Месяц: Октябрь 2021

 • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар Бораи Бехатарии Радиатсионӣ

  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар Бораи Бехатарии Радиатсионӣ (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2003, №8, мод.465) Маҷлиси намояндагон қабул намуд – 26 июни соли 2003 Маҷлиси миллӣ ҷонибдорӣ намуд – 16 июли соли 2003 БОБИ 1 МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ Моддаи 1. Мақсади Қонуни мазкур Мақсади Қонуни мазкур аз танзими ҳуқуқии муносибатҳое,…

  Муфассалтар »
 • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар Бораи Йоднокгардонии Намак

  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар Бораи Йоднокгардонии Намак (Қонун аз 12.05.2007 № 264) Конуни мазкур асосхои хукуки, ташкили ва иктисодии тадбирхои вобаста ба иоднокгардонии намакро бо максади пешгири аз беморихои норасоии иод дар Чумхурии Точикистон мукаррар, намуда, муносибатхои дар ин соха ба миенояндаро танзим мекунад. Моддаи 1. Мафхумхои асоси Дар Конуни…

  Муфассалтар »
 • Таърихи оли Бармак

  Манбашиносӣ ва таърихнигории мавзуъ Аз оғози зуҳури ислом то имрӯз садҳо хонадонҳо дар кишварҳои исломӣ бархоста, ки ҳар кадом тавонистанд ба василаи кордонӣ ва ташкилотчигӣ мавқеи худро дар ҳукумат пурзур созанд. Акнун бояд бидонем, ки кадом нависандагони тоҷику-форс таърихи Бармакиёнро омӯхта дар асарҳои худ зикр кардаанд. “Сиёсатнома”- и Абуалӣ Ҳасан…

  Муфассалтар »
 • Низоми Ҳукумати Бармакиён

  Пас аз марги Мусӣ умури идорӣ ва интизомоти кишвар ба дасти модари халифа Хизрон афтод, вале дар айни ҳол Яҳё ба корҳои хилофат расидагӣ мекард ва ҷаласаҳои машваратии ӯ бо писаронаш ҳама рӯз ташкил мешуд. Баъд ӯ номаҳоро назди модари халифа мебурд ва пас аз тасвиб, ӯ худ онҳоро имзо…

  Муфассалтар »
 • Ибтидои давлати Бармакиён

  Яке аз хонадонҳои машҳури тоҷик — хонадони Бармакиёни Балх буд, ки онҳо дар ташаккули давлатдорию пешрафти илму фарҳанг ба арабҳо муаллим гаштанд. Ин хонадони бонуфуз ҳоло дар замони давлатдории Сосониён (819-999) машҳуру маълум гашта буд. Сарсулолаи ин авлод Бармак аз илми фалсафа, нуҷум бохабар буда, дар замони Сосониён истеъдоди баланди…

  Муфассалтар »
 • Суқути хонадони тоҷикии Бармакӣ

  Қудрат, шукӯҳ ва сарвати афсонавии оли Бармак тадриҷан ҳусни рақобат ва ҳасодати бузургони арабро барангехт. Ва ин боиси душмании онҳо бо Бармакиён шуд. Ин шахсони бадандеш Бармакиёнро назди халифа Ҳоруннарашид сиёҳ мекарданд. Саранҷоми ин душманиҳо муассир афтод ва халифаро нисбат ба хонадони Бармакиён бадгумон сохт. Дар ҳамин замон достони Ҷаъфар…

  Муфассалтар »
 • Ҳикояти карами Ҷаъфари Бармакӣ

  Аз ҷумлаи ҳикоятҳо ин аст, ки халифа Ҳорунаррашид чун Ҷаъфари вазири Бармакиро бикушт, фармуд, ки ҳар кас аз барои Ҷаъфар гиря кунад ва ё марсия гӯяд ӯро низ бикушанд. Пас мардумон худро аз ин кор боздотанд. Иттифоқо араби бодиянишинро одат ин буд, ки ҳар сол қасидае дар мадҳи Ҷаъфар гуфта…

  Муфассалтар »
 • Ҳикояти пирамарди Димишқӣ

  Масрур ривоят мекунад, ки рӯзе халифа Маъмун маро талабид ва аз ман пурсид: Тавре ба ман хабар доданд, ҳар шаб пирамарде дар поси шаб аз хонаҳои фурурехтаи Бармакиён дидан карда, ба хотири онҳо марсияҳо мехонад. Пас аз оромиши хотир аз онҷо берун омада, дунболи кори худ меравад. Маъмун гуфт: мехоҳам…

  Муфассалтар »