Месяц: Сентябрь 2018

 • Тамоюли муосир дар савдои берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз молу мавод ва ашёи хом

  Гардиши савдои хориҷӣ. Шиддатгирии буҳрони сиёсию иқтисодии ҷаҳон дар давоми соли 2014 аз ҷумла таҳримҳои сиёсию иқтисодӣ нисбати ҳамшарикони тиҷоратӣ, тағйирёбии вазъи бозорҳои ашё ва маҳсулоти озуқа, инчунин, беқурбшавии пули миллӣ ба гардиши савдо ва бозори истеъмолӣ таъсири манфии худро расонид. Паст рафтани нархи маҳсулотҳои стратегии содиротии кишвар аз қабили…

  Муфассалтар »
 • Савдои байналхалқии хадамот

  1. Бозори байналхалқии хизматрасонӣ ва шароити ташкили он 2. Франчайзинг 3. Инжиниринг 4. Реинжиниринг 5. Лизинг 6. Ноу-хау 7. Хизматҳое, ки бо хизматрасонии алоқаҳои иқтисодии берунмарзӣ алоқаманданд 1. Бозори байналхалқии хизматрасонӣ ва шароити ташкили он Ташаккули бозори байналхалқии мукаммали молҳо ва пурии он ба афзоиши талабот ба хизматрасонӣ оварда расониданд,…

  Муфассалтар »
 • Созмони умумиҷаҳонии савдо: нақш ва вазифаҳои он

  Таърихи ташкилёбӣ ва сохтори СУС. Самтҳои асосии фаъолияти СУС. Таҳлили таъмини узвияти Тоҷикистон ба СУС. Афзалиятҳои низоми тиҷоратии СУС. Таърихи ташкилёбӣ ва сохтори СУС. СУС (аз калимаи англисӣ Worid Tgade Ogdanization- WTO гирифта шуда)- ташкилоти байнал. Иқтисодие мебошад, ки фаъолияташ равона шудааст дар самти батанзимдарории савдои байналхалқӣ дар асоси қонуну…

  Муфассалтар »
 • Усулҳои тарифии танзими савдои байналхалқӣ

  Саволҳои мавзӯъ: Усулҳои боҷии (тарифӣ) батанзимдарории савдои байналхалқӣ Усулҳои ғайрибоҷии батанзимдарории савдои байналхалқӣ 1. Усулҳои боҷии батанзимдарории савдои байналхалқӣ Батанзимдарории давлатии савдои мамлакати алоҳида мувофиқи сиёсати савдои берунмарзии он амалӣ мегардад. Сиёсати савдои берунмарзӣ — ин чораҳои мақсадноки давлат ва сохторҳои он оиди муайян кардани реҷаи танзими савдои он ва…

  Муфассалтар »
 • Шаклҳои асосӣ ва усулҳои савдои байналхалқӣ

  Шаклҳои савдои байналхалқӣ 2. Усулҳои савдо Савдои байналмилалй ва бозори молии ҷах;он Ташкилотхои байналмилалй таснифоти молхоро вобаста ба хусусиятхои хосашон ба як тартибу коидаи муайян тархрезй мекунанд, ки онхо дар ташкили тичорати байналмилалй ахамияти мухим доранд. Аввалин маротиба соли 1983 системаи гармоникии сабт на ба кодхо (рамзхо) ишора намудани молхо…

  Муфассалтар »
 • Назарияҳои тиҷорати байналхалқӣ

  Меркантилизм ҳамчун назарияи аввалаи ташкили тиҷорати байналхалқӣ. Назарияи афзалияти мутлақӣ А. Смит. Назарияи афзалияти муқоисави (нисбӣ) – и ва мубодилаи байналмиллалии Д. Рекардо. Назарияи навклассикии Э. Хекшер. Б. Олин ва П. Самуэлсон. Моҳият ва мавқеъи он дар иқтисодиёт. Меркантилизм ҳамчун назарияи аввалаи ташкили тиҷорати байналхалқӣ Тиҷоратӣ байналхалқӣ шаклӣ анъанавӣ ва…

  Муфассалтар »
 • Асосҳои назариявию методологии Савдои байналхалқӣ

  1.Моҳият ва зарурати инкишофи савдоибайналхалқӣ дар замони муосир. 2.Нишондиҳандаҳои асосии ташкили савдои байналхалқӣ. 3. Робитаи фанн бо илмҳои дигари иқтисодӣ. Моҳият ва зарурати инкишофи савдои байналхалқӣдар замони муосир. Савдои байналхалқӣ ё хориҷӣ аз ибтидо то кунун яке аз шаклҳои тарақикардаи муносибатҳои иқти содии байналхалқӣ (МИБ) ба ҳисоб меравад.Савдои байналхалқӣ ҳамчун…

  Муфассалтар »
 • Фанни География.

