Месяц: Октябрь 2017

 • Оғози кор Borland Delphi

  Delphi ба тариқи муқарарӣ ба кор дароварда мешавад, яъне тавассути интихоби фармони аз менюи пуск- все програми Borland Delphi 7 Расми 1. Ба кор даровардани барномаи Delphi Намуди экран баъди ба кор омода гаштани Delphi каме ғайримуқарарист (расми 2). Ба ҷойи якто равзана дар экран панҷ равзана пайдо мегарданд: Равзанаи…

  Муфассалтар »
 • Таърихи пайдоиши забони барномасози Delphi

  Версияи якуми Delphi дар моҳи майи соли 1995 пайдо шуда буд, ки дар он вақт системаи оператсионии Windovs95 пайдо нашуда буд. Ин версияи ягонаест ,ки дар таҳти идоракунии 16 разряди Windovs 3,1ва 3,11 кор кардааст. Китобхонаи компонентҳои версияи 1- аз ҳамон вақти ибтидо намудҳои асосҳои идоракуни ва ба системаи барномасозии…

  Муфассалтар »
 • Психологияи наврасон

  Нақша: Тавсифи синнусолӣ ва психологии наврасон Муносибати наврас бо калонсолон ва ҳамсолон Шавқу ҳавас ва инкишофи қобилияти наврасон Инкишофи худогоҳӣ дар синни наврасӣ Синнусоли наврасӣ хонандагони синфҳои 5 -9-ро дар бар мегирад, яъне аз синни 11-12 то 14-15-солагӣ. Ин зинаи синнусолӣ дар адабиётҳои психологӣ «давраи гузариш» ва давраи «пойдоргардии ҳаёти…

  Муфассалтар »
 • АЛОҚАИ КАЛИМАҲО ДАР ИБОРА ВА ҶУМЛА

  607. Алоқаи калимаҳо дар ибора ва ҷумла яке аз масъалаҳои асосии синтаксис мебошад, зеро ки хусусиятҳои хоси миллии забои дар қоидаву қонунҳои алоқаи калимаҳо барҷаста зоҳир мегардад. Муносибати синтаксисй ва алокаи калимаҳои ба воситаи унсурҳои шаклии калимаҳо (бандаки изофӣ, бандакҳои феълию хабарӣ ва бан-дакҷонишин), инчунин пешоянду пасоянд ифода меёбад. Шаклҳои…

  Муфассалтар »
 • Ибораҳои ҷонишини

  ИБОРАҲОИ ЧОНИШИНЙ 715. Ибораҳои ҷонишинӣ камистеъмоланд. Муносибати ибораҳои синтаксисии ҷонишинй асосан дар матн зоҳир мегардад. Ҷузъҳои ибо-раҳои Ҷ0НИШИНӢ бо алоқаи изофи, пешояндй ва ҳамроҳй пайваст ме-гарданд. Алоқаи изофи дар ин ибораҳа нисбат ба алоқаи пешояндй ва ҳамроҳӣ серистеъмол аст. Дар ибораҳои чонишинй ба сифати ҷузъи тобеъ нем, сифат ва ҷо-нишин…

  Муфассалтар »
 • Ибораҳои Шумораги

  ИБОРАҲОИ ШУМОРАГӢ 706. Ҷузъҳои ибораҳои шуморагй байни ҳамдигар бо изофат, алоқаи ҳамроҳи ва ба воситаи пешоянд пайваст мешаванд. Аз байни ин қолиб қолиби ибораҳои шуморагии изофӣ серистеъмол аст. Дар ин қабил ибораҳо шумораҳои аслй, тахминй, касрӣ ва тартибй ба вазифаи чузъи асосйи ибора меоянд, аммо дарачаи истифодаи онҳо як хел…

  Муфассалтар »
 • Ибораҳои сифати

  ИБОРАҲОИ СИФАТӢ Ибораҳои сифатӣ пас аз ибораҳои исми гурӯҳи калони ибораҳои синтаксисиро ташкил мекунанд. Дар ибораҳои сифатй калимаи асосӣ сифат буда, калимаи тобеъ ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ тааллуқ дорад. Ибораҳои сифатй вобаста ба хусусияти луғавию грамматикии ҷузъҳо муносибатҳои объектӣ, замон, масоҳа, макон, хилоф, маҳдудият, маҳрумият, муайянкунандагӣ, дараҷа, мутобиқат ва ё…

