Саволҳои Тести

Саволҳои тестӣ аз фанни Системаи информатсионӣ ва технологияҳо дар логистика

@1. Занҷири дастраскунии маҳсулот кадомҳоянд?

$A) Дароз ва мураккаб;
$B) Муқарарӣ ва дароз;
$C) Занҷири ҷараёнҳои интегриронидашуда, нақлиётӣ;
$D) занҷири захираҳо ва маълумотӣ;
$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@2. Фаҳмишҳои навъи сифати инфарматсияи логистика кадомҳоянд?

$A) «Захираҳои инфарматсионӣ», «Интегриронии логистика», «Занҷири дастраскуниҳо»;
$B) «Занҷири захираҳо», «Интеграли логистика», «Занҷири дастраскуниҳо»;
$C) «Захираҳои инфарматсионӣ», «технологияи логистика», «Захираи дастраскуни»;
$D) «Захираҳои молӣ», «Интегрирони логистика», «Занҷири дастраскуниҳо»;
$E) «Захираҳои молия», «Интегрирони логистика», «Занҷири дастраскуниҳо».

@3. Дар базе ҳолатҳо ташкилот метавонад ба логистикаи инфрматсионӣ дохил намояд?

$A) Пешгӯикунии фурӯш, графикҳои истеҳсолӣ, идоракунии истеҳсолкунандагон, алоқаҳо ба арифони беруна, амалиётҳо ба воситаи миёаравҳо ва ғайра;
$B) Пешгӯикунии фурӯш, идоракунии хизматрасонии истеҳсолкунандагон ,алоқаҳо ба арифони беруна, амалиётҳо ба воситаи миёаравҳо, пардохти андоз, молия;
$C) Воситаҳои нақлиётӣ, паркҳои автомобилӣ, системаи информатсионӣ, хароҷот;
$D) Музди меҳнат, хароҷотҳои андозҳо, суғурта, пастфуроии истеҳсолот;
$E) Хароҷоти мутадил, хароҷоти молиявӣ, қабули маҳсулот.
@4. Ақидаҳои Курта Хестига ва Мартел Арнолд оиди логистикаи инфарматсионӣ?

$A) Ташкил ва истифодабарии таъминоти инфарматсионии системавии равандҳои итеҳсолӣ, хоҷагидорӣ, корхонаҳо мебошад;
$B) Ташкил ва истифодабарии таъминоти инфарматсионии системавии равандҳои мустақим ва ғайри мустақим мебошад;
$C) Логистикаи информатсионӣ аз калимаи арабӣ «хабар», «ахбор» мебошад;
$D) Логистикаи информатсионӣ ин раванди таъминоти ахбор мебошад;
$E) Логистикаи информатсионӣ раванди дастраскунии анбор мебошад.

@5. Асоси Логистикаи инфарматионӣ-оптималкунии ин?

$A) Ҷараёнҳои инфрматсионӣ мебошад,ки бартариятҳои рақобати корхонаро дар бозор таъмин менамояд;
$B) Системаи информатсионие, мебошад, ки молро дар якҷоягӣ пешкаши харидор мегардонад;
$C) Раванди информатсионӣ буда таъминоти анбориро муайян мекунад;
$D) Системаи оптималикунонӣ ба ҳисоб мравад;
$E) ҷараёни информатсиониро бо логистика якҷоя мекунад.

@6. Баландшавии рақобати байни истеҳсолкунандагон, дастраскунандагон, корхонаҳои нақлиётӣ занҷири ҷараёнҳои интегронидашаанда таҳмин менамояд?
$A) Инкишофи бозори электронӣ, натиҷаи он бозори «Шафоф» имконияти лаҳзавии дастрасӣ ба инфарматсия оиди мавҷудияти бор ва захираро таҳмин менамояд;
$B) Зиёдшавии тамоми маҳсулоти истифодашаванда ва истифодаи он;
$C) Рақобати байни бандарҳо;
$D) Фақат маҳсулоти хурокаро дар корхонаҳо истеҳсол менамоянд;
$E) Инкишофи корхонаҳои нави электронӣ.

@7. Амалиёти ЗЧИ дар шароити доимио ивазшавандаи муҳити беруна ба чи аварда мерасонад?

$A) Ба баландшавии хавф (Риск) ва номуайянӣ оварда мерасонад;
$B) Ба зиёдшавии истеҳсолот оварда меасонад;
$C) Ба зиёдшавии корхонаҳо оварда мерасонад;
$D) Ба зиёдшавии бозори ягонаи иқтисодӣ оварда мерасонад.
$E) Ба камшавии маҳсулот оварда мерасонад.

@8. Техналогияи инфарматсионӣ намудҳои гуногуни таълимоти барномавӣ ва амалиёти онҳоро зиёд менамояд?

$A) Ин ба пайдошавии востаҳои барномавӣ оварда мерасонад, ки дасгирии логистикаи савдои электронӣ, автоматикунони ва оптималкунонии онҳоро таъмин менамояд;
$B) Тамоми барномаҳои информатсиониро зиёд ва таъмин менамояд;
$C) Раванди зиёдшавии маҳсулоти информатсионӣ;
$D) Экспорт ва импорти молиро таъмин менамояд;
$E Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд.
@9. Моделе, ки аз тарафи Л.Б. Миротный, А.Т. Нерасев дида баромада шудааст?

$A) Ин модели байни ҳам амлкунандаи корхонаҳо дар чорчӯбаи занҷири; дастраскуниҳо дар базаи консенсияи логистикаи таҳсилотии итегриронидашуда;
$B) Ин модел модели байни ҳам амлкунандаи нақлиётии итегриронидашуда аст;
$C) Ин модел модели интегронидашавандаи истеҳсоли даҳ корхона мебошад;
$D) Ин модел модели байни ҳам амлкунандаи корхонаи саноатӣ мебошад;
$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд.

@10. Тарзи дурусти навишти IP-адресро нишон диҳед?

$А) 192.168.1.1; $В) 192,168,1,1;

$С) 192:168:1:1; $D) 192;168;1;1;

$Е) 192\168\1\1.
@11. Шабакаи компютерӣ чист?

  • Маҷмӯи компютерҳо, ки дар байни онҳо мубодилаи информатсия имкон дорад;
  • Компютерҳои фардӣ, ки ба як шабака пайвастанд;
  • Алоқаи электрикӣ ва информатсия дар байни компютерҳо;
  • Адоқаи байни давлатро таъмин менамояд;

$E Алоқаи механикӣ ва коммуникақионӣ байни компютерҳо.

@12. Термини «Методология»-ро гуфта мафҳуми асоси кадом дониш мефаҳманд?
$A) Методология-дониш дар бораи сохтор ташкилотҳои логистикӣ, метод ва воситаҳои фаолият мебошад;

$B) Муносибати навъи принсипалӣ методологияи байни ҳам амалкунии логистика;
$C) Муносибати корхоеаҳо методологияи байни ҳам амалкунии логистикаи;
$D) Методология илм дар бораи назорати корхонаҳои логистикӣ;
$E) Методологияи ин дониши васеъи логистикӣ мебошад.

@13. Кадоме аз ин сохторҳо сохори Методология мебошанд?

$A)Ҳамлу нақл, анборкунӣ, коркарди бор ва печониш, идоракунии захираҳо;
$B) Система, алоқаҳои акс, инфарматсия, шабакаҳои алоқаи баръакс;
$C) Ҳамлу нақл, анборкунӣ,инфарматсия, идоракунии захираҳо;
$D) Воситаҳои нақлиётӣ, хароҷоти мутадил, шабакаҳои алоқа;
$E) Ҳамлу нақли орҳои обдор, хароҷоти моддӣ.

@14. Шабакаи Arpanet кадом сол барҳам хурд?

$A) соли 1970; $B) соли 1980;

$C) соли 1990; $D) соли 2000;

$E) соли 1969.

@15. Гузаронидани амалиётҳои молиявӣ бо истифодаи шабака кадом таъминоти талаб мекунад;

$A) Молҳо ва хизматрасониҳо, карточкаи қарзӣ, захираҳои маҳками

ахборӣ, гуфтушуниди телефонӣ ва таъминоти бехатириро талаб мекунад;
$B) Молҳо, Андозҳои саривақтӣ, пардохтҳои гумрукӣ, селоби ахборӣ;
$C) Қарзи дарозмудат, истеҳсоли зиёди маҳсулот,
$D) Молҳои арзон, селоби хабарҳо, карточкаи музди меҳнат;
$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд.
@16. Проблемаҳои ҳангоми интиқоли ахьор ба чанд намуд ҷудо мешаванд?

$A) Ба се гуруҳ;
$B) Ба шаш гуруҳ;
$C) Ба панҷ гуруҳ;
$D) Ба ду гуруҳ;
$E) Ба як гуруҳ.

@17. Се намуди проблемаҳои интиқоли ахбор кадомҳоянд?
$A) Дошта гирифтани ахбор, таъғир додани ахбор, ивази муаллифи ахбор;
$B) Интиқоли ахбор, дараҷаи бехатарии ахбор, пардохти маблағи ахбор;
$C) Интиқол, доду гирифт, қабул, фармоиш;
$D) Бутуният, махфият, спуфинг;
$E) пардохти маблағ, андоз, литсензия;
@18. Кадом мактуб бо калид кушода мешавад?

$A) Мактуби шифрнок шуда тавасути калид кушода мешавад;
$B) Мактубе, ки парол монда шудааст;
$C) Мактубе, к ибо почтаи электронӣ фиристонида мешавад;
$D) Мактубе, к ибо почта роҳи карда мешавад;
$E) Мактубе, к ибо компютер роҳи карда нашудааст.

@19. Дар шабакаи глобалии интернет чанд намуди системаҳои ҷустуҷӯи мавҷуд аст?

$A) Ду намуди системаи ҷустуҷӯӣ;
$B) Панҷ намуди системаи ҷустуҷӯи;
$C) 10- намуди системаи ҷустуҷӯи;
$D) Шаш намуди системаи ҷустуҷӯи;
$E) Понздаҳ намуди системаи ҷустуҷӯи.

@20. Ду намуди системаи ҷустуҷӯии шабакаи глобалии интернат кадомҳоянд?
$A) Классификаторҳо ва мошинҳои ҷустуҷӯӣ;
$B) Майдонҳои ахборӣ ва динамикӣ;
$C) Локалӣ ва глобалӣ;
$D) IP-адрес ва суроғаи доменӣ;
$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@21. Намуди системаи ҷастуҷуии классификаторҳо кадом бартариятро дорост?

$A) Классификаторҳо рӯихати ботартиби истинодҳоро дар Web-узел нигоҳ медорад;

$B) Классификаторҳо ин системаи ҷустуҷӯии локалӣ мебошад;
$C) Классификаторҳо ин пайвастшавии ботартибонаи интернетӣ мебошад;
$D) Классификаторҳо руихати почтаи электронӣ дар шабака мебошад;
$E) Классификатор ин робитаи мутақобила дар интернет мебошад.

@22. Компакт диски CD-R аз CD-RW чӣ фарқ дорад?

$A) фарқ намекунанд; $B) дар CD-R як маротиба ахбор сабт кардан мумкин, дар CD-RW якчанд маротиба сабт намуданд мумкин; $C) бо ҳаҷми ғунҷоишашон фарқ мекунанд; $D) ҳар дуяш як хел; $E) дар CD-R якчанд маротиба ахбор сабт кардан мумкин, дар CD-RW як маротиба сабт намуданд мумкин.

@23. Системаи амалиётии Windows XP Server барои чӣ интихоб шудааст?

$A) барои навомӯзон, ки метавонанд омӯхтани компютерро аз он оғоз намоянд;

$B) барои дар хона истифода бурдан, кори хонагии худро иҷро мекунанд;

$C) барои насб кардан дар сервер компютерони пуриқтидорро, ки кори маҷмӯи истифодубарандагон дар шабакаи компютериро менамояд интихоб шудааст;

$D) барои рекламмаҳо сохтан, ки метавонанд рекламаҳои гуногун созанд; $E) барои таҷрибадороне, ки компютерро ба пуррагӣ истифода бурда метавонанд.

@24. Кадом намуди портҳо мавҷудаст?

$A) порти параллелии LPT, порти USB, портҳои пайдарпайи СОМ-1;

$B) портҳо барои қувваи барқ;

$C) портҳо барои қувваи барқ, монитор, портҳои пайдарпайии СОМ-1, СОМ-2, порти параллелии LPT, порти USB;

$D) портҳои пайдарпайи СОМ-1;

$E) Портҳои шабакавӣ.

@25. Кадоме аз тарзи навишти сурогаи сомонаҳо дуруст аст?

$A) ) www.google.ru;

$B) tab@yahoo.com

$C www&mail.ru;

$D) toj/big@bom;

$E) ttt.taj&sad.

@26. 2. Почтаи электронӣ чист?

$A) Почтаи электронӣ (Е-mail — аз англисии electronic mail) — яке аз хизматрасониҳои бештар истифодашавандаи шабкаи глобалии Интернет мебошад;

$B) Почтаи электронӣ сарлавҳа аст;

$C) Почтаи электронӣ — яке аз шабкаи глобалии Интернет мебошад;

$D) оғоз;

$E) Почтаи электронӣ пункт (банд) мебошад.

@27. Асосгузори WWW — муосир кист?

$A) Готфрид Вилгелм фон Лейбнитс;

$B) Чарлз Беббиҷ;

$C) Ҷон Атанасов

$D) Билл Гейтс;

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@28. Ба тендер дохил намешавад?

$A) Пешниҳод ва супориши тендер;

$B) Баҳои пешниҳодҳои тендерӣ;

$C) Интихоби пешакии иштироккунандагони тендер;

$D) Ҷавоби дуруст В;

$E) Реклама.

@29. Захираҳо дар системаи логистикӣ барои чи лозиманд?

$A) Барои кори самарабахши системаи логистикӣ;

$B) Барои кам намудани вобастагӣ байни дастраскунандагон, истеҳсолкунандагон ва истеҳмолкунандагон;

$C) Барои қаноат намудани талабот;

$D) Барои тайёр намудани маҳсулот;

$E) Барои таъмини фуруш.

@30. Захираи кафолатӣ дар худ таҷассум менамояд?

$A) Захирае, ки тамоюли талаботи далелиро аз пешниҳодшуда ҷуброн менамояд;

$B) захирае, ки истеҳсолотро қонеъ мегардонад;

$C) Захирае, ки бо ҳаракати захираҳои моддӣ алоқаманд аст;

$D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

$E) Захирае, ки раванди истеҳсолиро бо моддият қонеъ мегардонад.

@31. Мақсади асосии идоракунии захираҳо дар системаи логистикӣ- ин?

$A) Роҳ надодан ба танқисии истеҳсолот;

$B) Минимумкунонии хароҷот ҳангоми идоракунии захираҳо;

$C) Таъмини дараҷаи баланди хизматрасонӣ;

$D) Кам кардани миқдори захира дар роҳ;

$E) Зиёд намудани истеҳсолот дар корхонаҳо;

@32. Кадом намудҳои анбор мавҷуданд?

$A) Пушида, нимпушида ва кушод;

$B) Пушида;

$C) Нимпушида;

$D) Таҷҳизонидашуда;

$E) Автоматиконидашуда.

@33. Методи Парито истифода мешавад?

$A) Минимумгардонии миқдори ҳаракати дохили анбор;

$B) Муайян намудани ҳаҷми хариди бор;

$C) Қабули қарор оиди ҷойгиркунии бор;

$D) Муайян намудани дараҷаи истеҳсолӣ;

$E) Муайян намудани гардиши бор.

@34. Кадом намуди нақлиёт арзиши камтарини ҳамлу нақлро таъмин менамояд?

$A) Роҳи оҳанӣ;

$B) Автомобилӣ;

$C) Ҳавоӣ;

$D) Қубурӣ;

$E) Обӣ.

@35. Тарофаи ҳамлу нақлӣ дар бар мегирад?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

$B) Пардохт барои ҳамлу нақл бор;

$C) Пардохтҳо барои амалиётҳои иловагӣ;

$D) Пардохт баои мусофирбарӣ;

$E) Коиадҳои ҳиоби пардохт ва ҷамкуниҳо.

@36. GIF ва JPG кадоме аз ин амалҳоро иҷро мекунанд?

$A) Графики тасвир;

$B) Сабти овоз;

$C) Хондани видео;

$D) Барои навиштан;

$E) Сабти аудио.

@37. Дискхои лазерии CDROM то чанд мб. информатсияро нигоҳ медоранд?

$A. 650 мб;

$B. 655 мб;

$C. 750 мб;

$D 250мб;

$E 300 мб.

@38. Коркарди меёри ягонаи кодгузории аудиё ва видеосигнилро кадом аз ин барномаҳо иҷро мекунад?

$A) IES;

$B) MPEG;

$C) CMoving Pikture Experts Group;

$D) VCI;

$E IOC.

@39. IP-адрес аз ду қисм иборат аст онҳоро нишон диҳед?

$A) Суроғаи шабака ва суроғаи компютери шабака;

$B) Суроғаи шабака ва суроғаи интернет;

$C) Суроғаи интернет ва суроғаи компютери шабака;

$D) Суроғаи почта ва суроғаи интеннет;

$E) Cуроғаи компютер дар шабака ва IP.

@40. IP-адрес барои чи хизмат мекунад?

$A) Бароидар Интернет ҳамдигарро бехато ёфта тавонистани компютерҳо;

$B) Бароидар Интернет маълумотҳои дақиқро дарёфт кардан;

$C) Бароидар Интернет пайваст кардани компютерҳо;

$D Барои дастрасии босифат бо интернет;

$E) Барои дар шабака ёфтани хатогиҳо.

@41. Чанд намуди асосии хизматрасонии Интернет (протокол) вуҷуд дорад?

$A) се;

$B) чор;

$C) ду;

$D) панҷ;

$E) шаш.

@42. Шабакаи регионалӣ чист?

$A) компютерҳои якчанд корхонаи ягон маҳал бо ҳамдигар алоқа дошта;

$B) компютерҳои ба интернет пайваст;

$C) компютерҳои байни ду давлат пайваст;

$D) компютерҳое, ки ягон алоқа надоранд;

$E) компютерҳое, ки алоқаи байни якдигар бекор мекунад.

@43. Шабакаҳои глобалӣ чист?

$A) алоқаи комютерҳои байни шаҳрҳо ва давлатҳои гуногунро барқарор менамоянд;

$B) алоқаи компютерҳои байни ду корхонаи маҳалро барқарор менамояд;

$C) Алоқаи баландсифатро бо моҳвора барқарор менамояд;

$D) компютерҳое, ки ягон алоқа надоранд;

@44. Ба критеряҳои интихоби ҳамлу нақлкунанда дохил намешаванд?

$A) Миқдори анборҳо;

$B) Ҳолати молиявии ҳамлу нақл кунанда;

$C) Муҳлати ҳамлу нақл;

$D) Вақти боэҳтимоди дастраскунӣ;

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд.

@45. Системаҳои информатсионии логистикӣ ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?

$A) Ба се гурӯҳ;
$B) Ба шаш гурӯҳ;
$C) Ба чор гурӯҳ;
$D) Ба ҳашт гурӯҳ;
$E) Ба як гурӯҳ.

@46. Мувофиқи консепсияи логистикӣ системаҳои информатсионӣ ба кадом гуруҳҳои интегратсионӣ ҷудо мешаванд?

$A) Интегратсияи амудӣ ва уфуқӣ;
$B) Интегратсияи хаттӣ;
$C) Интегратсияи ғайри хаттӣ;
$D) Интегратсияи элептикӣ;
$E) Интегратсияи аммудӣ.

@47. Ҳангоми сохтани системаҳои информатсионӣ логистикӣ дар базаи МЭХ чанд принсипро риоя намудан лозим аст?

$A) 5;
$B) 6;
$C) 13;
$D) 7;
$E) 2.

@48. Чанд вазифаи асосии сервиси логистикӣ мавҷад аст?

$A) 8;
$B) 5;
$C) 4;
$D) 3;
$E) 2.

@49. Ҳисобкунии системаи хизматрасонӣ дар дараҷаи сервиси логистикӣ аз рӯи кадом формула муайян мегардад?

$A) ;
$B) ;
$C) ;
$D) ;
$E) .

@50. Аз рӯи аломати муносибат ба системаҳои логистикӣ ҷараёнҳои информатсионӣ ҷудо мешаванд?

$A) Воридшаванда, хориҷшаванда, дохилӣ ва беруна;
$B) Қоғазӣ ва электронӣ;
$C) Истеҳсолӣ;
$D) Якҷинса;
$E) Ғайриякҷинса.

@51. Кафолати қисман ва шабонарӯзии борро дар пунктҳои таъмин менамояд.

$A) Нақлиёт ба қадри кофӣ чандир;
$B) Нақлиёт бояд тамоми истеҳсолотро таъмин намояд;
$C) Нақлиёт бояд пунктҳоро аз бор таъмин нанамояд;
$D) Хадамотҳои гумрукӣ ва терминалҳои махсус;
$E) Тозакунии гумруки, терминалҳои нақлиётӣ.

@52. Мактабҳои идораи занҷири таҳвил дар куҷо фаъоланд?

$A) Дар Амрико ( Дж. Клосс, Д. Бауэрсокс, Д. Уотарс) дар Европа дар Британияи Кабир (М. Кристофер, Дж. Менцер);
$B) Дар Амрико (Дж. Штефен, Джон М.), Олмон(Эрбер Ш., Ангела М.);
$C) Дар Европа (Барак А., Ян Цзи) дар Амрико (Форд М. Карп Ю.);
$D) Мактаби мили фақат дар ФР фаъолият мекунад;
$E) Мактаби мили дар давлатҳои муштаракулманофе.

