Фании Информатика

Маълумоти мухтасар дар бораи пайдоиши барномаи Visual Basic

Сарсухан

Пеш аз оне, ки мо дар бораи забони барномасозии Visual Basic маълумот диҳем мо бояд донем, ки ин барнома аз тарафи кадом фирма сохта шудааст. Дар рафти омӯзиши ин забони барномасозӣ ба мо маълум гардид, ки ин барнома аз тарафи фирмаи Microsoft сохта шудааст.Visual Basic яке аз забонҳои барномасозии сифатан нав мебошад, ки ба воситаи он программахо дар асоси идоракунии ходисахо сохта мешаванд.

Ҳодиса гуфта, амалҳои муқаррарии (интихоби командаҳо, пахшкунии тугмаи муш дар равзанаҳо, ҷойивазкунии нишондиҳандаи муш ва ғайра) Windows-ро меноманд, ки онҳо бояд аз маҷмуи микропрограммаҳои (протседураҳо) бо ҳам алоқаманд иборат аст.

Аввали солҳои 90-ум ширкати Microsoft барои коркард ва амали гардонидани системаи оператсионии нави Windows фаъолона муборизаеро бар зидди системаи куҳнашудаи худ MS-DOS саркард. Соли 1991 бо шиори «акнун барномасози навомӯз ҳам метавонад гузоришҳоро барои windows созад».

Маълумоти мухтасар дар бораи пайдоиши барномаи Visual Basic

Аввали солҳои 90-ум ширкати Microsoft барои коркард ва амали гардонидани системаи оператсионии нави Windows фаъолона муборизаеро бар зидди системаи куҳнашудаи худ MS-DOS саркард. Соли 1991 бо шиори «акнун барномасози навомӯз ҳам метавонад гузоришҳоро барои windows созад».

Аввалин версияи Microsoft Visual Basic-ро соли 1991 корпоратсияи Microsoft барои хаводорони компютер сохт. Дар хамон солхо барои мухити нави системаи Microsoft сохтани барнома хатто барои барномасози ихтисосманд хеле хам вазнин буд. Максад принсипалии ин барнома амали гардонидани ходисахо, идоракунихо ва сохтани барномахои визуали дар мухити Windows буд, ки аз схемахои класикии коркарди барномахо ба кули фарк мекард. Шумораи истифодабарандагони Visual Basic хеле афзуд. Соли 1991 бошад версияли 2-юми ин забон пахн гардид, ки вай нисбат ба версияи якумаш имкониятхои зиёдтар дошт. Версияи 3-юми ин забон соли 1993 баромад, ки дар он асбобхои пуриктидортар мавриди истифода карор доштанд. Холо бошад версияхои 4-ум, 5-ум ва 6-уми Visual Basic-ро истифода мебаранд, ки хар кадомашон аз хамдигар бо воситаи тавонои ва имкониятхои худ фарк мекунанд.

Рохҳои воридшавӣ ба барномаи Microsoft Visual Basic 6

Барои ворид шудан ба ин барнома роҳои зерин мавчуд аст.

1. Нишондиҳандаи мушакро ба болои тугмачаи «Пуск» гузошта як маротиба тугмачаи чапи мушакро пахш менамоем. Дар натиxа менюҳои барномаи Windows пайдо мегардад. Аз дохили ин менюҳо сатри «программы» ё ин ки «все программы »-ро интихоб менамоем. Дар ин ҳолат баъди як чанд лаҳза дар тарафи рости ин сатр зер менюҳо пайдо мегарданд.

Мо вориди ин зерменюҳо шуда папкаи «Microsoft Visual Basic 6.0»-ро интихоб мекунем. Дар ин ҳолат дар тарафи рости ин сатр зерменюҳои нав пайдо мешавад. Аз ин зерменюҳо сатри «Microsoft Visual Basic 6.0»-ро интихоб намуда тугмаи чапи мушакро

як маротиба пахш менамоем, ки дар натиxа барномаи «Microsoft Visual Basic 6.0» ба кор омода мешавад.

Ҳамаи суханҳои дар боло овардашуда дар «Расми 1» нишон дода шудааст.

1. тугмачаи «Пуск»

2.сатри «Все программы»

3. папкаи «Microsoft Visual Studio 6.0»

4.сатри «Microsoft Visual Basic 6.0»

Расми 1

2. Роҳи дигараш ин аст. Агар дар мизи кори Windows нишонаи ярлики ин барнома мавҷуд бошад, онгоҳ нишондиҳандаи мушро ба болои ин ярлик гузошта, тугмачаи чапи онро ду маротиба пайдарпай пахш намудан даркор аст. Ё ин, ки тугмачаи рости мушро як маротиба пахшнамудан лозим аст. Баъд аз иҷроиши ин шарт дар тарафи рости нишонаи ярлик зерменю кушода мешавад. Мо вориди ин зерменю шуда сатри «Открыть»-ро интихоб менамоем ва тугмачаи чапи мушро як маротиба пахш менамоем. Дар натиҷа барномаи Microsoft Visual Basic 6.0 кушода мешавад. Дар «Расми 1.2» маълумотҳои дар боло овардашуда пешниҳод карда шудааст.

«Открыть» Ярлики барнома


Расми 2

Баъд аз ба кор омодасозии барнома дар экран равзанаи нав пешниҳод карда мешавад, ки аз дохили ин равзана нишонаи «Standard EXE»-ро интихоб менамоем. Баъди интихоби ин нишона бо ёрии нишондиҳандаи муш тугмачаи «Открыть»-ро интихоб карда тугмачаи чапи мушакро як маротиба пахш менамоем. Ба ғайр аз тугмачаи «Открыть» тугмачаҳои «Отмена» ва «Справка» низ ҷой доранд. Тугмачаи «Отмена» барои бекор намудани фармони интихоб- шуда истифода карда мешавад. Тугмачаи «Справка» бошад барои маълумот гирифтан истифода карда мешавад. Дар расми 3 ҳамаи гуфтаҳои боло пешкаш карда шудааст.

  1. Нишонаи «Standard EXE»
  2. тугмачаи «Открыть»
  3. тугмачаи «Отмена»
  4. тугмачаи «Справка»

Расми 3

Дар ин ҳолат равзанаи Visual Basic ба пураги кушода мешавад. Дар дохили ин равзана обектҳои зерин ҷой доранд.

  1. Равзанаи Form1(форма)
  2. Равзанаи таҷҳизотҳои (Toolbox)
  3. Равзанаи хосиятҳо (Properties Window)
  4. Равзанаи проектҳо (Project-Project1)

Ҳамаи ин равзанаҳо дар расми 4 пешкаш карда шудааст.

Равзанаи таxҳизотҳои «Toolbox» ё ин, ки равзанаи

«General»

Равзанаи форма «Form1»

Равзанаи хосиятҳо «Properties Window»

Равзанаи праектҳо «Project-Project1»

Расми 4

Агар ин равзанаҳо фаъол набошанд мо метавонем онҳоро бо ёри менюи View фаъол гардонем. Ё ин, ки бо ёрии нишонаҳои дар сатри таxҳизотҳо буда онҳоро фаъол намоем. Ин қадамҳоро дар расми 5 пешкаш намудаем.

зерменюи «Toolbox»

зерменюи «Properties Window»

зерменюи «Project Explorer»

нишонаи Start

нишонаи Break

нишонаи End

нишонаи «Project Explorer»

нишонаи «Properties Window»

нишонаи «Toolbox»

Расми 5

Агар мо ба объекти (Form1) объектҳои дигарро ҳамроҳ намудан хоҳем он гоҳ мо аз равзанаи генералӣ (General) истифода мебарем. Яъне дар ин равзана нишонаҳои объектҳои гуногун ҷой дорад.

Label

TextBox

CommandButton

ListBox

Image

PictureBox

Timer

Data

Ҳамаи ин обектҳо дар расми 6 пешкаш карда шудааст.

Image

Data

Timer

ListBox

TextBox

PictureBox

Label

CommandButton

Расми 6

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *