Саволҳои Тести

Тестҳои санчишӣ аз фанни сиёсати дохили ва хориҷи

# «Сиёсати мо дарҳои кушод аст, ки он баъд аз иҷлосияи тақдирсоз оғоз гардид» мегўяд:

+ Э.Раҳмон;

— А.Турсон;

— К.Олимов;

— Њ.Зарифӣ

# Ташкилоте, ки тамоми системаи ҷомеаро барраси намуда сиёсати дохиливу хориҷии онро муайян менамояд:

— СММ;

— СЊШ;

+ Давлат;

— Маҷлиси намояндагон

#Низоми муосири муносибатҳои байналхалқӣ чунин хислатҳоро дорост;

— дуқутбӣ,

+ бисёрқутбӣ

— якқуибӣ

— универсалӣ

— мутавозин

# Муаллифи идеяи сулҳи абадӣ ва федератсияи ҷаҳонӣ кист?

— Шарль Ирене де Сен Пьер,

+ Иммунаил Кант

— И.Бентам

— Франсиско де Виториа

— Эразми Роттердамӣ

# Муаллифи китоби « Хотимаи таърих ва инсони охирин» кист?

+ Ф.Фукуяма

— Эразми Роттердамӣ

— Франсиско Суарес

— Гуго Гроций

— Томас Гоббс.

# Асосгузори мактаби ҳуқуқи табиӣ кист?

— Эразми Роттердамӣ

— Франсиско де Виториа

— Франсиско Суарес

— Гуго Гроций

+ Љ.Лок.

#Ин мутафаккири Юнон давлатро ҳамчун пирамида маънидод кардааст:

+ Афлотун,

— Арасту,

— И.Кант,

— Г.Гегел.

# «Давлат бояд бо воситаи назорат мухолифатьои ыавмиро бартараф намояд ва ба суль гирояд»- ин таърифи кадом мутафаккири материалисти Юнон аст?

+ Арасту,

— Евклид,

— Спиноза,

— Афлотун.

# «Давлат бояд афзоиши аьолиро ба инобат гирад вагарна мусибати бузург рўй хоҳад дод»-гуфтааст:

+ Арасту,

— Евклид,

— Спиноза,

— Афлотун.

#ИМА дар муборизаи иттиҳоди шурави дар солҳои баъди ҷанги аз кадом стратегия истифода кард ?

+ Стратегияи боздории коммунизм;

— Стратегияи зудамал

— Стратегияи касдгири умуми(оммавӣ)

— Стратегияи ваҳшат

— Паритети стратеги

# Муаллифи назарияи «Бархурди тамаддунҳо» кист ?

— иқтисодшиноси мисрӣ Самир Амин

— Ҷомеа шиноси нораегӣ Й.Галтунг

— ҷомеашиноси франсавӣ Р.Арон

— сиёсатшиноси амрикоӣ Ф.Фукуяма

+ сиёсатшиноси амрикоӣ С.Хантингтон

#Сукути Иттиҳоди шурави ва таъсиси ИДМ ба кадом сол рост омад ?

— 1985

+ 1991

— 2001

— 1945

— 1992

# Асаре, ки дар он сухан оиди сиёсати дохили ва хориҷии миллатҳо меравад чи ном дорад?

— «Шахриёр»

— «Таърихи ҷангҳои Пелопоннес

— «Левиафан»

+ Сиёсати миёни миллатҳо. Мубориза барои қудрат ва сулҳ»

— «Тахтаи бузугри шоҳмот»

#Китоби сиёсат шиноси амрикоӣ С.Хангтинтон чи ном дорад ?

— «Шахриёр»

— «Таърихи ҷангҳои Пелопоннес

— «Левиафан»

— Сиёсати миёни миллатҳо. Мубориза барои қудрат ва сулҳ»

+ «Тахтаи бузугри шоҳмот»

#Созмони Конфронси исломи ба кадом типии созмонҳои байналхалқи байникишвари мансуб аст?

+ байниминтакави

— глобали

— минтакави

— зерминтакави

# «Ваҳдат ва якдилии халқ бақои давлату миллат аст»- гуфта аст:

+ Э.Раҳмон

— Б.Бхутто

— А.Турсон

— К.Олимов

#Назарияҳои асосии равобити байналмиллал кадомҳоянд?

+ глобализм,низоъшиносӣ, реализми сиёсӣ;

— реализми сиёсӣ, идеализм, марксизм

— анархизм , транснационнализм,модернизм

— нормативизм, морализм ,леберализм

# Методхои асосии тахлили вазъият дар МБ инхоянд;

— Мушоҳида,муқоиса,омузиши санадхо

— Озмоиш ,тарҳрези ,методи Дельфи

+ Контент-анализ , мукоиса,пешгуи кардан

#Ин мақола пурмўҳтавотарин мақолаест, ки бахшида ба «идеяи миллӣ» мебошад:

— Миллатсози ва идеяи миллӣ-и А.Шамолов;

— Сиёсатшиносӣ-и Г.Зокиров;

— Давлат ва револютсия-и Ленин;

— Эҳёи аҷам-и А.Турсунов.

# «Марому мақсади сиёсати дохиливу хориҷии мо ин пеш аз ҳама таҳкими сулҳу субот дар арсаи ҷомеа ва ҷаҳон мебошад» мегўяд:

+ Э.Раҳмон;

— В.Путин;

— Н.Назарбоев;

— И.Каримов.

# Кадоме аз андешаҳо дуруст аст?

 • системаҳои сиёсии давлат – ин системаи органҳои давлатӣ;
 • системаҳои сиёсии давлат – ин системаи ташкилотҳои ҷаъмиятӣ;

— системаҳои сиёсии давлат – ин ташкилотҳое, ки бо максадҳои сиёсӣ сохта шудаанд;

+ системаҳоии сиёсии давлат – ин давлат; системаи органҳои давлатӣ; ҳизбҳои сиёси, ташкилотҳои ҷаъмияти, фарханги сиёси ва равандхои сиёси мебошад;

# Нишонаҳои давлатро муайян намоед?

+ ҳокимияти оммавӣ, мавҷудияти ҳудуд ва тақсимоти аҳолӣ дар ҳудуд, соҳибихтиёрӣ ва ғункунии андоз;

+ ҳокимияти оммавӣ, мавҷудияти ҳудуд, қувваҳои мусаллаҳ, суд ва прокуратура;

— ҳокимияти оммавӣ, мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия, суд ва гирифтани андоз;

— ҳокимияти оммавӣ, мавҷудияти мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия, суд;

# Давлат аз дигар созмонҳою ташкилотҳо бо чӣ фарқ мекунад?

 • бо доштани сохтор;
 • бо доштани аломат ва пулу арзи миллӣ;
 • бо аломатҳо, вазифаҳо ва механизми маҷбурсозӣ;
 • бо қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва чораандешӣ;

# Кадом яке аз ин ибораҳо нишонаҳои давлати ҳуқуқбунёдро нишон медиҳад?

 • доштани марзҳои маъмурӣ;
 • доштани конститутсия ва шаҳрвандӣ;
 • доштани мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ;

+ кафолатҳои ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд;

# Кадоме аз андешаҳо ба режими сиёсии демократӣ рост меояд?

+ Дар режими деморкатӣ ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, тақсимоти ҳокимият ва низоми бисёрҳизбӣ вучуд дорад;

— Дар режими деморкатӣ ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ҳимоя карда намешавад;

— Дар режими деморкатӣ танҳо интихоботи президент вуҷуд дорад;

— Дар режими деморкатӣ сохтори давлатӣ бояд ба таври унитарӣ ташкил шавад;

# Кадоме аз ин ҷавобҳо дуруст аст? Тақсимоти ҳокимият ин:

— Асоси давлатдорӣ мебошад;

— Рукнҳои давлат аст;

+ Шохаҳои ҳокимияти давлатӣ аст, нишонаи давлати демократӣ аст;

— Асоси сиёсати давлат аст;

# Волоияти қонун чӣ маънӣ дорад?

+ Баробарҳуқуқии ҳама дар назди қонун;

-Баробарҳуқуқии ҳама дар назди ҷамъият;

— Баробарҳуқуқии ҳама дар назди давлат;

— Баробарҳуқуқии ҳама дар назди ҳаёти сиёсӣ;

# Функсияи давлатро амиқ созед.

 • Инкишофи марҳилавии давлат аст;

+ Вазифаҳои асосии давлат аст;

 • Самтҳои асосии фаъолияти давлат аст;
 • Нақшаҳои инкишофи ояндаи давлат аст;

# Мисъраи мазкур ба калами ки дахл дорад: «сиёсати дохиливу хориҷии мо дарҳои боз аст»?

 • А. Дониш;

+ Э.Раҳмон;

 • Њотамӣ;
 • А.Турсон;

# Намуди функсияҳои давлатро нишон диҳед.

 • Нақшаҳои дурнамои инкишофи дохил ва хориҷи кишвар;
 • роҳҳои cиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар;
 • принсипҳои фаъолияти давлат дар дохил ва хориҷи кишвар;

+ дохилӣ ва берунӣ.

# Шаклҳои давлатдории Љумҳуриявиро муайян созед?

 • Љумҳурии иттифокӣ;
 • ҷумҳурии федеративӣ;
 • ҷумҳурии унитарӣ;

+ ҷумҳуриҳои федеративӣ (иттифоқӣ) ва унитарӣ.

# Иборҳои зерин ба кадоме аз ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи мансуб мебошад:«Њар инсон ҳақ дорад, ки озодона тағйири макон кунад ва дар ҳудуди ҳар давлат маҳалли зист ихтиёр кунад»1 ё «Њар одам ҳуқуқ дорад, ки ҳар кишвар, аз ҷумла кишвари худро тарк кунад ва ба кишвари худ бозгардад»2.

— Конститутсияи Чумҳурии Тоҷикистон;

— Акти ҷамъбастии Маҷлиси бехатарӣ ва ҳамкорӣ дар Европа;

+Эъломияи умумии ҳуқуқи башар;

— Эъломияи ҳуқуқи кудак;

# Фарқи ҷумҳурии парлумонӣ аз президентӣ дар чи ифода меёбад?

 • Дар иҷроиши вазифаҳо ва функсияҳо;

+ дар тақсимоти вазифа дар сохтори ҳукумат;

 • дар таъсисдиҳии ҳукумат;
 • дар интихоби ҳукумат;

# Шаклҳои идоракунии давлатро муайян созед.

 • идоракунии демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд;
 • идоракунии мусолиҳаи миллӣ;

+ идоракунии президентӣ ва парлумонӣ;

 • идоракунии парламентӣ ва монархия;

# Федератсия аз конфедератсия бо чӣ фарқ мекунад?

 • Бо шумораи аъзо ва мақомоти ҳокимияти олӣ;
 • бо шаҳрванди воҳидҳои марзию маъмурӣ;
 • бо доштани қувваҳои ягонаи мусаллаҳ;

+ бо марзи ягона ва сиёсати ягона;

# Кадоме аз андешахо ба режими сиёсии демократӣ рост меояд?

+ Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон, таксимоти хокимият ва низоми бисёрхизби вучуд дорад;

— Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон химоя карда намешавад;

— Дар режими деморкати танхо интихоботи президент вучуд дорад;

— Дар режими деморкати сохторори давлати бояд ба таври унитари ташкил шавад;

# Таърифи мазкур ба кадоме аз мафҳумҳо мансуб мебошад: «…маҷмўи ғояҳо ва назарияҳои сиёсие мебошад, ки онҳоро ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои гуногуни ҷамъият ва фаъолияти худ ба сифати раҳнамо барои мустаҳкам ё сарнагун кардани муносибатҳои ҷамъияти истифода мебаранд.»

— психологияи сиёсӣ;

+ идеологияи сиёсӣ;

— шуури сиёсӣ;

— шуури ҷамъиятӣ;

# Аввалин сафири Осиёи Миёна дар Руссия кӣ буд?

— Айни;

+ Дониш;

— Асирӣ;

— Возеҳ;

# Давлатеро номбар кунед, ки дар он шакли идоракунии омехтаи чумхуравӣ мавчуд аст? (смешанная республика? )

+ Британияи Кабир;

— ИМА;

— Россия;

— Франсия;

# Намудҳои масъалаҳои глобалиро ёбед:

-экологӣ, миллӣ,танзими ойла, кашшоқӣ;

-нашъамандӣ, касалиҳои сироятӣ, тозагии обҳо;

-пешгирии касалиҳои сироятӣ.

+иҷтимоию сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ,демографӣ, инсон;

# Субъектхои сиёсат – ин:

— танхо шаҳрвандони давлат, ки ба ташкилоти муайян дохил мешаванд;

— танхо шаҳрвандони давлате, ки дар равандҳои байналмилалӣ иштирок мекунад;

+ ҳизбҳои сиёсӣ, гурўҳҳои иҷтимоӣ, муассисаҳо ва ташкилотҳо ва одамон мебошанд;

— ҳизбҳои сиёсӣ ва иштироки онхо дар хаёти сиёсӣ;

# Кадоме аз давлатҳои номбаршуда шакли идоракунии ҷумхурии парлумонӣ дорад:

— Испания;

+ Франсия;

+ Италия;

— Япония;

# Кадоме аз режимҳои сиёсӣ хусусияти идора намудан ва таъсиррасониро ба тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро дорад?

— ҳуқуқбунёд;

+ авторитарӣ;

— тоталитарӣ;

— теократӣ;

# Давлати сохтори федеративӣ доштаро маълум созед?

— Британияи Кабир;

— Франсия;

+ ИМА;

— Япония;

# Кисмхои таркибии хокимияти давлатӣ кадомҳоянд?

— Системаи ташкилотҳои конунгузор ва намояндагӣ;

— ташкилотҳои судӣ ва фармондиҳӣ;

+ системахои ташкилотҳои қонунгузор ва намояндагӣ, иҷроя ва фармондиҳӣ,

ташкилоти судӣ;

— ташкилоти иҷроя ва фармондиҳӣ, ташкилотҳои иттиоллотӣ;

# Кадом аз ин ташкилотҳо муносибатҳои берунаи давлатро адо ва назорат менамоянд?

— Системаҳои қонунгузор ва судӣ;

— Ташкилотхои муносибатҳои байни давлатӣ;

— Ќувваҳои мусаллаҳ ва ҳокимияти иҷроия;

+ Ташкилотҳои муносибатҳои байни давлатӣ, разведка, кувваҳои мусаллаҳ.

# Намудҳои моҷароҳо(низоҳо) аз руй сатҳи фарогири кадомҳоянд?

+ Моҷароҳои оилавӣ ,этникӣ, синфӣ, глобалӣ;

— Моҷарохои дохилӣ ва оилавӣ, глобалӣ;

— Моҷароҳои глобалӣ, регионалӣ, дохилӣ, давлатӣ, синфӣ, этникӣ;

— Моҷароҳои шахсони алоҳида ва гуруҳи этникӣ;

# Сиёсати иҷтимоӣ чиро дар бар мегирад?

+ таъмини озодӣ, ҳуқуқи интихоб, ҳуқуқ ба меҳнат, тайёр намудани кадрҳо, таъмини кафолати иҷтимои (нафакахурон,маҷруҳон),имконияти таъмини маош;

— таъмини озодӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, гирифтани маош, истироҳат;

— ҳуқуқи интихоби меҳнат,таъмини маош,истироҳат , озодии фаъолият;

— таъмини озодӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, озодии шахс, гирифтани маош, истироҳат;

# Миллат чист?

— Шакли олии этникии буда, асоси онро умумиятҳои маданию психологӣ,забон ташаккул меёбад;

+ Шакли олии умумияти таърихӣ,этникии одамон,ки дар асоси умумиятхои хаёти икодӣ, забон, худуд, маданият, шуур ва психология ташаккул меёбад;

-Шакли олии таърихи этникии буда, асоси онро умумиятхои мадани психологӣ,забон ва конун ташкил медихад;

— Шакли олии умумияти одамон мебошад,ки дар асоси баробархукуки, конунхо, маданият, иктисодиёт ташаккул меёбад;

# Киҳо асосгузори марксизм буданд?

— Љон Локк, К. Маркс,Т.Гоббс;

+ К.Маркс, Ф. Энгелс;

— Т.Гоббс,Ф.Энгелс;

— К.Маркс, Љ.Локк;

# Сарчашмаҳои ҳокимияти сиёсӣ кадомҳоянд?

+ қувва,мавқеъ дар ҷомеаъ, ташкилот,дониш ва ахбор;

— муносибатҳо, зўроварӣ,бойгарӣ,ташкилот;

– қонун ва маҷбурнамоӣ ,зўроварӣ;

-бойгарӣ, сарватҳои арзишӣ,маданият;

# Элементҳои асосӣ ҳокимиятро ҷудо созед

+ субъект, объект ва восита;

— конун, субъект ,объект;

— восита, қонун,субъект;

— шахс,субъект,қонун;

# Њокимияти легитимӣ чи гуна ҳокимият аст?

— Њокимиятест, ки ба шоҳон тааллуқ дорад ва бо боварӣ асос ёфтааст;

+ Њокимияти ҳуқуқӣ буда, дар асоси боварии аксарият асос ёфтааст;

— Њокимияти ҳуқуқӣ буда бо зўроварии асос ёфтааст;

— Њокимияти ҳуқуқӣ буда ба воситаи зўрӣ ва маҷбурсозӣ асос ёфтааст;

# Назарияи мазкур- «Давлат дар натиҷаи бо ҳамдигар тобеъ гаштани авлодҳо, қабилаҳо ба вуҷуд омадааст»- ин чи гуна назария шуморида мешавад?

— теологӣ;

+ тобеъшавӣ;

— патриархалӣ;

— психологӣ;

# Назарияи «Давлат дар натиҷаи пайдо шудани моликияти хусусӣ ва ба синфҳо тақсим гаштани ҷомеа пайдо гаштааст.»-чигуна назария шуморида мешавад?

— партиархалӣ;

+ марксистӣ;

— теологӣ;

— психологӣ.

# Нишонаҳои давлат кадомҳоянд?

— иқтисодиёт, қонун, аҳолӣ;

— қонун, ҳудуд, тиҷорат, ҳокимият;

— қонун, аҳолӣ, бозори тиҷоратӣ, ҳокимият;

+ ҳудуд, аҳолӣ, бозори тиҷорат,ҳокимият,ҷиҳатҳои маънавӣ ва психологӣ;

# Кадоме аз ин мафҳумҳо маънои «таҳаввулот»-ро дорад?

— революсия;

— идиология;

— демократия;

+ эволюсия;

# Конститутсия Чумҳурии Тоҷикистон бо кадом сатрхо оғоз меёбад?

+ «Мо, шаҳрвандони Тоҷикистон…;

— «Мо, халки Тоҷикистон…;

— «Мо,халқи тоҷик…;

— «Мо, аҳоли ЧТ…;

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *