Месяц: Ноябрь 2020

 • Маълумоти мухтасар оиди BIOS

  BIOS Чунин технология имкон медиҳад, ки BIOS новобаста аз нуқсонҳои ҷузъи (масалан дуруст кор накардани системаи диски) ҳамеша дастрас бошад. Он инчунин имконият медиҳад, ки компютер мустақилона ба кор дарояд. Азбаски дастрасшавӣ ба хотираи фаврӣ RAM нисбат ба ROM зудтар ба амал меояд, аксарияти истеҳсолкунандагони компютерҳо системаҳоро бо чунин тарз…

  Муфассалтар »
 • МЭҲ-ро бе Windows чи тавр тасаввур мекунед?

  Қариб ки ҳамагон медонанд, ки компбтерҳои ҳозиразамонро бе системаи оператсионии Windows тасаввур кардан ғайриимкон аст. Пеш аз он ки мо донем, ки системаи оператсионӣ чӣ тавр пайдо шудааст,бояд чанд сатре дар бораи асосгузори ширкати Майкрософт ва системаи оператсионии ӯ навишта бошем. Яке аз ширкатҳои калонтарини дунё, ки ба таъмини барномаҳои…

  Муфассалтар »
 • Ман Туғрали зори туям… .

  Бо барги рухсори гулат, эй гулбадан хорам макун, Нози ғаматро лоиқам, сӯзону дар норам макун… . Касе чунин мисраъҳоро аз назар мегузаронад, ҳис мекунад, ки чунин мисраҳои ҷолибро аз забони ноби худи муаллиф шунида истода бошад. Аз забони шоире, ки ошиқ аст ва ҳамеша дӯстдори ёру ғамзадаи кӯҳи ишқ мебошад.…

  Муфассалтар »
 • Ада Августина Лавлейс

  Ада Августина Лавлейс (Муаллиф Александр Лейзерович, тарҷумаи Оймаҳмади Пирматзод ) Чи хеле ки мо медонем дар таърихи 10-уми декабр дар ҷаҳон бисёр дигаргуниҳо рух додааст, дар қатори ин ҳама 10-уми декабрро «Рӯзи Барномасозон» низ медонанд. Чунки маҳз ҳамин рӯз, яъне 10-уми декабри соли 1815 ягона ҷавонзане, ки бо маҳорати хеш…

  Муфассалтар »
 • Номаи фарзанде, ки модарашро гум кардааст

  Салом. Салом, ай модари ман. Салом, ай модаре, ки маро танҳо гузаштиву худ ба дуриҳои дур рафтӣ. Модарҷон, ёдат ҳаст вақте ки ман хурд будам ту аз хандаҳои тифлонаи ман меболидӣ? Оё гуфта метавонӣ, ки ман дар тифлиам туро чӣ қадар дӯст медоштам? Агар муҳаббати нисбати ту доштаамро ман рӯи…

  Муфассалтар »
 • Бехатари, ороиш ва чопи маълумот дар Ms Excel

  Ҳифзи китоб, сахифа, ячейка Дар Ms Excel ду сатхи химоя истифода мешавад: химояи файли китоби кори (кушодан, назоракуни, тахриркуни ва чопи додашудахо бе донистани парол имконнопазир аст) химояи варакхои кори, ки бе донистани парол тахриркуни ва тагйир додани намуди таблитсаи электрони номумкин аст. Бо максади таъмини яклухтии таблитсахои электрони масъалаи…

  Муфассалтар »
 • Диаграмма ва графикхо

  Мустахкамкунии сарлавха, эзох. Ҳангоми кор бо чадвалхои калон лозим меояд, ки кисме аз чадвал (масалан, кисми сарлавха) доимо дар экран боки монад. Барои ичрои ин амал дар чадвал ба мавкеи ҷудокуни мушакро гузошта, силсилафармони Окно|Закрепить области— ро ичро кардан лозим аст. Пас аз ичрои ин амал кисми шахкардашуда бо харакат…

  Муфассалтар »
 • Функсияхои риёзи, молияви, омори, матни, мантики

  Устои функсияхо Дар Ms Excel номгeи зиёди функсияхо барои сохтани формулахо истифода мешаванд. Баъзеи функсияхои зиёд истифода шаванда, дар лавхаи асбобхои Стандартная хамчун пиктограмма гузошта шудаанд. Ба ин функсия СУММ мисол шуда метавонад, ки бо пахши тугмаи Автосумма ба кор шурeъ мекунад. Бояд кайд кард, ки тугмаи секунxамонанди дар тарафи…

  Муфассалтар »
 • Кор бо ячейкахо дар Ms Excel

  Форматхо ва яклухткунии ададхо. Аслан ин мавзeъ давоми мавзeи дар лексияи1 банди 5 дидабаромадашуда мебошад. Фармони Формат|Условные форматирование имконияти аз руи шарт форматирониро медихад: барои ба сифати шарти форматирони истифодаи ячейкахои кайдшуда, параметры значения ва амали мукоисакуни ва баъд кимати додашуда ё формуларо дохил кардан лозим. Пеш аз формула аломати…

  Муфассалтар »
 • Истифодаи формулахо ва функсияхо дар Ms Excel

  Ичрои корхои хисоббарори бо ёрии формулахо ва функсияхо. Дар Ms Excel амалхои арифметикиро ичро кардан мумкин аст. Мувофикати аломатхои математики ба аломатхои дар Ms Excel истифодашаванда дар чадвали зер оварда шудаанд. Чадвали 2.1 Аломатхои математики + (чамъ) — (тарх) ( ё ) (зарб) : (таксим) Ба дарача бардори Аломатхо дар…

  Муфассалтар »
 • Шиносои бо Micкosoft Excel

  Ба кор даровардан ва анчом додани кори Ms Excel Ms Excel – ро бо якчанд рох ба кор омода сохтан мумкин аст: барои ба кор омода сохтани Ms Excel нишонаи онро аз лавхаи Micкosoft Office интихоб кардан кифоя аст. бо силсилафармонхои Пуск|Программы|Micкosoft Excel низ Ms Excel ба кор омода мешавад.…

  Муфассалтар »
 • Саволхои тестии фанни Информатика

  Информатсия чист? $A) Информатсия аз калимаи англисӣ гирифта шуда маънояш хабар ахбор, иттилоот, маълумот мебошад; $B) ин маҷмӯи сигналҳое мебошад, ки мо онро ба тафаккури худамон қабул менамоем ва он хусусияти ин ё он объект ё ҳодисаро дар ҳақиқат дар олами моро иҳота карда тасвир менамояд; $C) информатсия ин маҷмӯи…

  Муфассалтар »
 • Наслҳои МЭҲ

  Дар баробари бо суръати бениҳоят баланд зиёд шудани миқдори компютерҳо, худи онҳо низ зуд мукаммал гардонида мешуданд. Мошинҳои электронии ҳисоббарорро вобаста аз базаи элементӣ, зудкорӣ, ҳаҷми хотира, маҷмӯи командаҳо ва архитектураашон ба наслҳо ҷудо мекунанд. Компютерҳои мавҷударо шартан ба чор насл чудо мекунанд. Имрӯзҳо барои сохтани компютерҳои насли панҷум низ…

  Муфассалтар »
 • Заминаҳои пайдоиши компютер

  Компютер ифодакунандаи тафаккури муҳандисони давру замонҳои гуногун ба ҳисоб меравад, ки онҳо садсолаҳо дар пешбурди техникаи ҳисоббарор заҳматҳо кашидаанд. Пешрафти техникаи ҳисоббарорро ҳамеша талабот ба ҳисоббарориҳои фаврӣ ва аниқ муайян месозад. Ин та­лабот омилест, ки он доимо ин техникаро мукаммал мегардонад ва ин раванд ҳоло ҳам давом дорад. Тавре, ки…

  Муфассалтар »
 • Таърихи тараққиёти воситаҳои техникаи ҳисоббарор

  Компютер — пеш аз ҳама як намуди мошин аст. Он бо дигар мошинҳои дар рӯзгор, хонаю мактаб, нақлиёту истеҳсолот ва дигар соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт истифодашаванда хеле монанд аст. Масалан, компютер низ чун дигар мошинҳо бо ёрии шабакаи барқӣ ё аккумулятор кор мекунад. Компютер низ аз якчанд қисмҳои ба ҳам алоқаманд…