  Чиллучаҳорчашма

  Чиллучаҳорчашма

  Муфассалтар »
 • Пайдоши ва инкишофи капитализм дар Германия аз охири асри XVIII то соли 1871

  8.1 Вазъияти Иқтисодии Германия дар охири асри XVIII — нимаи аввали асри XIX 8.2 Окибатхои Иқтисодии инкилоби буржуазии солхои 1848-1849 дар Германия. Рохд «пруссии» инкишофи капитализм дар хочагии қишлоқ. 8.3 Табаддулоти саноатй дар Германияи солхои 50-60-уми асри XIX Вазъияти щтисодии Германия дар охири асри XVIII – нимаи аввали асри XIX…

  Муфассалтар »
 • Хусусиятхои ташаккул ва инкишофи капитализм дар Фаронсаи солхои 1789-1870

  7.1 Инкилоби буржуазии солхои 1789-1794-и Фаронса ва окибатхои он. Мухосираи корай (континенталй) ва мохияти он. 7.2 Табаддулоти саноатй дар Фаронса ва хусусиятхои он. 7.3 Вазъияти сектори аграрии Фаронса дар асри XIX. 7.4 Шакл гирифтани хислати судхУрии капитализми Фаронса. 7.1 Инкилоби буржуазии солхои 1789-1794-и Фаронса ва окибатхои он. Мухосираи корай (континенталй)…

  Муфассалтар »
 • Табаддулоти саноатӣ дар Инглистон ва окибатхои он

  6.1 Мохият, равияхои асосй ва заминахои табаддулоти саноатй дар Инглистон 6.2 Амалй гардидани табаддулоти саноатй дар Инглистон 6.3 Окибатхои ичтимоию Иқтисодии табаддулоти саноатй дар Инглистон 6.4 Болоравии Иқтисодиёти Инглистон дар асри XIX Мохият, равияхои асосй ва заминахои табаддулоти саноатй дар Инглистон Барои навсозии капиталистии Инглистон табаддулоти саноатй аҳамияти нихоят зиёд…

  Муфассалтар »
 • Иқтисодиёти Голландия ва Инглистон дар асрхои ХVI – ХVII

  I 5.1 Андӯхти ибтидоии сармоя оғозгоҳи ташаккули капитализм. 5.2 Иқтисодиёти Голландия дар асри XVI-нимаи аввали асри XVIII. 5.3 Иқтисодиёти Инглистон дар асри XVI-нимаи аввали қарни XVIII. 5.4 Иқтисодиёти Инглистон дар арафаи табаддулоти саноатӣ. Андӯхти ибтидоии сармоя — огозгохи ташаккули капитализм Андӯхти ибтидоии сармоя — асоси ба вуҷуд омадани тарзи капиталистии…

  Муфассалтар »
 • Таназзули феодализм ва ташаккули хоҷагии капиталистӣ

  Тавсифи умумии иқтисодиёти Аврупои Ғарбӣ дар шароити таназзули феодализм Заминаҳи иқтисодии кашфиётҳои азими ҷуғрофӣ Натиҷаҳои иқтисодии кашфиётҳои азими ҷуғрофӣ: а) Ба миён омадани системаи мустамликадорӣ; б) «Инқилоби нарх» дар Аврупои Ғарбӣ; в) Ташкил ёфтани бозори ҷаҳонӣ; 4.1 Тавсифи умумии иқтисодиёти Аврупои Ғарбӣ дар шароити таназзули феодализм Дар давраҳои охири асрҳои…

  Муфассалтар »
 • Инкишофи иқтисодӣ дар давраи феодализм

  Тавсифоти умумӣ ва хусусиятҳои феодализм дар Аврупои Ғарбӣ ва даврабандии он. Ташаккул ва инкишофи иқтисодиёт ифеодалӣ дар Аврупои Ғарбӣ: а) инкишофи феодализм дар Германия; б) инкишофи феодализм дар Фаронса; в) инкишофи феодализм дар Инглистон. Ҳолати хоҷагии қишлоқ дар Аврупои Ғарбӣ Шарҳи феодалӣ, ҳунармандӣ ва тиҷорат дар Аврупои Ғарбии асрҳои XI-XV…

  Муфассалтар »
 • Нишондодҳои асосии хочагиҳои сохти ибтидоӣ — ҷамоавӣ ва гузаштан ба тарзи феодалии истеҳсолот

  Тавсифи хочагиҳои ибтидоӣ-ҷамоавӣ ва гузаштан ба тарзи ғуломдории истеҳсолот Нишондоҳои асосии тараққиёти иқтисодии Шарқи Қадим Нишододҳои асосии тараққиёти иқтисодии Юнони Қадим Нишододҳои асосии тараққиёти иқтисодии Рими Қадим Тавсифи хочагиҳои ибтидоӣ-ҷамоавӣ ва гузаштан ба тарзи ғуломдории истеҳсолот Тамоми халкхои чахон мархилаи сохти ибтидои – чамоавиро тай кардаанд. Муносибатхои асосии истеҳсолоти сохти…

  Муфассалтар »
 • Мавзӯи «таърихи иқтисодиёт»

  1.1 Аҳамияти омухтани курси «Таърихи иқтисодиёт». Нақш ва мавқеи он дар байни илмҳои дигари иқтисодӣ 1.2 Даврабандии илми таърихи иқтисодиёт ва манбаъҳои асосии он 1.3 Самтҳои асосии таъриҳи иқтисодиёти ҷаҳон Аҳамияти омўхтани курси «Таърихи иқтисодиёт». Нақш ва мавқеи он дар байни илмҳои дигари иқтисоди Омузиши равандҳои тараққии иқтисодиёти ҷомиаи инсони,…

  Муфассалтар »
 • Суханвари хамчун илм

  Суханвари хамчун илм

  Муфассалтар »
 • Моҳият ва муаммоҳои рақобатпазирии иқтисоди миллӣ

  МОҲИЯТ ВА МУАММОҲОИ РАҚОБАТПАЗИРИИ ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ Моҳияти рақобатпазирӣ ва таснифоти унсурҳои он Рақобатпазирии мол Рақобатпазирӣ дар сатҳи корхона ва соҳа Нишондиҳандаҳои асосии рақобатпазирии мамлакат Муаммои рақобатпазирӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зарурати татбиқи чорабиниҳои аввалиндараҷаи таъмини рақобатпазирӣ 18.1. Моҳияти рақобатпазирӣ ва таснифоти унсурҳои он «Сарфи назар аз тамоюли номусоиди пешрафти сохторӣ…

  Муфассалтар »
 • Мақомоти давлатии сиёсати зиддиинҳисорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Ба хотири пешбарии фаъолияти зиддиинҳисорӣ бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми давлатӣ — Агентии давлатии сиёсати зиддиинҳисорӣ ва дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуда, дар солҳои 2000-2006 фаъолият дошт. Агентӣ мақоми давлатии идора буда, сиёсати давлатиро дар соҳаи пешгирӣ, маҳдудкунӣ ва қатъ намудани фаъолияти инҳисорӣ, рушди рақобат…

  Муфассалтар »
 • Қонунгузории зиддиинҳисорӣ ва мақомоти давлатии сиёсати зиддиинҳисорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Қонунгузории зиддиинҳисорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ташаккули муҳити рақобат яке аз арзишҳои иқтисоди бозорӣ буда, давлатро водор месозад, ки ин вазифаи нави давраи ислоҳотро ба ӯҳда гирифта анҷом диҳад. Дар Тоҷикистон, ки дар гузашта иқтисодиёти пурра ба инҳисороти давлатӣ асосёфтаи хоҷагии плании мутамарказро дар ҳайати давлати Шуравӣ аз сар гузаронд, ташаккули…

  Муфассалтар »
 • Самтҳои танзими зиддиинҳисорӣ дар кишварҳои хориҷӣ

  Сиёсати зиддиинҳисории давлат дар ҷаҳон таърихи тулонӣ дорад. Ҳадафи асосии ингуна сиёсат — ташкили шароити мусоид барои инкишофи рақобати бозорӣ мебошад. Дар давлатҳои хориҷӣ шаклҳои босамараи муқобилият алайҳи амали инҳисории корхонаҳо ва маҳдудкунии рақобат истифода мешаванд. Дастгирии рақобат дар он ифода меёбад, ки аз ҷониби давлат шароити ҳокимияти инҳисорӣ маҳдуд…

  Муфассалтар »
 • Мавқеи рақобат ва инҳисорот дар шароити иқтисоди бозорӣ

  «Дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт кишваре ширкаткунандаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ шуда метавонад, ки бо молҳои худ дар бозори ҷаҳонӣ қобилияти рақобат дошта бошад. Ба мо маълум аст, ки ҷаҳони муосир дар назди тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, хусусан иқтисодиёт талаботи қатъӣ мегузорад. Аз ин рӯ, мо бояд фақат бо дастовардҳои гузаштаву имрӯзаи…

  Муфассалтар »
 • Фаъолияти созмонҳои байналмилалии иқтисодӣ дар ҳалли муаммоҳои бехатарӣ дар ҷаҳон

  Ҷомеаи ҷаҳон ба масъалаи бехатарии иқтисодӣ, аз ҷумла бехатарии озуқаворӣ бетараф нест. Гузашта аз ин масъалаи таъсиси низоми байналмилалии бехатарии озуқаворӣ дар аввали солҳои 70-ӯми асри гузашта ба миён омада буд. Ин низом бояд огоҳонидани пешакии норасоии озуқа, бунёд намудани захираҳои миллии озуқаворие, ки дар сатҳи байналмилалӣ ҳамоҳанг сохта мешаванд,…

  Муфассалтар »
 • Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми конститутсионии роҳбарии машваратӣ оид ба масъалаҳои мудофиа ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳияи қарорҳо дар мавриди амалӣ сохтани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ дар соҳаи таъмини амнияти миллӣ, тамомияти арзӣ, истиқлолияти давлатӣ, сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб меёбад. Бо ин мақсад Шӯрои амният…

  Муфассалтар »
 • Мақомоти амнияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Вазифаҳо, асосҳои ҳуқуқӣ ва принсипҳои фааъолияти мақомоти амнияти давлатии ҷумҳурӣ дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти амнияти давлатӣ» муқаррар гардидааст. Мақомоти амнияти давлатии ҷумҳурӣ ҳамчун қисми таркибии нерӯҳои таъмини амнияти мамлакат ба мақомоти таъиноти махсус тааллуқ дорад. Вазифаи ин мақомот таъмини амнияти шахс, ҳуқуқ ва озодиҳои он, ки тавассути…

  Муфассалтар »
 • Нақши ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъмини бехатарии иқтисодии мамлакат

  Идоракунии давлатӣ ва таъмини бехатарии иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти ҳокимияти давлатӣ вобаста аст. Ташаккулёбӣ ва таҳкими шохаҳои ҳокимияти давлатӣ дар равандҳои рушди иқтисоди миллӣ чун омили ҳуқуқӣ ва ташкилӣ хизмат мекунанд. Мувофиқи Конститутсияи Тоҷикистон ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад.…

  Муфассалтар »
 • Бехатарии иқтисодии шахс

  Дар низоми амнияти миллӣ таъмини бехатарии шахсият дорои аҳамияти хоса мебошад. Бехатарии иқтисодии шахсият чунин вазъиятеро дар бар мегирад, ки дар он шароити кафолатноки манфиатҳои шахс ҳифз гардида, рушд ва ҳифзи иҷтимоии шахсият таъмин карда мешаванд. Бехатарии иқтисодии шахсият пурра аз амнияти иқтисодии миллӣ, аз сиёсати иқтисодию иҷтимоии давлат вобаста…

  Муфассалтар »
 • Бехатарии иқтисодии корхона аз назари унсурҳои фаъолият ва ҳадафҳои асосии он

  Мафҳуми «Бехатарии иқтисодии корхона» чунин ҳолати корхонаро мефаҳмонад, ки дар он истифодаи самараноки иқтидору захираҳои корпоративии корхона барои бартараф намудани ҳаргуна таҳдид ва таъмини фаъолияти устувори корхона дар ҳозира ва оянда мусоидат менамояд. Дар ин ҷода сатҳи бехатарии иқтисодӣ нишондиҳандаи асосӣ мебошад, ки бо ёрии он вазъияти бехатарии корхона арзёбӣ…

  Муфассалтар »
 • Тавсифу таснифоти корхона

  Таъмини бехатарии иқтисодии корхонаҳо аз вазифаву хусусиятҳои фаъолиятбарии ҳар яки онҳо бармеояд ва зарурати тавсифу таснифоти корхонаро пеш меорад. Дар натиҷаи аз байн рафтани инҳисороти давлатӣ корхонаҳо ҳоло ба ду гурӯҳи калон – корхонаҳои бахши давлатӣ ва бахши гуногуншакли ғайридавлатӣ — ҷудо мешаванд. Аз рӯйи маълумоти оморӣ дар санаи 1.01.2006…

  Муфассалтар »
 • Самтҳои бехатарӣ, таҳдидҳои дохилӣ ва беруна ба манфиатҳои иқтисодии минтақа

  Бехатарии иқтисодии минтақавӣ (ноҳия, вилоят) маҷмӯи масъалаҳои тараққиёти устувори маҳал, як қадар мустақилии ҳалли онҳоро ба дӯши худ гирифта, чунин ифода ёбад: имконияти доир намудани сиёсати мустақили маҳал дар доираи сиёсати давлатии ҷумҳуриявӣ; таъмин намудани иҷрои чорабиниҳои назарраси минтақавӣ доир ба масъалаҳои иқтисодии муҳимтарин, аз ҷумла вобаста ба бартараф намудани…

  Муфассалтар »