  Муфассалтар »
 • Ибораҳои исмии алоқаи ҳамроҳӣ

  Дар алоқаи ҳамроҳӣ муносибати маъноӣ, тартиби калима ва интонация мақоми асосӣ доранд. Дар ибораҳои ин қолиб чузъи тобеъшаванда нисбат ба тобеъкунанда ҳамеша дар муносибати муайянкунандагӣ воқеъ мешавад. Исм, сифат, ҷонишин, шумора, зарф ва сифати феълй бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ ба ҷузъи асосӣ — исм тобеъ шуда, муносибатҳои гуногуни синтаксисӣ зоҳир…

  Муфассалтар »
 • Ибораҳои исми

  Исм дар ибора ҳамчун меҳвар воқеъ шуда, ҳамаи ҳиссаҳои мустақили нуткро тобеъ менамояд. Ҷузъҳои тобеъ ба исм бо бандаки изофӣ, пешоянду пасоянд ва алоқаи ҳамроҳӣ вобаста мешаванд. Ибораҳои исмӣ муносибатҳои муайянкунандагӣ, ҳолй, пуркунандагӣ ва субъектиро мефаҳмонанд. ИБОРАҲОИ ИСМИИ ИЗОФИ Ибораҳои исми аз ҷиҳати таркиби морфологии ҳиссаҳои худ гуногун мешаванд. Ибораҳои…

  Муфассалтар »
 • Маълумот дар бораи Гармчашма

  ГАРМЧАШМА «Гармчашма» дар ҷараёни миёнаи дарёиҳам номаш (шохоби рости дарёи Панҷ), дар шохаи ҷанубу ғарбии сислсилакӯҳҳои Ишкошим, дар баландии 2325 метр аз сатҳибаҳр ҷойгиршудааст. Аҷибаст, ки дар номҳои ҷуғрофии қадимӣ дуноми нахустини дарёчаи номбурда ё доварӣ мешавад: Андаробва Ростй ӯ-дара. Аммокунун номи ҳозираи он номи дараро низ ба худ гирифтааст.…

  Муфассалтар »
 • Панҷакенти Қадим

  ПАНҶАКЕНТИ ҚАДИМ Нодирии ёдгории мазкур дар он ифода меёбад, ки тамоми қаламрави он то замони мо бо сохтмони биноҳои пештара ва чун замини киштукор истифода бурдани онҳо хароб нагардидааст. Биноҳо, маъбаду ибодатхонаҳо, кӯчаҳо ва паскӯчаҳои он дар намуди аввала ҳифз шудааст. Панҷакенти қадимро метавон бо чунин ёдгориҳои дар ҷаҳон машҳур…

  Муфассалтар »
 • Шаҳраки Ҳулбук

  ШАҲРАКИ ҲУЛБУК – АСРҲОИ IX-XI Ҳулбук – номи шаҳрест, ки дар 7 километрии шимолу шарқии ноҳияи Восеъи вилояти Хатлон ҷойгир шуда, имрӯз Қурбон-шаҳид ном дорад. Шаҳрак, ки имрӯз қариб пурра зери иншооти сохтмонии муосир мондааст, майдони бузургеро ишғол менамояд, ки қисмати марказии он ба 70 гектар баробар аст. Корҳои ҳафриётӣ…

  Муфассалтар »
 • Сари хосор

  САРИ ХОСОР Сари Хосор пораест аз сарзамини кӯҳистони Тоҷикистон ва гӯшаи басо зебоманзари он. Ин гушаи афсонавии табиати Тоҷикистон дар силсилакӯҳҳои Вахш дар қисмати болооби дарёи Сурхоб, тақрибан дар баландии 1200 -1600м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. Ҷамоати деҳоти Сари Хосор, марказии маъмурияш деҳаи Шаҳидон, аз соли 1996 дар ҳайати…

  Муфассалтар »
 • Маълумоти умуми дар бораи Саразм

  САРАЗМ Ёдгории қадимаи Саразм тирамоҳи соли 1976 аз ҷониби бостоншинос Абдуллоҷон Исҳоқов кашф гардид. Ёдгории қадимаи Саразм дар 15 километрии ғарби шаҳри Панҷакент ва 45 километрии шарқи шаҳри Самарқанд ҷойгир шудааст. Майдони аввалаи ёдгории таърихӣ қариб 130 гектарро ташкил медод. Шаҳрак дар зарфи беш аз ҳазор сол ва бахусус дар…

  Муфассалтар »
 • Водии Ҳафткул (маълумоти умуми)

  ВОДИИ ҲАФТКӮЛ Дар рӯи замин мавзеҳои зиёде мавҷуд аст, ки табиат ба инсон зебоиҳои худро ҷилвагар месозад, вале ба гумон аст, ки чунин ҷойе пайдо шавад, ки дар удуди начандон бузурги миёни ҷинсҳои кӯҳии нотакрор, дар доманакӯҳҳои барфпӯши бо марғзору ҷангалҳо иҳотагардида ва дар зери осмони софу нилгун кӯлҳои рангобаранг…

  Муфассалтар »
 • Нақши пешвои миллат дар ҳаёти ҷавонон

  Сиёсати давлатии ҷавонон дар солҳои соҳибистиқлолӣ «Мо ба ҷавонони кишвар ҳамчун нерӯи фаъолу боғайрат, ташабускору созанда эътимоди зиёд дорем ва дар раванди бунёди ҷомеаи демократӣ ва ободу пешрафта ба онҳо такя меку¬нем». Эмомалӣ Раҳмон Ҷавонон дар ҳама давру замон қувваи пешбарандаи ҷомеа буда, ояндаи миллату давлат ба онҳо вобаста…

  Муфассалтар »
 • Мақсад ва вазифаи фанни фархангшиносӣ

  Нақша: Маданият ва ҷомеа. Мавқеи илми фархангшиносидар омӯзиши тамаддуни ҷахони Фархангшиносихамчун илм, вазифа ва сохтори он. Маданият ва ҷомеа Дигаргунсозихои инқилобидар хаёти маънавидар баробари дастовардхои беназир, ки ба худмуайянкунии миллати тоҷик имконият ба вуҷуд овард, нуқсонхои зиёди ҷанбаъхои зиндагиро ошкор кард. Дар айни хол дар чунин шароити…

  Муфассалтар »
 • Дизайн ва кор бо матнҳо

  Барои дар замимаи слайди сохтаамон расм ва манзараҳои зеборо истифода барем ба мо зарур меояд, ки расмҳоро кашем, ё ин ки нусхабардорӣ намоем. Барои осон гузаронидани кор дар барномаи Power Point намудҳои гуногуни «шаблон»- ҳои тайёр мавҷуд аст. Дар вақти пурра ба кор омода будани барномаи Power Point аз тарафи…

  Муфассалтар »
 • Маълумоти мухтасар дар барномаи Power Point

  Ин барнома барои сохтани саҳифаҳои ранга, ки дар он ҳарфҳо, калимаҳо ва ҷумлаҳо ҳарактҳои гуногун мекунанд ва инчунин ҳамзамон садоҳои гуногун ва ҳархела барои онҳо гузошта мешавад. Файли ин барномаро презентатсия меноманд. Ҳамчуноне ки дар ворд документ гуфта мешуд, ҳар як саҳифаи повер пойнт слайд гуфта мешавад. Тарзи ба кор…

  Муфассалтар »
 • Тарзҳои чопкунии ҳуҷҷатҳо

  1) Таъиноти реҷаи азназаргузаронии пеш аз чопи матни ҳуҷҷат дар чист? Кадом тугмаи Панели асбобҳои стандартӣ барои ба реҷаи азназаргузаронии пеш аз чопи ҳуҷҷат гузаштан хизмат мерасонад? 2) Чӣ тавр намуди якчанд саҳифаҳои матни ҳуҷҷатро пеш аз чопи онҳо дар экран дидан мумкин аст? Оё дар равзанаи азназаргузаронии матн имконияти…

  Муфассалтар »
 • Тарзҳои ба матн ҳамроҳкунии фигураҳои геометрӣ

  1) Барои кашидани фигураҳои геометрӣ кадом панел пешбинӣ карда шудааст? Мавқеи ҷойгиршавии панели Рисование дар экран дар куҷост? 2) Чӣ тавр фигураҳои геометриро ба матни ҳуҷҷати Word ҳамроҳ кардан мумкин аст? Оё расмҳои ба воситаи тугмаҳои панели Рисование кашидашударо тағйир додан мумкин аст? Агар мумкин бошад, пас чӣ тавр? 3)…

  Муфассалтар »
 • Кор бо формулаҳо

  Протсессори матнии Word муҳарирри формулаҳои Microsoft Equation3.0-ро дар бар мегирад, ки маҳз барои тартибдиҳии формулаҳо пешбинӣ шудааст. Тавассути муҳарири формулаҳо тартибдиҳии объектҳои формула ва ба ҳуҷҷат гузоштани онҳо имконпазир мегардад. Дар ҳолати зарурӣ ба объектҳои гузошташуда тағйиротҳо дохил намудан мумкин аст. Ба кор даровардани муҳаррири формулаҳои Microsoft Equation3.0 тавассути фармони…

  Муфассалтар »
 • Кор бо ҷадвалҳо

  Маълумотҳои ба намуди ҷадвал овардашуда ҳамеша бо айёнияти худ фарқ мекунад. Ҷадвалҳо яке аз қисмҳои марказии ҳуҷҷатнигории илмӣ ва ҳисоботӣ мебошанд, ки дар тулии солҳо самаранокии худро гумм накарданд. Ҳоло ҷадвалҳо на танҳо дар соҳаи ҳуҷҷатнигорӣ, балки дар Web-саҳифаҳо низ бомувафақият истифода шуда истодаанд. Ҷадвалҳо дар барномаи Word аз катакчаҳо…

  Муфассалтар »
 • Параметрҳои саҳифа ва чопкунӣ

  Протсессири матнии Word чор тарзи баробарнамои матнро пешниҳод менамояд: Аз тарафи чап. Аз мобайн. Аз тарафи рост. Аз тарафи чап ва рост. Тарзи якуми баробаврии матн одатан дар Web-ҳуҷҷатҳо ё матнҳои англесӣ истифода мешавад. Тарзи дуюми баробарнамои матн одатан ҳангоми навиштани сарлавҳа истифода мешавад. Тарзи сеюми баробарнамои матн дар ҳолатҳои…

  Муфассалтар »
 • Редактори матнии ms word

  Барономаи MS Word – яке аз протсессорони пуриқтидор ва машҳури матни ба ҳисоб меравад? Он ба гурӯхи барномаҳои MS Office дохил мешавад? Барономаи MS Word барои ичро кардани таҳрири коркарди матн ва цолаббандии он пешбинь шудааст, яъне дохил намудани матн ва ороиш додани он ислох намудани хатогихои орфографӣ ворид кардани…

  Муфассалтар »
 • Программаи проводник

  Проводник (Роҳбалад) яке аз программаҳои асосии системаи оператсионии Windows ба шумор рафта, бо ёрии он папкаҳо, ҳуҷҷатҳо ва дигар программаҳо бо роҳи хеле осон кофта ёфта мешаванд. Бо ёрии проводник низ ҳамаи амалиётоеро, ки бо ёрии программаи Мой компютер иҷро карда мешудаанд, амалӣ кардан мумкин аст. Барои бо равзанаи барномаи…

  Муфассалтар »
 • Барномаҳои стандартии windows

  Ба программаҳои стандартии Windows таҳриргари матнии Блокнот, таҳриргари графики Paint, протсессори матнии WordPad, программаи Калкулятор ва ғайра дохил мешаванд. Файлҳои ин программаҳо дар папкаи Windows маҳфуз буда, ба воситаи Менюи асосии система ё программаҳои Компютерӣ ман ва Роҳбалад ба кор дароварда мешаванд. ПРОГРАММАИ БЛОКНОТ Программаҳои Блокнот таҳриргари матнӣ ба ҳисоб…

  Муфассалтар »
 • Маълумоти мухтассар дар бораи системаҳои амалиётӣ

  Системаи амалиётӣ ин маҷмӯи воситаҳои барномавии махсус мебошад, ки барои идоракунии дохилкунӣ, оғоз ва иҷроиши дигар барномаҳои истифодабарандагон, инчунин банақшагирӣ ва идоракунии кори компютер ва қисмҳои вай хизмат мекунад. Он қисмати барномаҳое, ки бо воситаҳои таҷҳизотӣ ҳамкории бевосита мекунад ва бояд доимо дар хотираи компютер нигоҳ дошта шавад, ядрои системаи…

  Муфассалтар »
 • Намудҳои компютери фардӣ

  Дар бозори компютер, компютерҳои фардӣ ба чунин номгуйҳо тақсим шудаанд. 1.Стансияи корӣ (Work Station-Рабочая станция) чунин компютерҳо, компютерҳои пурқуввати корӣ мебошад. Одатан ин гуна компютерҳоро дар корхонаҳои калон, электростансияҳо ва дар базаҳои ҳарбӣ истифода мебаранд. Ин компютер дорои платформаи ду протсесора буда, ғунҷоишашон максималӣ мебошад. Сураъти корӣ ва хотираи фавриашон…

  Муфассалтар »
 • Ба кордарории компютер

  Барои ба кор даровардани компютер, ҳангоми ба ҷараёни барқ пайваст будани монитор, ва блоки системавӣ аввал монитор баъд аз он тугмаи «Power»-ро, ки дар блоки системавӣ ҷойгир аст пахш менамоем. Пахш кардани тугма дар монитор ҳангоми бакордарорӣ Пахш кардани тугмаи повер дар блоки системавӣ Загрузка Бо фурӯзон намудани компютер интизор…

  Муфассалтар »