  Муфассалтар »
 • Мафҳуми файл ва каталог

  Воҳиди нигоҳдории иттилоот. Мафҳуми файл ва каталог Барои нигоҳдории иттилоот якчанд талаботҳо пешниҳод мешаванд: Имконияти нигоҳ доштани ҳаҷми калони қиматҳо. Иттилоот бояд баъд аз анҷоми кори раванд барои нигоҳдорӣ сабт карда шавад. Ба иттилоот дар як вақт бояд якчанд равандҳо дастрас шуда тавонанд. Воҳидҳои иттилоот бит ва байт мебошад. Воҳиди…

  Муфассалтар »
 • Кодгузории матнҳо ва тасвирҳо

  Кодгузории матнҳо бо ёрии барномаи махсуси таблитсаҳои кодӣ анҷом дода мешаванд. Мувофиқи ин таблитсаҳо ба ҳар як символи алифбоҳои лотинӣ ва русӣ як адади 8-битаи дуи мувофиқ гузошта мешавад, ки онро код ё рақами символ мегӯянд. Ҳангоми пахши ягон тугмаи клавиатура барномаи махсус ба протсессор рақами он тугмаро равон мекунад.…

  Муфассалтар »
 • Кодгузории иттилоот (информатсия) дар компютер

  Системаи ҳисобкунӣ. Тавре ки алакай медонем, компютер метавонад, информатсияи дилхоҳро кор карда барояд. Информатсия метавонад ададӣ, матнӣ, графикӣ, тасвирӣ, садоӣ ва ғайра бошад. Аз тарафи дигар, компютер бо кодҳои дуи (ҳаштӣ, ва 16- ӣ) кор карда метавонад. Пас саволе ба миён меояд, ки информатсияи гуногун аз тарафи компютер чӣ тавр…

  Муфассалтар »
 • Марҳилаҳои пайдоиши информатика ва иттилоот (информатсия)

  Информатика аз калимаи фаронсавӣ гирифта шуда маънояш info (хабар, ахбор) avtomatika (худкор, зудкор) Информатсия (Information) аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, маънояш иттилоот додан, хабар додан, ахборот додан, маълумот додан мебошад, вале ягонтои онҳо ин калимаро пурра иваз карда наметавонанд. Масалан, сигнали ягон датчикро информатсия гуфтан мумкин аст, вале иттилоот не.…

  Муфассалтар »
 • Назорати қонуният дар Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Нақшаи мавзӯъ: 1.Асосхои конститутсионии назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар Чумхурии Тоҷикистон аз чониби Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он. 2.Хусусиятхои ташкил ва таъмини фаъолияти макомоти прокуратураи харби. 1.Асосхои конститутсионии назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар Чумхурии Тоҷикистон аз чониби Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он.…

  Муфассалтар »
 • Хизматчии ҳарбӣ ҳамчун субъекти ҳуқуқ

  Нақшаи мавзӯъ: 1.Мафхуми хизматчии харби ва вазъи хукукии он. 2.Махдудиятхои хукукхои иктисоди,сиёсии хизматчиёни харби. 1.Мафхуми хизматчии харби ва вазъи хукукии он. Хизматчиёни харби ба гурухи ичтимоие мансубият доранд,ки субъекти фардии хукук буда функсияхои бо конун мукаррар шударо дар сохаи мудофиа ичро менамоянд.Хизматчиёни харби хайати шахсие хастанд,ки функсияи давлатро дар самти…

  Муфассалтар »
 • Асосҳои ҳуқуқии хизмати ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Нақшаи мавзӯъ: 1.Мафхуми хизмати харби ва намудхои он. 2. Хусусиятхои хизмати харби ва принсипхои он. 1.Мафхуми хизмати харби ва намудхои он. Мутобиқи моддаи 43 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи Ватан-вазифаи муқаддаси шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ӯҳдадории умумии ҳарбии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳоро пешбинӣ менамояд:қайди ҳарбӣ;тайёрии ҳатмӣ ба хизмати ҳарбӣ;даъват (дохил)…

  Муфассалтар »
 • Ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ

  Нақшаи мавзӯъ: 1.Мақсади омӯзиши фан ва сохтори он. 2. Тавсифи мухтасари ҳуқуқи ҳарбӣ ва қонунгузории ҳарбӣ. 1.Мақсади омӯзиши фан ва сохтори он Мақсади омӯхтани фанни махсус Ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ иборат аз чуқуртар шинос намудани донишҷӯён бо самтҳои асосии ташаккули ҳуқуқи ҳарбӣ,проблемаҳои квалификатсияи ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ,пешгирии ин…

  Муфассалтар »
 • ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКӢ

  ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКӢ (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2009, №5, мод.331; с. 2010, №7, мод. 555; с.2011, №12, мод. 846; с.2013, №11, мод. 786; Қонуни ҶТ аз 27.11.2014 с.,№ 1154) Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқию ташкилии фаъолияти бонкиро муайян намуда, барои фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолияти…

  Муфассалтар »
 • ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ АРБИТРАЖИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТИҶОРАТӢ

  ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ АРБИТРАЖИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТИҶОРАТӢ ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ АРБИТРАЖИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТИҶОРАТӢ Қонуни мазкур муносибатҳоро вобаста ба ташкил ва фаъолияти арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ, инчунин тартиб, шартҳои эътироф ва иҷрои ҳалномаҳои арбитражи байналмилалии тиҷоратиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим медарорад. БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ Моддаи 1. Доираи…

  Муфассалтар »
 • Иҷрои ба амалбарории мухокимаи суди ва расонидани дигар намуди ёрии ҳуқуқӣ

  Функсия суд ҳамчун мақомати ҳокимияти ҳар як давлат одатан дар ҳудуди хамон давлат маҳдудият дорад. Аз ин рӯ барои баамал баровардани амалҳои мурофиаи суди дар хориҷа,ба суди як давлат лозим аст барои ёри ба суди дигар давлат муроҷиат намояд: — даъватномаи судиро супоридан; — пурсидани шоҳидоне,ки дар хориҷа зиндаги доранд;…

  Муфассалтар »
 • Мурофиаи байналхалқии гражданӣ

  Нақшаи лексиони: Мафҳуми мурофиаи граждани байналхалқӣ.Муҳокимаи судии байналхалқӣ.Ҳуқуқи мурофиави граждании шахсони хориҷӣ. Мафҳуми мурофиаи граждани байналхалқӣ. Дар илми байналхалкии хусуси зери мафҳуми мурофиаи граждании байналхалқӣ, маҷмӯи саволҳои характери мурофиави дошта фаҳмида мешавад, алоқаманди бо мудофиаи хориҷиён ва шахсони юридики хориҷи дар суд. Ин саволхо: — роҳ доштани шахсони хориҷиба адолат,…

  Муфассалтар »
 • Муносибатҳои меҳнатӣ дар ҳуқуқи байналхалқи хусусӣ

  1. Масъалаҳои умумии танзими ҳуқуқии муносибатҳои мехнатии хусусияти байналхалқи дошта 2. Танзими хукуки-байналхалқии шароити мехнати хориҷиён. 3. Хукукхои мехнатии шахрвандони ҶТ дар хоричӣ Равандҳои глобалӣ ва минтақавӣ, ба вучудоии минтақаҳои даргир ва то ба сатҳи моҷароҳои байналхалқию дохили давлатӣ авҷ гирифтани он, пошхӯрии ИҶШС, дигар мамлакатҳои федератии дар қитъаи Аврупо,…

  Муфассалтар »
 • Татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  1. Мафҳум ва хусусияти татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 2. Асосҳои ҳуқуқии татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Баъд аз қабули қисми сеюми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар он ҷой додашудани фасли VII «Ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ» дар мамлакат танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятии бо элементи хориҷӣ мураккаб гардида аҳамияти…

  Муфассалтар »
 • Муқаррар намудани ммундариҷаи ҳуқуқи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  3. Усулҳои муқаррар намудани ҳуқуқи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 4. Маҳдуднамудани татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар ҳамаи адабиётҳои юридикии ба масъалаи меъёрҳои ҳуқуқи хориҷӣ нигаронида шуда қайд мешавад, ки татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ аз муайян намудани мундариҷаи он шурӯъ мегардад. Ин давраи муҳими ҷараёни ҳуқуқтатбиқкунӣ ба шумор рафта бе…

  Муфассалтар »