Фании Информатика

Намудхои мурочиатхо дар Ms Excel

Дар Ms Excel барои мурочиат кардан ба ячейкккахо намудхои гуногуни мурочиат истифода мешаванд.Мурочиат намуди Al,ки буриши сутуни 1-ро ифода мекунад,бидуни шарх истифода мешавад.Намудхои мурочиат ба ячейкахо дар чадвали 2.6. оварда шудаанд. Дар Ms Excel мурочиатхои нисби, мутлак ва омехта истифода мешаванд.

Мурочиати нисби дар формула,масалан Al,дар нисби будани мавкеъи ячейкаи дорои формула буда,ки мурочиат ба он нигаронида мешавад асос меёбад.Хангоми тагйир ёфтани мавкеъи ячейкаи дорои формула буда, мурочиат хам тагйир меёбад. Хангоми нусхабардори дар сатрхо ё сутунхо мурочиат ба таври автомати тахрир мегардад. Маалан, хангоми нусхабардории формулаи =Al^2 аз ячейкаи B2 ба ячейкаи B3, мурочиати нисбии Al ба A2 иваз мешавад, яъне ба чои формулаи =Al^2 формулаи =A2^2 пайдо мешавад.

Мурочиати мутлак ба намуди SAS1 навишта шуда, доимо ба ячейкаи дар чои муаян мавчудбуда мурочиат мекунад.Бо тагйир ёфтани мавкеъи формула, мурочиати мутлак тагйир намеёбад.Хангоми нусхабардории сатру сутунхо мурочиат тахрир намегардад. Масалан, хангоми нусхабардории формулаи =SAS1^2 аз ячейкаи B2 ба ячейкаи B3,формулаи =SAS1^2 бетагйир боки мемонад.

Мурочиатхои сеченака хангоми зарурати тахлили додахо аз хамон як ячейка ё диапазони ячейкахои дар Лист-хои гуногун хамон як Книга мавчуда истифода мешаванд.Колаби навишти мурочиати сеченака чунин аст:<Лист<Раками Лист>!< мурочиат ба ячейка ё диапазони ячейкахо >>

Масалан,формулаи =СУММ(Лист2:Лист5!В10)суммаи хамаи кимматхои ячейкаи В10 –и дар варакхои аз Лист2 то Лист5 мавчудбуда хисоб мекунад.

Мурочиати сеченака барои сохтани мурочиат ба ячейкахои дар Лист-и дигар буда,муаян кардани ном ва сохтани формулах обо исифодаи функсияхои СУММ, СРЗНАЧ, СРЗАНЧА, СЧЁТ, МАКС, МАКСА, МИН, МИНА,ПРОИЗВЕД,СТАНДОТКЛОН,СТАНДОТКЛОНП, СТАНДОТКЛОНПА, ДИСП, ДИСПА, ДИСПР, ДИСПРА ва монанди инхо истифода мешавад.

Хангоми мурочиати сеченака дар байни Листхои мавчуда агар ягон Лист илова ё кам карда шавад, он гох ба ин Листхо ба таври автомати формулахои дар Листхои аввал мавчудбуда илова ё аз Листхои нестшуда киммати функсияхо кам карда мешаванд.

Дар мурочиати намуди R1c1, сатрхо ва хам сутунхо ракамгузори мешаван,хангоми хисобкунии мавкеъи сутунхо ва сатрхо дар макросхо муфид аст. Пас аз R раками сатр ва пас аз с раками сутун навишта мешавад.Барои баркарор ё нест кардани мурочиати R1 C1 силсилафармони Севис/Параметры/Общие ичро карда,дар пункти Стилъ ссылок R1 C1 нишонаро гузоштан ё бардоштан лозим аст.

Мисолхои намуди мурочиати R1C1 дар чадвали 2.7 оварда шудаанд:

Баъзан лозим мешавад,ки маълумоти дар ячейка ва ё диапазони ячейкахо мавчудбуда ба чойи дигар нусхабардори карда шаванд.Барои ин албатта ичрои амали кайд кардани ячейкахо ба миён меояд.Усулхои кайдкунии ячейкахоро дида мебароем:

Сутун –бо мушак ба сарлавхаи сутун пахш кардан лозим аст.

Якчанд сутун –як сутунро кайд карда , тугмаи мушакро сар надода ба самти сарлавхаи лозимаи дигар сутунхо харакат кардан лозим аст.

Сатр-бо мушак ба сарлавхаи сатр пахш кардан лозим аст.

Якчанд сатр –як сатрро кайд карда, тугмаи мушакро сар надода ба самти сарлавхаи лозимаи дигар сатрхо харакат кардан лозим аст.

Хамаи ячейкахои вараки кори –бо мушак ба тугмаи дар буриши сарлавхахои сатру сутун мавчудбуда пахш кардан лозим аст.

Блок –ба гушаи чапи болоии блок нишондихандаи мушакро гузошта, онро сар надода ба гушаи рости тарафи чапи он кашола лозим аст.

Барои ба кайдкунй озод кардани кисми кайдкардашуда, бо мушак ба чои дилхои кайдшуда пахш кардан кифоя аст.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *