Месяц: Октябрь 2020

 • Афсонаи ПОДШОҲ ВА ДУХТАРИ ОҲАНГАР

  ПОДШОҲ ВА ДУХТАРИ ОҲАНГАР Ох набуд, як подшоҳ буду аз ҳамаи шаҳру деҳот донишмандон вапирони хирадмандро дар пойтахти мамлакаташ ҷамъ карда буд ва ҳар пагоҳонҳоро назди худ даъват карда, саволе медоду ҷавобе мегирифт. Яксаҳарӣ подшоҳдар чорбоғаш ҷангиду гунҷишкродидамонд. Гунҷишкондар шохи дарахт, дар болои лонаашон чуқчуқкунон ба ҳамдигар ҳамла оварда,ба замин…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи ДУХТАРИ ҶАСУР

  ДУХТАРИ ҶАСУР Буд набуд дар замонҳои қадим дар як шаҳре пирамарде буд. Пира-мард се духтар дошт, аммо ягонто ҳам писар надошт ва ҳамеша дар орзуи пи-сар буд. Рӯзе аз рӯзҳо пирамард ба дарди чашм гирифтор шуда, нобино мешавад.Табибҳо даво мекунанд, вале фоидае намебахшад. Пирамард аз дидани рӯзиравшану дидори фарзандон ва…

  Муфассалтар »
 • Ҳикояе аз Аз «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ

  Ҳикоя Шахсеро ҳамсояе буд. Дид, ки ўро ҷамъияти вофир ваҳузуру фароғати мутакосир пайдо шуд. Пурсид, ки: Фалонӣ, аҳвол ва авзои ту маълум буд, ин молу манолтуро аз куҷо ҳосил шуд? Гуфт: Ба мулозимоти подшох, шитофтам ва нону чургот хурда ҷоҳу сарват ёфтам. Ин шахс низ пеши подшоҳ рафта, нону ҷурғот…

  Муфассалтар »
 • Навиштани ЭЪЛОН

  ЭЪЛОН Эълон санадест, ки дар бораи рўйдоде ё иқдомоте пешакӣхабар медиҳад.Эълон аз ҷузъҳои зерин иборат аст: Номи санад;Маҳалли баргузории иқдомот (чорабинӣ);Таърих ва соати баргузории иқдомот;Мазмуни иқдомот,Созмондиҳандаи иқдомог.

  Муфассалтар »
 • Намунаи ДАЪВАТНОМА

  ДАЪВАТНОМА Даъватнома санадест, ки барои даъват намудани шахскорманде ба ягон иқдомог чорабинӣ таҳия мешавад. Даъватнома расмӣ ва ғайрирасмист. Даъватном;расмиро одатан маъмурияти муассиса, созмон ё кум!махсус таҳия месозад. Ҷузъҳои асосии даъватнома: Ном ва номи хонаводагии даъватшаванда;Номи тадбир (чорабинӣ);Баргузории тадбир;Маҳалли баргузорӣ;Созмондеҳи тадбир Намунаи даъватнома ДАЪВАТНОМАМӯҳтарам Баҳроми Нурҷон!Шуморо ба ҷашни миллии мардуми тоҷик…

  Муфассалтар »
 • ТЕЛЕФОННИГОШТ

  ТЕЛЕФОННИГОШТ (ТЕЛЕФОНХАБАР ) Телефоннигошт хабарест, ки тавассути телефон расонидамешавад. Телефоннигошт асосан барои расонидани хабар ёдастури фаврӣ истифода мегардад. Матни телефоннигошт низ бояд чун матни барқиямухтасар бошад. Хоса дар гуфтугўи телефоние, ки дармиёни шаҳрҳо сурат мегирад, мухтасаргўӣ зарур аст. Зимнигуфтугўи телефонӣ бояд калимаҳое, ки талаффузамушкил аст, ба кор бурда нашавад. Беҳтар…

  Муфассалтар »
 • Барқия ва намунаи он

  БАРҚИЯ (ТЕЛЕГРАММА) Барқия санадест, ки тавассути телегроф фиристодамешавад. Вай дар суратс навишта мешавад, ки иҷрои корфурсати камро тақозо намояд. Матни барқия бояд мухтасар бошад. Дар он одатанпешояндҳо, ҷонишинҳо ва аломатҳои кигобат зикрнамешаванд. Ҷузъҳои асосии барқия: Навъи барқия (агар барқия маълум бошад, павъион зикр намегардад);Нишонӣ, ном ва номи хонаводагии гирандаибарқия;Матн;Номи фиристандаи…

  Муфассалтар »
 • Афсонахои точикиу

  Афсонаи ВАСИЯТИ ПАДАР

  ВАСИЯТИ ПАДАР Як замоне дар як деҳа осиёбоне зиндагӣ мекард. Вай се писар дошт.Айёми пирии осиёбон расид, вай охир шудани умри худро ҳис карда, писарикалониашро ҷег заду гуфт: -Умри ман охир шудааст. Ба ту молу мулк даркор аст ё васияти падарат? Ба ман молу мулк даркор, — ҷавоб дод калонӣ,…

  Муфассалтар »
 • Намунаи ҲуҷҷатҳоМуарифнома

  Намунаи навиштани МУАРРИФИНОМА

  МУАРРИФИНОМА Муаррифинома санадест, ки барои ба кор гирифтаншомил шудан ба муассисаи таълимӣ дода мешавад.Муаррифинома аз ҷузъҳои зерин иборат аст: Номи санад;Ном, номи падарӣ ва номи хонаводагии шахсс, кібарои кор ё таҳсил фиристода мешавад. Замон вамаҳалли таваллуди шахсе, ки барои таҳсил ё корфиристода мешавад; Шумораи гувоҳиномаи таҳсил:Номи муассисае, ки шахси мавриди…

  Муфассалтар »
 • Ҳикояи Ду дарвеш аз Муҳаммад Авфӣ

  Ду дарвеши хуросонӣ мулозими сўҳбати якдигар сафаркарданд. Яке заиф буд, ки ба ду шаб ифтор кард ва дигаре қавӣ буд, ки рӯзе се бор хўрдӣ. Қазоро бар дари шаҳре батўҳмати ҷосусӣ гирифтор омаданд. Ҳар дуро ба хонае бакандани гил бурданд. Баъд аз ду ҳафта маълум шуд, кибегуноҳанд. Қавиро диданд мурда…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Ҳуҷҷатҳокафолатнома

  Намунаи КАФОЛАТНОМА

  КАФОЛАТНОМА (ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО) Кафолатнома санадест, ки гавассути он мақоми расмиисозмон ё муассиса аз мақоми расмии созмон ё муассисайдигар иҷрои хадамотеро дарҳост намуда, пардохти вай)кафолат медиҳад. Кафолатнома аз ҷузъҳои зерин иборат аст:, Мӯҳри чаҳоргўша ё унвони расмии созмон ёмуассисае, ки дархост мекунад;Ном, номи падарӣ ва хонаводагии роҳбари созмонмуассисае, ки аз он…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Ҳуҷҷатҳотаъиднома

  Намунаи ТАЪЙИДНОМА

  ТАЪЙИДНОМА (АКТ) Таъйиднома санадест, ки ҳодиса ё амали воқеъшударотасдиқ менамояд. Инсанадро ба хотири ба таври айнӣ сабт намудани воқеаёамал чанд кас таҳия ва имзо менамоянд. Аммо намояндаимахсуси босалоҳият (масалан бозрас) метавонад ба танҳоӣонро таҳия намояд. Таъйиднома ҳангоми бозрасии масъалаҳои мухталифозмоиши маҳсулоти нав ва ихтироот, қабули таъсисот(биноҳо) барои баҳрабардорӣ, аз байн…

  Муфассалтар »
 • Ҳикояе дар бораи Ҳорунаррашид

  Оварданд. ки вақте Ҳорунаррашид хобе дида буд,кидандонҳои Ӯ рехта буд ва аз даҳон берун афтода. Азмуъаббирс пурсид. Гуфт: «Зиндагии амиралмўъминин дароз бод, ки ақрабоиту бимиранд». Ҳорун бағоят биранҷид ва бифармуд, ки Ӯросад чўб бизананд ва муъаббири дигар ҳозир оваранд ва азвай пурсид. Ў гуфт: «Далел кунад, ки амиралмўъмининро умр дарозхоҳад…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи ДУХТАРИ ДОНО

  ДУХТАРИ ДОНО Дар кадом як замоне, дар кадом як маконе, буд, набуд, як подшоҳбуду як вазир. Вазир духтари нозанине дошт. Подшоҳ боре ӯро диду ошиқ шуд.Ошик шуду сабру тоқат аз даст дод. Бисёр саъй кард, аммо худро ба даст ги-рифта натавонист. Ноилоҷ ба хонаи вазир хостгор фиристод. Хостгорон ома-данду ба…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи НАХӮТАК

  НАХӮТАК Буд набуд дар як деҳае деҳқоне бо занаш зиндаги мекард. Онҳофарзанд надоштанд. Барои ҳамин зиндагии онҳо бо ғаму гусса мегузашт. Боре дари ҳавлии онҳоро пирамарди ришсафеди ришдарозе так-тақ,мекунад. Деҳкон дари ҳавлиро кушода пирамардро ба дарун даъват мекунад.Зани деҳқон ҳамон замон дастархони пурнозу неъматро паҳн кард. Дар чойникипурнақш чои кабуд…

  Муфассалтар »
 • Афсонахои точикиКампир

  Афсонаи ДОНАК

  ДОНАК Буд, набуд, як бача буд, номаш Баҳром буд. Вай як рӯз як бозикунӣрафту як донаки зардолу ёфт. Онро ба модараш нишон дода гуфт: Модарҷон, ин донакро шикаста хӯрам ё кишт кунам? Модараш маслиҳат дод: Нашикану бурда ба замин шинон, об андоз, ниҳол шуда мебарояд, пар-вариш кун, дарахти калон мешавад,…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Ҳуҷҷатҳо4

  СУРАТМАҶЛИС ва намунаи он

  СУРАТМАҶЛИС (ПРОТОКОЛ) Суратмаҷлис санадест, ки дар он ҷараёни баррасиимасъала ва қарори маҷлис, машварат ва конфронсимақомоти марбута зикр мегардад, ” ГДар суратмаҷлис (протокол) ҳамчунин фаьолиятимақомоти таҳқиқӣ (тафтишӣ), бозпурсии маъмурӣ вамақомоти ҳифзи тартиботи умумӣ сабт мешаваду, Навиштани суратмаҷлис яке аз вазифаҳои муҳими котибмебошад. Вайро котибони расмӣ ё котибоне, ки дар ҷараёнимасъала, машварат,…

  Муфассалтар »
 • Намунаи ПАЙВАСТНОМА

  ПАЙВАСТНОМА Пайвастнома хабарест, ки ба мақомоти марбута ҳамроҳисанадҳо фиристода мешавад. Намуна: Консерни саноати маҳаллииҶумҳурии Тоҷикистон Иттиҳодияи “Гулдаст» шаҳри Душанбе кӯч. Гагарин, 19.Телефон: 24-25-26 2101 1992 №6 Мӯҳтарам маъмурияти консерни саноати маҳаллииҶумҳурии Тоҷикистон, санадҳои зерин ба Шумо пешниҳод.гардидаанд.1.Гузорише дар бораи таъмини буҷетисармоягузорӣ2.Гузорише дар бораи иҷрои барномаисармоягузорӣ (солона)З.Гузорише дар бораи иҷрои барномаи…

