Фании Информатика

Сохтани манбаи додашудахо дар барномаи Microsoft Visual Basic 6.0

Сохтани манбаи додашудахо

1.Барои сохтани манбаи додашудахо мо аз барномаи Microsoft Visual Basic 6.0 истифода мебарем.

Мо ба барномаи Microsoft Visual Basic 6.0 дохил шуда формаи нав мекушоем.

Формаи худро ба тартиб дароварда ва кодгузори менамоем.

2.Барои сохтани формаи логин ва парол 3 Lable, 2 Text, 2 Command Button истифода мебарем .

Тарзи кодгузори:

Private Sub Command1_Click()

If Text1.Text = «1» And Text2.Text = «1» Then

Form2.Show

Unload Me

Else: MsgBox «Диккат! Логин ва парол мувофикат накард, даромадан ба база мункин нест»

End If

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Dim iResponse As Integer

Dim sAskUser As String

sAskUser = «Шумо хакикатан аз барнома баромадан мехохед?»

iResponse = MsgBox(sAskUser, vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, «Аз барнома баромадан»)

If (iResponse = vbYes) Then

End

End If

End Sub

3,Барои сохтани формаи Чустучу 1 Frame, 1 Text, 1 Command Button, 1 Adodc , 1 Data Grid истифода мебарем .

Тарзи кодгузори:

Private Sub Command1_Click()

Hide

Form3.Show

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

iMissage = MsgBox(«Шумо хакикатан баромадан мехохед?», vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, «Баромад»)

If iMissage = vbNo Then Cancel = True Else End

End Sub

Private Sub Text1_Change()

Adodc1.RecordSource = «select *from Mc_Rauf where nomi_kitob like'» & Text1.Text & «%'»

Adodc1.Refresh

End Sub

4,Барои сохтани формаи Дохил кардан дар база. 1 Frame, 1 1 Text, 1 Adodc , 1 Data Grid , 10 Lable , 1 DataReport ва DataEnvironment истифода мебарем .

Тарзи кодгузори:

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

iMissage = MsgBox(«Шумо хакикатан баромадан мехохед?», vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, «Баромад»)

If iMissage = vbNo Then Cancel = True Else End

End Sub

Private Sub Ilova_Click()

Adodc1.Recordset.AddNew

End Sub

Private Sub Muallif_Click()

Hide

Form4.Show

End Sub

Private Sub NAZAD_Click()

Hide

Form2.Show

End Sub

Private Sub Report_Click()

DataReport1.Show

End Sub

Private Sub Text9_Change()

Adodc1.RecordSource = «select *from Mc_Rauf where Nomi_Kitob like'» & Text9.Text & «%'»

Adodc1.Refresh

End Sub

Private Sub Xopij_Click()

Adodc1.Recordset.Delete

End Sub

5, Барои сохтани зерменюхо мо аз менюи Инструменты дохил шуда зерменю Редактор меню-ро пахш мекунем ва номи менюро менависем.

А) Файл

Илова кардан

Хорич кардан

Хисобот додан

Акиб рафтан

Б) Дарбораи барнома

Муаллиф

6, Барои сохтани хиобот аз менюи создать DataEnvironment1 ва DataReport1 истифода мебарем

Вакте им он ин DataEnvironment1 – ро сохтем нишондихандаи мушро дар руи Conection1 монда тарафи рости мушро зер намуда Properties –ро зер мекунем

баъд аз ин Свойства связи с данными пайдо мешавад.

ва базаи сохтаамонро интихоб мекунем.

Бори 2 юм хамин корро такрор карда факат AddCommand-ро зер намуда

ва дар зери Conection1 Command1 пайдо мешавад.

Нишондихандаи мушро дар руи Command1 монда тарафи рости мушро зер намуда Properties –ро зер мекунем.

Дар инчо Свойства пайдо мешавад ва номи объектро интихоб намуда сабт мекунем.

Дар DataEnvironment1 базаи мо пайдо мешавад

Барои ки базаи мо дар DataReport1 пайдо шавад нишондихандаи мушро дар руи Command1 зер карда ва кашида дар болои DataReport1 мегузорем .

Ва аз хосияти DataReport1 , DataMember –ро Command1 интихоб мекунем ва DataSource –ро DataEnvironment1 интихоб мекунем

Ба хамин хисоботи мо таёр аст

C:\WINDOWS\Temp\SNAGHTML3da678.PNG

Сотани манбаи додашудаҳо бо ёрии Add- ins – Visual Data Mager…

Барои сохтани манбаи додашудаҳо бо ёрии Add- ins – Visual Data Manager нишондиҳандаи мушро дар

зерменюи Add- ins – Visual Data Manager-ро интихобмекунем ва дар инҷо VisDATA пайдо мешавад.

Дар инҷо аз зерменюи File – New – Microsoft Access – Version 7.0 MDB интихоб мекунем ва номи базаро навишта сабт мекунем.

C:\WINDOWS\Temp\SNAGHTML4dd4ed.PNG

Дар инҷо бошад равзанаи додашудаҳо пайдо мешавад. Нишондиҳандаи мушро гирифта дар сарҳади холиuгии Database Windows тарафи росташро зер карда аз менюи контексти New Table –ро интихоб мекунем.

C:\WINDOWS\Temp\SNAGHTML53ce68.PNG

Дар таблитсаи навсохташуда номи таблитсаро мегузорем . Дар поёнтараш бошад таксимоти додашударо мегузорем ва сабт мекунем.

C:\WINDOWS\Temp\SNAGHTML596d20.PNG

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *