Фании Информатика

Тарзи лоиҳасози дар барномаи Visual Basic

Истифодабаранда бо ёрии нишондиҳандаи мушак обкетҳоро аз равзанаи генерали интихоб менамояд баъди интихоби обект нишондиҳандаи мушакро ба руи майдони форма оварда тугмаи чапи мушакро пахш намуда ба тарафи рост мелағжонем. Ё ин, к ибо ёрии нишондиҳандаи мушак обекти интихобнамуда, тугмаи чапи мушакро ду маротиба пайдарпай пахш намудан лозим аст. Дар ин ҳолат обекти интихобшуда ба таври автомати дар майдони форма пайдо мешавад.

Баъди ба форма ҳамроҳ намудани обектҳои дигар мо барои иваз намудани номи онҳо вориди равзанаи хосиятҳо мешавем. Яъне яке аз обектҳоро интихоб менамоем ва хосияти онро аз равзанаи хосиятҳо муайян мекунем. Ҳар як обект дорои хосияти худ мебошад, ки ба талаботи ҳамон обект ҷавогуй бошад. Вагарна обект дар рафти кори барнома ба назар гирифта намешавад. Барои ҳамин ҳам ба ҳар як обект хосияти муовиқро бояд бахшем. Дар ин барнома форма обекти асоси баҳисоб меравад. Истифодабаранда метавонад номи нақша ва формаро дар равзанаи хосиятҳо иваз намояд. Яъне ба ҷои калимаи Project1 ва Form1 ягон номи ба барнома мувофиқро гузорад.

Мисол: ба ҷои калимаи Project1 ва калимаи Form1 мо метавонем «Идрори донишҷуён» нависем. Ин амалро бо ёрии хосияти Name иҷро мекунем, ва ба ҷои калимаи Form1, ки дар ин сатри авали форма ҷойдорад, ки ба ҷои он мо «Кори дипломӣ» менависем. Ин амал бошад бо ёрии хосияти Caption иҷро карда мешавад. Ба ҷои калимаҳои Label1 номи донишҷуёнро ворид мекунем ва ба ба ҷои калимаи СommandButton1 калима ё ибораи дилхоҳамонро менависем. Ин амалҳо низ бо ёрии хосияти Caption иҷро карда мешавад. Ҳамаи ин суханони дар боло овардашударо дар расми 1.7 пешниҳод менамоем.

Расми 7

Номи ҳамаи объектҳои Label бо ёрии хосияти Caption иваз карда мешавад. Инчунин номи объекти CommandButton1 низ бо ёрии хосияти Caption иваз карда мешавад. Барои иваз намадани андозаи шрифт (ҳуруф)-и майдонҳо бошад вориди хосияти Font мешавем . Мо онро интихоб намуда тугмаи чапи мушро як маротиба пахш менамое. Дар натиҷа равзанаи шрифт (ҳуруф) кушода мешавад, ки мо вориди ин равзана шуда андозаи шрифт (ҳуруф)-ро тағир медиҳем.

Яаъне ба ҷои шрифт (ҳуруф)-и 12 мо шрифт (ҳуруф)-и 14-ро интихоб мекунем. Баъд аз он тугмаи ок-ро пахш менамоем .Дар натиҷа андозаи шрифт (ҳуруф) майдон тағийр меёбад.

Ин гуфтаҳо дар расми 8 пешниҳод карда шудаанд.

CommandButton1 Font

Расми 8

Он гоҳ тугмачаи CommandButton1 (пуск, ок, натиҷа) —ро ду маротиба пайдарпай пахш менамоем, ки дар натиҷа равзанаи кодӣ кушода мешавад. Сипас ба ворид намудани барнома шуруъ менамоем, ки дар ин ҳолат равзанаи коди чунин мебошад.

Расми 9

Аз ин расм дида мешавад, ки барнома худаш ду сатрро пешниход мекунпд, ки дар инчо Private Suӣ ибтидои барнома (кисми барнома) яъне огоз ё (Частный Под)-ро дошта Command1_Click() фармонеро мефахмонад, ки бо ёрии пахши тугмачаи коммандави ичрошавандаро дошта ва End Suӣ бошад, маънои анчоми барнома (Конец Под)-ро дорад. Агар хохем, ки ягон барнома созем онгох дар байни ин ду сатр коди барномаи даркориро менависем.

Барои ба кор даровардани коди барнома истифода баранда вориди сатри таҷҳизотҳо шуда нишонаи Start-ро пахш менамояд. Дар ин ҳолат лоиҳаи тартибдодаамон пешкаш карда мешавад.

Расми 10

Истифодабаранда дар ин вақт қимати тағйирёбандаҳоро бо ёрии тугмачаҳои клавиатура ба майдончаи Text-и дохил менамояд. Нишонаи Break-ро барои нигоҳ доштани кори барнома пахш кардан лозим аст Нишонаи End бошад барои анҷом додани кори барнома истифода бурда мешавад. Ин нишонаҳо дар расми 1.5 нишон дода шудааст.

Масалан: агар бали миёнаи донишҷӯ = 5 бошад, онгоҳ 36 сомони идрор дода мешавад.

Масъалаи донишҷӯ оё идрор мегирад ё намегирад дида мебароем.