  Муфассалтар »
 • Намунаи навиштани Номаҳои расми

  НОМАҲОИ РАСМӢ Дар робитаи миёни муассисаҳо, созмонҳо ва мақомотигуногун номаҳои расмӣ нақши ҳеле муҳим мебозанд. Номаҳои расмӣ аз лиҳози мазмун ва вазифа чанд навьмешаванд: номаҳои ташаббусӣ, номаҳои ҷавобӣ,найвастнома, бахшнома ва ҳоказо. Ҷузъҳои асосии номаҳои расмӣ: Номи вазорат ё кумитаНоми муассиса (созмон)Номи бахш ё шўъбаи муассиса (созмон)НишонӣТаърихШумораНоми гирандаи санад.МатиНом, номи падарӣ…

  Муфассалтар »
 • Ҳикояи Дузд Аз китоби «Ҳикояҳои латиф»

  Дузде ба хонаи подшоҳе нақб зад ва ҷавоҳири гаронбаҳобардошт. Назараш ба резае афтод, ки Мисли алмосмедурахшид. Дузд дар он шаби тор онро гавҳари шабчироғтасаввур карда ҷиҳати имтиҳон бар даҳон гузошт. Маълумшуд, ки намак аст. Филҳол молро ҳамон ҷо бигзошт ва бояк биниву ду гўш роҳи хонаро гирифт. Субҳ хизоначиён омаданд…

  Муфассалтар »
 • Амр чист ва намунаи навиштани амр

  АМР (РАСПОРЯЖЕНИЕ) Амр санади ҳуқуқиест. ки барои ҳалли масъалаҳои фаврӣдода мешавад. Амрро метавонанд муовинони роҳбаримуассиса (созмон). муовинони сармуҳандис ҳамчунинроҳбарони воҳидҳои (шӯъбаҳои) муассиса содир намоянд.Тибқи қоида муддати ҷтибори амр маҳдуд аст. Зиёда аз инвай танҳо дар бархе аз кормандон нуфуз дошта метавонаду бас. Матни амр аз матни фармон тафовут надорад. Танҳодар…

  Муфассалтар »
 • Намунаи ҲуҷҷатҳоFarmon

  Намунаи навиштани Фармон

  ФАРМОН Фармон санадест, ки роҳбари идораи давлатӣ ё шӯъбаион барои ҳалли вазифаҳои муҳим ва фаврис, ки дарбаробари ин мақом қарор дорад, содир менамояд. Фармонҳоду хеланд: Барои фаъолияти муассиса (созмон).Барои кормандон. « Фармон барои фаъолияти муассиса ба хотирисозмондиҳии кор, мураттаб намудани фаъолияти муассиса ёятон воҳиди (шўъбаи) он содир мешавад. Ин гуна…

  Муфассалтар »
 • Ҳикояи Ду бародар Аз «Гулистон» — Саъдии Шерозӣ

  Ду бародар (буданд): яке хидмати султон кардӣ ва дигарба зўри бозу нон хӯрдӣ. Боре тавонгар гуфт дарвешро, ки«чаро хидмат накунӣ, то аз машаққати кор кардан бираҳӣ» Гуфт: Ту чаро кор накунӣ, то аз мазаллати хидмат раҳоӣ ёбӣ,ки хирадмандон гуфтаанд: «Нони худ хўрдану нишастанбеҳ, ки камари заррин ба хидмат бастан». Ба…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Ҳуҷҷатҳоhol

  Намунаи навиштани ШАРҲИ ҲОЛ

  ШАРҲИ ҲОЛ Шарҳи ҳол санадест, ки шакли умумӣ надорад. Аммо дарон хотирнишон сохтани баъзе ҷузъҳо ногузир аст. Шарҳиҳол дар шакли дастнавис таҳия мешавад. Тамоми хабар дарсанади мазкур бояд ба тартиби замонӣ сабт гардид. Дар шарҳи ҳол одатан ҷузъҳои зеринро боядхотирнишон сохт: номи санад, ном, номи падарӣ ва номи хонаводагиимуаллиф; -таърих…

  Муфассалтар »
 • Афсонахои точикиboi-zolim

  Афсонаи БОИ ЗОЛИМ ВА КАЛИ ЗИРАК

  БОИ ЗОЛИМ ВА КАЛИ ЗИРАК Сух набуд як зан буд. Шавҳараш бармаҳал вафот карда, се писарашятим монд. Зан хунобаи дил хӯрда, бо нӯги дуку захми сўзан фарзандонашрокалон кард. Онҳо ба воя расиданду охирин торҳои мӯи сари зан ҳам сафед шуд.Рӯзе кампир ба писаронаш гуфт: Акнун шумоён калон шудаед, ман бошам,…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи ХОНАИ ЗАРГУШАК

  ХОНАИ ЗАРГӮШАК Буд, набуд, Заргӯшаки чолоку ҳушёре буд. Тобистон ҷояш бешаю боғотбуду тирамоҳ, ки расид, хоначаи зебою мустаҳкам месохт, даруни хонаро андовамекард, ба таги пояш хасу хошоки мулоим мепартофт, алафҳои хуштаъм, меваюсабзавот ҷамъ карда, дар пешгаҳи хоначааш ғарам карда мемонд, Ҳамин тавр,Заргӯшаки боғайрат бо дили беғаму хотири ҷамъ зимистонро мегузаронид.…

  Муфассалтар »
 • Афсонаи ШЕР, ШАҒОЛ ВА РӮБОҲ

  ШЕР, ШАҒОЛ ВА РӮБОҲ Шер ки подшоҳи ҳайвонот буд, рӯзе бемор шуду ӯро маҷоли ши-кор кардан намонд. Дар ин ҳол удайчии дарбори худ Рӯбоҳ ва дастурхончиашШағголро даъват карда гуфт: Солҳои дароз шумо аз дастурхони ман нону навола хӯрдед, имрӯз, киман бемору беҳолам, ғами хӯроки маро хӯрданатон лозим аст. Рӯбоҳ бо…

  Муфассалтар »
 • Ҳикояи Дарвеш Аз «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ

  Мардумозореро ҳикоят кунанд, ки санге бар сари солеҳезад. Дарвешро маҷоли интиқом набуд, сангро нигоҳҳамедошт, то замоне. ки маликро бар он лашкари хашм омад.ўдарчоҳ кард. Дарвеш андар омаду санг дар сараш кўфт Гуфто: Тукистӣ ва маро ин санг чаро задӣ? Гуфт -Манфалонам ва ин ҳамон санг аст, ки дар фалон таърихбарсари…

  Муфассалтар »
 • Намунаи навиштани ТАВЗЕҲНОМА

  ТАВЗЕҲНОМА (ОБЪЯСНЕНИЕ) Тавзеҳнома санадест, ки дар он корманди муассиса ёсозмон сабаби иҷро нагардидани фармон, дастур ё риоянашудани муқаррарот ва ё нодуруст иҷро шудани онрошарҳ медиҳад. Тавзеҳнома дар мавридҳои лозим багузориш, баровард ва дигар санадҳо чун замима овардашудааст. бояд ягон муқтаи санади асосӣ шарҳ дода шавад. Ҷузъҳои асосии тавзеҳнома: Номи муассиса,…

  Муфассалтар »
 • Намунаи навиштани ДАРХОСТ

  ДАРХОСТ (ЗАЯВКА) Дархост санадест, ки дар он ягон чизи мавриди ниёз,эҳтиёҷ (пул, мол ва ҳоказо) зикр мешавад. Вай ба унвонимақоми расмии муассиса (созмон) навишта мешавад.Ҷузъҳои асосии дархост: Вазифа, ном, номи падарӣ ва номи хонаводагии мақоми расмӣ; Номи санад;Матн;Вазифа, ном, номи падарӣ ва номи хонаводагии дархосткунанда; Имзои дархосткунанда;Таърих. Намун: Ба мудири…

  Муфассалтар »