Месяц: Сентябрь 2020

 • Фанни Ҳуқуқи молиявӣfinancial-law

  Танзими меҳнат дар фаъолияти шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ

  Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои кормандон дар ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ.Ҳуқуқ ва вазифаҳои корфармо дар ташкилотҳои тиҷоратӣ.Танзими ҳифзи меҳнат дар ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ. Ҷ. 1 Ташкилоти ғайритиҷоратӣ субъекти муносибатҳои ҳукуқи меҳнат ба шумор меравад. Ҳамчун субъект ташкилоти ғайритиҷорати дар муносибатҳои ҳуқуқи меҳнатӣ 6а ҳайси корфамо баромад менамояд. Муносибатҳои ҳуқуқи меҳнатӣ яке навъҳои муносибати ҷамъиятӣ буда,…

  Муфассалтар »
 • Фанни Ҳуқуқи молиявӣfinancial-law

  Тартиби андозбандии фаъолияти иқтисодии шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ

  Шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ ҳамчун субъекти ҳуқуқи андоз.Объекти андозбандии шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ.Пардохти гумрукӣ.Ҷавобгарии шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ барои вайрон кардани қоидаҳои пардохти андоз. Ҷ. 1 Андоз манбаъ ва сарчашмаи ғанӣ гардонидани хазинаи давлат ба шумор меравад. Андоз, боҷ ва пардохтҳои гуногуни давлатӣ аз ҳисоби даромадҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҷамъоварӣ мегарданд. Аз…

  Муфассалтар »
 • Фанни Ҳуқуқи молиявӣfinancial-law

  Шаклҳои ташкили-ҳуқуқии шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ

  Фаъолияти соҳибкории шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ.Тарттиби ташкил ва таъсиси ҷамъият ва ширкатҳои хоҷагидорӣ дар назди ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ.Татбиқи назорати давлатӣ оид ба фаъолияти иқтисодӣ. Ҷавобгарии соҳибкории шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ. Ҷ. 1 Ташкилотҳои ғайритичоратӣ фаъолияти соҳибкориро тибқи талаботи қонун амалӣ мегардонад. Фаъолияти соҳибкорӣ яке аз навъҳои фаъолиятест, мустақим ва максаднок, ки бо ташабусс…

  Муфассалтар »
 • Фанни Ҳуқуқи молиявӣfinancial-law

  Шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ

  Тасниф ва намудҳои шахсони ҳуқуқӣ аз рӯи ҳадафҳои фаъолияти ғайритиҷоратӣ.Намудҳои шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ, кооперативӣ-матлубот, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, фондҳои ҷамъиятӣ.Иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ (ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо). Филиал ва намояндагиҳои ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ. Ҷ. 1 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон доираи васеъи шаклҳои ташкилию ҳуқуқии шахсони ҳуқуқиро пешбини менамояд. Ба ҳайси шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ таъсиси силслаи…

  Муфассалтар »
 • Фанни Ҳуқуқи молиявӣfinancial-law

  Шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ ҳамчун субъекти қонунгузории ғайритиҷоратӣ

  Шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ. Мафҳум ва фарқияти он аз ташкилоти тиҷоратӣ.Моликият ва идоракунии молумулкии шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ.Қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунӣ. Таъсис, бақайдгирии давлатиӣ, сохтор ва мақомоти идоракунӣ ва қатъгардии фаъолияти шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ. Ҷ. 1 Шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ соҳиби ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳое мебошанд, ки мустақиман тавассути фаъолияти ба худ хос амалӣ…

  Муфассалтар »
 • Фанни Ҳуқуқи молиявӣfinancial-law

  Қонунгузории ғайритиҷоратӣ

  Мафҳум ва мазмуни қонунгузории ғайритиҷоратӣ.Қонунгузории ғайритиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон.Низоми қонунгузории ғайритиҷоратӣ. Ҷ.1 Қонунгузории ғайритиҷоратӣ ҳамчун соҳаи комплексӣ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ иборат буда, фаъолияти шаҳрвандон ва ташкилотҳои ғайритиҷоратиро дар ҷараёни амалӣ намудани ҳуқуқ ва озодиҳои асосӣ ва муносибатҳои ба он мансуби ҷамъиятиро танзим менамояд. Меъёрҳои қонунгузории ғайритиҷоратӣ дар низоми қонунгузориҳои ҷорӣ…

  Муфассалтар »
 • Фанни Ҳуқуқи молиявӣfinancial-law

  Принсипҳои байналхалқии Асосҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ

  Озодии иттиҳодияҳо, стандартҳои байналхалқии он.Санадҳои меъёрии байналмилалӣ оид ба ҳуқук ва озодиҳои иттиҳодияҳо. Ҷ. 1 Ҳадаф ва манфиатҳои Оинномавии шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ ҳамчун омили воқеи ва ҳастии фаъолияти онҳо арзёбӣ мегардад. Принсипҳои қонунгузории ғайритиҷоратӣ бошад, ҳамчун роҳнамо дар муқаррар намудани тайиноти ҳуқуқи ва ҳамгирои аз ҳадафҳои иҷтимоии онҳо нақши хоса…

  Муфассалтар »
 • Фанни Ҳуқуқи молиявӣfinancial-law

  Мафҳум, мавзӯъ ва усули фанни Асосҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ

  Мафҳум ва мавзӯъи омӯзиши фанни Асосҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ.Усулҳои фанни Асосҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ. Принсипҳои фанни Асосҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ. Алоқамандии фанни Асосҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ бо фанҳои ҳуқуқшиносӣ. Ҷ.1 Мавзӯи фанни Асосҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти шахсони ҳуқуқии…

  Муфассалтар »