Месяц: Июль 2017

 • Забони барномасози

  Соли 1991 корпаратцияи М.S барои хаводорони компютер забонхои барномасозии V.B-ро пешниход намуд. Соли 1992 верцияи 2-уми ин забон пахн гардид, ки вай нисбат ба верцияи 1-умаш имкониятхои зиёдтар дошт. Верцияи 3-уми V.B соли 1993 баромад. Дар он асбобхои пур иктидортар мавриди истифода карор доштанд. Холо бошад, вкрцияхои 4-5 ва 6-уми…

  Муфассалтар »
 • Забони барномасозии Visual Basic

  МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР ДАР БОРАИ ЗАБОНИ БАРНОМАСОЗИИVISUAL Basic Тавасути забони барномасозииVisualBasicбарои системаи амалиётии WINDOWS замимаҳои (прилoжение) гуногунро ба осонӣ сохтан мумкин аст. Забони барномасозии Visual Basic аз муҳити графикие иборат мебошад, ки тавасути он шаклҳои экранӣ ва элементҳои идоракуниро барпо кардан мумкин аст. Visual Basic аз маҷмўи асбобҳои лозимие иборат мебошад,…

  Муфассалтар »
 • Диски сахт (Винчестер)

  Диски сахт (Винчестер) Умуман, кор бо диски сахт ба монанди дискета ичро мешавад. Фаркият танхо дар он аст, ки диски сахт хамеша дар дохили блоки системави буда, гайр аз ин, амали форматирониро бо чунин диск ичро кардан лозим нест. Зеро дар ин холат тамоми маълумотхои диски сахти компютер тоза шуда…

  Муфассалтар »
 • Ба кор даровардани компютер. Мизи кори ва заставка

  Филтри барки ба кор дароварда мешавад; Монитор ба кор дароварда мешавад (агар дар холати кори бошад, онро бетагйир мемонанд); Блоки системавиро ба кор медароранд; Пас аз ин, чараёни ба кор даромадани компютер огоз меёбад (загрузка) ва чарогаки поёнии блоки системави бо ранги сурх фурузон мешавад. Пас аз ин, то пайдо…

  Муфассалтар »
 • Блоки системави

  Блоки системави Блоки системави Блоки системави аз бадан (корпус) бо блоки барқи (блок питание) ва платаи системави иборат мебошад. Платаи системави. Платаи системави қисми аз ҳамаасосии компютер ба ҳисоб меравад, ки бо ёрии e ҳамаи қисмҳои компьютер ба як тан мутаҳид карда мешаванд. Платаи системави ҳамон қисми компютер мебошад, ки…

  Муфассалтар »
 • Ба кор омодасозии ибтидоии компютер ва қоидаҳои бехатари он

  Пеш аз ҳама барои он, ки бо компютерҳои фардӣ кор намудан сар шавад зарур аст, ки сохторҳое, ки ба компютер дохиланд, ба ҷараёни электрикӣ пайваст намоем. Пайвасткунанда ба манбаи электрики дисплей дар пеши панел ҷойгир аст. Пайвасткунанда ба манбаи электрики блоки системавӣ низ дар пеши панел ҷойгир мебошад. Дисковод, ки…

  Муфассалтар »
 • Асосҳои кор бо компютерҳои фардӣ

  Дар вақти истифодаи компютерҳои фардӣ, ҳар як истифодабаранда бояд кор бо ҳуҷҷат (файл), папка ва истифодаи дискҳоро донад, чунки дар тамоми фаъолияти корӣ бо онҳо сару кор дорад. Ба асосҳои кор бо компютерҳои фардӣ тарзҳои сохтани файлҳо ва папкаҳо, нусхакунӣ, гузаронидан, сабтнамоии онҳо, истифодаи барандаҳои гуногуни ахборӣ (дискҳо, дискетаҳо, флешкаҳо),…

  Муфассалтар »
 • Асосҳои кор бо барномаи Windows XP

  Асосҳои кор бо барномаи Windows XP Дар вақти истифодаи компютерҳои фардӣ, ҳар як истифодабаранда бояд аз кадом барнома истифода карданро донад, чунки шумораи барномаҳои компютерӣ хеле зиёд аст ва ҳар яки онҳо таъиноти махсус доранд. Имрӯз қариб ҳамаи истифодабарандагон аз барномаи Windows XP истифода мебаранд. Ба асосҳои кор бо барномаи…

  Муфассалтар »
 • Асосҳои Web дизайн

  Забони қайди гиперматн HTML. HTML таҳрирҳо (редактор) барои чӣ лозим? Гиперҳаволаҳо. Муштариён ва серверҳои Интернет Бо тараққии Интернет дар тамоми ҷаҳон талабот ба касби WEB дизайнер пайдо шудааст. WEB дизайнер (ороишгар) – шахси дорои завқи бадеӣ, донандаи технологияи Интернет буда, WEB – саҳифаҳо таҳия мекунад ва онҳоро дар WEB сайт…

  Муфассалтар »
 • Алгоритмсози ва хосиятҳои он

  Дар компютерҳои фарди яке аз масъалаҳои асоси сохтани программа мебошад. Барои сохтани программаи ҳалли ягон масъала бояд аввал алгоритми он тартиб дода шавад. Баъд дар асоси алгоритми тартибдодашуда бо истифода аз ягон забони программасози, коди он сохта мешавад, ки программа ва ё коди программи номида мешавад. Бо мафҳуми алгоритм одамон…

  Муфассалтар »
 • Ҳимояи компютерҳо аз вирусҳо. Навъҳои вирус

  Вирусҳои компютер Ба компютер шинондани барномаҳои вирусҳоро несткунанда ҳатмист. Аз рeи баъзе баҳодиҳиҳо зарари вирусҳо ба компютерҳо ба якчанд миллиард доллар баробар аст. Ба нобудсозии вирусҳо нигоҳ накарда, ҳар сол қариб 9% компютерҳо аз вирусҳо осеб мебинанд. Вирусҳои компютерӣ барномаҳои кодӣ мебошанд, ки мустақилона метавонад шумораашон зиёд шаванд. Яъне, ба…

  Муфассалтар »
 • Протсессори матни MS Word 2007

  Редактори матнӣ– барномае мебошад, ки истифодабарандаро бо воситаҳо барои сохтани ҳуҷҷатҳо, коркарди онҳо, дар хотир нигоҳ доштани онҳо таъмин месозад. Имкониятҳои ин барнома хеле васеъ мебошад – аз омодасозии ҳуччатҳои оддй то омодасозии китобҳо ва маҷаллахо мебошад. Имкониятҳои ин барнома инҳоянд: — чопи матн; — истифодаи шрифтҳои гуногун ва тасвирҳо;…

  Муфассалтар »
 • Кор бо Файлҳо ва папкаҳо

  Проводник (роҳбалад) яке аз барномаҳои асосии систе­маи амалиётии Windows XP ба шумор рафта, бо ёрии он папкаҳо, хуҷҷатҳо ва дигар барномаҳои бо роҳи хеле осон кофта ёфта мешаванд. Бо ёрии «Проводник» низ ҳамаи амалиётҳоеро, ки бо ёрии барномаи «Мой компьютер» иҷро карда мешуданд, амалӣ кардан мумкин аст. Ба мисли барномаҳои…

  Муфассалтар »
 • Таърихи пайдоиши Internet

  Таърихи пайдоиши Internet Интернет таърифҳои зиёд ва гуногун дорад. Масалан, мураттибони энсиклопедияи «Кирилл ва Мефодий» чунин меҳисобанд, ки Интернет (калимаи англисии «Internet»аз калимаи лотинӣ inter ва англисии net шабака ва ё анкабут гирифта шудааст) шабакаи байналмилалӣ ва ё ҷаҳонии компютерии алоқаи электронӣ буда, шабакаҳои минтақавӣ, маҳаллӣ, миллӣ ва ғ.-ро ба…

  Муфассалтар »
 • Системаҳои оператсионӣ ва Системаи оператсионии Windows

  1.Муқаддимаи системаи оператсионииMicrosoft Windows Маҷмӯи программаи гуногун мавҷуданд, ки онҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: Программаи амалй Ин қабили программа барои ҳалли як ё якчанд масъалаи соҳаҳои муайяни математика, иқтисодиёт, мухандиси ва ғайра кор фармуда мешаванд. Программаи системавй.Онхо на чандон зиёд буда хеле муҳиманд, чунки бе онҳо ягон…

  Муфассалтар »
 • Сохторхои асосии компютерхои фарди

  Компютерҳои фардии ҳозиразамон аз қисмҳои асосии зерин иборат аст: Блоки системавӣ Монитор Клавиатура Муш Принтер Блоки системавӣқисми асоситарини компютер ба ҳисоб меравад. Дар дохили блоки системавӣ манбаи барқ, микропротсессор, хотира ва дигар элементҳои идоракунанда ва таъминкунандаи кори компютер ҷойгир шудаанд. Манбаи барқ– барои ҷараёни электрики тағйирёбандаро ба ҷараёни доимӣ додан…

  Муфассалтар »
 • Ороиши слайдҳои презентатсия

  Нишонагузории слайд, колабҳои ороиш, сохтани заминаи слайд, аниматсия Нишонагузории слайд(Разметка слайда)- имконият медиҳад, ки слайдҳои намуди гуногундошта сохта шаванд. Агар лозим шавад, ки дар муаррифӣ якчанд слайд сохта шавад ва ҳар яке аз ин слайдҳо бо намуна (макет)-и гуногун сабт шаванд, аз менюиФорматбандиРазметка слайд-ро интихоб намоед, равзанааш дар майдони масъала…

  Муфассалтар »
 • Дини Насрония

  Дар байни динҳони ҷаҳонӣ аз ҳама паҳшудатарин ин дини Насрония мебошад., ки дар панҷ қитъаи ҷаҳон паҳн гардида ва дини давлатии аксар давлатҳои қитъаҳои Аврупо, Америка, Австралия ва чандин давлатҳои қитъаи Африка ба ҳисоб мервад.Пайравони ин дин дар маҷмӯ дар 180 мамлакатҳои ҷаҳони имруз истиқомат карда истодаанд. Дини насрония ё…

  Муфассалтар »
 • Дини Буддоия

  Динҳои ҷаҳонӣ гуфта дар диншиносии муосир динҳоеро мегӯянд, ки дар як вақт дини давлатии якчанд давлатро ташкил медоданд. Ба динҳои ҷаҳонӣ динҳои Буддоия, Насрония ва ислом дохил мешаванд. Буддоия низ яке аз паҳншудатарин дини рӯи олам буда пайравони он зиёда дар 100 давлати ҷаҳон зиндагӣ мекунад. Буддизм аз мафҳуми буддо…

  Муфассалтар »
 • Маздак ва таълимоти ӯ

  Маздакия таълимоти худро аз номи асосгузораш Маздаки Бомдод гирифтааст, ки яке аз шахсиятҳои маъруфи тамаддуни эрони тоисломӣ буда солҳои 460-528 умр ба сар бурдааст. Бинобар таваллуди Маздак то ҳол баҳсҳои хеле зиёде мавҷуд мебошанд. Муаарихон ва таърихнигорон Нишопур, Ниссо, Табрез, Истахр, Мадария ва дигар шаҳрҳою маҳалҳоро макони таваллуди Маздак мешуморанд.…

  Муфассалтар »
 • Монӣ ва таълимоти ӯ

  Дар ибтидои асри 1 ва дар асри 2 мелодӣ ҷамъияти ғуломдории Эронаслиҳо ба кризиси иқтисодӣ, сиёсӣ ва маданӣ рӯ ба рӯ мегардад.Муносибатҳои ҷамъиятии осиёгӣ, ки дар асрҳои 3 ва 1 то мелод ба ду маънавиёт-давлатдорӣ: ба осиёгӣ (миллӣ) ва ба аврупоӣ (юнонӣ) такя дошт, дар рӯ ба миллӣ (осиёгӣ) овард.…

  Муфассалтар »
 • Динҳои миллӣ-Давлатии Хитой

  Конфутсизм. а) Конфутси ва конфутсизм. Моҳияти асосии иҷтимоӣ ва динии конфутсиягӣ ин суст кардани таъсир ва мавқегирии дин аз як тараф ва пурзӯр кардани таъсир у мавқеи ибтидои ахлоқбуда ва ин раванди ҳамбастагии динӣ –ахлоқиро тобеъ намудан ба талаботи иҷтимоӣ-маъмурии давлат буд. Яъне конфутсиячигӣ мехост, ки коҳин руҳониро аз вазифа…

  Муфассалтар »
 • Динҳои яҳудия ва ҳиндуия

  ЯҲУДИЯ. Агар ба таърихи ташаккулёбии динҳои якахудоӣ назар афканем, аввалин кӯшиш ба сӯи якахудоӣ дар Мисри қадим ба миён омадааст. Вале Миср қадим гуфта на фақат Мисри кунунӣ, балки давлатҳои ҳамҷавори он Синай, Ҳабашистон, қисмҳои Ливия, Арабистони Саудӣ, Изроилро ҳам дар назар дошта мешавад. Дини яҳудия низ яке аз аввалин…

  Муфассалтар »
 • Анимизм ва магия

  Анимизм гуфта маҷмӯи бовариҳо ба ҷон, рӯҳ ва арвоҳоро мегӯянд. Анимизм (ҷонпарастӣ, арвопарастӣ) аз калимаи лотинии анима гирифта шуда манои луғавиаш ҷон, рӯҳ ва арво мебошад. Одамони ибтидоӣ боварӣ доштанд, ки ҳама гуна мавҷудоти табиат ҳам зинда ва ҳам мурдамурда, хоҳ дар ҳаракат буда ва хоҳ сокин дорои ҷон ва…

  Муфассалтар »
 • Фетишизм ва тотемизм

  Ҳама гуна амалу ҳаракат ва фикру таҳаюлоти инсон дар натиҷаи таҷриба ба амал меояд ва сайқал меёбад. Яъне инсон дар умри худ ба бисёр воқеаҳою ҳодисаҳои табиат борҳо рӯ ба рӯ мегашт ва ин иртибот инсонро ё истифода бурдан ва ё ҳимоя кардан аз онҳоро ёд медод. Ин таҷриба аз…

  Муфассалтар »
 • Решаҳо ва ангезаҳои дин,табақабандии дин

  Дар илми диншиносии муосир доир ба пайдоиши динҳо ду ақида-ақидаи идеалистӣ -динӣ ва наздик ба он илмӣ – материалистӣ вуҷуд дорад. Ақидаи динии пайдоиши динҳо дар шарҳи динҳои миллӣ ва ҷаҳонӣ(зардуштия, ҳиндуия, яҳудия, буддоия,насрония ва ислом) хеле содда ва яктарафа таъриф шудааст. Яъне дин гуфта маҷмӯи эътиқодҳо, парастишҳо, боварӣ, ибодат,…

  Муфассалтар »
 • Фан, мавзӯъ ва таълимоти фанни таърихи динҳо. Фарҳанг

  Шакли аввалин ва ибтидоии дин ва диндории ҷомеаи инсонӣ аз эътиқод ва парастиш сар зада бошад ҳам, дар доираи вақт дарваҳои гуногунро дарбар мегирад. Чунки раванди таърихии сукунатгардии сайёраи замин якхела ва дар як сатҳу бо як натиҷа набудааст. Аз ҷумла, масъалаи пайдоиш, паҳнгардӣ, таҳаввулот ва таълимотҳои динӣ ҳам чунинанд.…

  Муфассалтар »
 • Проблемахои умумибашари ва роххои халли онхо

  Дар фалсафаи ичтимои чои муайянро проблемахои умумибашари (ё глобали) ишгол мекунанд. Проблемахои умумибашари барои он номида мешавад, ки халли онхо ба ин ё он мамлакат ё давлати алохида вобаста нест. Ингуна проблемахоро бо кувваи хамаи мамлакату халкхо ё аксарияти давлатхо хал намудан мумкин аст. Дар замони хозира дар чахон чунин…

  Муфассалтар »
 • Прогрессии ҷамъиятии замони ҳозира ва хусусиятҳои асосии он

  Аҳамияти ин мавзуъ барои фалсафаи иҷтимоии ҳозира хеле бузург аст. Дар пеши аҳли ҷамъият саволе ба миён мояд, оянда ба одамон чиро ато мекунад, ҷамъияти инсонӣ ба куҷо меравад? Маънои пешрафти одамон дар чист? Маънои пешрафти одамон чист? Ва ғайра, яъне маънои пешрафти ҳаёти одамонро чӣ гуна фаҳмидан мумкин аст.…

  Муфассалтар »
 • Пешгуихои ичтимои ва масоили

  Накша: Пешгуикунӣ чист7 Меъёр ва навъҳои пешгўикунӣ. Инқилоби илмӣ – техникӣ ва оқибатҳои он. Масоили мубрами муосир ва роххои халли онхо. Айёниятҳо: Маводи сайёри №Пешгўи – дониш дар бораи оянда, яъне дониш дар бораи он аст, ки хануз дар вокеият вучуд надорад, танхо дар шакли заминахои имконпазири зехнию айнии чараёни инкишоф:…

  Муфассалтар »