Коди барнома

Private Suӣ Command1_Click()

a11 = Val(Text1.Text)

a12 = Val(Text2.Text)

a13 = Val(Text3.Text)

a14 = Val(Text4.Text)

a21 = Val(Text5.Text)

a22 = Val(Text6.Text)

a23 = Val(Text7.Text)

a24 = Val(Text8.Text)

a31 = Val(Text9.Text)

a32 = Val(Text10.Text)

a33 = Val(Text11.Text)

a34 = Val(Text12.Text)

a41 = Val(Text13.Text)

a42 = Val(Text14.Text)

a43 = Val(Text15.Text)

a44 = Val(Text16.Text)

b1 = (a11 + a12 + a13 + a14) / 4

b2 = (a21 + a22 + a23 + a24) / 4

b3 = (a31 + a32 + a33 + a34) / 4

b4 = (a41 + a42 + a43 + a44) / 4

Text17.Text = Str(b1)

Text18.Text = Str(b2)

Text19.Text = Str(b3)

Text20.Text = Str(b4)

If (b1 = 5) Then Text21.Text = «36 сомони идрор» Else: If (b1 < 3 Or b1 < 4) Then Text21.Text = «идрор намегирад» Else: If (b1 > 4 Or b1 < 5) Then Text21.Text = «24 сомони идрор»

If (a11 = 2 Or a12 = 2 Or a13 = 2 Or a14 = 2) Then Text21.Text = «Гузар ба даври дуюм»

If (a11 = 2 And a12 = 2 And a13 = 2 And a14 = 2) Then Text21.Text = «Аз омузишгох хорич шавад»

If (a11 < 2 Or a12 < 2 Or a13 < 2 Or a14 < 2) Or (a11 > 5 Or a12 > 5 Or a13 > 5 Or a14 > 5) Then Text21.Text = «Инхел бахо вучуд надорад»

If (Text1.Text = «» Or Text2.Text = «» Or Text3.Text = «» Or Text4.Text = «») Then MsgBox («лутфан дикад дихед барои ин ка шумо фанро бахояшро нагузаронидед»)

If (b2 = 5) Then Text22.Text = «36 сомони идрор» Else: If (b2 < 3 Or b2 < 4) Then Text22.Text = «идрор намегирад» Else: If (b2 > 4 Or b2 < 5) Then Text22.Text = «24 сомони идрор»

If (a21 = 2 Or a22 = 2 Or a23 = 2 Or a24 = 2) Then Text22.Text = «Гузар ба даври дуюм»

If (a21 = 2 And a22 = 2 And a13 = 2 And a14 = 2) Then Text21.Text = «Аз омузишгох хорич шавад»

If (a21 < 2 Or a22 < 2 Or a23 < 2 Or a24 < 2) Or (a21 > 5 Or a22 > 5 Or a23 > 5 Or a24 > 5) Then Text22.Text = «Инхел бахо вучуд надорад»

If (Text5.Text = «» Or Text6.Text = «» Or Text7.Text = «» Or Text8.Text = «») Then MsgBox («лутфан дикад дихед барои ин ка шумо фанро бахояшро нагузаронидед»)

If (b3 = 5) Then Text23.Text = «36 сомони идрор» Else: If (b3 < 3 Or b3 < 4) Then Text23.Text = «идрор намегирад» Else: If (b3 > 4 Or b3 < 5) Then Text23.Text = «24 сомони идрор»

If (a31 = 2 Or a32 = 2 Or a33 = 2 Or a34 = 2) Then Text23.Text = «Гузар ба даври дуюм»

If (a31 = 2 And a32 = 2 And a33 = 2 And a34 = 2) Then Text23.Text = «Аз омузишгох хорич шавад»

If (a31 < 2 Or a32 < 2 Or a33 < 2 Or a34 < 2) Or (a31 > 5 Or a32 > 5 Or a33 > 5 Or a34 > 5) Then Text23.Text = «Инхел бахо вучуд надорад»

If (Text9.Text = «» Or Text10.Text = «» Or Text11.Text = «» Or Text12.Text = «») Then MsgBox («лутфан дикад дихед барои ин ка шумо фанро бахояшро нагузаронидед»)

If (b4 = 5) Then Text24.Text = «36 сомони идрор» Else: If (b4 < 3 Or b4 < 4) Then Text24.Text = «идрор намегирад» Else: If (b4 > 4 Or b4 < 5) Then Text24.Text = «24 сомони идрор»

If (a41 = 2 Or a42 = 2 Or a43 = 2 Or a44 = 2) Then Text24.Text = «Гузар ба даври дуюм»

If (a41 = 2 And a42 = 2 And a43 = 2 And a44 = 2) Then Text24.Text = «Аз омузишгох хорич шавад»

If (a41 < 2 Or a42 < 2 Or a43 < 2 Or a44 < 2) Or (a41 > 5 Or a42 > 5 Or a43 > 5 Or a44 > 5) Then Text24.Text = «Инхел бахо вучуд надорад»

If (Text13.Text = «» Or Text14.Text = «» Or Text15.Text = «» Or Text16.Text = «») Then MsgBox («лутфан дикад дихед барои ин ка шумо фанро бахояшро нагузаронидед»)

End Sub

Натиҷаи барнома

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *