Месяц: Декабрь 2017

 • Таҳлил ва пешбинии сиёсӣ

  Таҳлил ва пешбинии сиёсӣ Нақша: Зарурати пешбининамоии сиёсӣ. Навъҳои пешбининамоии сиёсӣ. Моделсозии сиёсӣ. Бо мурури таррақиёти ҳамеша болоравандаи илму техника, ба ҳам вобастагии минтақаҳои гуногун қавитар гашта, як зумра мушкилиҳои иқтисодию сиёсӣ, фарҳангию ахлоқӣ ва экологиро ба миён меорад. Бемайлон афзоиш ёфтани аҳолии сайёра бошад истифодаи бештари канданиҳои зеризаминиро талаб…

  Муфассалтар »
 • Технологияи сиёсӣ

  Технологияи сиёсӣ Нақша: 1.Технологияи сиёсӣ ва сохторҳои он. 2.Типҳои технологияи сиёсӣ. 3.Ташаккули технологияи сиёсӣ. Дар ҳаллу фасли қазияҳои гуногуни сиёсӣ як зумра омилҳое ба кор дароварда мешаванд, ки тавассуташон роҳхои босамари аз он мушкилот баромаданро ҷустуҷӯ ва дарёфт менамоянд. Агар он ба инобат гирифта шавад, ки ҷомеа организми хеле мураккаби…

  Муфассалтар »
 • Модернизатсияи сиёсӣ

  Модернизатсияи сиёсӣ Нақша: Маъно ва мазмуни модернизатсия. Назарияҳои модернизатсия. Роҳҳои модернизатсияи сиёсӣ. Зарурият ва моҳияти модернизатсияи сиёсӣ. Доир ба модернизатсиякунонӣ ду назария вуҷуд дорад. 1.Либералӣ; 2.Консервативӣ. Назарияи либералии модернизатсия-ин равандро ҳамчун раванди гузориш аз низоми кӯҳнаи сиёсӣ ба низоми нави сиёсии ҳозиразамон пешниҳод менамояд. Либералҳо бар он андешаанд, ки ҳама…

  Муфассалтар »
 • Раванди қабули қарори сиёсӣ

  Раванди қабули қарори сиёсӣ Нақша: Назарияҳои асосии қабули қарор. Марҳилаҳои тайёрӣ ва қабули қарор. Усули қабули қарор ва марҳилаҳои амалисозии он. Ҳар кадом рафти қарор қабулкунии сиёсӣ, сохт ва хусусияти худ марҳила ва усулҳои худро дошта, он ба шароит ва вазъияти мушаххаси сиёсии дар ҷомиа вуҷуд дошта алоқаманд аст. Ба…

  Муфассалтар »
 • Равандҳои сиёсӣ

  Равандҳои сиёсӣ Нақша: Тартиби раванди сиёсӣ. Марҳилаи қабули қарор. Фаъолияти сиёсӣ. Ҷомиаи башарӣ ҳамеша дар инкишофу тараққӣ ва пешравӣ буда, он тарафҳои нав ба нави муносибатҳои мухталифро ба миён меорад. Бе сабаб ин равандро яке аз категорияҳои махсуси сиёсӣ арзёбӣ наменамоянд. Гуногунандешагӣ доир ба ин категория маҳз мураккабию пурихтилофии онро…

  Муфассалтар »
 • Сиёсат ва муносибатҳои байналмиллалӣ

  Сиёсат ва муносибатҳои байналмиллалӣ Нақша: Манфиати миллии миллати ҳоким ва ақалиятҳои миллӣ. Омилҳои объективию субъективӣ дар муносибатҳои байни миллатҳо. Тамоилҳои инкишоф дар муносибатҳои миллӣ Баъди парокандашавии Иттиҳоди Шӯравӣ раванди муносибатҳои байни миллатҳо ба куллӣ тағйир ёфт. Аксари давлатҳо ба ҷомеаи сотсиалистӣ тааллуқ дошта, аз роҳи сохтмони ҷамъияти сотсиалистӣ на танҳо…

  Муфассалтар »
 • Элитаи сиёсӣ

  Элитаи сиёсӣ Нақша: Шароитҳои ташаккули элитаи сиёсӣ. Вазифаҳои элитаи сиёсӣ. Навъҳои элитаи сиёсӣ. Ба ҳеҷ кас пӯшида нест, ки аз рӯзи шинохти инсоният худро ҳамчун вуҷуди соҳибақлу соҳибзавқ ҷомеаи вай ба ду гурӯҳи одамон ҷудо шудааст. Ба гурӯҳи аввал ашхоси алоҳидаи чусту чолок ва ҳунарманду доно ва ба гурӯҳи дигар…

  Муфассалтар »
 • Сарвари сиёсӣ ва элитаи сиёси

  Сарвари сиёсӣ ва элитаи сиёси Нақша: Мафҳуми пешво, табиат ва моҳияти пешвогӣ. Вазифаи сарвари сиёсӣ. Бузургони фарҳангӣ оид ба сифатҳои сарвар. Дар сиёсатшиносӣ доир ба мафҳуми сарвар, пешво, доҳӣ, лидер, ин ҳама синоними ҳамдигаранд, ақидаҳои гуногун вуҷуд дорад, ки агарчӣ дар вақтҳои охир истилоҳи «лидер» — ро бештар истифода мебаранд.…

  Муфассалтар »
 • Ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои оммавӣ

  Ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои оммавӣ Нақша; Ҳизбҳо ва зарурияти пайдоиши онҳо. Аломат ва вазифаҳои ҳизбҳои сиёсӣ. Ҳаракатҳои оммавӣ ва ҷунбишҳои мардумӣ. Ҳизб иттиҳоди мураккаби ихтиёрии одамонест, ки онҳоро умумияти манфиатҳо ҳамақида гардонида, баҳри ба даст овардани ҳокимият ё ҳеҷ набошад, дар тақсими мансабҳои давлатӣ иштирок доштан мехоҳанд. Ҳокимиятро ба он…

  Муфассалтар »
 • Маданияти сиёсӣ

  Маданияти сиёсӣ Нақша: Маданияти сиёсӣ, моҳият ва вазифаю аломатҳо. Роҳҳои ташшаккули маданияти сиёсӣ. Меъёрҳои маданияти сиёсӣ. Дар сиёсатшиносии муосир доир ба фарҳанги сиёсӣ, навъҳои фарҳанги сиёсӣ, типҳои фарҳанги сиёсӣ андешаҳо зиёданд. Масалан сиёсатшиносон Г. Алмонд ва Верба чунин типҳои англо-америкоӣ, қитъавӣ-аврупоӣ, авторитарӣ-патриархалӣ, тоталитари ҷудо карда ба англо-америкоӣ хусусияти дунявӣ доштани…

  Муфассалтар »
 • Шуури сиёсӣ ва маданияти сиёсӣ

  Шурри сиёсӣ: моҳият, сохтор мазмун ва шаклҳо 2.Мафҳуми маданияти сиёсӣ ва ифодаи гуногунии он. 3.Маданияти сиёсӣ ва нақши он дар системаи сиёсии ҷомеа Ҳаёти сиёсии ҷомеа ҳам идома ва ҳам натиҷаи фаъолияти бошууронаи синфҳо, миллатҳо, табақаҳои иҷтимоӣ, шаҳрвандон ва институтҳои сиёсӣ мебошад. Аз нуқтаи назари фалсафӣ, шуур ин инъикоси ҳастии…

  Муфассалтар »
 • Хусусияти барқароршавии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар тоҷикистон

  Хусусияти барқароршавии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар тоҷикистон Нақша: Марҳилаҳои асосии инкишофи афкори сиёсӣ оид ба ҷомеаи шаҳрвандӣ. Хусусият ва аломатҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон. Фарқи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҷомеаи ҳуқуқӣ. Ибораи «ҷомиаи шаҳрвандӣ» дар илми сиёсатшиносӣ нав набуда таърихи тӯлонӣ дорад. Агар ба андешаҳои дар ин хусус ифодакардаи мутафаккирони пешин эътибор…

  Муфассалтар »
 • Давлат ҳамчун институти сиёсӣ

  Давлат ҳамчун институти сиёсӣ Нақша: Пайдоиши давлат. Навъҳои асосии давлат. Аломатҳои давлат. Вазифаҳои давлат. Давлат қабл аз ҳама институти сиёсии идоракунии ҷамъият, таъминкунандаи молиявӣ, муташаккил ва дар он нигоҳ доштани низоми муайян аст, ки дорои мухторияти комил аз корҳои дохилию хориҷӣ буда, ташкилоти ягонаи амалигардонидаи ҳокимият дар кишвари хеш аст.…

  Муфассалтар »
 • Ҳокимияти сиёсӣ

  Ҳокимияти сиёсӣ Нақша: Пайдоиш ва инкишофи ҳокимияти сиёсӣ. Андешаҳои мутафаккирон оиди ҳокимияти сиёсӣ. Нақши ҳокимияти сиёсӣ дар пешрафти ҷомеа. Ҷараёни инкишофиг дуру дарози ҷамъияти обшинаи ибтидоӣ дар зинаи сеюми тараққиёташ дар дохили қабила бою камбағалро ба вуҷуд овард. Сараввал тамоми аъзоёни қабила инро ҳамчун ҳолати табиӣ медонистанд, чунки тамоми ҳаёти…

  Муфассалтар »
 • Режими сиёсӣ

  Режими сиёсӣ 1.Режими сиёсӣ, мазмун ва ҷузъҳои он 2.Типологияи режимҳои сиёсӣ. 3.Намуд ва шаклҳои фаъолияти режимҳоидемократӣ ва зиддидемократии муосир Мураккабии фаҳмиши мафҳуми «режими сиёсӣ» дар бисёрченакии ҳаёти сиёсӣ мебошад. Аз ин рӯ, якчанд дараҷаи истифодабарии мафҳуми «режими сиёсӣ»-ро ҷудо кардан мумкин аст. Вақтҳои охир ин мафҳум бо системаи сиёсӣ монанд…

  Муфассалтар »
 • Системаи сиёсӣ

  Системаи сиёсӣ Нақша: Таркиббандии системаи сиёсӣ. Системаи сиёсӣ ва хусусиятҳои он. Қонуниятҳои асосии инкишофи системаи сиёсӣ. Системаи сиёсии ҷомеа. Маҷмӯи институтҳои иҷтимоии давлитию ғайридавлатӣ, ки ба қоидаҳо ва дастурҳои тартиботи сиёсии ҷомеаи мушаххас итоат намуда аз институтҳои тартиботи сиёсӣ: қоидаҳо, меъёрҳо, шуур ва маданияти сиёсӣ, инчунин раванди сиёсӣ таркиб меёбад,…

  Муфассалтар »
 • Мактаб ва равияҳои сиёсии ҳозиразамон

  Мактаб ва равияҳои сиёсии ҳозиразамон Нақша: Сиёсатшиносӣ дар ҷаҳони муосир. Мактабҳои асосии илми сиёсӣ. Равияҳои сиёсатшиносии Ғарб. Асри ХХ нақши сиёсатро дар ҳама соҳаҳо — иқтисодиёт, фарҳанг, иҷтимоиёт, муносибати байни давлату миллатҳо боло бардошта, яке аз унсурҳои муҳими маданияти маънавӣ гардидааст. Акнун ҳаёти ҷомеа дар марҳилае қарор ёфтааст, ки бисёр…

  Муфассалтар »
 • Афкори сиёсии форсу тоҷик

  Афкори сиёсии форсу тоҷик Нақша: Афкори сиёсӣ – иҷтимоии то исломии форсу тоҷик. Афкори сиёсии асри миёнагии халқи тоҷику форс. Таълимоти сиёсӣ – иҷтимоии Аҳмади Дониш. Афкори сиёсӣ- иҷтимоии халқи тоҷику форс таьрихи тӯлонӣ дорад. Он аз қадимулаём ба таври шифоҳӣ, бадеӣ ва нигоштаҳои фалсафӣ-ахлоқӣ акс ёфта, тулӣ беш аз…

  Муфассалтар »
 • Афкори сиёсӣ: марҳилаҳои муҳими ташаккул ва инкишоф

  Нақша: Афкори сиёсии дунёи қадим Афкори сиёсии асримиёнагӣ. Афкори сиёсии давраи эҳё ва замони нав Афкори сиёсии марксистӣ Пешрафту инкишофи илм, умуман, ва илми сиёсатшиносӣ чун ҳамагуна илмҳои дигар, махсусан, ба таҳлили ҳамаҷонибаи афкори сиёсии гузаштагон ниёз дорад. Тӯли асрҳо ақлу заковати халқҳои мухталиф доир ба давлату давлатдорӣ, муносибати сарвари…

  Муфассалтар »
 • Сиёсат-ҳамчун ҳодисаи ҷамиятӣ

  Нақша: Сиёсатшиносӣ ҳамчун илм ва марҳилаҳои асосии инкишофи он. Зарурияти омӯзиши фанни сиёсатшиносӣ. Нақш ва моҳияти сиёсатшиносӣ дар ҳаёти ҷомеа. Сиёсатшиносӣ дар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ предмети нав буда, ба наздикӣ ба барномаи таълимии мактабҳои олӣ дохил карда шудааст. Шояд ин аз он хусус бошад, ки дар ҳама расонаҳои хабарӣ ва…

  Муфассалтар »
 • Этикаи фаъолияти ташкилот

  Этикаи фаъолияти ташкилот. Нақша: Этика ва масъулияти иҷтимоии ташкилот. Меъёрҳои этикии фаъолияти ташкилот Баландгардии дараҷаи этикии ташкилот Дар таҷриба чунин нуқтаи назар ташаккул ёфтааст, ки ташкилотчӣ тавр бояд фаъолият кунад, ки барои иҷтимоиёт масъул ҳисобида шавад. Ташкилот барои иҷтимоиёт масъул аст, агар вай даромад дорад ва қонуни меъёрҳои идоракунии давлатиро…

  Муфассалтар »
 • Принсипҳои этикӣ ва меъёрҳо дар этикаи муносибатҳои касбӣ

  Принсипҳои этикӣ ва меъёрҳо дар этикаи муносибатҳои касбӣ Тавсияҳои умумии мафҳуми этикаи касбӣ. Принсипҳои этикаи касбӣ. Тавсияҳои умумии мафҳуми этикаи касбӣ Ҷамъият дар ҳама давру замон мафҳумҳои бадӣ ва некиро аз ҳам ҷудо мекард, яъне ахлоқи муайян дошт. Таърихи инкишофи ин фарқиятҳоро этика меомузад. Дар маркази омӯзиши этика ахлоқ меистад,…

  Муфассалтар »
 • Сифат ва имлои он

  Сифат ва имлои он Сифатҳо аломати ашё ва чигунагии ҳодисаву воқеаҳоро ифода карда ба саволҳои чӣ хел?, чӣ гуна? ҷавоб мешаванд. Сифатҳо дараҷаи одӣ, қиёсӣ ва олӣ доранд. Дараҷаҳои сифат: одӣ қиёсӣ олӣ сурх сурхтар сурхтарин кабуд кабудтар кабудтарин сафед сафедтар сафедтарин зирак зирактар зирактарин калон калонтар калонтарин танг тангтар…

  Муфассалтар »
 • Ҳиссаҳои нутқ

  Ҳиссаҳои нутқ ИСМ ВА ИМЛОИ ОН Исм ҳиссаи мустақили нутқ буда, ифодакунандаи номи ашёву шахс ва ғайраро ифода мекунад. Исмҳо хосу ҷинс, танҳову ҷамъ, ҷондору беҷон, моддиву маънӣ мешаванд. Калимаҳои зиёди забонамонро исм фаро мегирад, маҳз аз ин хотир дар сатҳи баланд донистани он шарт ва зарур аст. Исмҳо пасвандҳои…

  Муфассалтар »
 • Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ

  Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ Президиуми Совети Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1989 комиссияи забон таъсис дода буд. Комиссия дар хусуси мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ дархосту пешниҳод кард. Он замон ҳатто масъалаҳое пеш оварда шуданд, ки баъзеҳо ҷонибдори се забони давлатӣ: тоҷикӣ, русӣ ва ӯзбекӣ буданд. Албатта, ӯзбекҳо низ ҳуқуқи забонро…

  Муфассалтар »
 • Сайри таърихии забони тоҷикӣ

  Сайри таърихии забони тоҷикӣ Забони адабӣ давраи дуру дарозеро аз сар гузаронда, дар ин муддат зинаҳои муайянеро тай карда инкишоф ёфт ва дар асри IX-X шакл гирифт. Назму насри он давра хеле пеш рафта, фонди луғавии забони қадима ва имрӯзаи моро ташкил медиҳад. Асрҳои IX-X марҳалаи аввали такомули забони адабӣ…

  Муфассалтар »
 • Давраҳои инкишофи забони тоҷикӣ

  Давраҳои инкишофи забони тоҷикӣ Забони тоҷикӣ аз назари пайдоиш ба гурӯҳи эронии хонаводаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ (монанди русӣ, полякӣ, чехӣ, литвагӣ, ҳиндӣ, юнонӣ, арманӣ, лотинӣ, немисӣ, англисӣ ва ғайра) тааллуқ дошта, се давраи инкишофро гузарондааст. Давраи бостон замони давлатдории Ҳахоманишиёнро дар бар мегирад (аз давраи қадим то асрҳои IV-III пеш аз…

  Муфассалтар »
 • Сеҳри забони тоҷикӣ

  Сеҳри забони тоҷикӣ Забон василаест, ки инсоният тавассути он мубодилаи афкор намуда, аз мақсаду маром, ҳоли якдигар, пешрафти ҷомеа, расму оин, тӯю сур, сӯгвориву мотам, таъриху фарҳанг ва, умуман, аз тамоми ҳолатҳои тақозодоштаи ҳаёти якдигар огоҳ мегарданд. Забону тафаккур ба якдигар алоқаи зичу ногусастанӣ доранд. Забоншиноси англис Макс Мюллер ин…

  Муфассалтар »
 • Нақши Президенти Кишвар Эмомали Раҳмон дар барқарории модели нави миллии давлати дунявӣ

  Марҳилаҳои ташаккулёбии низоми давлати дунявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Нақши Президенти Кишвар дар пиёда кардани модели нави давлати дунявӣ. Муҳимтарин хусусияитҳои модели нави дунявият дар Тоҷикистон. 1. Марҳилаҳои ташаккулёбии низоми давлати дунявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кишвари мо барои ин ки ба ин сатҳи муносибати идеалии ташкилоти динӣ ва давлат расад, чанд…

  Муфассалтар »
 • Дингароӣ ва дунявият дар давраи навтарин

  Дингароӣ ва дунявият дар давраи навтарин Заминаҳои пайдоиши динҳои ғайрисуннатӣ ва моҳияти он Дунявият ва озодии виҷдон. Озодии виҷдон 1. Заминаҳои пайдоиши динҳои ғайрисуннатӣ ва моҳияти он Муҳимтарин рӯйдоди таърихии давраи навтаринро дар соҳаи маънавият ва ҷойгоҳи дин дар ҷомеа пайдоиши ду падидаи нисбатан нав динҳои ғайри суннатӣ ва низоми…

  Муфассалтар »