@53. Термини мафҳуми муосири логистикӣ дар куҷо ва кай қабул шуд?

$A) Дар ИМА др нимаи асри 2-юми асри 20;
$B) Дар СММ баъди ҷанги ҷаҳонӣ;
$C) Дар Европа маслан дар Британияи Кабир асри 20-ум;
$D) Дар ФР дар нимаи дуюми асри 19;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@54. Барои кор бо почтаи электронӣ маблағ сарф мешавад?

$A) ҳа. Сарф мешавад;

$B) не. Сарф намеавад;

$C) Танҳо барои кор бо интернет пул медиҳанд;

$D) вобаста аз намуди хизматрасонӣ;

$E) кам сарфа мешавад.
@55. Ташкил додани системаи макрологистикӣ чиро талаб менамояд?

$A) Дар барномаи байни давлатӣ;
$B) Ташкили фазои ягонаи иқтисодӣ;
$C) Бозори ягона бо сарҳадҳои дохилӣ ва андоз;
$D) Монеъаҳои гумрукии ҳамлу нақли мол;
$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@56. Чанд то системаи логистики эшелонӣ мавҷуд аст?

$A) Дар чунин системаҳо дар роҳи ҷараёни моддӣ як то миёнарав мавҷуд аст;
$B) Дар чунин системаҳо сето то миёнарав мавҷуд аст;
$C) Дар роҳи ҷараёни моддӣ шашто миёнарав мавҷуд аст;
$D) Системаи логистики эшелонӣ ситемаро ташкил намедиҳад;
$E) Дар роҳи ҷараёни моддӣ 2- то миёнарав мавҷуд аст.
@ 57. Системаи логистики чандир ба воситаи чи амалӣ мегардад?

$A) Ҳаракати ҷараёни моддӣ аз истеҳсолкунанда то истеҳмолкунанда метавонад ҳалли мустақим ва ҳам ба воситаи миёнарав амалӣ гардад;
$B) Муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ;
$C) Қонунгузории нақлиётии мамлакатҳо;
$D) Системаи логистики ҷараёни моддӣ;
$E) Монеаҳои гумрукии ҳамлу нақли мол.

@58. Логистикаи информатсионӣ?

$A) Ҳаракати ҷараёнҳои моддӣ дар алоқаи мустақим бо ташкили аксионии ҳаракати ҷараёнҳои информатсионӣ мебошад;
$B) Объекти тадқиқоти системаи информатсионӣ, ки тамоми корхонаро идора мекунад;
$C) Логистикаи информатсионӣ ин шабака мебошад;
$D) Логистикаи информатсионӣ ҳаракати пурраи мол аст;
$E) Логистикаи информатсионӣ хароҷотҳоро идора мекунад.
@59. Иттилоот чиро дар бар мегирад?

$A) Меёри Нақшавӣ, маълумоти фактӣ, рад каран, зоҳир кардани воситаҳои ҳисоб дар буриши қисми корхона;
$B) Ташкил додани системаи логистика;
$C) Мағозаҳо барои фурӯши яклухт;
$D) Гузариши ҷараёнҳои моддӣ;
$E) Гурӯҳи хароҷот ва марҳилаҳои ҳисоботӣ.

@60.Функсияи шарҳдиҳии назораткунӣ аз чи борат аст?

$A) Истифодабарии таҳлили радкунӣ,натиҷаи умумии фаъолият барои қабули корҳои идоракунӣ;
$B) Системаи ба нақшагирӣ ба меъёрдарори;
$C) Раванди коркарди мол,ки байни ҳам коркарди бор истифода мешавад;
$D) Нақшаҳои бурдани бор ба мағозаҳо;
$E) Базаи фурӯши яклухт-нақлиёт ва мағоза.

@61.Корхона чанд намуди маҳсулот бо чанд намуди захира мебарад?

$A) Корхона се намуди маҳсулот мебарорад;
$B) Дар намуди маҳсулотро мебарорад;
$C) Дар корхона панҷ намуди маҳсулотро мебароранд;
$D) Корхона 10-намуди маҳсулот мебарорад;
$E) Як намуди маҳсулот корхона мабарорад.

@62. Сервиси нақлиётӣ ва амалётҳои он?

$A) Сирвиси нақлиётӣ да замони ҳозира ҳамлу нақли бор аз сафарбаркунанда то қабулкунанда;
$B) Миқдори зиёди амалиётҳои экспедиторӣ;
$C) Сервиси информатсионӣ;
$D) Хизматрасониҳо оиди коркарди бор;
$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.
@63. Алоқамандии функсияи логистикӣ дар занҷири логистикӣ?

$A) ҳамлу нақлро ҳамчун як функсияи логистикӣ,ки бо кушиши ҷараёни модди ба воситаи нақлиёти муян дар занҷири логистикӣ;
$B) Методҳои логистикаи нақлиёти;
$C) Раванди логистикӣ ба муносибати молию пулӣ;
$D) Сохторҳои системаи логистика;
$E) Ҷорӣ кардани методҳои нави назорат.

@64. Идоракунии ҳамлу нақл дар занҷири таҳвил аз чанд марҳила иборат аст?

$A) Идоракунии ҳамлу нақл аз якчанд марҳила иборат аст;
$B) Идоракунии ҳамлу нақл дар занҷири таҳвил аз як марҳила иборат мебошад;
$C) Идоракунии ҳамлу нақл аз 3-марҳила иборат мебошад;
$D) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;
$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд.

@65. Марҳилаҳои идоракунии ҳамлу нақл дар занҷири таҳвил?

$A) Интихоби тарзи ҳамлу нақл;

$B) Интихоби намуди нақлиёт;
$C) Интихоби нақликунанда ва қайкориҳои логистикӣ барои ҳамлу нақл;
$D) Оптималкунонии параметерҳои раванди нақлиётӣ;
$E) Оё ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@66. Интихоби тарзи ҳамлу нақл?

$A) Ҳамлу нақл унимодалӣ, интермодалӣ мултимодалӣ мубошад;
$B)Ҳамлу нақл суғуртавӣ ва муҳофизӣ;
$C)ҳамлу нақл маҳалӣ нақлиётӣ;
$D)Мустақими, байналхалқӣ;
$E)Мустақимӣ, омехташуда.

@67. Намудҳои нақлиёт аз нуқтаи назари менеҷментии логистика?

$A) Намуди нақлиёт аз нуқтаи назари менеҷменти логистикӣ бартарӣ ва норасоиҳои худро дорад;

$B) Хароҷотҳои нақлиётӣ дар масрафҳои логистикӣ;
$C) Нақлиёти дохили истеҳсолӣ;
$D)Воситаҳои нақлиёти ҳамаи намудҳо;
$E) Нақлиёти истифодабарии умумӣ дар соҳаи муаян ва аҳолӣ.

@68. Ҳамлу нақли мултимедӣ?

$A) Ҳамлу нақлҳои мустақими омехта ба ду намуди гуногуни ниқлиёт дар дохили як давлат мебошад;
$B) Ҳамлу нақли мустақим ва як намуди нақлиёт дар лохили як давлат мебошад;
$C) Ҳамлу нақли мустақими омехта бо як намуди нақлиёт дар дохили якчанд давлвт мебошад;
$D) Бо якчанд намуди нақлиёт дар дохили ду давлат мебошад;
$E)Ба се намуди нақлиёт дар се-чор давлат мебошад;

@69. Кадом бартарияти намуди нақлиёт аз нуқтаи назари менеҷменти логистики?

$A) Маҳорати баланди гузаронандагӣ,новобастагӣ аз шароитҳои иқлимӣ,фаслҳои сол ва шабонарӯзӣ;
$B) Доимияти баланди ҳамлу нақл имконияти самарабахш ташкили иҷрои корҳо боркунӣ ва борхоликунӣ;
$C) Тарафҳои нисбатан паст тарафҳои зиёд барои сафарбаркуниҳои транзитӣ;
$D) Суръати баланди дастраскуниҳо дар масофаҳои калон;
$E) Ҳама ҷавобҳ дурустанд.

@70. Дигаргунсози дар нақлиёти ҳавои кай амалӣ гардид?

$A) Дар соли 1977;
$B) Дар соли 1980-и асри гузашта;
$C) Дар соли 1950;
$D) Дар соли 1950 ва 1977;
$E) Дар асри 20-ум.

@71. Анбор чист?

$A) Иншоот, биноҳо ва таҳҷизотҳои гуногуншакл мебошад, ки барои ҷойгиркунӣ ва нигаҳдории молро таъмин менамояд;
$B) Анбор ин хонаи махсус мебошад, ки борро сафар бар менамояд;
$C) Анбор ин иншооти калон, барои ҷамкунии мол ва нигоҳдории доими он;
$D) Анбор ин биноҳи калони нақлиётӣ мебошад, ва мол ҷамъ мекунад;
$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@72. Ба синф ҷудокунии анборҳо?

$A) Анборҳо, хусусияти сохторӣ, дастраскунии бор, таъминот, маҳкам, ниммаҳкам, кушод, бандарӣ. Роҳи оҳан, маводӣ, инфиродӣ, якнишема;
$B) Анбор, унверсалӣ, хароҷоти мутадил, бори корхона, доимӣ, мавсимӣ, обдор;
$C) Анбор, омехта, ҳамлу нақл, шиноварии хаттӣ, пасмондаҳо, аз рӯи таъинот;
$D) Анбор, комплексӣ, ғайри марказӣ, байнишаҳрӣ, майдонҳои кушод, механикӣ;
$E) ҳамаи ҷавобҳо.

@73. Намудҳои ташкили фаъолияти инсониятро ҷудо менамоянд:

$A) Оператсионӣ ва лоиҳавӣ;

$B) Оператсионӣ ва логистикӣ;

$C) Оператсионӣ ва нақшавӣ;

$D) Лоиҳавӣ ва муҳандисӣ;

$E) Муҳандисӣ ва барномасозӣ.

@74. Маънои мафҳуми калимаи логистика чист?

$A) Логистика аз калимаи юнонӣ-logistike гирифта шуда, санъати муаян намудан (ҳисоб намудан), таҳлил намуданро мефаҳмонад.

$B) Логистика аз калимаи франсузӣ-logistike гирифта шуда, санъати ҷанг намуданро мефаҳмонад;

$C) Логистика аз калимаи юнонӣ-logistike гирифта шуда, санъати баҳсро мефаҳмонад;

$D) Логистика аз калимаи юнонӣ-logistike гирифта шуда, санъати муайян намудан (ҳисоб намудан), таҳлил намуданро мефаҳмонад;

$E) Логистика аз калимаи арабӣ Logist гирифта шуда ҳисоб намуданро меҳфамонад.

@75 . Таърихи пайдоиш ва инкишофи логистикаи амалиро муайян намоед?

$A) Дар давраҳои империяи Рим хизматгороне буданд, ки рутбаи логист» ва ё «логистика»-и онҳо ба тақсими хурока машғул буданд;

$B) Дар давраҳои империяи Рим хизматгороне буданд, ки рутбаи логист» ва ё «логистика»-и онҳо ба кори дипломатӣ машғул буданд;

$C) Дар давраҳои империяи Рим хизматгороне буданд, ки рутбаи логист» ва ё «логистика»-и онҳо ба танзими нарх машғул буданд;

$D) Дар давраҳои империяи Рим хизматгороне буданд, ки рутбаи логист» ва ё «логистика»-и онҳо ба корҳои тиҷорат машғул буданд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@76. Логистика аввалан дар кадом соҳаҳо истифода мешуд.

$A) Дар соҳаи ҳарбӣ; $B) Дар соҳаи саноат;

$C) Дар соҳаи адабиёт; $D) Дар соҳаи сиёсат;

$Е) ҳамаи ҷавоб нодуруст.

@77. Ҳамчун илм логистика кай вусъат ёфт?

$А) асри 19;

$B) асри 20;

$C) асри 18;

$D) асри 17;

$E) асри 21.

@78. Нақлиёт кадом системаи иноватсионии хоҷагӣ ҳисоб мешавад?

$A) Бо мақсади талаботи муайян;

$B) Иноватсияи муосир;

$C) Талаботи мардумро қонеъ кардан;

$D) Фақат талаботи иноватсиони;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@79. Воситаҳои системаҳои геонформатсионӣ?

$A)Таҳлили бисёрамалиётаи инфарматсияҳои ҷадвалӣ,маълумотҳои матнӣ ва кортографии савдо демографӣ мунисипаи нишонавӣ мебошад;
$B) Сохторҳои тиҷоратӣ,кортографии савдо;
$C) Интихоби ҷой ва муаян намудани қитаъҳои савдо;
$D) Ҷойгиркунии рекламаҳои беруна ва объектҳои истеҳсолӣ;
$E) Банақшагирии инкишоф дар дараҷаи баланд.

@80. Соҳаои геонфарматсионӣ дар кадом соҳаҳо истифода мешаванд?

$A) Дар соҳаи истифодабарии радио ба монанди идоракунии захираҳои табии;
$B) Хоҷагии қишоқ,экалогия;
$C) Ба нақшагирии шаҳрӣ;
$D) Дар сохторҳои тиҷорати ах телекамуникация то савдои чакана,истифода мешавад;
$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@81. СГИ кадом хизматрасониро беҳтар мегардонад?

$A) Системаи дастгиркунандаи қабули хизматрасонии мизоҷонро беҳтар мегадонад;
$B) Ба нақшагирии фаъонокии корӣ;
$C) Воситаҳои ташкилдиҳӣ ва якҷокунии маълумотҳоро;
$D) Хизматрасонии сохтори тиҷоратиро;
$E) Таҳлили амалиёти инфарматсияро.

@82. СИП чи гунат асбоб аст?

$A) Сип асбоб барои интихоби ҷой, савдо, реклама, объектҳо, хатсайрҳо фаъоияти риелторӣ мебошад;
$B) Барои таҳлил барои интихоби хатсайрҳо;
$C) Барои тадқиқи демографӣ;
SD) Барои ба нақшагирии инкишоф дар дараҷаи баланд;
$E) Барои дастгирии қабули тиҷорат.

@83. Мақсади асосии маркетинг?

$A) Қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ;
$B) Ҷойгиркунии рекламаҳои беруна;
$C) Тартиб додани греҳи географии баҷои маълуиотҳо;
$D) Ба нақшагирии шаҳрӣ дар сохторҳо;
$E) Идоракунии захираҳои табъӣ.

@84. Бартарияти СГИ аз дигар техналогияи иефарматсионӣ?

$A) Воситаҳои ташкидиҳӣ ва якҷокунии маълумотҳо бо таҳлили географӣ;
$B) Интихоби ҷойгиршавии филиалҳои нави ширкат;
$C) Тадқиқотҳои демографӣ;
$D) Равнақёбии соҳаи бозор;
$E) Тенденсияи тағиоёбии сегментҳои бозор.

@85. СГИ дар кадом соҳаҳо истифода бурда мешавад?

$A) Дар соҳаҳои гуногуни тиҷорат;
$B) СГИ дар се соҳа истифода бурда мешавад;
$C)Дар панҷ-шаш соҳа истифода бурда мешавад;
$D)Дар ягон соҳа истифода бурда намешавад;
$E) СГИ дар як соҳа истифода мешавад.
@86. Техналоияи ҳамлу нақл?

$A) Бор ва одамон,ҷойгиркунии савдо,ширкатҳои нафт,газ,барқ;
$B) Объекти истеҳсоли савдо;
$C) Диспетгиркунонӣ ва хосиятҳро;
$D) Системаҳои инфарматсионӣ;
$E) Интихоби ҷойгиршавии филалҳо.

@87. Муносибати кибинетикӣ аз чи борат аст?

$A) Аз истифода бурдани принципҳои метод,воситаҳои техникӣ ва идоракунии иптимаишуда иборат аст;
$B) Ширкатҳои риелтери ва корхонаҳои нақлиётӣ;
$C) Ширкатҳои телефонӣ ва телекамуникационӣ;
$D) Ҷамъиятҳои суроғавӣ ва корхонаҳои инергетикӣ
$E) Муаян намудани мавқеъи мағозаҳо иборат аст.

@88. Мафҳуми асосии кибирнетика?

$A) Система,алоқа,инфарматсияи;
$B) Омӯзиши системаи логистикӣ;
$C) Тағирпазирӣ ва раванд;
$D) Абъекти идоракунӣ аз тарафи системаи идоракунанда;
$E) Шабакаҳои алоқаҳои баръакс.

@89. Кибернетики иқтисодӣ бо чанд равиш инкишоф ёфта аст?

$A) Кибернетики иқтисодӣ бо се инки фта аст;шоф ё равиш
$B) Кибернетики иқтисодӣ бо равишҳои гуногун инкишоф ёфта аст;
$C) Бо панҷ равиш;
$D) Бо ду равиш инкишоф ёфта аст;
$E) Аз даҳ зиёд равиш инкишоф ёфта аст.

@90. Эементҳои асосии кибернетикӣ калмҳоянд?

$A) Ҷараёни захираҳо бо таври оптималӣ ба маҳсулоти таёр мубадал машавад;
$B) Ҷории кибернетикворидшавӣ мебошад;
$C) Модели кибернетикӣ системаи логистики мебошад;
$D) Модели кибернетикӣ системаи логистики баръакс мебошад;
$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@91. Дар шабакаи логистикӣ интернет чанд намуди системаи ҷустуҷӯӣ мавҷуд аст?

$A) Ду намуди системаи ҷустуҷӯӣ мавҷуд аст;
$B) Дар шабакаи глобалии интернет даҳ намуди системаи ҷустуҷӯӣ мавҷуд аст;
$C) Се намуди системаи ҷустуҷӯӣ мавҷуд аст;
$D) Дар шабакаи интернетяк намуди системаи ҷустуҷӯӣ мавҷуд аст?
$E) Системаи гуногуни ҷустуҷӯӣ мавҷуд аст.

@92. Намудҳои системаи ҷустуҷӯӣ?

$A) Класификаторҳо ва мошинҳои ҷустуҷӯ;
$B) Усулҳои индексионӣ;
$C) Интерфейси истифодабаранда;
$D) Ахбори ҷустуҷӯии система;
$E) Миханизми амадигардонӣ.

@93. Усулҳои индексионӣ ба кадом намудҳо ҷудо карда мешавад?

$A) Намудҳои оморӣ,назариявӣ-ахбори ва эҳтимолӣ ҷудо мешавад;
$B) Гурӯҳбандии захираҳо;
$C) Истилоотҳои индексатсия;
$D) Гурӯҳи хабарномаҳо ва манбаи файлӣ;
$E) Захираҳои ахбори-намудҳои омори.
@94. Стратегияи серверҳои муосири ҷустуҷӯӣ бо чанд рафтор асоснок мешавад?

$A) Ташкили индексҳо; Ташкили каталогҳо; Усули пайвандӣ;
$B) Системаи асоснокшуда, серверӣ, сайтҳои бефосила;
$C) Шабакаи интернет, селоби ахбор, усули пайвандӣ;
$D) Карточкаҳои қарзӣ, Web-сервер, махфият;
$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд.

@95. Суроғаи URL аз чанд қисмат иборат аст?

$A) Се қисмати асосӣ;
$B) Панҷ қисмати асосӣ;
$C) Шаш қисмати асосӣ;
$D) Даҳ қисмати асосӣ;
$E) Ду қисмати асосӣ.

@96. http:// — кадом номро ифода мекунад?

$A) Номи хизматрасоние (протоколе), ки иҷозатро ба ҳуҷҷат (захира) таъмин месозад;
$B) Номи кушодашавии сайтҳоро мефаҳмонад;
$C) Номи пурраи интернетро ифода мекунад;
$D) Номи асосии домени мебошад;
$E) Номи як файлро ифода мекунад.

@97. Логистика ва идораи занҷири таҳвил бо кадом термин ташкил ёфтанд?

$A) Термини Suppli Chain Management 80- уми асри гузашта;
$B) Термини логистика аз идораи занҷир фақат системаи савдоро таъмин менамояд;
$C) Термини идораи занҷири таҳвил ба фаъолияти корхона бахшида шудааст;
$D) Термини логистика ва идораи занҷир соли 40-уми асри гузашта;
$E) Ҳар ду термин дар соли 50-ум ба вуҷуд омаданд.
@98. Фаъолияти дурусти мактабҳои идораи занҷири таҳвил дар дар кадом давлатанд?

$A) Дар Амрико ( Дж. Клосс, Д. Бауэрсокс, Д. Уотарс) дар Европа дар Британияи Кабир (М. Кристофер, Дж. Менцер);
$B) Дар Амрико (Дж. Штефен, Джон М.), Олмон(Эрбер Ш., Ангела М.);
$C) Дар Европа (Барак А., Ян Цзи) дар Амрико (Форд М. Карп Ю.);
$D) Фаъолияти мили фақат дар ФР фаъолият мекунад;
$E) Мактаби милӣ дар давлатҳои муштаракулманофе.

@99. Термини мафҳуми муосири логистикӣ дар куҷо ва кай қабул шуд?

$A) Дар ИМА др нимаи асри 2-юми асри 20;
$B) Дар СММ баъди ҷанги ҷаҳонӣ;
$C) Дар Европа маслан дар Британияи Кабир асри 20-ум;
$D) Дар ФР дар нимаи дуюми асри 19;
$E) Дар Тоҷикистон 1-уми октябри соли 2012 Вазорати Нақлиёт.
@100. Чанд гуруҳи асосии Инкотермсвуҷуд доранд?

$A) Дар инкотермс термикхои савдо ба 4 гурух чудо гардиданд;
$B) Термикхои савдо ба 2 гурух чудо гардиданд;
$C) Термикхо ба 5 гурух чудо гардиданд;
$D) Термикхои савдо ба 8 гурух чудо гардиданд;
$E) Термикхо ба 10 гурух чудо гардиданд.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *