Саволҳои Тести

Саволҳои тестӣ аз фанни «Моделсозии имитатсионии равандҳои иқтисодӣ»

@1. Модел чист?

$A) Объект-аналоги ҷараёни тадқиқшаванда ё ин ки воқеъа; $B) Инъикоси математикии объекти тадқиқшаванда; $C) Нусхаи объекти тадбиқшавандаи амалӣ; $D) Модели қатори вақтӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@2. Модели пурра ин:

$A) модели саҳеҳ; $B) Бо пуррагӣ инъикос намудани объекти тадқиқшаванда; $C) Модели аз рӯи вақт ва фазо; $$D) Модели қатори вақтӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@3. Модели нопурра ин:

$A) Модел аз рӯи вақт; $B) Модел аз рӯи фазо; $C) Ҷавоби А ва В дуруст аст; $D) Модели қатори вақтӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@4. Моделсозӣ ин:

$A) Услуби омӯзиши ҳақиқат; $B) Санҷиш тавассути компютер; $C) Сохтани модел; $D) Тадқиқи объект аз рӯи модели он; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@5. Система чист?

$A) Тасавурот оиди олами воқеӣ; $B) Яке аз забонҳои дар намуди формула навиштани модел; $C) Информатсия; $D) Информатика; $E) Маҷмӯи элементҳо, ки бо мақсади ягона муттаҳид карда шудааст;

@6. Системаи мураккаб ин:

$A) Системае, ки аз миқдори зиёди элементҳо иборат бошад; $B) Дилхоҳ система агар вай барои мушоҳидачӣ ҳамин тавр қабул карда шавад; $C) Системаи идоракунӣ; $D) Системаи базаи маълумотҳо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@7. Модели физикӣ ин:

$A) Модели ҳамон табиати физики дошат, ки худи обект тадқиқотшаванда дорад; $B) Нусхаи хурдкардашудаи обекти воқӣ; $C) Кули қонунҳои физикӣ; $D) Як қонуни физикӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@8.Модели математикӣ ин:

$A) Тасвири обекти тадқиқшаванда бо забони схемаи математики интихоб шуда; $B) Кули қоидаҳои математикӣ ва мантиқӣ; $C) Системаи муодилаҳои интегралӣ ва дифференсионалӣ; $D) Системаи муодилаҳои нишондиҳандагӣ ва дараҷагӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@9. Модели имитатсионӣ чист?

$A) Таҷрибаи идорашавандаи системаи мураккаб тавассути компютер; $B) Инъикоси воқеии рафтори система тавассути модели он; $C) Моделсозии дар мурури вақти воқеӣ; $D) Системаи муодилаҳои як вақта; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@10. Амалӣ норасоро дар схемаи таҳияи модели иммитатсионӣ нишон диҳед?

$A) Сохтани модели консептуалӣ; $B) Ба формуладарорӣ- алгоритмронӣ; $C) Программасозӣ; $D) Блоксхема; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@11. Ба модели детерминистӣ хос аст:

$A) Аниқ будани алоқамандии аналитикӣ байни тағирёбандаи модел; $B) Алоқамандии функсионалии байни омилҳо ва тағирёбандаҳои мақсадноки модел; $C) Маълум будани сохтор ва параметерҳои модел; $D) Доимиҳо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@12. Ба модели стохастикӣ хос аст:

$A) Мураккаби протсесс ва воқеияти тасвиршавандаҳо; $B) Истифодабарии пакети коркарди маълумотҳои оморӣ; $C) Натиҷаи моделсозӣ дар асоси тақсимоти бузургиҳои тасодуффӣ; $D) Натиҷаи моделсозӣ дар асоси тақсимоти бузургиҳои ғайритасодуффӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@13. Дар модели системаи дискретӣ ададӣ ҳолатҳои онро нишон диҳед.

$A) Маҷмӯи беохири мӯҳлатҳо; $B) Адади додашудаи ҳолатҳо ҳангоми тасвири система; $C) Як ҳолат; $D) Маҷмӯи охирноки мӯҳлатҳо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@14. Сифати модел ин:

$A) Кули хосиятҳои модел, ки талаботҳои истифодабарандаро қаноат мекунад; $B) Мувофиқ будани модел ба объекти тадқиқшаванда; $C) Аниқи додашудаи; $D) Номувофиқ будани модел ба обекти тадқиқшаванда; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@15. Идентификатсия чист?

$A) Аниқ намудани сохтор ба параметрҳои модел мувофиқи таҷриба; $B) Таҷриба дар обект ба хотири сохтани модел; $C) Роҳхои коркарди маълумот ҳангоми моделсозӣ; $D) Моделсозӣ аз рӯи маълумот; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@16. Дар модели системаи статистикӣ ададӣ ҳолатҳои онро нишон диҳед.

$A) Маҷмӯи беохири мӯҳлатҳо; $B) Адади додашудаи ҳолатҳо ҳангоми тасвири система; $C) Маҷмӯи охирноки мӯҳлатҳо; $D) Як ҳолат; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@17. Дараҷаи омилӣ (факторӣ) чиро мефаҳмонад?

$A) Параметрҳои омилҳои идорашавандаи беруна ва дохилашавандаи модел; $B) Соҳаи тағирёбии сифати моделӣ; $C) Соҳаи тағирёбии омилҳои беруна $D) Соҳаи алоқамандии тағирёбандаҳои моделӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@18. Дар модели системаӣ бефосилф ҳолатҳои онро нишон диҳад?

$A) Мазмуни беохири ҳолатҳо; $B) Ададҳои додашудаи ҳолатҳо ҳангоми навоварии система; $C) Як ҳолат; $D) Зиёда аз n; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@19. Адекватники (мувофиқонии) модел ин:

$A) Наздик будани натиҷаи моделсозии ва маълумотҳои воқеи; $B) Наздик будани натиҷаи моделсозӣ ва маълумотҳои воқеӣ тасвири қимматҳои якхелаи воридшавандаҳо; $C) Мувофиқ будани модел ба объекти тадқиқшаванда мувофиқи критерияи додашуда; $D) Модели ғайриштатӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@20. Устувории модел ин:

$A) Хосиятҳое, ки: моделро тағирёбии маҳдуд аз рӯи тағирёбии маҳдуди омилҳо иникос менамоянд; $B) Натиҷагирии мувофиқи озоди маҳдуди истифодаи модели имитатсионӣ; $C) Гузариши системаи моделиронидашаванда ба ҳолати аввала ҳангоми тағирёбии параметрҳо; $D) Агар шумораи амалҳои имитатсионӣ ба баробар бошад.

@21.Мувофиқкунии (калибровкаи) модел ин:

$A) Дигаргунсозии модели воқеи ба намуди дискретӣ; $B) Корексияи модел; $C) Мувофиқкунни модел барои амалсозии он дар компютер; $D) Агар модел хаттӣ бошад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@22. Методҳои паст кардани паст кардани дисперсияҳоро нишон диҳед?

$A) Рандомизирони ҳисоббаробаркунии миёнаи натиҷаҳои таҷрибаҳо; $B) Кам кардани ҳассосии ва таъсири омилҳои тасодуфӣ; $C) Стабилизация (мувофиқии) рафтори таҷриба аз рӯи модел; $D) Агар қиммати диспресия баробари нол бошад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@23. Принсипҳои асосии сохтани алгоритмҳои моделиронидашавандаро нишон диҳед?

$A) Пешбарӣ аз руи вақт; $B) Пешбари аз рӯи ҳолатҳои махсус ин ва ё он; $C) На ин ва он; $D) Алгоритм дар ҳар қадам наздикшаванда; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@24. Проблемаҳои шарҳдиҳӣ натиҷаҳои моделсозӣ – ин:

$A) Проблемаи математикӣ; $B) Проблеми мазмунӣ; $C) Ин тавар проблема мавҷуд нест; $D); Маънидодшавӣ дар шакли формула; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@25. Моделсозии натурии математикӣ чист?

$A) Усули истифодабарии маълумотҳои экпременталӣ барои сохтани модел; $B) Ҷойдигаркунии экспременти натурии моделсозии математикӣ; $B) Моделсози бо аппарати ҳақиқии системаи идора; $D) Моделсозӣ аз рӯи бузургиҳои тасодуфӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@26. Схемаи математикӣ

$A) Синфи методҳои коркарди натиҷаҳои моделсозӣ; $B) Схемаи абетракти муайянкунондаи мутаалиқияти модел ба синфи тасвири муайян; $C) Маҷмӯи қоидаҳои математикӣ ва мантиқӣ, ки ҳангоми сохтани алгоритми моделкунанда истифода мешавад; $D) Схемаи графики моделҳои имитатсионӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@27. Моделсозии натурии чиро тасвир мекунад?

$A) Санҷиш ба обекти амалкунанда прототип бо мақсади тадқиқист; $B) Ҷамъоварӣ, коркард ва таҳлили маълумотҳои истеҳсолӣ; $C) Санҷиш бо модели табиати физикӣ, ки объекти оригинал мебошад; $D) Cанҷиши модел аз рӯи маълумотҳои оморӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@28. Тренажёр бо модели объект ба кадом намуди моделсозии таалуқ дорад?

$A) Моделсозӣ бо аппарати ҳақиқӣ; $B) Моделсозии имитатсионӣ; $C) Моделсозии системаи одам-мошин; $D) Ҳамаи намудҳои моделсозии номбаршуда; $E) Моделсозии графикӣ.

@29. Дар кадом ҳолатҳо истифодаи методи моделсози мувофиқи мақсад аст.

$A) Барои таҳқиқи системаи идора; $B) Барои баҳои сифати ҳалҳои процесӣ; $C) Барои ҳалли масъалаҳои мураккаб; $D) Дар ҳама ҳолатҳои нишондодашуда; $E) Дар ҳолатҳои моделсозии нишондодашуда истифода карда мешавад.

@30. Ҳангоми моделсозӣ кадом мақсадҳо гузошта мешавад?

$A) Баҳои таъсири факторҳои тадқиқшаванда ба функсияи мақсад; $B) Муайянкунии вобастагиҳои байни факторҳо; $C) Баҳои факторҳои тадқиқнашаванда; $D) Муайянкунии факторҳои новобаста; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@31. Махсусияти фарқнокии бозии моделсозии имитатсионӣ чист?

$A) Аспекти бозӣ; $B) Функсияи математикии ҳавасманкунӣ; $C) Шахси қабулкунандаи қарор ба сифати элементи моделсозӣ система; $D) Элементи моделсозии система; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@32. Ба кадом критерия баҳои сифати моделсозии бузургиҳои тассодуфи амал карда мешавад?

$A) Аз рӯи критерияи оморӣ; $B) Аз рӯи хароҷоти вақти мошинӣ; $C) Аз рӯи кретерияи системаи моделсозӣ; $D) Аз рӯи қатори вақтӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@33. Кадом типии модели полиномиалиро истифода барем барои тасвири тренди ҚВД:

$A) Аз тартиби се боло нест; $B) Аз рӯи натиҷаи таҳлили ҚВД муайян карда мешавад; $C) Аз рӯи шартҳои истифодабарии баҳои трендҳо муайян карда мешаавд; $D) Аз рӯи қимати коррелятсия муайян карда мешавад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@34. Ба кадом синфи модели протссесҳои тасодуфи, хатои ченкуни дохил мешавад.

$A) Ба синфи протссесҳои тасодуфӣ бо тақсимоти нормалӣ; $B) Ба синфи протссесҳои тасодуфӣ бо тақсимоти мумтазам; $C) Бо гипотезаи кабулшуда нисбат ба хосиятҳои вай муайян карда мешавад; $D) Аз рӯи маълумоти қатори вақтӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@35. Зери принсипи гузаронандагони натиҷаҳо чиро фаҳмида мешавад?

$A) Мувофиқоии кифоя наздики натиҷаҳои санҷишҳои паралел; $B) Дисперсияи натиҷаҳои санҷишҳои параллели аз дарккуни қатии худ; $C) Вобастагии функсионалии натиҷаҳои санҷишҳо аз факторҳои тағирёбанда; $D) Моделсозии системаи хизмати умум ва идораи захираҳо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@36. Барои баландкунии сифати моделсозии протсесҳои тасодуфӣ истифода мешавад:

$A) Дастгоҳи программасозии махсуси моделсозии пртсесҳои тасодуфӣ; $B) Рандомизацияи плани санҷиш; $C) Таҳлили омории сифати модели протсесҳои тасодуфӣ; $D) Критерияи Фишер; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@37. Интервали дискретизатсияи вақти ҳангоми гузариш аз моделҳои бефосила ба дискрети бо чӣ муайян карда мешавад?

$A) Махсусияти методҳои математикии татбиқшаванда; $B) Аниқи аппроксиматсияи талабкардашуда; $C) Хароҷоти вақти мошини ба моделсозӣ; $D) Моделсозии дискретӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@38. Махсусияти моделсозӣ дар вақти реалии чиро дарбар мегирад.

$A) компютери замонавӣ; $B) Прогони модел дар интервали вақти байни даромади маълумотҳо иҷро карда мешавад; $C) Талаботи баланд ба сифати модел пешниҳод карда мешавад; $D) сифати моел; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@39. Модели функсионалӣ – ин:

$A) Тасвири даромад- баромади табдилдиҳи аз рӯи натиҷаҳои мушоҳида; $B) Тасвири функсияҳои система; $C) Тасвири рафтори система аз рӯи вақт; $D) Тасвири модел аз рӯи фосила; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@40. Кадом плани санҷиш ҳангоми ҷустуҷӯи шарти оптималӣ беҳтар аст?

$А) Санҷиши фактории пурра; $B) Симплекс –методи пайдарпай; $C) Плани рандозимиронӣ; $D) Санҷиши фактории нопурра; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@41. Масъалаи оптимизатсия ҳангоми моделсозӣ чӣ гунна сохта мешавад?

$A) Ҷустуҷӯи комбинатсияи хуби факторҳо ҳангоми маҳдудиятҳо; $B) Оптимизатсияи критерияи додашуда ҳангоми маҳдудиятҳои маълум; $C) Таъмини сифати додашудаи моделсозӣ; $D) Комбинатсияи факторҳо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *