Фании Информатика

Қисми Графикии Visual Basic 6.0

Вакте, ки графика мегуянд, шахси бо кампютер сару кор кунанда дар бораи расмхо, тасвирхо(видео) ва ғайраҳо фикр менакунад. Графикаро дар забони барномасозии Visual Basic барои як катор барномаҳои сохахои гуногун истифода бурда мешавад. Дар ин забон доираи васеи графики функсияҳои математики тасвири расм, гузоштани лавҳаҳо(видео) ва ғайраро иҷро намудан мумкин аст. Дар ин забон маҷмўи гуногуни файлҳои графики истифода бурда мешавад, ки дар ҷадвал ба пурраги ҷой додат шудааст.

НамудМаълумот
.BMP, .DIBРасм ва дигар тасвирхои сохташуда.
.ICOНишонаҳо(пиктограмма ёиконкаҳо)
.CURНишонаи курсор.
.WMF, .EMFТасвирҳои векторӣ.
.GIFНишонаи расм дар интернет истифода мешавад
.JPG. .JPEGИн фарматҳои дар интернет тасвир шаванда.

Маълумот рангҳо дар Visual Basic 6.0

Истифодаи рангхо дар барномасози доираи васеи худро дорад, хусусан дар кисми графики васеъ истифода бурда мешавад. То ин вакт дар вакти барномасози барои интихоби ранг аз хосиятии элементхо васеъ истифода мебурдем аз лавхаи палитра, ки дар он даххо намуди рангхо мавчуданд, ки мо онхоро интихоб менамудем. Дар вакти барномасози бошад аз операторхои тасвири ранг дар барномаи, бахусус дар форма ошноги пайдо менамоем. Масалан тасвири ранги сурх дар форма чунин метод дорад: Form1.BackColor=vbred дар инчо Form1хамчун объекти интихоб намуда хизмат менамояд. BackColor – хосияти ё оператири ранг истифода бурда мешавад. Vbred ин канстантаи(доимии) рангии сурх мебошад. Намуди рангхще, ки бо доимии Vb истифода бурда мешавад хаштоанд, к ибо номи худ дар чадвали зерин чой дода шудаанд.

РангхоНоми рангхо
Vb blueКабуд
Vb blackСиёх
Vb brownКахваранг
Vb greenСабз
Vb greyХокистарранг
Vb redСурх
Vb whiteСафед
Vb yellowЗард

Ба таври дигар гуем дар Vb аз 16 миллион ранг зиёд аст. Аниктараш 16777216 ранг мавчуд аст, яъне рангхоро натанхо бонамуди аслиашон(доимиашон) истифода мебаранд ин чунин бо ракамои аз 0 то 16777216 ичро намудан мумкин аст.

Масалан аз аввал мо номи рангро хамчун доими кабул намуда будем холо бошад ранги сурхро бо раками тортибиаш аз байно ададои 0 то 16 777 216 чудонамуда истифода мебарем. Form1.BackColor=1200 дар инчо адади 1200 раками тартибии ранги сурх аст дар байни ракамхо мебошад. Боз як намуди истифодаи ранг мавчудаст, ки онро модели RGB мегуянд.инмодели ранги бо истифодаи се ранги асоси red(сурх), black(сиёх), green(сабз) сохта мешавад.барои фахмидан боз хамон амали ичро намудаамонро дар шакли модели RGB меорем: Form1.BackColor= RGB(100,50,200) дар инчо бо якчоягии рангхо модели RGB боз ранги сурхро хосил намудем. Бо хамин максад мо метавонем тамоми рангхоро ба воситаи by модели ранги истифода намоем

Элементхои графики Shape, Picturebox ва Line

Shape: Элементи графикии Shapе дар панели элементҳои Toolbox мавҷуд аст. Ин элемент барои тасвир намудани фигураҳои геометрӣ дар барнома хизмат менамояд. Дар элементи Shape шаш фигураҳои геометрӣ мавҷуд аст, ба монанди росткунҷа, квадрат, давра, доира мебошанд. Барои тасвир намудани инфигураҳо дар форма ду роҳи тасвирнамоӣ мавҷуд аст:

Роҳи якум: Аз панели элементҳои Toolbox, элементи Shape – ро дар форма гузошта аз хасиятҳои он банди Shapeро интихоб намуда фигураи ба мо лозимаро интихоб менамоем.

Роҳи дуюм: Агар дар барномаи мо қисми графики ҷой додашуда бошад мо имконият дорем, ки дар коди барномаи худ элементи Shape — ро ҳамчун оператори графики истифода намоем. Барои исботи гуфтаҳои боло барномае тартиб медиҳем, ки дар коди(алгоритми) он элементи Shape ҳамчун оператор хизмат менамояд.

Коди барнома

Private Sub Option1_Click(Index As Integer)

Shape1.Shape = 0

End Sub

Private Sub Option2_Click()

Shape1.Shape = 1

End Sub

Private Sub Option3_Click()

Shape1.Shape = 2

End Sub

Private Sub Option4_Click()

Shape1.Shape = 3

End Sub

Picturebox : Элементи графикии Picturebox дар панели элементҳои Toolbox ҷойгир аст. Элементи графикии Picturebox дар майдони кори худ барои тасвир намудани ҳаргуна тасфирҳо ба монанди расмҳо, тасвирҳо ва графики функсияҳои гуногун хизмат мерасонад. Элементи Picturebox дарои як қатор хосиятиҳо мебошад, ки сетои онро ҳамчун намуна меорем:

  • Андоза(Scale)
  • Ранги замима(BackColor)
  • Тасвир (Picture)

Барои муайян намудани андозаи Picturebox ҳам аз хосиятиҳо ва ҳам аз оператори Scale истифода мебаранд. Барои истифодаи ранги замими он аз хосиятии BackColor васеъ истифодамебарем ё BackColor – ро ҳамчун оператор истифода мебарем. Хосиятии Picture бошад барои гузоштани расмҳо хизмат мерасонад. Ба воситаи хосиятии Picture расмҳои дар компютер воқеъ бударо ба элементи Picturebox мегузорем: Барои дарки кори элементи Picturebox барномаи графики функсияи y=sin(x) тартиб медиҳем

Коди барнома

Private Sub Command1_Click()

Picture1.Scale (10, -10)-(-10, 10)

Picture1.Line (0, -10)-(-0, 10)

For i = -10 To 10

Picture1.PSet (0, -i)

Picture1.Print i

Next i

Picture1.Line (-10, 0)-(10, -0)

For i = -10 To 10

Picture1.PSet (i, 0)

Picture1.Print i

Next i

For x = -10 To 10 Step 0.0002

y = Sin(x)

Picture1.PSet (x, y)

Next x

End Sub

Line: Элементи графики Line дар панели стандартии Toolbox ҷойгир мебошад. Вазифаи by элементи графики дар барнома тасвири хати рост мебошад. Ба воситои элементи Line дар майдони кори фарма тасвири гуногуни хатхои рост, сохтонхои графики ба монанди графикхои функсияхоро ба таври тасвири дасти. Элементи Line дорои як катор хосиятихо мебошад, ки дутои онро хамчун намуна меорем

  • BorderColor
  • BorderWidth

Хосиятии BorderColor барои ранги Line(хати рост) – ро муайян менамояд. Хосиятии BorderWidth барои ғасфии Line(хати рост) – ро зиёдтар менамояд. Ба воситаи элементи Line дар форма тасвири хонаро ичро менамоем.

Бо хамин максад мо метавонем дилхох тавирро ба воситаи элементи Line дар форма хосил намоем.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *