намунаи хучатхо

 • Навиштани ЭЪЛОН

  ЭЪЛОН Эълон санадест, ки дар бораи рўйдоде ё иқдомоте пешакӣхабар медиҳад.Эълон аз ҷузъҳои зерин иборат аст: Номи санад;Маҳалли баргузории иқдомот (чорабинӣ);Таърих ва соати баргузории иқдомот;Мазмуни иқдомот,Созмондиҳандаи иқдомог.

  Муфассалтар »
 • Намунаи ДАЪВАТНОМА

  ДАЪВАТНОМА Даъватнома санадест, ки барои даъват намудани шахскорманде ба ягон иқдомог чорабинӣ таҳия мешавад. Даъватнома расмӣ ва ғайрирасмист. Даъватном;расмиро одатан маъмурияти муассиса, созмон ё кум!махсус таҳия месозад. Ҷузъҳои асосии даъватнома: Ном ва номи хонаводагии даъватшаванда;Номи тадбир (чорабинӣ);Баргузории тадбир;Маҳалли баргузорӣ;Созмондеҳи тадбир Намунаи даъватнома ДАЪВАТНОМАМӯҳтарам Баҳроми Нурҷон!Шуморо ба ҷашни миллии мардуми тоҷик…

  Муфассалтар »
 • ТЕЛЕФОННИГОШТ

  ТЕЛЕФОННИГОШТ (ТЕЛЕФОНХАБАР ) Телефоннигошт хабарест, ки тавассути телефон расонидамешавад. Телефоннигошт асосан барои расонидани хабар ёдастури фаврӣ истифода мегардад. Матни телефоннигошт низ бояд чун матни барқиямухтасар бошад. Хоса дар гуфтугўи телефоние, ки дармиёни шаҳрҳо сурат мегирад, мухтасаргўӣ зарур аст. Зимнигуфтугўи телефонӣ бояд калимаҳое, ки талаффузамушкил аст, ба кор бурда нашавад. Беҳтар…

  Муфассалтар »
 • Барқия ва намунаи он

  БАРҚИЯ (ТЕЛЕГРАММА) Барқия санадест, ки тавассути телегроф фиристодамешавад. Вай дар суратс навишта мешавад, ки иҷрои корфурсати камро тақозо намояд. Матни барқия бояд мухтасар бошад. Дар он одатанпешояндҳо, ҷонишинҳо ва аломатҳои кигобат зикрнамешаванд. Ҷузъҳои асосии барқия: Навъи барқия (агар барқия маълум бошад, павъион зикр намегардад);Нишонӣ, ном ва номи хонаводагии гирандаибарқия;Матн;Номи фиристандаи…

  Муфассалтар »
 • Намунаи ҲуҷҷатҳоМуарифнома

  Намунаи навиштани МУАРРИФИНОМА

  МУАРРИФИНОМА Муаррифинома санадест, ки барои ба кор гирифтаншомил шудан ба муассисаи таълимӣ дода мешавад.Муаррифинома аз ҷузъҳои зерин иборат аст: Номи санад;Ном, номи падарӣ ва номи хонаводагии шахсс, кібарои кор ё таҳсил фиристода мешавад. Замон вамаҳалли таваллуди шахсе, ки барои таҳсил ё корфиристода мешавад; Шумораи гувоҳиномаи таҳсил:Номи муассисае, ки шахси мавриди…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Ҳуҷҷатҳокафолатнома

  Намунаи КАФОЛАТНОМА

  КАФОЛАТНОМА (ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО) Кафолатнома санадест, ки гавассути он мақоми расмиисозмон ё муассиса аз мақоми расмии созмон ё муассисайдигар иҷрои хадамотеро дарҳост намуда, пардохти вай)кафолат медиҳад. Кафолатнома аз ҷузъҳои зерин иборат аст:, Мӯҳри чаҳоргўша ё унвони расмии созмон ёмуассисае, ки дархост мекунад;Ном, номи падарӣ ва хонаводагии роҳбари созмонмуассисае, ки аз он…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Ҳуҷҷатҳотаъиднома

  Намунаи ТАЪЙИДНОМА

  ТАЪЙИДНОМА (АКТ) Таъйиднома санадест, ки ҳодиса ё амали воқеъшударотасдиқ менамояд. Инсанадро ба хотири ба таври айнӣ сабт намудани воқеаёамал чанд кас таҳия ва имзо менамоянд. Аммо намояндаимахсуси босалоҳият (масалан бозрас) метавонад ба танҳоӣонро таҳия намояд. Таъйиднома ҳангоми бозрасии масъалаҳои мухталифозмоиши маҳсулоти нав ва ихтироот, қабули таъсисот(биноҳо) барои баҳрабардорӣ, аз байн…

  Муфассалтар »
 • Намунаи ПАЙВАСТНОМА

  ПАЙВАСТНОМА Пайвастнома хабарест, ки ба мақомоти марбута ҳамроҳисанадҳо фиристода мешавад. Намуна: Консерни саноати маҳаллииҶумҳурии Тоҷикистон Иттиҳодияи “Гулдаст» шаҳри Душанбе кӯч. Гагарин, 19.Телефон: 24-25-26 2101 1992 №6 Мӯҳтарам маъмурияти консерни саноати маҳаллииҶумҳурии Тоҷикистон, санадҳои зерин ба Шумо пешниҳод.гардидаанд.1.Гузорише дар бораи таъмини буҷетисармоягузорӣ2.Гузорише дар бораи иҷрои барномаисармоягузорӣ (солона)З.Гузорише дар бораи иҷрои барномаи…

  Муфассалтар »
 • Амр чист ва намунаи навиштани амр

  АМР (РАСПОРЯЖЕНИЕ) Амр санади ҳуқуқиест. ки барои ҳалли масъалаҳои фаврӣдода мешавад. Амрро метавонанд муовинони роҳбаримуассиса (созмон). муовинони сармуҳандис ҳамчунинроҳбарони воҳидҳои (шӯъбаҳои) муассиса содир намоянд.Тибқи қоида муддати ҷтибори амр маҳдуд аст. Зиёда аз инвай танҳо дар бархе аз кормандон нуфуз дошта метавонаду бас. Матни амр аз матни фармон тафовут надорад. Танҳодар…

  Муфассалтар »
 • Намунаи ҲуҷҷатҳоFarmon

  Намунаи навиштани Фармон

  ФАРМОН Фармон санадест, ки роҳбари идораи давлатӣ ё шӯъбаион барои ҳалли вазифаҳои муҳим ва фаврис, ки дарбаробари ин мақом қарор дорад, содир менамояд. Фармонҳоду хеланд: Барои фаъолияти муассиса (созмон).Барои кормандон. « Фармон барои фаъолияти муассиса ба хотирисозмондиҳии кор, мураттаб намудани фаъолияти муассиса ёятон воҳиди (шўъбаи) он содир мешавад. Ин гуна…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Ҳуҷҷатҳоhol

  Намунаи навиштани ШАРҲИ ҲОЛ

  ШАРҲИ ҲОЛ Шарҳи ҳол санадест, ки шакли умумӣ надорад. Аммо дарон хотирнишон сохтани баъзе ҷузъҳо ногузир аст. Шарҳиҳол дар шакли дастнавис таҳия мешавад. Тамоми хабар дарсанади мазкур бояд ба тартиби замонӣ сабт гардид. Дар шарҳи ҳол одатан ҷузъҳои зеринро боядхотирнишон сохт: номи санад, ном, номи падарӣ ва номи хонаводагиимуаллиф; -таърих…

  Муфассалтар »
 • ГУЗОРИШНОМА ва намунаи навиштани он

  ГУЗОРИШНОМА (ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА) Гузоришнома санадест, ки ба унвони роҳбари муассиса ёмақомоти боло навишта мешавад. Дар он ягон масъаламуфассал баёи мегардад. Ҳамчунин таҳиякунандаи гузоришметавонаддар он натиҷагирӣ ва пешниҳодезикр намояд. Ахаргузоришнома мутааллиқ ба худи корхона бошад, онгоҳ метавон онро дар шакли дастнавис таълиф намуд. Дарин навъ гузоришнома шумора зикр намешавад,хотирнишон сохтани таърих…

  Муфассалтар »
 • Намунаи ҲуҷҷатҳоТавсифнома

  Тавсифнома ва намунаи он

  ТАВСИФНОМА Тавсифнома ҳуҷҷатест, ки маъмурияти муассиса ёсозмонҳангоми дохил шудан ба муассисаҳои омӯзишӣ пешниҳод.мекунад. Дар он фаъолияти идорию иҷтимоӣ ва сифатҳои кориюахлоқии корманд баён карда мешавад. Ҷузъҳои асосии тавсифнома: Номи ҳуҷҷат;Номи муассисае, ки ҳуҷҷатро додаст;Ному насаби шахсс, ки ба вай тавсифнома додамешавад;Мати;Таърих, имзо, мӯҳр. Қисми аввали тавсифнома ному насаб, вазифа, унвон,унвони…

  Муфассалтар »
 • Ваколатнома ва намунаи навиштани ваколатнома

  ВАКОЛАТНОМА (ДОВЕРЕННОСТЬ) Ваколатнома санадест, ки тавассути он муассиса ё шахсеба касе ҳуқуқ медиҳад, ки кореро иҷро намояд. Ваколатномаду навъ аст: ваколатномаи расмӣ (вақте ки муассиса ваколатмедиҳад) ва ваколатномаи хусусӣ. Ваколатномаи расмӣ санадест, ки дар асоси онмуносибатҳои ташкиливу молиявии муассисаҳои давлатӣба роҳ монда мешавад. Ваколатномаи хусусӣ ё шахсӣ санадест, ки тавассути…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Ҳуҷҷатҳоbiography

  Намунаи аризаи ба кор даромада

  Намунаи аризаи ба кор даромадан: Ба раиси Китобхонаимиллии Фирдавсӣ Шодмони Раҷабаз номи хатмкунандаи Донишкадаи ҳунарҳои зебои Тоҷикистон Шарифов Аҳмадҷон Ариза Хоҳишмандам маро ба вазифаи муҳаррири шӯъбаиилмию услубии китобдорӣ ба кор қабул намоед. 02.09 05 имзо Шарифов Аҳмадҷон Намунаи аризаи аз кор рафтан: Ба директории мактаби Мо74Рӯзиева Е.А. аз номи муаллимаи…

  Муфассалтар »
 • Намунаи навиштани такриз

  Намунаи тақриз барои рисолаи хатм ва кори дипломи Тақриз ба рисолаи хатми донишҷӯи гурӯҳи 26576 “Б” Салмонов О. “Тарҷумаи ҳамзамон: хусусият ва истифодаи он дар замони муосир” Рисолаи мазкур ба яке аз бахшҳои муҳими тарҷума, яъне тарҷумаи ҳамзамон бахшида шудааст. Бояд гуфт, ки роҷеъ ба тарҷумаи ҳамзамон дар Федератсияи Россия…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Тавсифномаи психологи

  Тавсифномаи психологи. Тавсифномаи психологи дода шуд ба хонандаи синфи 6”а” мактаби тахсилоти миёнаи умумии №25 Саимова Гулбиби Солиевна соли таваллудаш 31-05-2003-миллаташ точик.Муносибати оилавиашон хеле хуб мебошад. Шароити оилави низ дар сатхи миёна карор дорад.Падараш Абонов Мех Ибоевич соли таваллудаш 10-08-1969- ба хайси рузноманигор дар шабакаи телевизори сафина-и Чумхури Точикистон кор…

  Муфассалтар »