Менеҷмент

  • Давраҳои инкишофёбии илми Менечмент

    Сарсухан Давраҳои пайдоиши калимаи МенеҷментМавриди баҳс қарор гирифтани калимаи Менеҷмент дао Эрони бостонШарҳи давраҳои Менеҷмент аз ҷониби таърихшиносон Халоса Адабиёти истифода шуда Сарсухан Менеҷмент ин як соҳаи муҳими илми иқтисоди ба ҳисоб мераад,аз ҳамин чиҳат ба тамоми донишҷӯёни соҳаҳои иқтисоди муҳим аст ки ин фанро омузанд ва хулоса барори карда…

    Муфассалтар »