва дигар амалҳо барои рафъи бӯҳрон, банақшагирии кӯтоҳмӯҳлат гирифтани пеши роҳи бӯҳрон;$D) бо диверсификатсияи фаъолияти истеҳсолот;$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@147.Амалиёти хазинадорӣ чист.

$A) Дар асоси дастурамалҳои БМТ баровардашуда анҷом дода мешавад ; $B) Дар асоси дастурамалҳои Вазорати молия баровардашуда анҷом дода мешавад; $C) Дар асоси дастурамалҳои бонкҳои тиҷорати баровардашуда анҷом дода мешавад ; $D) Дар асоси дастурамалҳои Вазорати адлия. $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@148.Пулҳои ҳозиразамон бо табиати ягонаашон аз мол чӣ фарқ доранд.

$A) мол як арзиши истеъмолӣ пул бошад, ду арзиши истеъмолӣ дорад; $B) мол дар як шакли воқеӣ вуҷуд дошта фаъолият менамояд, пул бошад дар шакли воқеӣ ва аломатҳои пулӣ ; $C) фитишизми пулӣ ба психологияи шахсӣ ва ҷамъиятӣ одамон таъсири шадид мерасонад ва ҷамъияти одамон таъсири мусбӣ ва манфӣ мерасонад;

$D) мол дар як шакли воқеӣ вуҷуд дошта фаъолият менамояд, пул бошад барои муомилот. $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@149.Китобҳоиқайди хазинавиро номбар кунед.

$A) Китоби хазинавии №1; $B) Китоби хазинавии №1,№2 ва №3; $C) Китоби хазинавии №1,№2; $D)Китоби хазинавии №1а,№2а; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@150.Амалиёти хазинавро барои ғайрирезидентҳо кӣ муайян мекунад.

$A) Вазорати молия; $B) Бонкҳои тиҷоратӣ ; $C) Бонки миллии Тоҷикистон ;

$D) бонкҳои тиҷоратӣ $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *