Саволҳои Тести

Саволхои Сиёсатшиноси

# Љавоби дурустро муайян кунед? Кадоме аз мафҳумхо ба мафҳуми иҷимтоигардии (сосиализасияи) сиёсӣ рост меояд?
— таъсиррасонии давлат ба иқтисодиёт;
— фаъолияти ҳизбҳо дар мубориза барои ғасб кардани ҳокимият;
+ раванди азхудкунии арзишҳои сиёсӣ.
— раванди тарбия дар оила;
— меъёрхои фарханги сиёси,

# Љавоби дурустро муайян кунед. Иҷимтоигардии (сотсиализасияи) сиёсӣ:
— дар давраи кудаки тўл мекашад;
— дар ҷавони ба миён меояд;
— вақте ба амал меояд, ки инсон ба балоғат мерасад…
+ тамоми давраҳои ҳаётро дарбар мегирад.
— дар пиронсолӣ ба вуҷуд меояд,

# Кадоме аз андешаҳо дуруст аст?
— системаҳои сиёсии давлат – ин системаи органҳои давлатӣ;
— системаҳои сиёсии давлат – ин системаи ташкилотҳои ҷаъмиятӣ;
— системаҳои сиёсии давлат – ин ташкилотҳое, ки бо максадҳои сиёсӣ сохта шудаанд;
+ системаҳоии сиёсии давлат – ин давлат; системаи органҳои давлатӣ; ҳизбҳои сиёси, ташкилотҳои ҷаъмияти, фарханги сиёси ва равандхои сиёси мебошад.
— системаҳои сиёсии давлат – ин фарҳанги сиёсӣ ва рафтори сиёсӣ мебошад.,

# Нишонаҳои давлатро муайян намоед?
+ ҳокимияти оммавӣ, мавҷудияти ҳудуд ва тақсимоти аҳолӣ дар ҳудуд, соҳибихтиёрӣ ва ғункунии андоз.
— ҳокимияти оммавӣ, мавҷудияти ҳудуд, қувваҳои мусаллаҳ, суд ва прокуратура;
— ҳокимияти оммавӣ, мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия, суд ва гирифтани андоз;
— ҳокимияти оммавӣ, мавҷудияти мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия, суд;
— мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия, суд ва гирифтани андоз ва соҳибихтиёрӣ,.

# Давлат аз дигар созмонҳою ташкилотҳо бо чӣ фарқ мекунад?
— бо доштани сохтор;
— бо доштани аломат ва пулу арзи миллӣ;
+ бо аломатҳо, вазифаҳо ва механизми маҷбурсозӣ.
— бо қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва чораандешӣ;
— бо парчам, нишон ва суруди расмӣ…

# Кадом яке аз ин ибораҳо нишонаҳои давлати ҳуқуқбунёдро нишон медиҳад?
— доштани марзҳои маъмурӣ;
— доштани конститутсия ва шаҳрвандӣ;
— доштани мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ,
+ кафолатҳои ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд.
— мавҷудияти мақомоти марказӣ ва маҳаллӣ…

# Кадоме аз андешаҳо ба режими сиёсии демократӣ рост меояд?
+ Дар режими деморкатӣ ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, тақсимоти ҳокимият ва низоми бисёрҳизбӣ вучуд дорад.
— Дар режими деморкатӣ ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ҳимоя карда намешавад;
— Дар режими деморкатӣ танҳо интихоботи президент вуҷуд дорад;
— Дар режими деморкатӣ сохтори давлатӣ бояд ба таври унитарӣ ташкил шавад,
— Дар режими деморкатӣ озодиҳои инсон ва низоми бисёрҳизбӣ вуҷуд дорад…

# Кадоме аз ин ҷавобҳо дуруст аст? Тақсимоти ҳокимият ин:
— Асоси давлатдорӣ мебошад;
— Рукнҳои давлат аст;
+ Шохаҳои ҳокимияти давлатӣ аст, нишонаи давлати демократӣ аст.
— Асоси сиёсати давлат аст,
— Асоси ҳокимият аст…

# Волоияти қонун чӣ маънӣ дорад?
+Баробарҳуқуқии ҳама дар назди қонун.
— Баробарҳуқуқии ҳама дар назди ҷамъият;
— Баробарҳуқуқии ҳама дар назди давлат;
— Баробарҳуқуқии ҳама дар назди ҳаёти сиёсӣ,
— Баробарҳуқуқии ҳама дар назди мақомоти олии қонунгузор…

# Функсияи давлатро амиқ созед.
— Инкишофи марҳилавии давлат аст;
+ Вазифаҳои асосии давлат аст.
— Самтҳои асосии фаъолияти давлат аст;
— Нақшаҳои инкишофи ояндаи давлат аст,
— Нақшаҳои иҷтимоӣ- иқтисодии давлат дар имрўзу оянда аст…

# Мисъраи мазкур ба калами кадом мутафаккир дахл дорад: «Бани одам аъзои якдигаранд»?
— А. Дониш;
— А. Чоми,
— Хофиз;
— С. Айни;
+ Саъди.

# Намуди функсияҳои давлатро нишон диҳед.
— Нақшаҳои дурнамои инкишофи дохил ва хориҷи кишвар…
— роҳҳои cиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар;
— принсипҳои фаъолияти давлат дар дохил ва хориҷи кишвар;
— самти фаълияти давлат дар хориҷи кишвар;
+ дохилӣ ва берунӣ.

# Шаклҳои давлатдории Љумҳуриявиро муайян созед?
— Љумҳурии иттифокӣ;
— ҷумҳурии федеративӣ;
— ҷумҳурии унитарӣ…
+ ҷумҳурии парлумонӣ ва президентӣ.
— ҷумҳуриҳои федеративӣ (иттифоқӣ) ва унитарӣ,

# Иборҳои зерин ба кадоме аз ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи мансуб мебошад:«Њар инсон ҳақ дорад, ки озодона тағйири макон кунад ва дар ҳудуди ҳар давлат маҳалли зист ихтиёр кунад»1 ё «Њар одам ҳуқуқ дорад, ки ҳар кишвар, аз ҷумла кишвари худро тарк кунад ва ба кишвари худ бозгардад»2.
— Конститутсияи Чумҳурии Тоҷикистон;
— Акти ҷамъбастии Маҷлиси бехатарӣ ва ҳамкорӣ дар Европа;
+ Эъломияи умумии ҳуқуқи башар.
— Эъломияи ҳуқуқи кудак,
— Эъломияи иҷтимоии инсон…

# Фарқи ҷумҳурии парлумонӣ аз президентӣ дар чи ифода меёбад?
— Дар иҷроиши вазифаҳо ва функсияҳо;
+ дар тақсимоти вазифа дар сохтори ҳукумат.
— дар таъсисдиҳии ҳукумат;
— дар интихоби ҳукумат,
— дар интихоби ҳукумат ва президент…

# Монархия чи гуна шакли давлатдорӣ аст?
— Давлатдориест, ки сарвари ҳокимияти иҷроияро халқ интихоб менамояд;
+ давлатдориест, ки сарвари ҳокимияти иҷроияро монарх (шоҳ, султон, амир,
губернатор ва ғ.) таъин менамояд.
— давлатдориест, ки ҳокимияти иҷроия ва монархро халқ интихоб менамояд;
— давлатдориест, ки ҳокимияти олӣ ба ихтиёри намояндагони халқ вогузор шудааст,
— давлатдориест, ки ҳокимияти олӣ қисман ё пурра дар ихтиёри сарвари давлат аст…

# Шаклҳои идоракунии давлатро муайян созед.
— идоракунии демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд;
— идоракунии мусолиҳаи миллӣ,
— идоракунии президентӣ ва парлумонӣ…
— идоракунии парламентӣ ва монархия;
+ идоракунии ҷумҳурӣ ва монархия.

# Љумҳурӣ аз монархия бо кадом сифатҳояш фарқ мекунад?
+ Њокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амали карда мешавад, ки онҳо ба муҳлати муайян интихоб карда мешаванд.
— Њокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амалӣ карда мешавад, ки онҳо ба мўҳлати номуайян интихоб карда мешаванд;
— ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амалӣ карда мешавад, ки онҳо ба мўҳлати муайян таъин карда мешаванд;
— ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амали карда мешавад, ки онҳо бо халқ робита надоранд,
— ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амали карда мешавад, ки онро сарвари давлат таъин менамояд…

# Конфедератсия чӣ гуна давлат аст?
— Давлати иттифоқӣ;
+ иттиҳоди давлатҳои муштарак.
— воҳидҳои марзию маъмурии давлатҳои гуногун;
— иттиҳоди ҳарбию сиёсии давлатҳои ҷудогона,
— иттиҳоди ҳарбию сиёсии ҳамаи давлатҳо…

# Федератсия аз конфедератсия бо чӣ фарқ мекунад?
— Бо шумораи аъзо ва мақомоти ҳокимияти олӣ;
+ бо шаҳрванди воҳидҳои марзию маъмурӣ.
— бо доштани қувваҳои ягонаи мусаллаҳ;
— бо марзи ягона ва сиёсати ягона…
— мақомоти ҳокимияти олӣ ва шаҳрвандии ягона,

# Кадоме аз андешахо ба режими сиёсии демократӣ рост меояд?
+ Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон, таксимоти хокимият ва низоми бисёрхизби вучуд дорад.
— Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон химоя карда намешавад;
— Дар режими деморкати танхо интихоботи президент вучуд дорад;
— Дар режими деморкати сохторори давлати бояд ба таври унитари ташкил шавад,
— Дар режими деморкати озодихои инсон ва низоми бисёрхизби вучуд дорад…

# Таърифи мазкур ба кадоме аз мафҳумҳо мансуб мебошад: «…маҷмўи ғояҳо ва назарияҳои сиёсие мебошад, ки онҳоро ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои гуногуни ҷамъият ва фаъолияти худ ба сифати раҳнамо барои мустаҳкам ё сарнагун кардани муносибатҳои ҷамъияти истифода мебаранд.»
— психологияи сиёсӣ;
+ идеологияи сиёсӣ.
— шуури сиёсӣ;
— шуури ҷамъиятӣ,
— Маданияти сиёсӣ…

# Мутафаккирони теологро маълум созед?
— Арасту; Сисерон;
+ Аврелий, Фома Аквинский.
— Монтескье, Руссо;
— Бэкон, Локк,
— Гоббс, Маркс, Гегель..

# Аввалин сафири Осиёи Миёна дар Руссия кӣ буд?
— Айни;
+ Дониш.
— Асирӣ,
— Возеҳ;
— Шоҳин…

# Давлатеро номбар кунед, ки дар он шакли идоракунии омехтаи чумхуравӣ мавчуд аст? (смешанная республика? )
— Британияи Кабир;
— ИМА;
— Россия,
+ Франсия.
— Олмон…

# Љон Локк тарафдори кадоме аз назарияҳои пайдоиши давлат буд?
— табиӣ;
— материалистӣ;
— антиқа,
+ шартномаи чаъмиятӣ.
— теологӣ…

# Намудҳои масъалаҳои глобалиро ёбед:
— экологӣ, миллӣ,танзими ойла, кашшоқӣ;
— нашъамандӣ, касалиҳои сироятӣ, тозагии обҳо;
— пешгирии касалиҳои сироятӣ…
— хуқуки инсон,пешгири низоъҳо, танзими ойла,
+ иҷтимоию сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ,демографӣ, инсон.

# Субъектхои сиёсат – ин:
— танхо шаҳрвандони давлат, ки ба ташкилоти муайян дохил мешаванд;
— танхо шаҳрвандони давлате, ки дар равандҳои байналмилалӣ иштирок мекунад;
+ ҳизбҳои сиёсӣ, гурўҳҳои иҷтимоӣ, муассисаҳо ва ташкилотҳо ва одамон мебошанд.
— ҳизбҳои сиёсӣ ва иштироки онхо дар хаёти сиёсӣ,
— синфҳо, Президент, Парламент ва давлат…

# Кадоме аз давлатҳои номбаршуда шакли идоракунии ҷумхурии парлумонӣ дорад:
— Испания;
+ Франсия.
— Италия;
— Япония;
— России…

# Кадоме аз режимҳои сиёсӣ хусусияти идора намудан ва таъсиррасониро ба тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро дорад?
— ҳуқуқбунёд;
+ авторитарӣ.
— тоталитарӣ;
— теократӣ,
— либералӣ…

# Ки аввалин маротиба модели «давлати иделӣ»-ро офарид?
— Арасту;..
— Конфусия;
+ Т. Мор.
— Афлотун,
— Гегель…

# Давлати сохтори федеративӣ доштаро маълум созед?
+ Британияи Кабир.
— Франсия;
— ИМА;…
— Япония,
— Точикистон. ..

# Кисмхои таркибии хокимияти давлатӣ кадомҳоянд?
— Системаи ташкилотҳои конунгузор ва намояндагӣ,
— ташкилотҳои судӣ ва фармондиҳӣ;
+ системахои ташкилотҳои қонунгузор ва намояндагӣ, иҷроя ва фармондиҳӣ,
ташкилоти судӣ.
— ташкилоти иҷроя ва фармондиҳӣ, ташкилотҳои иттиоллотӣ;
— ташкилотҳои судӣ, иттилоотӣ ва конунгузор…

# Кадом аз ин ташкилотҳо муносибатҳои берунаи давлатро адо ва назорат менамоянд?
— Системаҳои қонунгузор ва судӣ;
— Ташкилотхои муносибатҳои байни давлатӣ…
— Ќувваҳои мусаллаҳ ва ҳокимияти иҷроия;
— Ташкилоти бехатарии давлатӣ;
+ Ташкилотҳои муносибатҳои байни давлатӣ, разведка, кувваҳои мусаллаҳ.

# Давраҳои пайдоиши ҳизбҳо
— Давраи Ќадим , Асрҳои Миена;
+ Давраи паидоиши гуруххои аристократӣ, клубҳои сиёсӣ ва ҳизбҳои оммавӣ ва сиёсӣ.
— Замони нав, пайдоиши клубҳои сиёсӣ ва хизбхои оммавӣ ва сиёсӣ,
— Асрҳои Миёна, паидоиши гуруҳҳои аристократӣ;
— Замони нав…

# Њизби сиёсӣ чист?
— Ташкилоти сиёсии ғаири давлатӣ;
— Гурўхи одамон бо акидахои ягона ,ки мубориза ба зидди хокимият мебаранд,
— Гурўхи одамоне,ки максади ошкор намудани сирри давлатиро доранд;
+ Гурухи одамоне,ки идиологияи ягона дошта максади ба даст овардани ҳокимияти давлатиро доранд.
— Гурўхи одамоне, ки мақсади забт кардани ва ба даст овардани ҳокимияти давлатиро доранд…

# Шаклҳои ҳизбҳои сиёсӣ
— Њизбҳои демократӣ,тоталитарӣ, авторитарӣ,
— Њизбҳои иҷтимоӣ, инқилобӣ ва иртиҷоӣ;
+ Њизбҳои оммавӣ,тоталитарӣ, авторитарӣ,эволютсиони,инқилобӣ ва ислоҳотчӣ.
— Њизбҳои ҳукумрон, оммавӣ, ислохотчӣ, ва эволютсионӣ;
— Њуқуқҳои ислоҳотӣ, иртиҷоӣ, демократӣ, тоториторӣ…

# Принсипҳои амалишавии демократия
— Принсипи конститусионалӣ, бисёрҳизбӣ, интихобӣ;
+ Принсипи аксарият, конститутсионалӣ, намояндагии халқ, бисёрҳизбӣ, интихоботи.
— Принсипи бисёрҳизбӣ, интихоботӣ, аксарият;
— Принсипи намояндаги халқ, интихоботӣ ва бисёрҳизбӣ;
— Принципи намояндагӣ, конститутсионӣ, бисерҳизбӣ,

# Шаклхои системаи интихоботӣ
+ Системаи мажоритӣ, интихоби таносубӣ, омехта.
— Системаи мажоритӣ;
— Системаи омехта,
— Системаи интихоби мажорити ва омехта;
— Системаи интихоби таносубӣ ва мажоритӣ…

# Шаклхли экстремали раванди сиёсӣ
— фишороварӣ ва зўроварӣ;
— мухолифатӣ, инкилобҳои иҷтимоӣ, террор;
+ фишороварӣ ва зўроварӣ, мухолифатӣ, инкилобхои иҷтимоӣ, террор, ошўбҳо.
— Фишороварӣ, мухолифатӣ, инкилобхои иҷтимоӣ, террор ва ошўбхо;,
— Террор, мухолифат, ошўбҳо…

# Мафҳуми моҷароҳои(низоҳои) сиёсӣ
— Муносибати тезутунди чамъиятӣ;
— Муковиматхои баини ташкилотҳо;
— Зиддият баини гурўҳҳои чамъиятӣ;
— Даъвоҳо барои бадаст овардани ҳокимияти сиёсӣ;
+ Зиддият ва муқовиматҳои баини ҷабҳаҳои гуногунии чамъиятӣ буда, мақсади ба даст овардани манфияти тарафҳо мебошад.

# Намудҳои моҷароҳо(низоҳо) аз руй сатҳи фарогири кадомҳоянд?
— Моҷароҳои оилавӣ ,этникӣ, синфӣ, глобалӣ;
— Моҷарохои дохилӣ ва оилавӣ, глобалӣ;
+ Моҷароҳои глобалӣ, регионалӣ, дохилӣ, давлатӣ, синфӣ, этникӣ.
— Моҷароҳои шахсони алоҳида ва гуруҳи этникӣ,
— Моҷароҳои дохилӣ, шахсони алоҳида ва гуруҳи этникӣ, синфӣ…

# Сиёсати иҷтимоӣ чиро дар бар мегирад?
+ таъмини озодӣ, ҳуқуқи интихоб, ҳуқуқ ба меҳнат, тайёр намудани кадрҳо, таъмини кафолати иҷтимои (нафакахурон,маҷруҳон),имконияти таъмини маош.
— таъмини озодӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, гирифтани маош, истироҳат;
— ҳуқуқи интихоби меҳнат,таъмини маош,истироҳат , озодии фаъолият;
— таъмини озодӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, озодии шахс, гирифтани маош, истироҳат,
— Таъмини кафолати иҷтимоӣ, таъмини озодии фаъолият…

# Структураи иҷтимоии Тоҷикистон аз кадом табақаҳо иборат аст?
— Сарватмандон ва камбизоатон, ҳарбиён;
— Сарватмандони олию миена ва поёни миёна;
+ Сарватмандон, камбағалон, миёна.
— Сарватмандон,сарватмандони олию миёна, миёна,поени миёни, камбизоатон;
— Сарватмандон, миёна,поени миёни, камбизоатон,харбиён…

# Миллат чист?
— Шакли олии этникии буда, асоси онро умумиятҳои маданию психологӣ,забон ташаккул меёбад;
+ Шакли олии умумияти таърихӣ,этникии одамон,ки дар асоси умумиятхои хаёти икодӣ, забон, худуд, маданият, шуур ва психология ташаккул меёбад.
— Шакли олии таърихи этникии буда, асоси онро умумиятхои мадани психологӣ,забон ва конун ташкил медихад;
— Шакли олии умумияти одамон мебошад,ки дар асоси баробархукуки, конунхо, маданият, иктисодиёт ташаккул меёбад;
— Шакли олии умумияти одамон, асоси онро забон ташаккул медиҳад…

# Шаклҳои шуури сиёсиро нишон дихед?
+ шуури давлатӣ, мукаррарӣ, касбӣ, илми-назарявӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ.
— шуури давлатӣ, мукаррарӣ, касбӣ, интихобӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;
— шуури давлатӣ, мукаррарӣ, интихоби, илми-назарявӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ,
— шуури давлатӣ, интихобӣ, касбӣ, илми-назарявӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;
-шуури давлатӣ, мукаррарӣ,касбӣ,илми-назарявӣ, шахси алоҳида ва гуруҳӣ, интихобӣ…

# Кадоме аз методхои сиёсатшиносӣ таҳлили рафтори одамони алоҳида, гурухи иҷтимоиро фаро мегирад?
— коммуникативӣ,
— системанокӣ;
+ бихевиорестӣ.
— миқдорӣ;
— муқоисавӣ…

# Мафҳуми «метод» чи маъно дорад?
— тарзи кор;
— фаъолият;
+ роҳ,усул.
— рафтор;
— гуфтор…

# Сиёсатшиносӣ чун илм чиро меомузад?
— батартибандозии чомеа, роҳбарӣ, баровардани қонунҳоро;
+ қонуниятҳои раванди хаёти сиёсӣ ,инкишофи хокимияти сиёсӣ, шаклу усулҳои идоркунии хаёти сиёсӣ ва фаъолияти сиесии одамонро.
— шаклу усулҳои идоркунии ҳаёти сиёсӣ ва фаъолияти сиесии одамонро,баровардани қонунҳо,иҷроиши онро,,
— қонуниятҳои раванди ҳаёти сиёсӣ ,инкишофи ҳокимияти сиёсӣ, иҷроиши қонунҳо ва пешравии иқтисодиётро;
— қонуниятҳои раванди ҳаёти сиёсӣ ,инкишофи хочагӣ, иктисодиёт, нақлиёт ва
тартиботи ҷомеаро…

# Методхои асосии илми сиёсатшиносӣ кадомхоянд?
— демократӣ,системанокӣ,баҳодиҳӣ, қабули қарор, муқоисавӣ;
+ қабули қарор,бихевиористӣ, баҳодиҳӣ, муқоисавӣ,системанокӣ,миқдорӣ.
— баҳодиҳӣ, муқоисавӣ,системанокӣ,миқдорӣ, пешгуй, бароҳмонӣ,
— қабули қарор, пешгуй, баҳодихӣ,муқоисави,системанокӣ,демократӣ;
— анъанавӣ, пешгўӣ, системанокӣ, таърихӣ…

# Мутафаккирони сиёсии Замони Эҳёро дарёбед.
— Демокрит,Эпикур, Томас Гоббс;
— Афлотун, Арасту, Сукурот;
+ Макиавеллӣ,Љон Локк, Томас Гоббс.
— Љон Локк, Афлотун, Арасту;
— Арасту, Афлотун,Демокрит…

# Киҳо асосгузори марксизм буданд?
— Љон Локк, К. Маркс,Т.Гоббс;
+ К.Маркс, Ф. Энгелс.
— Т.Гоббс,Ф.Энгелс,
— К.Маркс, Љ.Локк;
— Ж.Ж. Руссо ,К. Маркс…

# Асари фалсафи-сиёсии «Ас-сиёсат-ул-мудуния» моли кадом мутафаккири шарқ мебошад?
— А.Дониш;
+ М.Газзолӣ.
— А.Љомӣ.,
— А.Форобӣ;
— А .Сино…

# «Сиёсатнома» асари кадоме аз мутафаккирони шарқ мебошад?
— М.Ѓаззолӣ;
— А.Сино,…
— У.Кайковус;
+ Њасан Ибни Алии Тусӣ-Низомулмулк.
— А.Љомӣ,

# Ин мутафакирон: Њ.В. Кошифӣ, А.Љомӣ, Н.Ганҷавӣ, М.С. Њамадонӣ дар кадом
марҳила зиндагӣ карда, ақидаҳои сиёсию фалсафии худро баён намудаанд?
— Ќадим;
— Эхё;
+ Асрҳои Миёна.
— Замони нав;
— Давраи муосир…

# Сарчашмаҳои ҳокимияти сиёсӣ кадомҳоянд?
+ қувва,мавқеъ дар ҷомеаъ, ташкилот,дониш ва ахбор.
— муносибатҳо, зўроварӣ,бойгарӣ,ташкилот;
— қонун ва маҷбурнамоӣ ,зўроварӣ,
— бойгарӣ, сарватҳои арзишӣ,маданият;
— Ќонун, зўроварӣ, мавқеъ дар ҷамъият…

# Элементҳои асосӣ ҳокимиятро ҷудо созед
+ субъект, объект ва восита.
— конун, субъект ,объект;
— восита, қонун,субъект,
— шахс,субъект,қонун;
— объект,шахс, қонун…

# Њокимияти легитимӣ чи гуна ҳокимият аст?
— Њокимиятест, ки ба шоҳон тааллуқ дорад ва бо боварӣ асос ёфтааст;
+ Њокимияти ҳуқуқӣ буда, дар асоси боварии аксарият асос ёфтааст.
— Њокимияти ҳуқуқӣ буда бо зўроварии асос ёфтааст,
— Њокимияти ҳуқуқӣ буда ба воситаи зўрӣ ва маҷбурсозӣ асос ёфтааст;
— Њокимияте мебошад, ки бо асосҳои иқтисодӣ асос ёфтааст…

# Системаҳои сиёсии ҷомеа кадомхоянд?
— маҷмўй институтхои сиёсии ҷамъияти, давлатӣ буда, синфҳои ҳукумрон бавоситаи онхо дар ҳудудҳои муайян дастурҳои сиёсию меъёрии амали худро таъмин мекунанд;
— маҷмўй институтҳои сиёсии ҷамъиятӣ, давлатӣ буда, синфҳои ҳукумрон бавоситаи онхо қонунҳои худро амалӣ менамоянд,
— маҷмўй институтҳои сиёсии чамъиятӣ, давлатӣ буда, синфҳои ҳукумрон ба воситаи онхо ҳуқуқҳои худро ҳимоя менамоянд;
+ маҷмўй институтҳои сиёсии чамъиятӣ, давлатӣ буда ,синфҳои ҳукумрон бавоситаи он барномаи худро амалӣ менамояд.
— маҷмўй институтҳои сиёсии чҷмъиятӣ, давлатӣ буда синфҳои хукумрон ба воситаи он ҳукмҳои худро амалӣ менамояд..,

# Кадоме аз ин мафҳумхои сиёсӣ маъно «тарс, дахшат» ро ифода менамояд?
— револютсия;
— эволютсия,
— идиология;
+ терророризм.
— оппозитсия…

# Асоси ҷомеаи шаҳрвандию ҳуқуқӣ чиро дар бар мегирад?
— Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ,назорат аз руй қонун ва қарорҳо,тақсими ҳокимият ба шоҳаҳо;
— Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он, озодии шахс,
масъулиятшиносӣ, тартиботи иқтисодӣ,
+ Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ,муносибатҳои сиёсии одамон.
-Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ, назорат аз руи муносибати шаҳрвандон;
— Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ, назорат аз руй қонун ва қарорҳо, муносибатҳои маданӣ…

# Ба таркиби системаҳои сиёсӣ чиҳо дохил мегарданд?
— ташкилотҳои сиёсӣ, субъектҳо ва объектҳои сиёсӣ;
+ ташкилотҳои сиёсӣ, муносибатҳои сиёсӣ, меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқ, шуур ва маданияти сиёсӣ.
— ташкилотҳои сиёсӣ, субъектҳо ва обектҳои сиёсӣ , маданияти сиёсӣ;
— ташкилотҳои сиёсӣ,субъектҳо ва муносибаҳои сиёсӣ , маданияти сиёсӣ,
— ташкилотҳои сиёсӣ,субъектҳои сиёсӣ, маданияти сиёсӣ, шуур, иқтисод…

# Шаклҳои системаҳои сиёсӣ
+ ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои институтсионалӣ, меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ,иттилоотӣ.
— ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои этникии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ, иттилоотӣ.,
— ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои иқтисодии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ, иттилоотӣ;
— ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои мадани меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ;
— ҷабҳаҳои муқарарӣ меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ, иттилоотӣ;

# Маҷлиси олии Тоҷикистон(парлумонӣ) чун системаи сиёсӣ ба кадом палатаҳо тақсим мешавад:
— Маҷлиси Олӣ ва намояндагӣ;
+ Маҷлиси намояндагӣ ва миллӣ.
— Маҷлиси Олӣ ва миллӣ,
— Маҷлиси Миллӣ ва президент;
— Маҷлиси Олӣва президент…

# Режими сиёсӣ кадом масъалаҳоро таъмин менамояд?
+ ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани мақсадҳои сиёсӣ ва амали кардани мақсадҳои элитаи ҳукумрон.
— ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани режими давлати ва амали кардани мақсадҳои худ;
— ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани мақсадҳои сиёсӣ ва амали кардани мақсадҳои худ;
— ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани режими давлати ва амали кардани мақсадҳои элитаи ҳукумрон;
— ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани хокимият ва амали кардани мақсадхои худ…

# Шаклхои режими сиёсӣ ин
+ автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, геронтократӣ, демократӣ, охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ, анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ.
— автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, тирания, охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ,анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ;
— автократӣ, аристократӣ, плутократӣ, теократӣ, озодӣ, охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ, анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ;
— автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, геронтократӣ,охлократӣ, монархӣ, олигархӣ, мустакилӣ, диктаторӣ,
— демократӣ, тоториторӣ, ҳарбӣ, монархӣ, полиархӣ, теократӣ…

# Шаклхои режими сиёсӣ ба кадом намудҳо тақсим мешаванд?
+Тоталитарӣ, авторитарӣ ва демократӣ.
— Авторитарӣ, бюрократӣ ва демократӣ;
— Тоталитарӣ, бюрократӣ ва демократӣ,
— Авторитари , тоталитарӣ ва бюрократӣ;
— Бюрократӣ , авторитарӣ ва демократӣ…

# Режими авторитарӣ ба кадом қисмҳо ҷудо мегардад?
+ тирания, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, режими якҳизбӣ.
— тирания, диктатураи мутлақ, демократӣ, режими якҳизбӣ;
— тирания, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, демократӣ;
— тирания, демократӣ, режими ҳарбӣ, режими якҳизбӣ;
— демократӣ, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, режими якҳизбӣ…

# Хусусиятҳои хоси сарвари сиёсӣ
— Ташкилотчигӣ, иродаи миёна, нотиқи хуб, маданияти баланд,захираи хуби дониш ва махорати сарварӣ;…
+ Ташкилотчигӣ, иродаи тавоно, нотиқи хуб, зоҳиран диққатҷалбкунанда, маданияти баланд, захираи хуби дониш ва махорати сарварӣ.
— Ташкилотчигӣ, идораи тавоно, нотиқи хуб, зоҳиран диққатҷалбкунанда, маънавиёти баланд;
— Ташкилотчигӣ, идораи тавоно, нотиқи хуб, зоҳиран зебо, маданияти баланд, маҳорати максадҳои худро аввал гузоштан;
— Ташкилотчигӣ, мақсадгузори аник, нотиқи хуб, зебо, бомаданият , бемасъудият…

# Намудҳои пайдоиши сарварӣ
+ анъанавӣ,расмӣ, харизматикӣ.
— Расмӣ, анъанавӣ , бо зурӣ;
— Харизматикӣ , расмӣ,бо зурӣ;
— анъанавӣ ,харизматикӣ , бо зурӣ;
— Таърихӣ, расмӣ, анъанавӣ…

# Назарияи мазкур- «Давлат дар натиҷаи бо ҳамдигар тобеъ гаштани авлодҳо, қабилаҳо ба вуҷуд омадааст»- ин чи гуна назария шуморида мешавад?
— теологӣ;
— тобеъшавӣ;
+ патриархалӣ.
— психологӣ;
— шартномаи чамъиятӣ…

# Назарияи «Давлат дар натиҷаи пайдо шудани моликияти хусусӣ ва ба синфҳо тақсим гаштани ҷомеа пайдо гаштааст.»-чигуна назария шуморида мешавад?
— партиархалӣ;
+ марксистӣ.
— теологӣ;
— психологӣ;
— тобеъшавӣ…

# Нишонаҳои давлат кадомҳоянд?
— иқтисодиёт, қонун, аҳолӣ;
— қонун, ҳудуд, тиҷорат, ҳокимият;
— қонун, аҳолӣ, бозори тиҷоратӣ, ҳокимият;
+ ҳудуд, аҳолӣ, бозори тиҷорат,ҳокимият,ҷиҳатҳои маънавӣ ва психологӣ.
— иқтисодиёт,аҳолӣ, тиҷорат ,ҳокимият…

# Нишонаҳои асосии давлат кадомҳоянд?
— Аппарати давлатӣ,артиш, қоғази кимматнок,забон;
— Аппарати давлатӣ, истиқлолият ,қонун,забон;
— Аппрати давлатӣ, истиқлолият, тақсими худудӣ,истиқлолоят;
+Аппарати давлатӣ, ҳокимият,андоз,артиш,қоғази қимматнок, тақсими худудии аҳоли,истиқлолият,қонун.
— Аппарати давлатӣ,андоз , коғази қимматнок тақсими худудии аҳолӣ, забон, муносибатҳо…

# Иттифоқи касаба чист?
— ҳаракати оммавист;
+ ташкилоти оммавист.
— ҳизби сиёсист;
— ҳаракати сиёсист;
— кружоки сиёсист…

# Ин назария ба кӣ тааллуқ дорад? «Демократия ин ҳукуматест, ки халқ интихоб кардааст ва самти худро дорад.»
— Бентлӣ;
— Уэллс;
— Медисон;
+ Дарендорф.
— Шумпетр…

# Кадоме аз ин шаклҳои демократия маънои иштироки сиёсиро дорад?
— репрезентивӣ;
— идоракунӣ,
— антиқӣ;
+ партисипорӣ.
— универсалӣ…

# Давраҳои тайёри ба гузариши интихоботҳо
— Пешбарӣ, мушоҳида пешниҳод,овоздихӣ,ташвиқот;
+ ташкилӣ, пешниҳоди номзадҳо,ташвиқот ва тағрибот,овоздиҳӣ.
— ташкилӣ,пешниходи номзадҳо,ташвиқот ва тағрибот,овоздиҳӣ,ташкилӣ;
— ташкилӣ,пешниходи номзадҳо, мушоҳида ,ташвиқот ва тағрибот,овоздиҳӣ;
— мушоҳида ва пешниходи номзадҳо,тағрибот, овоздихӣ…

# Кадоме аз ин мафҳумҳо маънои «таҳаввулот»-ро дорад?
— революсия;
— идиология;
— демократия;
+ эволюсия.
— психология…

# Кадоме аз ин мафхумҳо маънои «тарс, даҳшат»-ро дорад?
— революсия;
— эволюсия;
+ терроризм.
— репрессия;
— оппозисия…

# Вазифаҳои асосии давлат кадомҳоянд?
— сиёсӣ ва конунгузорӣ;
+ дохили ва беруна.
— ҳарбӣ ва маъмурӣ;
— итқтисодӣ ва маъмурӣ;
— иқтисодӣ ва сиёсӣ…

# Нишонаҳои давлати соҳибистиқлол кадомҳоянд?
— Волояти хокимияи давлатӣ дар дохили давлатӣ, вуҷуд доштани ҳокимият ва парламент;
— Волояти хокимияи давлатӣ дар дохили давлатӣ, вуҷуд доштани ҳокимият ва президент;
+Волояти хокимияи давлатӣ дар дохили давлатӣ, мустақилият дар муносибатҳои байналхалқӣ.
— Волояти ҳокимияти давлатӣ дар дохили давлат , мустакилият ва парламент;
— Волояти ҳокимияти давлатӣ дар дохили давлат, иштироки парламент дар муносибатхои байналхалқӣ…

# Вазифаҳои муқадасӣ шахрвандии чумҳурии Тоҷикистон чист?
— мухофизати маҷмуй фаъолиятхои давлатӣ;
— мухофизати маҷмуй моликиятхои хусусӣ ва чамъиятӣ;
+ ҳурмат ва ҳимояи қонунхои давлат ва иҷрои онҳо.
— мухофизати Ватан, мустахкамкунонии истиқлолият,бехатарӣ ва ёрии харбӣ;
— мухофизати мачмуй фаъолиятхои давлатӣ ва иҷрои онхо…

# Мақоми забони Руси ва тоҷикӣ дар ЧТ
— забони русӣ ва тоҷикӣ забони давлатианд;
+ Забони тоҷикӣ забони давлатӣ , забони русӣ ҳамчун забони хориҷӣ ё муоширати байни гуруҳҳои этникӣ истифода мешавад.
— Забони тоҷикӣ ва русӣ забони расмианд;
— Забони русӣ – забони муошират,
— Забони русӣ давлатӣ буда, забони тоҷикӣ расми аст…

# Конститутсия Чумҳурии Тоҷикистон бо кадом сатрхо оғоз меёбад?
— «Мо, шаҳрвандони Тоҷикистон…;
+ «Мо, халки Тоҷикистон…;.
— «Мо,халқи тоҷик…;
— «Мо, аҳоли ЧТ…;,
— «Мо, тоҷикони ҷумхури…

# Референдиум чист?
— интихоб шудан ва интихоб кардан;
+ овоздихӣ оид ба масъалахои мухими давлатӣ,хаиёти ҷомеа бо ихтиёри худ;
— иштирок дар масъалахои мухими давлатӣ.
— интихоб шудан, иштирок дар масъалахои мухими давлатӣ;
— интихоб кардан ва овоздихи дар масъалахои мухими давлатӣ…

# Њаёти чамъиятӣ дар Тоҷикистон бо кадом асос инкишоф ёфта истодааст?
— бо асосҳои сиёси ва идораи плюралистӣ;
— бо асоси ягонагии давлат ва дин;
— Бо асоси хукумронии давлат бар дигар ташкилотхои ҷамъиятӣ;
+ Бо асоси эхтиром байни ҳамдигарӣ.
— Бо асоси ҳукумронии идиологӣ…

# Шахрвандӣ чист?
— тааллук доштани шахс ба ягон ҳизб;
— тааллуқ доштан ба ягон миллат ва халкият;
+ тааллуқ доштан ба ягон давлат.
— тааллуқ доштан ба ягон ташкилот;
— тааллуқ доштан ба ягон ҷамъият…

# Мақоми дин дар ҷумҳурии Тоҷикистон
— Фаъолияти динӣ маън карда шудааст;
— ташкилотҳои динӣ ва давлат баробархуқуқанд;
— ташкилотҳои динӣ ба фаъолиятҳои давлати хамрох мешавад;
+Ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо буда ба корҳои давлатӣ хамроҳ намешаванд.
— Ташкилотҳои динӣ масъалаҳои муҳими давлатиро ҳал менамоянд…

# Вазифаҳои шуури сиёси кадомҳоянд?
— Даркнамой, мушохида ва назорат;
+ батартибандозӣ,даркнамой, баходиҳӣ,сафарбаркунонӣ.
— батартибандозх,мушоҳида, баҳодиҳӣ,назорат;
— даркнамоӣ,баҳодихӣ ,назорат…
— даркнамоӣ ,мушохида,сафарбаркунонӣ,

# Аввалин ҷамъияти сиёсатшиносон дар Тоҷикистон бо роҳбарии ки ва кай ба фаъолият шуруъ намуд?
— Э.Ш.Рахмонов;
— А.А.Раҳмонов;
— М.Иноятова,
+ С.А.Раҷабов.
— М. Иноятова…

# Категорияҳои умумии фанни сиёсатшиносиро нишон диҳед.
— институтҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳои таҳсилотии умумӣ;
+ Сиёсат, сохтори иҷтимоӣ, сохтори сиёсӣ, ҳокимияти сиёсӣ.
— Сохтори иҷтимоӣ, ташкилотҳо, ҳокимияти сиёсӣ;.
— Институтҳо, муассисаҳо, сохторҳои иҷтимоӣ;
— Муасисаҳои таҳсилоти умумӣ..

# Кадоме аз ин асархо ба Мир Саиди Алии Њамадонӣ мансуб аст?
— Луби лубоби маснавӣ;
— Ахлоқи Муҳсинӣ…
+ Захират-ул-мулук.
— Насиҳат-ул-мулук;
— Ќобуснома.,

# Љузъҳои таркиби сиёсатро нишон диҳед.
+ муносибати сиёсӣ,хокимияти сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, маданияти сиёсӣ, шуури сиёсӣ.
— сохтори иҷтимоӣ, муносибати иктисодӣ, ташкилоти сиёсӣ, маданияти сиёсӣ;
— муносибати сиёсӣ, ҳокимияти сиёсӣ, муносибати иктисодӣ, сохтори иҷтимоӣ;
— муносибати сиёсӣ, шуури ҷамъиятӣ, муносибати иқтисодӣ, муносибати ҷамъиятӣ;
— Муносибати сиёсӣ, сохтори иҷтимоӣ, муносибати иқтисодӣ…

# Вазифаҳои мушаххаси категорияҳои сиёсатшиносӣ чунинанд:
— муҳофизати қарорҳо ва фармонҳои ҳокимияти давлатӣ;
+ дуруст ва асосии сиёсат, идоракунӣ ва банизомдарорӣ, гуманитарӣ, иҷтимоӣ, сафарбарнамоӣ, таъмини якпорчагӣ ва устувории ҷомеа.
— иҷроиши фармонҳои ҳокимияти давлатӣ, сафарбарнамоӣ, таъмини якпорчагӣ ва устувории ҷомеа;
— дуруст ва асосии сиёсат , иҷроиши фармонҳои ҳокимияти давлатӣ, сафарбарнамоӣ, таъмини якпорчагӣ…
— иҷроиши фармонҳо, таъмини якпорчагӣ, муҳофизати қарорҳо.,

# Чор унсури таркиби системаҳои сиёсии чомеаро нишон диҳед.
— фаъолияти сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, шуури сиёсӣ ва муносибатҳои сиёсӣ;
— қонунҳои сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, фаъолияти сиёсӣ, муносибатҳои сиёсӣ;
+ ташкилотҳои сиёсӣ, муносибатҳои сиёсӣ, меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, шуури сиёсӣ ва маданияти сиёсӣ.
— ташкилотҳои сиёсӣ, муносибатҳои сиёсӣ, маданияти сиёсӣ, муносибати ҷамъиятӣ;
— Раванди сиёсӣ, муносибатти сиёсӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, маданияти сиёсӣ…

# Ин таъриф ба кадоме аз ин системаҳо мансуб мебошад: «…….ин ташкилоти сиёсии ягонаи ҷомеа мебошад, ки ҳокимияти худро ба аҳолии територияи худ паҳн намуда, ҳукм ва қонунҳои худро дар шакли ҳатмӣ ба аҳолии худ баррасӣ намуда, дорои истиқлолият ва аппарати идоракунӣ ва маҷбурнамоӣ мебошад»?
— ташкилот;..
— ҳизб,
+ давлат.
— ҳокимият;
— ҳаракат…

# Сохти давлатҳоро нишон диҳед:
+ унитарӣ, федеративӣ ва конфедеративӣ.
— унитарӣ, демократӣ, иттифоқӣ;,
— ҷумҳурияви ва федеративӣ, унитарӣ;.
— федеративӣ, ҷумҳуриявӣ, демократӣ;
— федеративӣ, капиталистӣ, демократӣ…

# «… сиёсӣ чунин масъалаҳоро таъмин менамояд: оромии ҳокимияти сиёсӣ,
идораи шахрвандон ва таъмини оромии сиёсии ҷомеаъ,ба даст овардани мақсадҳои сиёсӣ ва амалӣ кардани мақсадҳои элитаи ҳукумрон.» Ин ибораҳо мансуби кадоме аз системаҳо мебошад:
— ташкилот;
— ҳизб;
— давлат;
+ режим.
— муносибатҳо,.

# Намудҳои масъалаҳои глобалиро ёбед:
— экологӣ, миллӣ,танзими ойла, кашшоқӣ;
— нашъамандӣ, касалиҳои сироятӣ, тозагии обҳо;
+ иҷтимоию сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ,демографӣ, инсон.
— хуқуки инсон,пешгири низоъҳо, танзими ойла;
— пешгирии касалиҳои сироятӣ…

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *